Litujeme, ale tato stránka již není dostupná.

Přejít na domovskou stránku

Neděle 2.6.2019  10:05

Dnes 2.6.2019 v 9:30 hodin došlo v přístavu v Benátkách při připlouvání do přístavu k nehodě výletní lodi MSC OPERA. Dle prvních zpráv došlo k technické závadě. Během incidentu došlo ke zranění 5 osob, z toho jedno lehké zranění na palubě MSC OPERA. Z klientů CK RIVIERA TOUR nikdo nebyl zraněn. Jsem v úzkém kontaktu s plavební společností a očekáváme další podrobnější informace. Budeme Vás informovat o situaci na této internetové stránce.

Neděle 2.6.2019  10:45

Co se stalo? Brzy ráno, kolem 8:30 hod. se MSC Opera - při manévrování s Benátským terminálem VTP ocitla v technických problémech. I když byla loď doprovázena dvěma remorkéry, narazila na přístaviště v San Basiliu. Současně to způsobilo kolizi s říční lodí.

Co to bylo? V současné době probíhají šetření pro pochopení přesné dynamiky událostí. Společnost úzce spolupracuje s místními námořními a dalšími orgány. 

Byla poškozena loď a / nebo byli hosté a posádka poškozeni? V současné době se posuzují škody na lodích. Nebyly žádné vážné zranění ani cestujících, ani členů posádky.

A co říční loď, která byla zasažena? Nemůžeme se k tomu zatím vyjádřit, i když víme, že tam byla nějaká zranění. Přejeme jim rychlé uzdravení. Více informací později. 

Kde je teď loď MSC OPERA? Nyní, když byly dokončeny operace vylodění cestujících říční lodi, jakmile lodě obdrží povolení, očekává se, že se loď bude podle plánu zakotvena v Marittimě - (přístav pro nalodění a vylodění lodí MSAC CRUISES)  , aby zahájila provoz nastupování a vystupování cestujících. V současné době se očekává, že začnou v 17:00 SEČ.

Neděle 2.6.2019 12:30 Aktualizace

Loď mezitím získala povolení k přesunu, aby mohla být kotvena v terminálu Marittima, jak bylo plánováno. Tam bude provádět operace nástupu a výstupu cestujících.

Pondělí 3.6.2019  12:00

Aktuálně probíhá kontrola lodě a nutné servisní úkony, všichni nalodění klienti mají zdarma přepravu na náměstí Sv.Marka, očekává se vyplutí ve večerních hodinách.

Uterý 4.6.2019   10:00

Ve světle nedávných událostí podniká MSC Cruises řadu opatření pro hosty v MSC Opera v Benátkách, aby zajistila, že veškeré nepříjemnosti způsobené jejich zrušenou plavbou zůstanou minimální.Všichni hosté obdrží plnou náhradu jízdného a všech předem objednaných služeb.MSC Cruises nabízí další 50% slevu na budoucí plavbu do konce roku 2020. **

Hosté, kteří si přejí vrátit se domů dříve, než bylo původně plánováno, mohou počítat s naší podporou, aby zjistili pohodlný zpáteční let nebo jinou domácí dopravu.Kromě toho mohou hosté zůstat na palubě až do data jejich plánovaného vylodění. Do té doby mohou využít vybavení lodě, jako je zábava a restaurace, protože budou běžet jako obvykle. V době stravování budou nápoje, a to jak alkoholické, tak nealkoholické zdarma.Kromě každodenního převozu lodí na náměstí sv. Marka, MSC Cruises, nyní nabízí také lodní dopravu na krásné ostrovy Murano a Burano, pláž Jesolo a nákupní centrum Noventa Designer Outlet. Tyto lodní transfery nabízí MSC Cruises a zdarma.

Čtvrtek 6.6.2019   12:20    PLAVBA 313  8.6.2019 ZRUŠENA

Vážení,
Jak již možná víte, MSC Opera měla v ranních hodinách dne 2. června 2019 technický problém při manévrování v Benátkách během proplouvání benátského kanálu k terminálu pro výletní lodě. Ačkoliv byla loď doprovázena dvěma vlečnými čluny, tzv. remorkéry, které musí doprovázet každou výletní loď při vplouvání a kotvení v Benátkách, tak aby byly splněny místní bezpečnostní postupy, a i když kapitán okamžitě aplikoval všechny požadované postupy, loď manévrovala v přístavu v San Basillio. Tato situace také způsobila kolizi s říční lodí „ the River Countess“, která v ten samý moment kotvila v přístavu.
Zatímco v současné době probíhá vyšetřování, aby se zjistila přesná příčina kolize, MSC Cruises úzce spolupracuje s příslušnými námořními úřady. Bezprostředně po incidentu bylo nejdříve prioritou pomoci a zabezpečit říční loď a všechny její cestující včetně posádky. Teprve poté loď začala se zvednutím kotev, které byly v době incidentu spuštěny do vody, tak jak nařizují postupy v těchto případech. Loď byla schopná se přesunout na terminál Marittima.
Společnost MSC se zavázala nabídnout svou plnou podporu všem zainteresovaným osobám zapojeným do incidentu, počínaje lidmi, které pluli na říční lodi „the River Countess“ , jejímu majiteli Uniworld, posádce a všem cestujícím, zejména čtyřem, kteří byli zraněni. Na MSC Opera nebyly hlášeny žádní zranění.
MSC Opera nyní kotví v přístavu Marittima, která je k dispozici všem cestujícím, kteří si přejí zůstat na palubě lodi, veškeré služby a pobyt jsou v plném provozu.
Po obdržení povolené od úřadů zahájila společnost MSC Cruises svařovací a opravárenské práce, které byly dokončeny 4. Června 2019. MSC Cruises úzce spolupracuje s příslušnými úřady od samého počátku.
MSC Cruises potvrzuje, že kapitán lodi MSC Opera a DPA obdrželi oznámení o zahájení vyšetřování prokuratury v Benátkách. Podle italského procesního práva je toto oznámení nezbytným krokem, aby prokurátor mohl provézt znalecký průzkum, který je naplánovaný tento týden. Kapitán a DPA – stejně jako celá společnost, plně spolupracují s prokurátorem a poskytují veškeré požadované informace s cílem vyloučit případné chyby na jejich straně. Prokurátor poslal taktéž oznámení ostatním osobám, které nejsou spojeny se MSC Cruises, ale taktéž se podíleli na událostech, které vedly k nedělnímu incidentu.
V souvislosti s výše uvedeným se MSC Cruises rozhodla zrušit aktuální plavbu, která se konala v průběhu tohoto týdne a uhradit každému klientovi plné náklady za palubní lístek a předplacené služby. Kromě toho, byla všem cestujícím zpřístupněna bezplatná kyvadlová doprava na náměstí  Piazza San Marco v Benátkách a zpět.
MSC je připraveno poskytnout potřebnou asistenci pro klienty, kteří se rozhodli opustit loď a vrátit se zpět domu a převzít náklady s tím spojené. MSC Cruises pracuje na tom, aby od úřadů dostali nezbytné povolení opustit Benátky v pátek 7. Června 2019 a přeplout směr Bari s klienty, u kterých se očekává, že se budou 8. června 2019 v Bari vyloďovat a přejí si zůstat do té doby na palubě lodi. V případě, že to nebude možné, společnost poskytne veškerou pomoc při přepravě klientů do Bari a převezme náklady na jejich dopravu.
Další potřebné informace obdrží naši hosté na palubě. Každý host může požádat o vrácení peněz za palubní lístek od cestovní kanceláře.
Níže uvádíme krátký přehled všech možností pro naše hosty:
-Cestujícím byla nabídnutá možnost zůstat na palubě lodi nebo se vylodit;
-Všem bylo nabídnuto: Kompletní vráceni peněz + 50% sleva na budoucí plavbu (platí pro plavby do konce roku 2020, pro regulérní plavby – jen pro katalogové ceny nebo „early booking“ minimálně na 7 nocí a maximálně pro 21 nocí, lze kombinovat se MSC Voyagers Club slevou);
-Cestující, kteří zůstali na palubě lodi, bylo nabídnuto: zdarma shuttle loď d/z Piazza San Marco a zdarma nápoje;
-Klienti, kteří se rozhodli vrátit domů, byla nabídnuta nezbytná asistence pro zařízení transferů/letů/vlaků  apod.;
-Přiložené kopie dopisů z lodi.

TISKOPIS - uplatnění reklamace plavby MSC OPERA


Informace o lodi MSC OPERA zde


Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme