24 232 KOLEM EVROPY PŘES GIBRALTAR

Popis

S dopravou a delegátem
Katalogové číslo: 24232
Cena 43 990 Kč€1 912
Akční cena 29 990 Kč€1 303
s dopravou do přístavu a delegátem
Cena pro (do 11 let) 12 990 Kč€564
Cena pro (od 12 do 17 let) 12 990 Kč€564
Objednat plavbu
Váš delegátMarkéta Strnadová

Kajuty

Kde budete spát?

Itineář

Program plavby

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR

Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, Nový Jičín, Frýdek Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha, Ústí nad Labem

2.den: Příjezd a nalodění – Wardemunde, Německo  10:00-19:00

Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru.

 

3.den: Plavba na moři 

Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na moři. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech

4.den: IJmuiden, Holandsko   08:00-17:00

 Včetně svých velkých zdymadel se rozprostírá nad ústím kanálu Severního moře do Amsterdamu. Na jihu sousedí s velkou rezervací dun pokrytých rostlinami, národním parkem Zuid-Kennemerland. Město bylo osídleno již za doby římanů u jezera Wijkermeer a dřÍve zde byl vybudován severomořský přístav regionálního významu. Současný IJmuiden zahrnuje čtyři přístavy: viveershaven, rybářský dok, IJmondhaven a přístav Marina IJmuiden-přístav pro rekreační plavidla. IJmuiden se stal největším rybářským přístavem Nizozemska. Tak co, jdeme na ryby?

 

5.den: Plavba na moři

6.den: La Rochelle, Francie   10:00-20:00

Ve starověku byla oblast La Rochelle součástí Galie. Římané poté tuto oblast obsadili a začali zde produkovat sůl a víno, jež následně rozváželi po celé říši. Z této doby se dochovaly římské domy a nádrže na výrobu soli odpařováním mořské vody. Na počátku 17. století bylo město důležitou hugenotskou pevností a stále se pyšnilo velkou mírou nezávislosti na centrální vládě. Ve 20. letech 17. století se dvakrát účastnilo protivládního povstání. Za druhé světové války se v tomto městě také nacházela jedna z ponorkových základen německého námořnictva Kriegsmarine.

 

7.den: Bilbao, Španělsko   08:00-17:00

Bilbao je největší město v Baskicku, Světoznámou stavbou, která proslavila celé město, je postmoderní Guggenheimovo muzeum od Franka Gehryho z roku 1997. Přes most Puente Zubizuri se dostaneme ke Guggenheimovu muzeu, postmodernistické stavbě se zděnou ocelovou konstrukcí a pláštěm z kovových plátů a skla; byla dokončena roku 2007, podle návrhu architekta Franka Gehryho. Před ní je šestnáctimetrová betonová socha psa s dutinami, osazenými skalničkami a květinami. V Bilbau se také nachází gotická katedrála ze 14. století a řada dalších sakrálních staveb a památek. Od katedrály vedou úzké uličky s měšťanskými domy z 15.-19. století, plné barů a restaurací, a schodiště, při němž je situováno Archeologické muzeum.

   

8.den: Plavba na moři 

A je to tu zase. Uděláme si čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne na moři. Navštívíme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo jen tak lenošíme, relaxujeme. Zasloužíte si to.

9.den: Lisabon, Portugalsko   08:00-18:00

Je považován za jedno z nejkrásnějších měst na světě. Přes řeku Tejo se klene most Vasco de Gama. Tento most je nejdelší v Evropě. Most je dlouhý 17,5 km. Vzhledem k možnostem návštěvy Lisabonu doporučujeme výlet MSC Cruises do Fatimy. Portugalská Fátima je pro většinu Čechů zcela neznámým místem, přesto je už přes devadesát let považována za nejvýznamnější katolické poutní místo na světě. Od doby, kdy se tady třem dětem zjevila Panna Marie, přicházejí do Fátimy ročně milióny lidí prosit na kolenou o zázrak. Uděláme se krásný výlet po městě místními TUC-TUC (za příplatek)

 

10.den: Gibraltar, Velká Británie    15:00-20:00

Gibraltar je zámořské území Spojeného království na jihu Pyrenejského poloostrova u Gibraltarského průlivu. Strategicky významné území okolo Gibraltarské skály umožňuje kontrolovat spojení mezi Středozemním mořem a Atlantikem. Španělsko bylo nuceno postoupit Gibraltar Británii v roce 1713 Utrechtskou smlouvou ukončující války o španělské dědictví. Roku 1830 se gibraltarská posádka stala formálně britskou kolonií. Gibraltarská skála byla obývána už od doby kamenné. Právě zde byla v lomu Forbes roku 1848 objevena první lebka neandrtálce ještě před slavným objevem v německém Neanderthalu.

 

11.den: Plavba na moři

12.den: Valencie, Španělsko   08:00-19:30

Ráno po snídani se můžete vydat s našim delegátem na poznávání tohoto velmi zajímavého města. Budete obdivovat zajímavou architekturu a urbanistické ztvárnění vyschlého koryta řeky, projdeme se ospalými uličkami Valencii až ke katedrále, kde je umístěn svatý grál-kalich, ze kterého Ježíš pil při poslední večeři Páně. Budete se věnovat i nákupům, ochutnáte skvělou zmrzlinu anebo navštívíte místní tržnici. Máte také možnost navštívit místní oceánografické muzeum, jednoho z největších v Evropě. (Nutný transfer MSC)

 

13.den: Plavba na moři

14.den: Janov, Itálie - vylodění 08:00

Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. Během zpáteční přepravy máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda a povídání o lodích a nových destinacích.

 

15.den: Příjezd do ČR 

Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace.

Cena zájezdu zahrnuje

* poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC

* ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA

* plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi

* nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci

* přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění

* každodenní úklid kajuty

* tematické večery dle programu plavby

* pojištění proti úpadku CK

* animační a zábavné programy na lodi

* autobusovou přepravu do přístavu a zpět

* delegáta CK RIVIERA TOUR

Cena zájezdu nezahrnuje

* fakultativní výlety plavební společnosti v destinacích

* servisní poplatek MSC  3600 Kč/os, JUNIOR 2-11 let 1800 Kč

* nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích

* nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…)

* transfery plavební společnosti v přístavech

Pořadatel plavby

MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland

Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A., Avenue Eugene Pittard 40, Ženeva, Švýcarsko. Plavba není pobyt na hotelu a proto věnujte pozornost informacím, všeobecným obchodním podmínkám a podmínkám účasti na plavbě naleznete na www.rivieratour.cz  


Za příplatek nabízíme

* speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři

* možnost úhrady servisní taxy předem

* kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea

* kajuty s oknem, balkonové, suite       

* nápojové balíčky v předprodeji se slevou

* internetové balíčky v předprodeji se slevou

* rezervace míst v buse za  příplatek

Něco v ceně navíc

Večeře v restauraci Na Formance

Na Vaši žádost Vám rádi zajistíme:

  • cestovní a zdravotní pojištění včetně storna
  • členství v klubu MSC CRUISES
  • po návratu z plavby můžete požádat o členství MSC CLUBU a čerpat tak výhody členství na dalších plavbách

Na čem brázdíme oceány

MSC Poesia

Třetí loď třídy Musica. Inovativní výletní loď, která kombinuje tradiční řemeslné zpracování a kreativní design. Vstupte na palubu a zažijte něco nového.    

Délka: 251 mKapacita: 3013 osob

Více o této lodiCelá flotila MSC

Co o naší plavbě říkají naši spokojení mořeplavci?

Rodina

Naše účast na plavbě okolo Velké Británie 22.08.2018 - 03.09.2018 se vyznačovala velkou pohodou a skvělým počasím. Skupina účastníků zájezdu byla nevelká, zato samí veselý a hodní lidé. Neřešili js...

Přečíst celé

Pár

Krásná, pohodová dovolená kde se o vás stará velmi příjemný personál, luxusní prostředí i jídlo a s velmi milou a vstrícnou delegátkou která vnesla do naší dovolené pohodu, klid, legraci a byla vžd...

Přečíst celé

Další reference

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme