Petrohrad je druhé největší ruské město s více než pěti miliony obyvatel. Je jiný než Moskva, ale určitě stojí za návštěvu. Městem totiž procházely dějiny ovlivňující nejen Evropu, ale celý svět. Žili zde ruští carové, začala tu i socialistická revoluce, která změnila významnou část světa na dlouhá desetiletí.

Dříve Leningrad a Petrograd, hovorově Pitěr) je s téměř 5 000 000 obyvatel druhé největší město Ruska a z měst nad milión obyvatel je nejsevernější na světě. Leží v severozápadní části Ruska při ústí řeky Něvy do Finského zálivu, který je součástí Baltského moře.
Petrohrad, založený roku 1703 Petrem Velikým, byl v letech 1712–1917 hlavním městem Ruského impéria. Dodnes je kulturním střediskem celého Ruska s mnoha památkami Světového dědictví UNESCO a také jedním z nejdůležitějších ruských přístavů. Je sídlem Leningradské oblasti a Severozápadního federálního okruhu, samo je (vedle Moskvy) federálním městem.
Při svém založení dostalo město název Sankt-Pitěr-Burch (Санкт-Питер-Бурх),  což bylo imitací nizozemského Sankt-Pieterburch. Zakladatel, car Petr Veliký, který byl pobytem v Nizozemí ovlivněn, však nepojmenoval město po sobě, nýbrž po svém patronu apoštolu Petrovi. Již po několika letech se však ujal poněmčený název Sankt-Petěrburg. V letech 1914–1924 se město oficiálně nazývalo Petrograd (Петроград). Po smrti V. I. Lenina bylo 26. ledna 1924 přejmenováno na Leningrad (Ленинград).
Po rozpadu Sovětského svazu roku 1991 se město vrátilo k dřívějšímu oficiálnímu názvu Sankt-Petěrburg. Velmi rozšířen je hovorový název Pitěr (Питер).
Většina světových jazyků název města překládá (např. anglicky Saint Petersburg, španělsky San Petersburgo, maďarsky Szentpétervár).
Město bylo založeno 16. jul. 27.greg. května 1703 carem Petrem Velikým, a to na močálech, které se ruský imperátor navzdory přirozeným překážkám rozhodl za cenu mnoha životů poddaných dělníků vysušit a vybudovat zde svoje nové sídelní město. Brzy poté se stalo hlavním městem Ruské říše a toto postavení si udrželo, kromě let 1728 až 1732, až do vzniku sovětského Ruska začátkem 20. století.
7. listopadu 1917 (25. října podle juliánského kalendáře, který tehdy v zemi platil) zde začal výstřelem z Aurory ozbrojený převrat – Říjnová revoluce (nebo Velká říjnová socialistická revoluce), která zásadně změnila dějiny nejen Ruska, ale i celého světa 20. století. Byl to také začátek občanské války v Rusku, následovalo vytvoření SSSR a rozšíření komunismu na podstatnou část světa.
V letech 1941–1944 bylo obleženo německými vojsky.
24. května 2003 oslavilo 300 let od svého založení.
Petrohrad je městem mnoha historicky významných událostí. Car Petr Veliký ho založil v močálech v deltě Něvy ústící do Finského zálivu na více než 40 ostrovech spojených 300 mosty. Pro ruského cara měl být Petrohrad oknem do Evropy.
Dnes vyzařuje toto město se svými širokými bulváry, parky a pobřežními promenádami do světa stále ještě své otevřené, seversky zdrženlivé fluidum. Proslulé (a turisticky atraktivní) jsou petrohradské letní „bílé noci“, kdy v důsledku nevelké vzdálenosti od polárního kruhu slunce sice zapadne za obzor, ale nenastane tma.
Mezi nejoblíbenější atrakce patří první stavba v Petrohradu – Petropavlovská pevnost s Katedrálou Petra a Pavla, palác Admirality, který svou věží dominuje městu, Triumfální oblouk jako památka na vítězství nad Napoleonem, žulový monolit – Alexandrův sloup, Kazaňský chrám, Křižník Aurora, Vasiljevský ostrov, Smolenská katedrála a další. Tepnou města je 4 km dlouhý Něvský prospekt.Nejskvostnější stavbu Petrohradu, tzv. Zimní palác, nechala postavit dcera Petra Velikého, Alžběta. Z této italské barokní kompozice architekta Bartolomea Rastrelliho provedené v bílé a zelené barvě, k níž byla později přibudována klasicistní přístavba, učinila velká milovnice umění Kateřina Veliká roku 1764 galerii Ermitáž a umělecké skvosty pro ni nakupovala v celé Evropě. Dnes je tato sbírka čítající skoro tři milióny uměleckých děl největší obrazárnou na světě.
Katedrála svatého Izáka (Isakijevský chrám), kterou stavělo 440 tisíc dělníků po 40 let, se řadí mezi jednu z největších katedrál na světě, vypíná se do výšky 100 metrů. Nabízí 14 000 míst pro návštěvníky a skvostný pohled na skutečnou symfonii z mramoru, drahokamů a polodrahokamů všech barev. Zlatá kupole je obložena 100 kg čistého zlata. Odtud se nabízí výhled na nejkrásnější místa historického jádra města, které bylo v roce 1990 prohlášeno za světové kulturní dědictví UNESCO.

St.Petersburg je obrovské město.Pro vstup je nutné vízum.Doporučujeme Vám výlet MSC CRUISES-VYHNETE SE TAK VÍZOVÉ POVINNOSTI.-**SPT01 - CITY TOUR, ST. ISAAC KATHEDRÁLA& PETROVY DVORY – celodenní výlet. Po opuštění přístavu se zúčastníme fascinující vyhlídkové jízdy po tomto důležitém ruském městě. Podíváme se na klíčové atrakce, pak zastavíme, abychom si udělali foto před kostelem Našeho Spasitele na prolité krvi, část je tato katedrála nazývaná “Prolitou krví”. Naše exkurze dále pokračuje kolem známé NevskyProspective do katedrály Sv. Isaaca, kde se podíváme dovnitř. Po navštívení katedrály nás čeká oběd v podání typické ruské kuchyně. Pak po hodinové jízdě dorazíme do známých Petrových dvorů – jedna z oblíbených letních sídel cara se svým divokým parkem, fontánami a stříhanými zahradami. Volný čas k nákupu suvenýrů.Cena CCA 3600 Kč. Pokud ještě nemáte  výlet objednán a máte zájem objednávejte ihned!


Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme