Litujeme, ale tento zájezd již není dostupný.

Rádi Vám ovšem nabídneme podobné

Zobrazit další zájezdy

401 POUTNÍ ZÁJEZD LURDY 2022

Program zájezdu

1.den  NEDĚLE - odjezd z ČR
V odpoledních hodinách odjezd z ČR trasa: Ostrava-Frýdek Místek-Hranice-Val.Meziříčí-Vsetín-Lidečko-Brumov-Trenčín-Pieštany-Bratislava, noční přejezd do Itálie. Před odjezdem krátké požehnání v kostele Sv. Kateřiny v Lidečku


2.den  PONDĚLÍ-BENÁTKY- PADOVA - Itálie
V ranních hodinách dorazíme do Itálie, kde si dle časových dispozic uděláme delší zastávku na odpočivadle Sv.Jiří k provedení osobní očisty a především snídaně. Snídaně bude teplá a zajištěna v našem buse. Následuje přejezd do Benátek, přejezd vaporettem (vodní autobus) na náměstí Sv. Marka, prohlídka náměstí, Dóžecí palác, Basilika St. Marco, dále procházka okolo kanálu Grande, přes most Rialto, možnost nákupů suvenýrů a pravých italských špaget. Následuje mše svatá v KATEDRÁLE SVATÉHO MARKA. Po mši přesun k busu a odjezd do Padovy. V Padově městě Sv. Antonína navštívíme tuto nádhernou katedrálu společně s modlitbou k Sv. Antonínovi. Během cesty dostanete studený oběd a občerstvení. Ve večerních hodinách příjezd na hotel v Janově, ubytování a večeře.


3.den  ÚTERÝ - ST.TROPEZ - Francie
Časně ráno odjezd busem do Francie. Snídaně z časových důvodů v buse-snídaňové balíčky. V dopoledních hodinách příjezd do St. Tropez, prohlídka přístavu a rybích trhů, mše svatá v místním kostelíku, prohlídka tržnice a města včetně fotografie před legendární četnickou stanicí. Následně odjezd ze St.Tropez . V podvečer dorazíme do města Avignon. Avignon je jedno z hlavních kulturních center Francie a říká se mu i město papežů. Evropského významu dosáhl ve středověku, kdy sloužil jako sídlo papežů. Po příjezdu kolem poledne navštívíme Papežský palác a Avignonské hradby se slavným mostem přes řeku Rhonu. Ve večerních hodinách odjezd na hotel, ubytování a večeře.


4.den STŘEDA – LURDY - Francie
Ráno po snídani odjezd do Lurd. Během cesty návštěva místní pravé francouzské vinotéky s možností zakoupení francouzských vín za zajímavé ceny. V podvečer příjezd od Lurd, prohlídka Lurd a seznámení s poutním místem, mše svatá, volný program, večeře.


5.den  ČTVRTEK - LURDY - Francie
Volný program dle vlastního uvážení, návštěva mše svaté a zajímavých míst.


6.den  PÁTEK - MARSEILLE - MONACO -Francie
V brzkých ranních hodinách odjezd do Marseille. Po příjezdu navštívíme basiliku Panny Marie Strážné, kde se zúčastníme mše svaté a následně po prohlídce basiliky sestoupíme na prohlídku starého přístavu. Z Marseille se vydáme do světoznámého Monaka, kde nás kromě prohlídky tohoto města budeme mít i krátkou bohoslužbu v místním kostele. Dle situace i možnost koupání. Ve večerních hodinách odjezd na hotel, ubytování a večeře.


7.den SOBOTA - SASSELO- GENOA-Itálie
Brzy ráno vyrazíme do Sassela, prohlídka vesničky blahořečené Chiara Luce Badano, kde proběhne mše svatá, návštěva hrobky Chiara Luce. Dále jste zváni na pravý italský oběd a po obědě odjezd do Janova, kde si prohlédneme centrum města, zavítáme do rodného domu Kryštofa Kolomba a prohlédneme si Janovskou katedrálu. V podvečer vyrazíme do ČR. Během cesty teplá večeře v buse.


8.den 21.3.2021 NEDĚLE - ČR
V dopoledních hodinách příjezd do ČR. Během cesty snídaně v buse.

Poznávací zájezdy
Speciální zájezdy +55
S dopravou a delegátem
Katalogové číslo: 401
Cena 19 990 Kč€767
Akční cena 16 990 Kč€652
s dopravou do přístavu a delegátem
Cena pro (dítě a junior do 15 let) 16 990 Kč€652
Cena pro (senior +60) 16 990 Kč€652
Vyprodáno
Váš delegátPavel Číž
pdfProgram zájezduPDF stáhnout zde

Cena zájezdu zahrnuje

*5 x ubytování ve *** hotelu
*7 x snídaně nebo snídaňový balíček
*7x teplou večeři nebo speciální balíček
*kávu, čaj, capuccino během celého zájezdu -bus
*svačinky v buse a drobné občerstvení
*výlet vaporettem v Benátkách
*vstupy do památek během prohlídky
*bohoslužby dle programu zájezdu
*duchovní doprovod a podporu římskokatolického kněze
*dopravu luxusní autobusem s klimatizací, wc,
*delegáta a průvodce CK

Něco v ceně navíc

Večeře v restauraci na Formance

Cena zájezdu nezahrnuje

*zdravotní pojištění včetně storna 590,-Kč


Na Vaši žádost Vám rádi zajistíme:

  • cestovní a zdravotní pojištění včetně storna

Pořadatel

Pořadatelem zájezdu je dle 89/2012 Sb. Zákon občanského zákoníku CK RIVIERA TOUR s.r.o., Ičo 259 117 41 se sídlem v Lidečku 31, Česká republika. Cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku u pojištovny SLAVIA a.s

LURDY


Ve světě jsou známy stovky poutních míst, o nichž se tvrdí, že se tam přihodilo něco nadpřirozeného. Okolo 70 procent z nich je pak zasvěceno Panně Marii. Jedno z nejznámějších zjevení se údajně odehrálo před 160 lety v jihofrancouzských Lurdách, kde se 11. února 1858 měla Panna Maria poprvé zjevit místní chudé dívce Bernadettě Soubirousové. Od roku 1862 církev toto zjevení uznává jako pravé. Vizionářka byla později prohlášena za svatou.
Čtrnáctiletá dívka se tehdy vydala se svou sestrou a kamarádkou do lesa na dříví. Cestou se jí v jeskyni Massabielle měla zjevit bíle oděná Paní. Zvony právě oznámily poledne, když prý všechno začalo. "Cítila jsem závan větru, jako by se blížila bouřka, a uviděla jsem krásnou paní obklopenou světlem. Pozdravila mě úklonem hlavy a rozevřela ruce. Na pravé měla růženec, tak jsem sáhla do kapsy pro svůj a začala se modlit," vyprávěla Bernadetta. Nikdo jí ale zpočátku nevěřil.


Zjevení se několikrát opakovala, postava se Bernadettě nakonec představila jako "neposkvrněné početí" - což byl také vzkaz věřícím. Katolické dogma o neposkvrněném početí Panny Marie, které praví, že Panna Maria byla jako jediný člověk přivedena na svět bez dědičného hříchu, vyhlásil papež Pius IX. pouhé čtyři roky předtím. Dívku také vyzvala k modlitbám za obrácení hříšníků a vyjevila přání, aby lidé ve skále vykopali studnu a na místě postavili kapli.
Panna Maria měla rovněž upozornit, že voda z lurdské studny bude léčivá a bude uzdravovat nemocné. Dnes je jeskyně s pramenem ověšena stovkami berlí, které mají dokazovat zázračná uzdravení věřících i nevěřících. Už v roce 1882 začal přímo v Lurdách působit mezinárodní lékařský výbor, který každý případ zázračného uzdravení podrobně zkoumá. Do města každoročně přichází na šest milionů poutníků, mezi nimiž jsou tisíce těžce nemocných a handicapovaných.


V posuzování obdobných zjevení bývá církev velmi obezřetná. Jen v samotných Lurdách bylo od roku 1858 zaznamenáno přes sedm tisíc případů uzdravení, podle přísných kritérií bylo jako zázrak uznáno jen 69 z nich. S rozvojem lékařské vědy v posledních letech počet uznaných zázraků klesá. Od roku 2000 byly v Lurdách potvrzeny jen tři případy nevysvětlitelného vyléčení, naposledy v roce 2013. Zatímco například v letech 1908 až 1913 jich bylo 34 a v letech 1946 až 1965 dvaadvacet.


Bernadetta, která se měla s Pannou Marií setkat osmnáctkrát (naposledy 16. července 1858) odešla poté do kláštera v Nevers-sur-Loire. Zde také v 35 letech v roce 1879 zemřela, pohřbena je ve skleněném sarkofágu. Když bylo její tělo několik let po smrti exhumováno, zjistilo se, že nezaznamenalo žádné známky rozkladu. Do Nevers se ihned sjeli lékaři a odborníci, kteří se úkaz marně snažili vysvětlit. Papež Pius XI. prohlásil Bernadettu za svatou v roce 1933.


Podle legend pochází první zjevení Panny Marie už z roku 40 po Kristu. Tím, komu se tehdy matka Ježíše měla zjevit, měl být jeden z apoštolů - Jakub. Stalo se tak ve španělské Zaragoze, která byla jednou ze zastávek jeho misijních cest. K dalším známým lokalitám spjatým s mariánským kultem patří Fátima (Portugalsko), La Saletta (Francie), Guadalupe (Mexiko), Beauraing a Banneux (Belgie), Medžugorje (Bosna a Hercegovina), Garabandal (Španělsko), Litmanová a Turzovka (Slovensko) nebo v tuzemsku Filipov či Svatá Hora.


Je čas se zastavit, odpočinout si a opravdu si prožít s úctou a pokorou poutní zájezd do francouzských Lurd. Toto úžasné mariánské poutní místo má svoji neopakovatelnou atmosféru a také místa, města, kostely a katedrály během naší poutní cesty ve Vás zanechají neskutečný zážitek. I tentokrát jsme pro Vás připravili vše tak, abyste se opravdu o nic nemuseli starat a mohli si tak užívat nejen duchovní stránku našeho poutního zájezdu, ale i krásných míst, kultur, gastronomie a zvyků místních obyvatel.   

401 POUTNÍ ZÁJEZD OD LURD-LETÁK KE STAŽENÍ

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme