Opevnění La Alcazaba - Po nepatrném stoupání směrem od náměstí de la Aduana se ocitáme přímo před bytelnou zdí opevnění La Alcazaba, nejznámější pamětihodnosti v Malaze. Vznik tohoto opevnění je datován do 8. století, ačkoliv převážná část byla vybudována až v polovině 11. století. Vstup do celého komplexu je umožněn přes bránu, která je známá pod názvem „Kristova brána“, neboť v těchto místech se sloužila první mše po dobytí Malagy křesťany. Opevnění v podstatě slouží jako jedno z nejlépe zachovaných maurských vojenských muzeí ve Španělsku. Tato pevnost tvořila arabský obranný systém města Malagy a byla součástí městských hradeb, které se bohužel nedochovaly. La Alcazaba se vypíná nad dvojitými hradbami a obdelníkovými věžemi. Již od klikatící se přístupové cesty, která začíná v ulici Alcazabilla, oceníte pohled na zbytky hradeb naléhajících přímo na skálu.  Fortifikační brány, zdobené sloupy s římskými hlavicemi jsou znamením pro příjemnou procházku. Díky tomuto labyrintu vchodů a zákoutí je celá dlouhá cesta opevněním dokonce velmi zábavná.  Poté co minete „Kristův oblouk“ ocitnete se přímo v arabských zahradách s nepřebernými alejemi vegetace lemovanými trsy bouganvileí, jasmíny a zimolezy.
Ze samého vrcholu hradeb se nabízí nádherný vyhled na celé město a přístav. Aby jste ze své návštěvy pevnosti vytěžili maximum navštivte zdejší muzeum archeologie, římský amfiteátr a zámek Gibralfaro. Procházka naplněná historií, které rozhodně nebudete litovat.

Hrad Gibralfaro  - Tato velkolepá stavba byla zbudována začátkem 14. století na příkaz Yusefa I Granadského na místě původního fénického sídliště a majáku, odtud také pochází název celého zámku – gobel - faro ( skála s majákem ).

Hrad je proslulý především jako dějiště závěrečné etapy rekonkvisty města Malagy jejími katolickými Veličenstvy v roce 1487. Po dlouhém obléhání, které trvalo tři měsíce, kastilská vojska nakonec ubránila město před 15 000 africkými a malažskými vojáky, kteří částečně podlehli také díky vyhladovění. Po úspěšném obléhání toto místo obsadil král Ferdinand, zatímco královna Izabela se uchýlila do města. Tyto historické momenty dodnes připomínají pevnostní věže, které se majestátně vypínají nad hustým borovicovým a eukalyptovým lesem.

Římský amfiteátr - je jednou z nejstarších památek v Málaze. Nachází se na úpatí pevnosti Alcazaba. Pochází z 2. století po Kristovi, z doby vlády císaře Augusta.

Picassovo muzeum - díla nejznámějšího malažského rodáka Pabla Picassa. Stálá expozice čítá 204 umělcových prací a navíc je zde dočasná expozice, kde můžete spatřit zapůjčená díla od malířovy rodiny a velkých světových muzeí.

Katedrála Calle Molina Larios - Katedrála v Malaze byla postavena mezi léty 1528 a 1782 na místě kde se původně nalézala starobylá mešita. Ačkoliv měla mít katedrála podle původních plánů dvě věže, nedostatek finančních prostředků způsobil, že nakonec byla vybudována pouze jedna věž. Dodnes se katedrále neřekne jinak než „La Manquita“ - „malá jednoruká dáma“.Směsice nejrůznějších stylů, je dokladem 254 let trvající výstavby katedrály. V celé kompozici převažuje románský styl, ale znatelně se zde projevuje také styl gotický, barokní, izabelský a v neposlední řadě také neoklasicistní.  Zvenčí je možné obdivovat tři velmi dekorativní obloukové vstupy zhotovené z mramoru různých barev. Nad vchody jsou umístěny medailóny. Nad bočními vchodovými dveřmi jsou výjevy s místními patrony Svatým Ciriacem a Svatým Pavlem, zatímco nad centrálním vchodem jsou zachyceny výjevy z bible. Uvnitř katedrály zůstane každý doslova udiven nad značnou velikostí tohoto trojlodního kostela, všechny tři kostelní lodě jsou přibližně stejně velké, ačkoliv centrální loď je daleko širší než dvě postranní. Aby bylo možné zajistit stabilitu při takové výšce stropů, použil místní architekt originální systém křížových pilířů přilepených v polovici korintských sloupových hlavic, spojil klasické tradiční prvky s prvky renesančními, klasické přepažení s další vrstvou pilířů.  Celá katedrála je zakončená velmi pěkně zdobenými klenbami. Sedadla umístěná na kůru jsou vyzdobena samotným Pedrem de Mena, který vytvořil 42 soch. Dále je třeba připomenout barokní varhany a mramorové kazatelny vyzdobené duchovními motivy. Postranní kaple ukrývají velmi zajímavá umělecká díla: nádherná plačící madona také zhotovená Pedrem de Mena, Kristus na kříži od Alonsa de Mena a velká růžencová Panna Marie od Alonsa Cano. Na závěr návštěvy interiérů katedrály nesmíte vynechat kapli Notre-Dame-des-Rois a její nádhernou Pannu Marii se svým synem, kapli Svaté Barbory se skvostnou gotickou oltářní malbou a kapli Vtělení Páně, která je celá vytvořená z mramoru se čtyřmi monumentálními achátovými sloupy.

Kostel Mučedníků - Kostel byl postaven v roce 1847 a zasvěcen mučedníkům města Malagy. Tento překrásný kostel je charakteristický především svou kostelní věží v mudejarském stylu, navíc je důležité vzpomenout bohatou výzdobu interiéru v barokním stylu spolu s barokním sousoším od Franciska Ortize.

Park Alameda – v centru města naleznete tento nádherný park.

Náměstí Plaza de la Constitucion - je centrálním bodem Malagy a bylo od nepaměti místem, kde probíhaly nejdůležitější události – fiesty, býčí zápasy, popravy a náboženské oslavy. Nachází se zde barokní jezuitský kostel Iglesia del Santo Cristo de la Salud a škola výtvarných umění, kterou navštěvoval zdejší nejslavnější rodák Pablo Picasso.

Opevnění La Alcazaba 
Po nepatrném stoupání směrem od náměstí de la Aduana se ocitáme přímo před bytelnou zdí opevnění La Alcazaba, nejznámější pamětihodnosti v Malaze. Vznik tohoto opevnění je datován do 8. století, ačkoliv převážná část byla vybudována až v polovině 11. století. Vstup do celého komplexu je umožněn přes bránu, která je známá pod názvem „Kristova brána“, neboť v těchto místech se sloužila první mše po dobytí Malagy křesťany.
Opevnění v podstatě slouží jako jedno z nejlépe zachovaných maurských vojenských muzeí ve Španělsku. Tato pevnost tvořila arabský obranný systém města Malagy a byla součástí městských hradeb, které se bohužel nedochovaly.
La Alcazaba se vypíná nad dvojitými hradbami a obdelníkovými věžemi. Již od klikatící se přístupové cesty, která začíná v ulici Alcazabilla, oceníte pohled na zbytky hradeb naléhajících přímo na skálu. 
Fortifikační brány, zdobené sloupy s římskými hlavicemi jsou znamením pro příjemnou procházku. Díky tomuto labyrintu vchodů a zákoutí je celá dlouhá cesta opevněním dokonce velmi zábavná. 
Poté co minete „Kristův oblouk“ ocitnete se přímo v arabských zahradách s nepřebernými alejemi vegetace lemovanými trsy bouganvileí, jasmíny a zimolezy.
Ze samého vrcholu hradeb se nabízí nádherný vyhled na celé město a přístav. Aby jste ze své návštěvy pevnosti vytěžili maximum navštivte zdejší muzeum archeologie, římský amfiteátr a zámek Gibralfaro.
Procházka naplněná historií, které rozhodně nebudete litovat.


Plavby proplouvájící tímto přístavem

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme