Litujeme, ale tato plavba již není dostupná.

Rádi Vám ovšem nabídneme podobné

Zobrazit další plavby

366 OSTROVY VĚČNÉHO JARA - vyprodáno!

Popis

Foto: Frank Nurnberg, volná licence Pixabay

S dopravou a delegátem
Katalogové číslo: 366
Cena 37 990 Kč€1 551
Akční cena 26 990 Kč€1 102
s dopravou do přístavu a delegátem
Cena pro (do 11 let) 9 990 Kč€407
Cena pro (od 12 do 17 let) 9 990 Kč€407
Vyprodáno
Váš delegátKateřina Kostková
pdfProgram zájezduPDF stáhnout zde

Kajuty

Kde budete spát?

Itineář

Program plavby

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR

Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Máme pro vás připravenu také studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Radhoštěm, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno. Transfer za příplatek 890 Kč: Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha


2. den: Příjezd do přístavu a nalodění - Janov, Itálie  10:00-16:00
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu, je to nezapomenutelný zážitek. Nesmíte chybět také u první servírované večeře, při které si užijete skvělou italskou gastronomii. Večer můžete zavítat do lodního divadla a večer zakončit skleničkou na baru.


3. den: Barcelona, Španělsko 13.00-18.00

Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Rambla, kolem Gaudího domů až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Příjemná procházka ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho delegáta. Doporučujeme zakoupit transfer autobusem z přístavu do centra.


4.a 5.den: plavba na moři
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Volný den můžete využít k návštěvě lodních lázní, posilovny a speciálních restaurací. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky v lodních barech.


6.den: Funchal (Madeira), Portugalsko  08.00-17.00
Hlavní město ostrova Madeira. Bohatnoucí město dříve lákalo piráty, proti kterým nebylo dostatečně chráněno. Proto v něm byly postupně vybudovány čtyři pevnosti. Hned u přístavu vás zde zaujme pevnost z 16. století, dále si pak projdeme město, při které se zastavíme na ochutnávku vín a návštěvu místních trhů. Pro milovníky adrenalinu a krásných výhledů doporučuje delší procházku do čtvrtě Monte a jednu z největších atrakcí ostrova, sjezd na proutěných saních Carros de cestos. V této čtvrti zemřel roku 1922 poslední český král Karel I., který je pochován v kapli zdejšího kostela Panny Marie.

Foto: Frank Nurnberger, volná licence Pixabay


7. den: Arrecife de Lanzarote, Španělsko 11:00-20:00
Hlavní město ostrova Lanzarote má asi 30 tisíc obyvatel a pyšní se například největší rybářskou flotilou na celých Kanárských ostrovech. Na březích Atlantiku zde najdete také dvě výjimečné pevnosti (castillo): v pevnosti San Gabriel si můžete prohlédnout archeologickou sbírku, zejména vzácné vykopávky keramických nádob. V pevnosti San José nechal slavný lanzarotský umělec César Manrique zřídit muzeum moderního umění. Součástí pevnosti je i Manriquem navržená restaurace s velmi příjemným posezením. Centrum města je plné restaurací, barů a obchůdků. Za procházku stojí hlavně pobřežní promenáda Avenida Cesar Manrique kolem laguny Charco de San Ginés.


8. den: Plavba na moři
Užijte si tento den. Dýchejte svěží mořský vzduch, oddávejte se lenošení, odpočinku a relaxování při skleničce skvělého drinku. Můžete sportovat, opalovat se, zaplavat si v bazénech nebo si zatančit a pobavit se s animátory na palubě lodi MSC Cruises . Večer po divadelním představení si připravíme foťáky, kamery, poznámkové bloky na další výlet v novém dnu.

9. den: Tanger, Maroko  07:00-16:00
Po Casablance druhý nejvýznamnější přístav v Marok spojující Afriku s Evropou. Pro svou polohu v Gibraltarské úžině bylo území osídleno již v dávných dobách. Vystřídalo se zde mnoho národů, které zde zanechaly své kulturní otisky. Pobývali zde Féničané, Kartaginci, byli zde Berbeři, Římané, Vandalové, zhruba 100 oblast patřila Byzantské říši, po roce 700 bylo město hlavní základnou Arabů během pronikání do Španělska. Při příjezdu váš pohled upoutají zbytky opevnění přístavu, na které navazuje nová zástavba. Hlavní pevností je však kasbah, kde se nachází bývalý sultánův palác Dar el Makhzen. Uličky v centru jsou skutečně úzké, tvořené starými domy.


10. den: Málaga, Španělsko  08:00-17:00
Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to "pravé ořechové". Pohodová procházka kolem arény nebo výšlap na hrad s krásným výhledem na celý přístav rozhodně stojí za to. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – staré římské divadlo, nádherná katedrála a místo, kde působil opravdu světoznámý malíř Pablo Picasso. Obdařena sluncem a úžasným světlem je Malaga městem širokých bulvárů, ve větru se pohupujících palem, temperamentního nočního života, kvalitních muzeí a vynikajících restaurací s mořskými specialitami.


11. den: Plavba na moři
Užijte si tento den. Opalujeme se, relaxujeme, čteme…


12.den: Marseille, Francie   09:00-17:00
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na město. Výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je pro mnoho našich klientů nezapomenutelným zážitkem. Z vyhlídky uvidíte ostrov If, na kterém byl vězněn hrdina Dumasova románu Hrabě Monte Christo, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší plavby.

Foto: Julian Hacker, volná licence Pixabay


13.den: Vylodění - Janov, Itálie    9:00-12:00
Ráno po snídani se vylodíme z lodi. V dopoledních hodinách navštívíme historické centrum Janova, které se vyznačuje typickými uličkami zvanými "caruggi" a je jedním z nejzachovalejších příkladů středověkého města v Evropě. Budete překvapeni množstvím ulic, které se protínají a vytvářejí zamotaný labyrint kolem místní katedrály. Zjistíte, že některé ulice jsou tmavé, jiné osvětlené slunečními paprsky, další široké nebo tak úzké, že je obtížné jimi projít. Všechny se vyznačují smíšenými vůněmi a kombinací různých stavebních stylů. Jednou z nejvýznamnějších je ulice zvaná „patricijská“, která se nachází poblíž Via Aurea a náměstí Piazza De Ferrari, známého pro jeho velkou fontánu. 


13.den: Padova, Itálie  17:00-19:00
Cesta domů je dlouhá, proto se během ní na pár hodin zastavíme v Padově, městě sv. Antonína. Jako mnoho italských měst je i Padova bohatá na stavební a umělecké památky. V podvečerních hodinách si uděláme pohodovou procházku centrem města až k bazilice sv. Antonína. Následuje odjez zpět do České republiky. Během cesty máme pro vás připravenu 2x teplou svačinku, drobné občerstvení a kávu zdarma. Během cesty budete mít možnost dokoupit poslední suvenýry a dárky pro své blízké v dálničních shopech. Delegát vás taktéž bude informovat o zajímavostech spojených s životem na lodích.


14.den: Příjezd do ČR

Dle dopravní situace příjezd do Brna cca 10:00, Prahy cca 13:00, Ostravy cca 14:00


Cena zájezdu zahrnuje

*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitánský gala večer, animační a zábavné programy na lodi
*pojištění proti úpadku CK
*divadla, bazény, vířivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět dle bezpeč. protokolu
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi a v destinacích
*vstupní a výstupní test COVID19 na lodi pokud jsou vyžadovány

* výlet do Padovy a Janova

Cena zájezdu nezahrnuje

*fakultativní výlety plavební společnosti nad rámec programu
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc (povin. poplatek)
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….)
*povinné pojištění na rizika Covid 19 od 690 Kč/os
*procedury a testy Covid 19 v rámci dodatečných změn

Pořadatel plavby

MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland

Dovolujeme si vás upozornit, že tato nabídka je platná k aktuálnímu datu. V pandemické situaci může dojít ke změně zájezdu, programu zájezdu anebo jiným okolnostem, dle vládních nařízení jednotlivých zemí anebo dodržení bezpečnostního protokolu. Tyto situace není cestovní kancelář schopna ovlivnit a nepovažují se za vadu zájezdu a to ani včetně dodatečných změn, povinnosti testování, aplikace roušek a pod. Věnujte prosím pozornost VOP a podmínkám účasti na plavbě.  V takovém případě se cestovní kancelář vždy bude snažit najít co nejvhodnější řešení dané situace. Děkujeme za pochopení.

 


Za příplatek nabízíme

*cestovní a zdravotní pojištění na plavby SLAVIA 
*zdravotní pojištění COVID EUROP ASSISTANCE od 690 Kč/os
*možnost úhrady servisní taxy
*kategorii kajut Fantastica, Aurea …+kajuty s oknem, balkonové
*nápojové balíčky a pakety

*rezervace míst v busu 100 Kč
*svozový transfer z Prahy 690 KčNěco v ceně navíc

Večeře v restauraci na Formance pro všechyn účastníky zájezdu

Na Vaši žádost Vám rádi zajistíme:

  • cestovní a zdravotní pojištění včetně storna
  • členství v klubu MSC CRUISES
  • po návratu z plavby můžete požádat o členství MSC CLUBU a čerpat tak výhody členství na dalších plavbách

Na čem brázdíme oceány

MSC Magnifica

Čtvrtá loď třídy Musica. Mistrovsky kombinuje uvolněnou noblesu třídy Musica s rozmanitostí a bohatství nastupující třídy Fantasia, svým hostům přináší to nejlepší z obou těchto světů.     

Délka: 294 mKapacita: 2518 osob

Více o této lodiCelá flotila MSC

Co o naší plavbě říkají naši spokojení mořeplavci?

Rodina

Naše milá Riviero,sice se zpožděním,ale ráda děkuji za úžasné zážitky z plavby po Středomoří na Magnifice a s úžasnou Terzkou po boku.Laskavosti i trpělivosti má na rozdávání a tak vše probíhalo be...

Přečíst celé

Senior

V termínu od 1. 6. 2019 do 9. 6. 2019 jsem absolvovala plavbu lodí MSC Fantasie po západním pobřeží Středozemního moře organizovanou Vaší cestovní kanceláří, zakoupenou u Cestovní agentury Sluníčko...

Přečíst celé

Firma

Zdravím z Brna, a musím podotknout, že návrat byl přesně jak jsi říkal. Drobné houpání a velká únava a chuť na drink :-) . Můžeš mě poslat cca 5 katalogů na rok 2018, neboť z našich vyprávění v...

Přečíst celé

Pár

Chtěli bychom moc poděkovat za krásnou dovolenou. Počasí sice moc nepřálo, hlavně v Bari, ale vyfasovali jsme pláštěnky a užili si to i tak. To, že se neuskutečnil výlet v Dubrovníku taky ovlivnit ...

Přečíst celé

Další reference

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme