398 PLAVBA DO SVATÉ ZEMĚ

Popis

Pokud máme hodnotit plavby, které by vás opravdu mohly chytnout za srdce a zanechat neskutečné vzpomínky, tak tato plavba je opravdu to pravé ořechové. Není to jen zážitek navštívených destinací, ale je to doslova pohlazení na duši. Rozmanitost destinací Vás doslova nadchne nejen různými kulturami, ale především i náboženstvím. Plavba je na 12 dnů a je také dostatek času na Váš zasloužený odpočinek a relax na palubě lodi. Už nyní Vám můžeme slíbit, že během plavby Vaše hlava vypne. A to úplně. Zcela jiný svět, jiné zážitky. To je opravdu úplně jiná dovolená…  


S dopravou a delegátem
Katalogové číslo: 398
Cena 39 990 Kč€1 535
Akční cena 29 990 Kč€1 151
s dopravou do přístavu a delegátem
Cena pro (do 11 let) 16 990 Kč€652
Cena pro (od 12 do 17 let) 16 990 Kč€652
Objednat plavbu
Váš delegátPavel Číž
pdfProgram zájezduPDF stáhnout zde

Kajuty

Kde budete spát?

Itineář

Program plavby

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno. Transfer za příplatek 890 Kč: Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha
2.den: Řím 9:00-17:00
Ráno snídaně v buse. Po příjezdu do Říma vás čeká pěší procházka, která zahrnuje vnější prohlídku, Cirkus Massimus, Konstantinova oblouku a u Kolosea bude krátká fotografická procházka. Dále uvidíte Forum Románum, Kapitol, Památník Viktora Emanuela II, Fontánu di Trévi, nejkrásnější římské náměstí Piazza Navona, podíváme se na obrazy od Paula  Rubense, projdeme se po Ponte San Angelo, uvidíme Andělský hrad a naši procházku zakončíme pohledem na Vatikán. V pozdních odpoledních hodinách ubytování na hotelu, volný čas a večeře.
3.den Příjezd do přístavu a nalodění - Civitavecchia  10:30-19:00
Ráno po snídani odjezd do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru.


4.den: Plavba na moři
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA, Fitness a další zážitkové služby. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech


5.den: Plavba na moři
Užijte si tento den. Dýchejte svěží mořský vzduch, oddávejte se lenošení, odpočinku a relaxování při skleničce skvělého drinku. Můžete sportovat, opalovat se, zaplavat si v bazénech nebo si zatančit a pobavit se s animátory na palubě lodi MSC Cruises . Večer po divadelním představení si připravíme foťáky, kamery, poznámkové bloky na další výlet v novém dnu.


6.den: Limassol-Kypr 14.00-20.00
Na úplném jihu kyperského ostrova se nachází jeho nejvýznamnější přístav a oblíbené prázdninové středisko Limassol. Řecky zvaný Lemesos je druhým největším městem Kypru, disponující univerzitou, archeologickým nalezištěm, velkou obchodní zónou, rozsáhlou jachetní marinou i nákladním přístavem. Je obklopen vinohrady a rozlehlými citrusovými plantážemi. Oblíbili si ho především milovníci lenošení na plážích a koupání, sportu, zábavy i veselé společnosti.
7.den: 07:00-23:59  Izrael-Haifa- Nazareth - Canaan 
Čekají nás dva dny plné historie, víry, zázraků. Pro naše klienty křesťanské víry a ty, kteří mají obecný zájem o teologii a světové dějiny, připravujeme fascinující výlet, který zahrnuje místa související s Kristovým životem. Z přístavu vyrazíme busem asi 1 hodinu jízdy do Nazareta, největšího města v severní části Izraele a domova Ježíše, podle Nového zákona. Zavítáme na poutní místo „Bazilika Zvěstování“, kostel postavený na místě, kde Gabriel oznámil zprávu o Ježíšově narození Panny Marie. Uvidíte podzemní jeskyni, kde Marie přijala Zvěstování.
Druhá část prohlídky vás zavede do Canaan- (Káně Galeijské), arabského města v oblasti Galilee, kde Ježíš uskutečnil jeden ze svých zázraků a přeměnil vodu na víno během slavné káňské svatby. Po prohlídce se v podvečer vrátíme zpět na loď na dobrou večeři a pohostinnost naší lodi. Nutný oděv odpovídající návštěvě poutního místa.


8.den: 00:01-21:00   Izrael-Haifa- Jeruzalém-Zeď nářků- Křížová cesta- Hrob Ježíše Krista
Čekají nás opět další místa naší cesty za vírou a po stopách Ježíše Krista. Brzy ráno vyrazíme autobusem do Jeruzaléma. Během asi dvou hodin jízdy si budeme povídat o životě Ježíše Krista a významu Evangelia. Dopoledne přijedeme do Jeruzaléma, jednoho z nejinspirativnějších měst na světě a proslulého svým historickým významem, duchovní symbolikou a vizuální nádherou. Vaše prohlídka začne zastávkou na Olivové Hoře, kde vás seznámíme s událostí večera před ukřižováním Ježíše. Oceníte dech beroucí výhled na celý Jeruzalém. Naše návštěva pokračuje pěší procházkou po starém městě Jeruzalém. Projdeme západní branou ke Zdi nářků - pozůstatky druhého chrámu zničeného Římany v roce 70 nl a nejposvátnější židovskou svatyní v Jeruzalémě. Projdete se po části „Via Dolorosa“- Křížová cesta , kterou křesťané považují za nejposvátnější cestu na světě, cestu, po které byl Ježíš veden k smrti a budeme si povídat o významu jednotlivých zastavení. Po jednotlivých zastaveních dojdeme až Božímu hrobu. Odpoledne opustíme starý Jeruzalém a vychutnáme si skvělý oběd. Po obědě bude následovat výlet do obchodu se suvenýry v Jeruzalémě, odkud pojedeme zpět do přístavu Haifa. Nutný oděv odpovídající návštěvě poutního místa.
9.den: Plavba na moři
A je to tu opět znovu, takže si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne na moři. Navštívíme  AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech


10.den: Chania-Kréta-Řecko 
Druhé největší město Kréty, Chania, bývá právem označováno za nejkrásnější město celého ostrova. Při procházkách nás oblažuje vůně rostoucích jasmínů i rozkvetlých popínavých lián bougainvilleí. Samotné město pak uchvacuje působivou, převážně benátskou architekturou. Zdejší přístav se jmenuje Benátský a disponuje pohodlnou promenádou, doslova obsypanou tavernami a kavárničkami, a téměř odevšad je krásný výhled na zdejší dominantu, maják
11.den: 10:00-17.00  Řecko-Katakolon -Olympia 
Během dopoledne zakotvíme u malinké vesničky Katakolon. Nás však bude daleko více zajímat Olympia. Zapalovaly se zde olympijské ohně, byl zde první stadion, opravdový kus historie. Máme zde připraven autobusový výlet do 40 km vzdálené Olympie. Pojeďte se s námi toulat historií. Olympie byla svatostánek antického Řecka, nacházející se v Elidě, na východ od Pyrgu. V obecnou známost vešla jako dějiště antických olympijských her. V průběhu 19. a 20. století byly její pozůstatky odkryty a lokalita zpřístupněna veřejnosti. V roce 1961 byl na východním úpatí Kronova pahorku otevřen areál Mezinárodní olympijské akademie. V roce 1989 byl archeologický park zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Počátky osídlení spadají do poloviny 2. tisíciletí před naším letopočtem a pravděpodobně už okolo roku 1000 před naším letopočtem se tu konaly náboženské slavnosti na počest nejvyššího řeckého boha Dia. V roce 776 př. n. l. se tu konaly první olympijské hry, o kterých se dochovaly záznamy. Ty se pak konaly pravidelně jednou za čtyři roky, než je roku 394 zakázal římský císař Theodosius I. Po návštěvě Olympie návrat do přístavu a osobní volno. (Vstupné cca 12euro – není v ceně zájezdu)
12. den: Plavba na moři
Odpočíváme, opalujeme se, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA.


13.den: Itálie- Genoa 09:00-18:00
Ráno po snídani navštívíme historické centrum Janova, které se vyznačuje typickými uličkami zvanými Caruggi a je jedním z největších příkladů zachovalého středověkého města v Evropě. Budete překvapeni množstvím ulic, které se protínají a vytvářejí zamotaný labyrint uliček ve starém přístavu a odpočívají kolem katedrály. Ulice „patricijská“ se nachází poblíž Via Aurea a Piazza De Ferrari, které je spojeno s velkou fontánou. Zjistíte, že některé ulice jsou tmavé, jiné osvětlené slunečními paprsky, některé jsou široké a některé tak úzké, že je obtížné jimi projít. Všechny mají smíšené vůně, příchutě a různé kultury. Carugi, po kterém můžete jít pouze pěšky nebo na kole, poskytuje jedinečné výhledy a nikdy nevíte, co se skrývá za další zatáčkou: zvonice, malé náměstí nebo schodiště. Při prohlídce historického centra Janova si nemůže nechat ujít dědictví UNESCO, Strada Nuova a systém Palazzi dei Rolli v historickém centru Janova z konce 16. a počátku 17. století, kdy byla Janovská republika v rozkvětu. Součástí areálu je soubor renesančních a barokních paláců podél tzv. Nové ulice (Strada Nuova).  Poté návrat na loď


14.den: 08:00-12:00  Vylodění – Civitavecchia-Tuscania
Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a naložení do busu. Následně odjezd na italskéhý venkov do městečka Tuscania. Tuscania je město v provincii Viterbo v regionu Lazio v Itálii. Až do konce 19. století bylo město známé jako Toscanella. Podle legendy založil Tuscania Aeneasův syn Ascanius, kde našel dvanáct štěňat psů (odkud pochází etruské jméno Tus - Cana , přičemž cana je obdobou latinského  canis pro „pes“). Hlavní atrakcí města je kostel San Pietro, postavený v lombardsko-románském slohu, započatý v roce 739 a renovovaný v 11. – 12. Století. Interiér má hlavní loď a dvě uličky rozdělené nízkými sloupy a pilastry zahrnujícími poloviční sloupy se starožitnými a středověkými hlavicemi. Fasáda s rozetovým oknem pochází také z 12. Století


14.den:  Itálie – Florencie 15:00-18:30
Florencie-hlavní město Toskánska bývá označováno také jako „město renesance“, „kolébka renesance“ nebo „hlavní město umění v Evropě“. Leží na úpatí Apenin a jeho středem protéká řeka Arno. Nejznámějšími památkami, které během naší prohlídky uvidíte, jsou dóm, zvonice a baptisterium, které stojí na náměstí Piazza del Duomo. Opodál, na Piazza della Signoria, můžete obdivovat zvonici na Palazzo Vecchio. Rozhodně si nenecháme ujít kopii slavné Michelangelovy sochy Davida s dalšími známými sochami od Donatella a Bandinelliho. Večer odjezd do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.
15.den: Příjezd do ČR
V dopoledních hodinách příjezd do ČR


.

Cena zájezdu zahrnuje

*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitánský gala večer, animační a zábavné programy na lodi
*pojištění proti úpadku CK
*divadla, bazény, vířivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi a v destinacích
*1 x nocleh v hotelu 3* se snídaní
*1 x večeře
*balíček výletů: Olympia, Nazaret, Jeruzalém, Řím, Tuscania, Florencie  Cena zájezdu nezahrnuje

*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech

.

Pořadatel plavby

MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland


Dovolujeme si vás upozornit, že tato nabídka je platná k aktuálnímu datu. V pandemické situaci může dojít ke změně zájezdu, programu zájezdu anebo jiným okolnostem, dle vládních nařízení jednotlivých zemí anebo dodržení bezpečnostního protokolu. Tyto situace není cestovní kancelář schopna ovlivnit a nepovažují se za vadu zájezdu a to ani včetně dodatečných změn, povinnosti testování, aplikace roušek a pod. Věnujte prosím pozornost VOP a podmínkám účasti na plavbě.  V takovém případě se cestovní kancelář vždy bude snažit najít co nejvhodnější řešení dané situace. Děkujeme za pochopení.


Za příplatek nabízíme

*cestovní a zdravotní pojištění
*možnost úhrady servisní taxy
*kategorii kajut Fantastica, Aurea …
*kajuty s oknem, balkonové
*nápojové balíčky a pakety
*internet. balíčky, photo balíčky…
*rezervace míst v buse za příplatek
*svozový transfer na trase Praha-Brno

Něco v ceně navíc

Večeře v restauraci na Formance pro všechny klienty

Na Vaši žádost Vám rádi zajistíme:

  • cestovní a zdravotní pojištění včetně storna
  • členství v klubu MSC CRUISES
  • po návratu z plavby můžete požádat o členství MSC CLUBU a čerpat tak výhody členství na dalších plavbách

Na čem brázdíme oceány

MSC Lirica

V našem případě je to trochu melancholie. Na MSC LIRICA začaly naše první plavby s dopravou a delegátem RIVIERA TOUR. Naše první taneční plavba doslova rozhoupala loď MSC LIRICA. V čem je Lirica jiná?  Je jedna z nejmenších lodí plavební společnosti MSC, takže pokud preferujete pohodové „rodinné“ prostředí, tak určitě ano. Není tak luxusní jako Splendida, nebo Divina a ten rozdíl je opravdu velmi velký, na druhou stranu, nikam nemusíte daleko chodit, pokud se večer s přáteli nedohodnete na setkání, určitě se na lodi najdete. Malá, hezká, příjemná, jednoduchá na orientaci a plavba na MSC LIRICA je ještě takovou tou „pravou plavbou na moři“.
    MSC LIRICA prošla rekonstrukcí a speciální programem plavební společnosti MSC RENAISSANCE, který má za cíl zachovat na některých lodích MSC právě tu starou a pravou plavbu na moři. Je-li to Vaše „krevní skupina“ tak vítejte.


VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA LODI 360


Délka: 251 mKapacita: 2069 osob

Více o této lodiCelá flotila MSC

Co o naší plavbě říkají naši spokojení mořeplavci?

Rodina

Plavba 02-11.06. z Benátek nebyla tak vynikající, jak jsme doufali. Průvodkyně se starala, ale to snad je samozřejmost, ne? Zrušte nehygienické pití v buse, cestou tam i zpět ( slivovici nechte pro...

Přečíst celé

Senior

Dovolenou na lodi jsme absolvovali poprvé. Zpočátku jsme měli obavy, protože jsme šli do něčeho, co jsme neznali. Na webových stránkách CK Riviera Tour jsem si zjišťovala informace o lodi, o plavbě...

Přečíst celé

Firma

Dobrý den paní Čížová a pane Číži, chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za skvělou plavbu Středomořím se speciálním hostem Elvisem Presleym . Věříme, že plavba, očekávání a celý průběh plavby v...

Přečíst celé

Pár

Protože jsem doposud neměl zkušenosti s cestovními kancelářemi, nemůžu tedy porovnat vaše služby, ovšem v každém případě musím uznat, že laťku jste stanovili velmi vysoko a bude ji těžké překonat. ...

Přečíst celé

Další reference

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme