Litujeme, ale tento zájezd již není dostupný.

Rádi Vám ovšem nabídneme podobné

Zobrazit další zájezdy

951 DIVADLO KOMEDIE TIK-TIK a návštěva ZELENÉ HORY

Program zájezdu

Během časných ranních hodin odjezd autobusem dle nástupních míst.
Během cesty bude pro Vás připravena teplá snídaně v autobuse, teplé nápoje a spoustu informací od našeho delegáta o divadelním představení, hercích a divadle Kalich samotném.
Po příjezdu do Zelené Hory následuje prohlídka s odborným průvodcem , kde se dozvíte zajímavosti o tomto poutním místě. Následně přejezd do Prahy a volný program.
Večer v 19:00 pak následuje návštěva divadelního představení
Po divadelním představení budete pozvání do divadelního baru na skleničku sektu a privátní setkání s hlavními herci divadla autogramiáda. Následně pak odjez domů dle nástupních míst. Na zpáteční cestě teplé nápoje s moučníkem v ceně zájezdu.

Komedie TIK TIK upoutá diváky hned na začátku svou neobvyklostí i živým humorem. V čekárně psychiatra se setkávají tři muži a tři ženy, různého věku, zaměstnání, osudu. Spojuje je stejný problém: trpí „tikem“, chcete-li obsedantní neurózou, s kterou se těžko žije. Starší vydavatel chrlí v nevhodnou dobu sprostá slova, taxikář vše přeměňuje v čísla, žena si stále ze strachu před bakteriemi myje ruce, druhá kontroluje kabelku a žije ve stresu, že zapomněla vypnout plyn, zamknout byt, mladý muž nesmí stoupnout na čáru a dívka, která opakuje své koncové věty.

Všichni věří v pomoc světoznámého odborníka, u kterého se museli objednat dlouho předem. Jenže ten se omluvil za zpoždění letadla a také jeho následná cesta autem znamená časové zdržení. Pacienti překonávají zábrany a seznamují se vzájemně se svými „tiky“. Během dlouhého čekání hrají i „monopoly“ a nakonec se sami pokusí o skupinovou terapii, při které své obsese dramaticky a za fandění těch druhých alespoň na chvíli překonávají. Do komických situací probleskuje snaha o vzájemnou pomoc a pocit, že nejsou se svými problémy sami se proměňuje v přesvědčení, jak důležité je najít v sobě odvahu navázat přátelství, možná i lásku…


Autor bravurně ovládá proměny nálad, humor, který neomylně vyvolává smích, a nakonec i dojetí nad lidmi, kteří potřebují lidský vztah. Nápaditě zvládl i překvapivý závěr hry. Svými netradičními postavami připravil velké herecké příležitosti pro Terezu Kostkovou, Kristýnu Frejovou, Evu Josefíkovou, Josefa Poláška, Václava Knopa, Jaromíra Noska. Režisérem inscenace je Jakub Nvota.


Délka představení: 120 minut včetně přestávky

Odjezdy autobusů:

Brumov-Bylnice 4:50
Val. Klobouky 5:10
Horní Lideč 5:20,
Riviera Tour 5:30
Valašská Polanka 5:50
Zlín 6:30
Otrokovice 6:50
Kroměříž 7:15
Vyškov 7:45,
Brno 8:20
Velké Meziříčí 9:15
Humpolec 10:00
Praha 11:00,
Svozový transfer:
Vsetín 3:15
Valašské Meziříčí 3:40,
Rožnov p. Rad 4:00
Frýdek Místek 4:45
Ostrava 5:10
Hranice n M.6:00
Olomouc  6:45
Prostějov 7:15

 • Plánovaný odjezd z Prahy  22:45
  Plánovaný příjezd
  Brno 01:30
  Olomouc 03:00
  Ostrava 04:00
  Riviera Tour 04:30


Divadla
S dopravou a delegátem
Katalogové číslo: 951
Cena 990 Kč€38
Akční cena 990 Kč€38
s dopravou do přístavu a delegátem
Cena pro (dítě a junior do 15 let) 990 Kč€38
Cena pro (senior +60) 990 Kč€38
Vyprodáno
Váš delegátPavel Číž
pdfProgram zájezduPDF stáhnout zde

Cena zájezdu zahrnuje

 • autobusovou dopravu do Prahy a zpět dle nástupních míst
 • teplá snídaně v buse
 • teplé nápoje v bude během cesty
 • moučník během cesty tam i zpět
 • delegáta CK RIVIERA TOUR
 • prohlídka Zelené Hory s průvodcem
 • vstupenky do divadla v prvním pořadí
 • po ukončení divadelního představení privátní autogramiáda pouze pro naši skupinu s herci, sklenička sektu, přípitek a neformální setkání

Něco v ceně navíc

Po ukončení divadelního představení privátní autogramiáda s herci pouze pro naši skupinu, sklenička sektu, přípitek a neformální setkání

Cena zájezdu nezahrnuje

 • cestovní pojištění

Na Vaši žádost Vám rádi zajistíme:

 • cestovní a zdravotní pojištění včetně storna

Pořadatel

Pořadatelem zájezdu je dle 89/2012 Sb. Zákon občanského zákoníku CK RIVIERA TOUR s.r.o., Ičo 259 117 41 se sídlem v Lidečku 31, Česká republika. Cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku u pojištovny SLAVIA a.s

KOMORNÍ DIVADLO KALICH

se nachází v budově, jejíž historie sahá až do 17. století, kdy ji navrhli slavní barokní stavitelé Giovanni Domenico Orsi de Orsini a Anselmo Martino Lurago jako Klášter obutých karmelitánů u sv. Havla. Dnešní divadelní sál tehdy sloužil jako jídelna – refektář. A právě v něm se dochovaly raně barokní klenby. V samotném sále se nachází původní štuková výzdoba a nástropní malby s biblickými náměty vztahujícími se k původnímu účelu – Poslední večeře, Sen Jakubův a Kristus v Emauzích z let 1730 – 1740.
Po zrušení kláštera koncem 18. století sídlila v budově např. státní manufaktura na výrobu krajek a řada dalších obchodů. Zásadní rekonstrukcí prošel sál v roce 1938, kdy jej architekt Jaroslav Rössler proměnil na prominentní kavárnu. Krátce po válce zde byl zřízen Ústav dějin KSČ a v sedmdesátých letech se otevřel Dům sovětské vědy a kultury. Divadelní historie se začala psát až po roce 1993, kdy byl prostor zrekonstruován a začalo zde hrát černé divadlo All Colours Theatre.
KOMORNÍ DIVADLO KALICH (dříve Divadlo v Rytířské) zahájilo sezonu 2012/2013 premiérou hry Frankie & Johnny. Program divadla je určený pro českého diváka a produkci činoherních představení, komorních koncertů a dalších pořadů zajišťuje agentura INTERART PRODUCTION, a.s. ve spolupráci s uměleckou a produkční společností STAR WORKS, s.r.o.


ZELENÁ HORA

Stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého nedaleko Žďárského kláštera se realizovala díky letité, úzké a nesmírně plodné spolupráci dvou výjimečných lidí. Podnět vyšel od opata žďárského kláštera cisterciáků Václava Vejmluvy, který byl zcela prokazatelně ctitelem Jana Nepomuckého ještě před blahoslavením a posléze kanonizací této osobnosti.
Příprava projektu je datována do období od konce měsíce dubna do počátku měsíce srpna roku 1719 a je považována za bezprostřední reakci opata na nález zachované tkáně v hrobě Jana Nepomuckého ve Svatovítské katedrále dne 15. dubna 1719. Projektem stavby byl pověřen slavný architekt Jan Blažej Santini - Aichel, kterému měl opat Vejmluva prezentovat své představy o podobě nového svatostánku a použitých symbolech, což bylo plně v souladu s požadavkem církve: “Zadání patří otcům, provedení umělci“. Z tohoto nástinu pak architekt vycházel při své práci. Santini pojal projekt zcela individuálně, bez ohledu na dobové zvyklosti v oblasti tvarů církevních staveb, akceptoval pouze soudobé hledisko na skladbu poutního areálu. Představu stavebníka o chrámu, kde měl mít hlavní úlohu obrazec hvězdy, přetavil architekt do mimořádně působivé podoby, kterou dokázala ocenit až moderní doba, a to ještě ne vždy. Ještě v roce 1886 se o kostele jako o „zjevu výtvarně záhadném“ vyjádřil člen Centrální komise architekt Friedrich Radnitzký.

Projekt byl proveden nezvykle rychle, ale to nebylo pro Santiniho nic neobvyklého. Navíc spolu zadavatel i architekt spolupracovali dlouhá léta a v oblasti symboliky a kabalistické nauky, která se v návrhu uplatnila ve velké míře, byli oba velmi zběhlí. Santini velmi dobře věděl, co se po něm žádá. Výsledná architektura tak byla jistě kladně ovlivněna i atmosférou oboustranného porozumění. Definitivní podoba stavby se příliš neliší od prvního plánu a bylo přistoupeno pouze k dílčím změnám .Kostel je vystavěný na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy.

Tato skutečnost má vycházet z legendy, ve které se praví, že se v místě, kde Jan Nepomucký utonul, objevila koruna z pěti hvězd. Tento symbol se pak objevuje opakovaně i v dalších prvcích stavby. Areál je přístupný pěti vchody, v chrámu se nachází pět kaplí s pěti oltáři. Pět písmen má i latinské slovo TACUI – mlčel jsem. To je vyjádřením legendy, podle které světec zaplatil svým životem za to, že neprozradil zpovědní tajemství královny Žofie. Ve výčtu skutečností charakterizovaných číslem pět bychom pak mohli pokračovat i nadále.
Dominantou kopule kostela je velký červený jazyk, atribut sv. Jana Nepomuckého, obklopený kruhem plamenů, z něhož prosvítají paprsky. To je však až výsledek změny v původním projektu, který nejdříve obsahoval na tomto místě ústřední deseticípou hvězdu. Posléze ale projektant reagoval na skutečnost, že pro nový chrám byla získána vzácná relikvie, lingula sv. Jana Nepomuckého (kost, ke které je přirostlý jazyk) a této skutečnosti využil k posílení významu svatostánku, a to jako relikviáře. Znázorněný jazyk má být symbolem vítězné zbraně – meče mučedníka Jana. Proto také některá okna mají tvar jazyka, konkrétně ta v lucernových kaplích nad vstupními vestibuly. Další okna pak vyplňuje tvar biskupské mitry, čímž odkazují na stavebníka opata Václava Vejmluvu. Posledním tvarem, který byl zde u oken použit, je sférický rovnostranný trojúhelník, symbolizující Nejsvětější Trojici.

Čísla jsou projev boží moudrosti v našem světě, přístupná poznání lidského ducha.“
(sv. Augustin)
Číslo 3 – tři hvězdy byly osobním symbolem Václava Vejmluvy. Rovnostranný trojúhelník symbolizuje Nejsvětější Trojici. Trojka je magickým číslem v pohádkách a pověstech.
Číslo 5 – symbol pěti ran Kristových, symbol vítězství světla nad temnotou. Symbol svatozáře nad hlavou Jana Nepomuckého. Pět písmen má latinské slovo TACUI (mlčel jsem), vyjadřující Janovu mučednickou smrt. Pět písmen V je ve jméně opata Václava Wejmluvy. Pěticípá hvězda, pentagram je starý ochranný symbol.
Číslo 6 – symbol rovnováhy života a harmonie. Šesticípá hvězda byla známá už ve starém Egyptě. Říká se jí Šalamounova pečeť nebo Davidův štít. Je jedním ze symbolů Panny Marie. Šesticípé hvězdy jsou zobrazovány ve svatozáři kolem hlavy Jana Nepomuckého.
Číslo 8 – číslo znovuzrození a obnovy, představuje moudrost, trpělivost a zodpovědnost. Osmicípá hvězda je také symbolem Panny Marie.
Číslo 9 – magické číslo, symbolizované třemi propletenými trojúhelníky znamení dokonalosti života, dovršení a naplnění. Devítka je počtem blažených andělů a tedy oporou pořádku nebeských sfér.
Číslo 10 – symbol kosmického řádu (číslo dané součtem prvních čtyř čísel číselné řady) a číslo Božské vlády (desatero přikázání atd.)
Číslo 12 – symbolizuje úplnost (12 měsíců v roce, hodin, znamení zvěrokruhu, izraelských kmenů, apoštolů, rytířů krále Artuše, atd.). Základem projektu Zelené hory je kružnice o poloměru 12 loktů, která vymezuje půdorys kostelní lodi. Těchto kružnic je celkem devět, 9 x 12 = 108 (numerologický součet dává opět devítku).

Mobiliář poutního kostela
Kostel bylo nutné vybavit již pro jeho zasvěcení, které se událo v roce 1722. Při této příležitosti se však ještě slavnost musela uspokojit s provizorním vybavením a posléze se přikročilo k postupnému dovybavení stálým mobiliářem. Oltář jako ústřední a nejdůležitější součást vybavení navrhoval architekt Santini sám. Pozadí oltáře je tvořeno bohatě zdobeným a řaseným baldachýnem na garnýži. Ústřední sochou je socha sv. Jana Nepomuckého, stojícího na zeměkouli a opticky stoupajícího vzhůru. Pět osmicípých cisterciáckých hvězd na zeměkouli představuje 5 kontinentů, na kterých bylo šířeno křesťanství. Zeměkoule je obklopena třemi anděly, kompozičně rozmístěnými do tvaru písmene V, další dva stejně velcí andělé po stranách odhrnují baldachýn, který tvoří pozadí celého výjevu. Nad světcovou hlavou byla ještě umístěna trojice malých andílků, z nichž jeden drží v ruce klíč a druhý pečetítko, což můžeme znovu chápat jako odkaz na světcovo mlčení. Boční oltáře jsou zasvěceny čtyřem evangelistům. Matoušovi s knihou, Markovi se lvem, Lukášovi s býkem a Janovi s orlem.
Na hlavním i bočních oltářích, jejichž podkladem byly opět Santiniho návrhy, začal pracovat chrudimský sochař Jan Pavel Czechpauer. Po jeho smrti hlavní oltář dokončil až v roce 1729 sochař Řehoř Theny, jehož dílem je také sochařská výzdoba kazatelny. Stříbrná poutní socha sv. Jana Nepomuckého byla podle Thenyho modelu vyrobena pražským zlatníkem Janem Norbertem Diesbachem.
Ambit okolo chrámu má půdorys deseticípé hvězdy a je prolomen pěti branami. Střechy bran byly původně zdobeny pěti sochami Janových ctností. Dodnes se zachovaly tři z nich, sochy byly ještě doprovázeny štítonoši. V dobových pramenech jsou také zmiňovány zvony, kterých tu mělo být pět. Kdysi bohatá ozdoba štukových obrazců a žeber na klenbách se dochovala jen v mizivém rozsahu. V ambitu se nachází pět kaplí, z nichž jedna je vyzdobena freskami. Této kapli se říkalo kaple německá, protože v ní bývaly slouženy mše v němčině. Ambit byl navržen architektem současně s chrámem, k jeho dokončení však došlo až po roce 1735. To znamená, že se architekt definitivního dokončení tohoto svého díla nedožil, protože Santini zemřel už v roce 1723. Ambit, který je častou součástí poutních míst měl také praktický účel. Sloužil poutníkům, kteří přicházeli na Zelenou horu, ti se mohli v ambitu skrýt před deštěm, dokonce v něm i odpočívali a nocovali. Nádvorní stěny pak při slavnostních příležitostech zdobila řada legendických a symbolických výjevů umístěných v kartuších. Tuhé zimy byly v šedesátých letech 18. století důvodem k mírným úpravám ambitu. Byly zazděny některé portály z chodby do nádvoří a snižovány portály bran a kaplí.
Hřbitov v původních plánech architekta nikdy nefiguroval, nádvoří bylo až do 19. století zatravněné, aby nic nerušilo vnímání centrální svatyně a byl zde dostatečný prostor pro přicházející poutníky. Vlivem pohřbívání zde došlo k nárůstu terénu a „utopení“ ambitu, které poškozovalo i jeho stavební podstatu. Dnes už se na Zelené hoře nepohřbívá a dochází k postupnému vymísťování hrobů na nedaleký nový hřbitov. V roce 2016 bude podána žádost o zrušení hřbitova. Terén bude poté postupně snížen na původní výšku a plocha mezi chrámem a ambitem bude jako v minulosti porostlá pouze trávníkem.

Chceme s Vámi být nejen na plavbách, ale také si užít příjemné chvíle běžného života. Proto Vám přinášíme novinku a díky našim skvělým kamarádům v hereckém prostředí, Vám můžeme nabídnout opravdu nevšední zážitek. Nejen, že s námi můžete navštívit skvělá divadelní a nebo muzikálová představení, ale po ukončení představení se také můžete potkat a poznat s herci, připít si skleničkou sektu a nebo získat autogram. Protože u nás máte vždy něco na víc.

 Proto využijte možnosti vyrazit za kulturou s RIVIERA TOUR. A ještě něco na víc. U nás nekupujeme levné vstupenky. Všechny vstupenky máme vždy v 1. cenové kategorii. Užijte si kulturní zážitek opravdu naplno. 

KOMORNÍ DIVADLO KALICH

KOMORNÍ DIVADLO KALICH, RYTÍŘSKÁ 31, PRAHA 1

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme