371 PLAVBA DO SKOTSKA A IRSKA

Popis

POUZE PRO OČKOVANÉ KLIENTY

Skotsko je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která se nachází v severní části ostrova Velká Británie.Jedinou suchozemskou hranici má s Anglií, na východě je Skotsko ohraničeno Severním mořem, na severu a západě Atlantským oceánem a na jihozápadě Severním průlivem a Irským mořem. Mimo pevninu se Skotsko rozkládá na více než 790 ostrovech, z nichž největší jsou Orkneje, Shetlandy a Hebridy.
Hlavním a druhým největším městem Skotska je Edinburgh, který je jedním z největších evropských finančních center.

 V 18. století bylo město centrem skotského osvícenství, díky kterému se Skotsko stalo jedním z obchodních, intelektuálních a průmyslových motorů Evropy. Největším skotským městem je Glasgow,které kdysi bylo jednou z předních světových průmyslových metropolí a v současné době je součástí velké glasgowské konurbace dominující Lowlands. Ve Skotsku žije 5 438 100 obyvatel (k roku 2018), z nichž většinu (asi 88 %) tvoří Skotové. Úředními jazyky jsou angličtina, skotština a skotská gaelština.

Irsko, také irsky Poblacht na hÉireann a anglicky Republic of Ireland, je stát v severozápadní Evropě, zaujímající zhruba pět šestin povrchu stejnojmenného ostrova. Irsko sousedí na severu s částí Spojeného království – Severním Irskem. Jeho břehy omývá na západě Atlantský oceán, na východě Irské moře, na jihovýchodě Svatojiřský průliv a na jihu Keltské moře. Irsko je unitární parlamentní republika v čele s prezidentem. Hlavním městem je Dublin (irsky Baile Átha Cliath).
Samostatné Irsko je výsledkem mnoholetého boje za nezávislost na Spojeném království Velké Británie a Irska. 29. prosince 1937 se Irská republika stala nástupcem Irského svobodného státu, jenž byl založen 6. prosince 1922. ( zdroj Wikipedie)
S dopravou a delegátem
Katalogové číslo: 371
Cena 37 990 Kč€1 458
Akční cena 24 990 Kč€959
s dopravou do přístavu a delegátem
Cena pro (do 11 let) 11 990 Kč€460
Cena pro (od 12 do 17 let) 11 990 Kč€460
Objednat plavbu
Váš delegátPavel Číž
pdfProgram zájezduPDF stáhnout zde

Kajuty

Kde budete spát?

Itineář

Program plavby

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice

2.den: Příjezd do přístavu a nalodění -  Hamburg  10:00-18:00
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru.

3.den:  Plavba na moři 
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech

4.den. Irsko – Cork  14:00-20:00
je po Dublinu druhé největší město Irské republiky a největší město provincie Munster. Historické jádro města se rozkládá na ostrově mezi dvěma rameny řeky Lee, nedaleko jejího ústí do moře. Centrum má převážně historický charakter, najdete zde však i moderní budovy, z nichž mnohé patří k univerzitnímu kampusu. Cork byl původně mnišská osada, údajně založená v 6. století sv. Finbarrem. Městský charakter získalo osídlení Corku někdy mezi lety 915 a 922, kdy vikinští osadníci založili obchodní přístav.

Cork i jeho okolí nabízí návštěvníkům vše, od keltské historie a tradic, přes kulturní akce nebo golf až po úchvatné přírodní scenérie. Cork má také přezdívku povstalecké město za svou podporu Yorků v anglických Válkách růží a obyvatelé Corku jej sami považují za „skutečné hlavní město“ v narážce na jeho roli v irské občanské válce. Nutný transfer MSC cca 25€ nebo výlet 

5.den. Irsko – Dublin  08:00-18:00
 První raně keltské osídlení dalo městu jeho současný název v irštině. Označení Baile Átha Cliath [baile au klíja] v překladu přibližně znamená „město haťového brodu“ a pochází z irského pojmenování starého přechodu přes řeku. Během prohlídky města můžete obdivovat Trinity College (Kolej svaté Trojice) - hlavní irská univerzitu, Bank of Ireland – honosná budova Irské národní banky, která byla v roce 1729 původně postavena jako sídlo parlamentu, Mansion House – od roku 1715 oficiální rezidenci dublinského starosty, Government buildings – sídlo vlády, které si mohou prohlédnout i turisté v rámci prohlídky s průvodcem, včetně pracovny premiéra a zasedací místnosti kabinetu nebo Merrion Square – náměstí, které je spolu se sousedním Fitzwilliam Square zachovalou ukázkou georgiánského Dublinu. Vzniklo kolem roku 1770. Náš delegát Vám bude k dispozici .Nutný shutlle bus cca 20€ nebo výlet s delegátem

6.den. Irsko – Belfast  08:00-18:00
město parků, ležící v zátoce u ústí řeky Lagan do Irského moře. První angličtí a skotští osadníci se zde usídlili na počátku 17. století, i když již ve 12. století zde stál normanský hrad. V Belfastu jsou k vidění stavby mnoha architektonických stylů. Centrum města je rozprostřeno kolem ústředního náměstí Donegall Square, v jehož středu leží radnice. Budova je z počátku 20. století a před jejím vchodem stojí socha královny Victorie. V severozápadním rohu Donegall Square stojí belfástská knihovna Linen Hall Library z 18. století. Za zmínku stojí i další dvě velké budovy města, Ulsterská banka z 19. století a Severní banka ze století 18. Atmosféru 18. století připomíná oblast kolem ulice High Street severním směrem, která je nejstarší dochovanou částí Belfastu. Ve východní části této ulice stojí věž s hodinami Prince Albert Memorial Clock Tower z 19. století.

7.den. Skotsko – Greenock 08:00-18:00
město, které se nachází na západě Skotska. Sídlí zde fotbalový klub Greenock Morton FC, který hraje v současnosti v druhé nejvyšší skotské soutěži. Greenock byl založen skotským Baronem v roce 1296 jako sídlo feudálního baronství Greenock.  Skotské reformace z roku 1560 měly za následek vybudování města a místní infrastruktury a následně i rozmachu města. Dnes je toto město velmi významným městem s neopakovatelnou skotskou atmosférou a zachování místní architektury a tradic

8.den  Plavba na moři
A je to tu zase, takže si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne na moři. Navštívíme  AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech

9.den: Skotsko -KirkwaIl   08:00-18:00
První zmínka o městě je z roku 1046. V roce 1486 byl povýšen na královské město a zároveň v témže roce Orkneje připadly Skotsku (do roku 1486 Norsko), stejně jako Shetlandy. Název města pochází z původního norského názvu Kirkjuvagr, který byl postupně komolen na Kirkvoe až Kirkwall. Ve městě je významný přístav, z kterého pravidelně plují trajekty do Lerwicku a Aberdeenu. V centru Kirkwallu stojí katedrála svatého Magnuse, která byla postavena v letech 1108 až 1117 a vedle ní je zřícenina biskupského paláce Earl. V jednom z nejzachovalejších měšťanských domů, postaveném v 16. století je dnes muzeum různých historických věcí, až z pravěku. Další je Wireless museum, věnované historii nahrávání zvuku. Kromě těchto budov je tu také mnoho historických domů z 17.-18. století. V Kirkwallu stál také hrad, který byl zničen v 17. století. Na západním okraji Kirkwallu stojí také prehistorický dům (vlastně sklep), vchází se do něj chodbou a místnost je až pod zemí, podobně jako u dalších domů, které se stavěly v pravěku na Orknejích a Shetlandách (Jarlshof). K této podzemní místnosti patřila i nadzemní budova, už dávno zbořená. Vydejte se na fakultativní výlet s naším delegátem.

10.den: Skotsko-Invergordon  08:00-18:00
Záliv Cromarty Firth je jeden z nejdůležitějších přístavů skotské Vysočiny. Vydat se můžete na fakultativní výlet k jezeru Loch Ness, jehož temně černá voda a obrovská hloubka přispěly k vytvoření legendy o existenci tajemné příšery.  Už od 19. stol. se zde střídají badatelé i zvědavci, kteří se snaží spatřit slavnou Nessie, u nás spíše známou jako Lochneska. Dalším skvělým námětem na výlet je Inverness, jenž  leží při ústí řeky Ness do Severního moře, která je zároveň součástí slavného Kaledonského kanálu. Tato významná technická památka z 19. stol. vybudovaná v tektonickém zlomu Great Glen spojila Severní moře s Atlantikem. Zrychlila tak lodní dopravu a umožnila řadě lodí vyhnout se nebezpečnému severnímu pobřeží Skotska. Dnes je Kaledonský kanál známou turistickou atrakcí. Jeho součástí je i několik zdymadel, mezi které patří např. Neptunovo schodiště s celkem osmi plavebními komorami. Atraktivitu místa ještě zvětšuje fakt, že je odtud v případě dobrého počasí krásný výhled na Ben Nevis, nejvyšší horu Velké Británie.

11.den  Plavba na moři
Odpočíváme, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA.


12.den: 07.00  Německo - Hamburg  -vylodění
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. Příjezd do ČR dle aktuální dopravní


Cena zájezdu zahrnuje

*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitánský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zábavné programy na lodi
*divadla, bazény, vířivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi

Cena zájezdu nezahrnuje

*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech

Pořadatel plavby

MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland

Dovolujeme si vás upozornit, že tato nabídka je platná k aktuálnímu datu a v současné pandemické situaci může dojít ke změně zájezdu, programu zájezdu anebo jiným okolnostem, dle vládních nařízení jednotlivých zemí anebo dodržení bezpečnostního protokolu. Tyto situace není cestovní kancelář schopna ovlivnit a nepovažují se za vadu


Za příplatek nabízíme

*cestovní a zdravotní pojištění
*možnost úhrady servisní taxy
*kategorii kajut Fantastica, Aurea …
*kajuty s oknem, balkonové
*nápojové balíčky a pakety
*internet. balíčky, photo balíčky…
*rezervace míst v buse za  příplatek
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany
*fakultativní výlet Cork, Belfast ,Grenock, Kirwal
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy.

Něco v ceně navíc

večeřev restauraci na FORMANCE

Na Vaši žádost Vám rádi zajistíme:

 • cestovní a zdravotní pojištění včetně storna
 • členství v klubu MSC CRUISES
 • po návratu z plavby můžete požádat o členství MSC CLUBU a čerpat tak výhody členství na dalších plavbách

Na čem brázdíme oceány

MSC MAGNIFICA

  Více o této lodiCelá flotila MSC

  Co o naší plavbě říkají naši spokojení mořeplavci?

  Rodina

  Naše účast na plavbě okolo Velké Británie 22.08.2018 - 03.09.2018 se vyznačovala velkou pohodou a skvělým počasím. Skupina účastníků zájezdu byla nevelká, zato samí veselý a hodní lidé. Neřešili js...

  Přečíst celé

  Pár

  Milá Riviero, moc děkujeme za nejlepší dovolenou, která pro nás byla zároveň svatební cestou. Vše bylo naprosto dokonalé, od cesty autobusem, které jsem se trochu obávala (dlouhá jízda atd.), přes...

  Přečíst celé

  Další reference

  Kontaktní formulář

  Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme