810 Z BENÁTEK PŘES BARI NA MYKONOS - VYPRODÁNO, děkujeme Vám

Popis

Východní středomoří vždy lákalo. Nějak nám přirostlo k srdci a proto se tam vždy rádi vracíme. Tato plavba je úžasná již svým vyplutím z přístavu v Benátkám. Zde to opravdu nebude jen takové klišé, zde Vám Benátky opravdu budou ležet u nohou. Je to nepopsatelný úžasný pocit, když plujete kolem náměstí Sv. Marka, z dáli je slyšet zpěv Bocceliho a z gondoly Vám mávají návštěvníci doslova bohémského města Benátek. Tak právě takovou plavbu opravdu musíte zažít, to je to pravé ořechové právě pro Vás. Zasloužíte si ten pocit pohody a relaxu na lodích MSC CRUISES.

S dopravou a delegátem
Katalogové číslo: 810
Cena 33 990 Kč€1 305
Akční cena 21 990 Kč€844
s dopravou do přístavu a delegátem
Cena pro (do 11 let) 10 990 Kč€422
Cena pro (od 12 do 17 let) 10 990 Kč€422
Vyprodáno
Váš delegátIng.Markéta Strnadová
pdfProgram zájezduPDF stáhnout zde

Kajuty

Kde budete spát?

Itineář

Program plavby

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Benátky  10:00-16:00
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Benátky jsou často označovány jako „město na vodě“. Historické, umělecké a kulturní dědictví z tohoto města činí světové kulturní centrum. Město je protkané nespočtem kanálů, ve kterých se proplouvá pomocí gondol. Dalším dopravním prostředkem jsou zde také vodní autobusy „vaporetta“, která plně nahrazují auta, tramvaje a autobusy. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru.


3.den – Itálie- Bari- Alberobello   13:00-19:00 
Přístavní město Bari, hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity, významným střediskem průmyslu a obchodu. V roce 465 tu bylo zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od dobytí Itálie byzantskými vojsky v 6. století bylo Bari v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství dobyli Normané pod vedením Roberta Guiscarda.

Roku 1130 se stalo součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 16. - 18. století Bari upadalo, o další století později došlo k jeho novému vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš. Náš výlet z přístavu Bari povede malebnou hodinovou jízdou autobusem po italské krajině do Alberobella, města v Oblast Apulie, která tvoří vrchol „paty“ boty Itálie. Díky svému výraznému kulatému kameni jsou zde stavěny domy bez malty s kónickými střechami, známé jako "trulli". Samotné město bylo přidáno na seznam světového dědictví UNESCO v roce 1996. Vaše prohlídka zahrnuje procházku po nádherných ulicích této nejneobvyklejší vesnice s průvodcem a návštěvu St. Antonio, jediného kostela „trullo“ na světě. Mnoho z těchto „trullo“ domů je zakončeno tzv.„pinnacle“ - jakési bílé víčko nebo koule - a všechny mají různé symboly malované na střechách. Pokud bude čas, vydáme se také na krátkou okružní jízdu autobusem před vámi do Bari a následně se vrátíme na loď.


4.den – Řecko-Korfu  07:00-18:00  
Na ostrově Korfu se nachází stejnojmenné hlavní město, často také nazývané Kerkyra. Nejnavštěvovanější částí města je historické centrum neboli "Corfu Old Town". V této části je Stará vojenská pevnost a krásná, monumentální promenáda Esplanáda. Pěkně kontrastuje s okolními úzkými uličkami a je lemováno řadou zajímavých budov. Za touhle promenádou je centrum města o rozloze 0,5 x 0,5 km. Na protějším konci náměstí se nachází útes spadající do Jónského moře, na němž byla v minulosti vystavěna benátská pevnost Palaio Frourio – tedy Stará pevnost. Náš výlet zahájíme příjemnou cestou autobusem okolo olivových hájů, cypřiš a borovic, které jsou tak typické pro krásnou krajinu ostrova. První zastávka bude na úžasné zátoce Palaiokastritsa, kde budete mít po úvodní prohlídce s průvodcem čas na prozkoumání tohoto nádherného místa. Krátkou fotografickou zastávkou bude i vesnice Lakones v kavárně Golden Fox, jejíž ohromující poloha na svahu poskytuje úchvatný výhled na záliv Palaiokastritsa a získala si přezdívku „Boží balkon ". Po přestávce ve vesnici Lakones se vrátíte na Korfu a budete si užívat příjemnou jízdu okružní jízdou městem. Trasa vás povede kolem zátoky Garitsa a města starého 14. století, Benátskou pevností, která je na seznamu světového dědictví UNESCO. Prohlídka vám také dá šanci vidět Spianadu náměstí, kdysi používané usídlení napoleonské armády. Dále uvidíte královský palác sv. Jiří a sv. Michala,starý přístav s tradičními caïque- rybářskými čluny, nová benátská pevnost a náměstí San Rocco, obchodní centrum města Korfu. Následuje návrat do přístavu a na  vaši loď.


5.den: Plavba na moři
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech


6.den – Řecko – Mykonos 07:00-18:00
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů.

Nejen díky romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především díky své divoké party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se stal vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany. Přes den idylický slunný ostrov s mnoha menšími zátokami a písečnými plážemi se po soumraku probouzí do nočního života plného klubů a diskoték. Mykonos je ostrov s typickou kykladskou architekturou – kostelíky, kapličky a bíle natřené krychlové domy, Mykonos bývá častým výchozím bodem pro návštěvu v antice důležitého sousedního ostrova Délos s jeho významnými archeologickými nalezišti. Ke známosti přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal cílem mezinárodního jet sletu a láká k návštěvě i homosexuální páry a jedince. V této destinaci uskutečníme výlet delegátem až na základě rozhodnutí a zájmu skupiny. Případný výlet si hradí každý účastník zájezdu samostatně. 


7.den: Plavba na moři
Užijte si tento den. Dýchejte svěží mořský vzduch, oddávejte se lenošení, odpočinku a relaxování při skleničce skvělého drinku. Můžete sportovat, opalovat se, zaplavat si v bazénech nebo si zatančit a pobavit se s animátory na palubě lodi MSC Cruises . Večer po divadelním představení si připravíme fotáky, kamery, poznámkové bloky na další výlet v novém dnu.


8.den – Chorvatsko – Dubrovník  07:00-13:00
Dubrovník má bohatou a unikátní politickou a kulturní historii, byl proto umístěn na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jeho jedinečné, mimořádně překrásné okolí, zachovalé kulturní a architektonické památky, vysoký ekologický standard a dobře regulovaná dopravní situace přitahují turisty každou sezónu. Náš výlet v Dubrovníku začne malebnou cesta autobusem do údolí Konavle, kde si můžete vychutnat nádherný výhled na Jaderské moře a užít si tak krásu tradičních vesnic. Navštívíme vesnický dům rodiny Novakovic, ve kterém je malá regionální etnologická sbírka. Odtud můžete vyrazit na krátké procházky do okolní přírody, pohrát si s domácími mazlíčky a nebo sbírejt plody přímo ze sadu. Užijeme si také živé vystoupení místní dalmatské hudby a písně za doprovodu lidových tanečníků v tradičním dalmatském kroji. Ochutnáme místní likéry, víno a  než si pochutnáte na typickém jídle uzené šunky, domácího chleba a sýra. Následně se vrátíme do Dubrovníku, kde bude krátká prohlídka starého města, která zakončí exkurzi.


9.den: Itálie- Benátky –  odjezd do ČR
Vstáváme brzy, protože si nemůžete nechat ujít připlutí lodi do přístavu v Benátkách. Benátky Vám opravdu budou ležet u nohou. Ráno snídaně a po vylodění v dopoledních hodinách odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

Z důvodu značného zájmu klientů organizujeme  výlet vaporettem na náměstí Sv. Marka v Benátkách. Po odložení vašich zavazadel do autobusu se vydáme přímo z přístavu na plavbu vaporettem. Po cca 30 minutové plavbě dorazíme do centra Benátek a vy máme možnost si prohlédnout tyto úžasná místa, projet se na gondole nebo navštívit samotnou nejznámější basiliku St. Marco. Výlet se uskuteční dle pandemické situace, cena výletu 690 Kč, platí se až na lodi.


10.den: Příjezd do ČR
dle dopravní situace příjezd do Brna cca 23:00

Cena zájezdu zahrnuje

*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitánský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zábavné programy na lodi
*divadla, bazény, vířivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*delegáta CK RIVIERA TOUR
*vstupní a výstupní test COVID19 na lodi
*výlety dle programu: Bari, Korfu, Dubrovník

Cena zájezdu nezahrnuje

*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech

Pořadatel plavby

MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland


Dovolujeme si vás upozornit, že tato nabídka je platná k aktuálnímu datu a v současné pandemické situaci může dojít ke změně zájezdu, programu zájezdu anebo jiným okolnostem, dle vládních nařízení jednotlivých zemí anebo dodržení bezpečnostního protokolu. Tyto situace není cestovní kancelář schopna ovlivnit a nepovažují se za vadu zájezdu. V takovém případě se cestovní kancelář vždy bude snažit najít co nejvhodnější řešení dané situace. Děkujeme za pochopení.
Za příplatek nabízíme

*cestovní a zdravotní pojištění COVID
*možnost úhrady servisní taxy
*kategorii kajut Fantastica, Aurea …
*kajuty s oknem, balkonové
*nápojové balíčky a pakety

Něco v ceně navíc

Paket výletů v hodnotě 4100 Kč

Na Vaši žádost Vám rádi zajistíme:

  • cestovní a zdravotní pojištění včetně storna
  • členství v klubu MSC CRUISES
  • po návratu z plavby můžete požádat o členství MSC CLUBU a čerpat tak výhody členství na dalších plavbách

Na čem brázdíme oceány

MSC Orchestra

Pokud relaxace a odpočinek je Vašim cílem, MSC ORCHESTRA je tou správnou lodí s dostatkem volného prostoru na palubách určených k odpočinku a pobytu na slunci. Odpočinout si můžete ve velmi krásném MSC AUREA SPA, kde se můžete nechat rozmazlovat v tureckých lazních, sauně a můžete si vybrat nesčetné množství masáží. Aktivní cestující mohou využít sportovní centrum s posilovnou, běžeckou dráhou, která umožňuje dodržovat konstantní tempo při sportu na čerstvém mořském vánku. MSC ORCHESTRA Vás vezme na vzrušující kulinářské cesty, kde můžete vyzkoušet jídla v čínské restauraci Shanghai s autentickými specialitami anebo můžete vyzkoušet nejlepší italskou pizzu v La Piazzatta a zažít tak úžasný gurmánský kulinářský zážitek provoněné Itálie. Večer můžete zavítat za živou hudbou do baru Savannach Bar, nebo zkusit štěstí v Palm Beach kasínu.

Délka: 251Kapacita: 3013

Více o této lodiCelá flotila MSC

Co o naší plavbě říkají naši spokojení mořeplavci?

Rodina

Děkuji za nádhernou dovolenou. Co se týká cestovní kanceláře, zde proběhlo vše k naprosté spokojenosti. Informace a služby perfektní a slečna delegátka úžasná, usměvavá, obětavá. Rovněž plavební sp...

Přečíst celé

Senior

Byla jsem s přáteli na Vaší plavbě poprvé ,ale takovou dovolenou jsem dosud nezažila,vše úžasně připravené,zorganizované,žádný problém a to nejlepší což nám nejvíce zpříjemnilo dovolenou byla Katka...

Přečíst celé

Firma

PLAVBA 733 MSC PREZIOSA. Jsem rád, že jsem mohl být "účastníkem zájezdu". Kdo nezažil, neuvěří. Na tak velké lodi jsem byl poprvé a téměř bych se vsadil, že ne naposledy. Děkuji za excelentní organ...

Přečíst celé

Pár

Přišel mi poštou klobouk, který jsem zapomněla v autobuse CK Riviéra. Byl památeční z USA. K mé neskonalé obrovské radosti. Důkaz nevšední ochoty a schopnosti našeho delegáta Pavla Číže řešit prob...

Přečíst celé

Další reference

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme

CESTUJTE BEZ RIZIKA - CK RIVIERA TOUR je řádně pojištěna proti úpadku u pojišťovny SLAVIA. Investice do Vaší dovolené je u nás v bezpečí.CESTUJTE BEZ RIZIKA – CK je řádně pojištěnaVíce