POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU CK RIVIERA TOUR

Cestovní kancelář RIVIERA TOUR s.r.o. je pojištěna proti úpadku cestovní kanceláře a to ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v cestovním ruchu. Toto pojištění máme uzavřeno na dobu jednoho roku s následnou opcí u pojišťovny:

 

Slavia a.s

Táborská 31

140 00 Praha 4

Tel: 0042 0 255 790 111

www.slavia-pojistovna.cz

IČO: 601 975 01

 

Současně s přihláškou na zájezd (cestovní smlouvou) od nás každý klient obdrží doklad o uzavření pojištění cestovní kanceláře proti úpadku a informace o plavbách, které jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy uvedené v příloze. Tento doklad osvědčuje, že společnost RIVIERA TOUR s.r.o. je pojištěna dle zákona č.159/1999 Sb. Pojistné krytí je zajišťováno 24 hodin denně, číslo pojistné smlouvy 5900033608 pro uzemní rozsah celý svět v limitu pojistného plnění.

 

POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU 2024-pdf 

POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU CK RIVIERA TOUR 2023- certifikát pdf


UHRADA DO GARANČNÍHO FONDU


RIVIERA TOUR na základě zákona 159/1999 Sb v platném znění uhradila příspěvek na účet garančního fondu na rok 2023

Uhrada na základě zákona 159/1999 Sb v platném znění uhradila příspěvek na účet garančního fondu na rok 2023 byla provedena dne 20.12.2022


  

 POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU MSC CRUISES
 

Popis: MSCCruises_POS

   

Plavby na moři organizuje a zabezpečuje plavební společnost MSC CRUISES S.A. , Avennue Eugene –Pittard 40,12 06 Geneva, Švýcarsko,registrovaná pro daňové účely pod číslem 060.667.071 (CHE-112.808.357),


Tato plavební společnost je pojištěna u  Zurich Insurance plc Niederlassung fur Deutschland, Solmsstrasse 27-37,60486 Frankfurt, Německo

Číslo pojistné smlouvy ro rok 2018  Nr.704.005.119.682

Číslo pojistné smlouvy ro rok 2019  Nr.704.005.119.682

Číslo pojistné smlouvy ro rok 2020  Nr.704.005.119.682

Číslo pojistné smlouvy ro rok 2021  Nr.704.005.119.682

Číslo pojistné smlouvy ro rok 2022  Nr.704.005.119.682

GARANČNÍ LIST MSC CRUISES


 

 


Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme