BUDOUCÍ LODĚ MSC CRUISES PRO PODPORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


  • MSC Virtuosa a MSC Seashore budou vybaveny špičkovou technologií, která bude dále minimalizovat ekologickou stopu společnosti

  • MSC World Europa s LNG pohonem se přidá k flotile MSC Cruises v roce 2022, práce na druhé lodi s LNG pohonem začnou v letošním roce

• Společnost MSC Cruises se připojila ke Konsorciu CHEK podporovanému EU a propaguje nízkouhlíkovou dopravu spojením energetických technologií a inovativního designu lodí

 

RIVIERA TOUR - Ženeva, Švýcarsko, 28. ledna 2021 – V roce 2021 budou uvedeny do funkce dvě lodě – MSC Virtuosa a MSC Seashore – nejnovější lodě v rámci současného dlouhodobého plánu společnosti pro výstavbu lodí. Jako každá z nových lodí MSC, i tyto lodě budou vybaveny širokou škálou ekologických technologií nejnovější generace a vybavením, které bude minimalizovat jejich dopad.

 

Obě lodě budou mít hybridní systémy čištění výfukových plynů (EGCS) a nejmodernější systémy selektivní katalytické redukce (SCR), které sníží emise oxidu siřičitého o 98% a emise oxidu dusíku o 90%. Systémy čištění odpadních vod byly navrženy v souladu s rezolucí MEPC 227 (64) Mezinárodní námořní organizace a dosahují standardů čištění, které jsou vyšší než u většiny zařízení na čištění odpadních vod na pevnině. Stejně jako všechny nové lodě společnosti MSC Cruises budou také vybaveny energetickým připojením od pobřeží k lodi, které jim umožní připojení k místním rozvodným sítím v přístavech, kde je tato infrastruktura k dispozici.

 

Pierfrancesco Vago, výkonný předseda MSC Cruises říká, “Naším dlouhodobým cílem je dosáhnout plavebního provozu s nulovým dopadem na životní prostředí a to je cesta, po které dnes jdeme. Během práce s našimi partnery na identifikaci nových technologií, které nás přiblíží k tomuto cíli u každé nové lodi, kterou postavíme a uvedeme do provozu, pokračujeme ve vybavování našich lodí nejnovějšími a nejúčinnějšími technologiemi na trhu.”

 

Společnost MSC Cruises zároveň oznámila, že uzavírá partnerství s několika vedoucími představiteli odvětví ve výzkumném projektu, který propaguje nízkouhlíkovou dopravu spojením progresivních energetických technologií a inovativního designu lodí.

 

Vedené univerzitou ve Vaase - konsorcium CHEK zahrnuje také World Maritime University, Wärtsilä, Cargill, Lloyds Register, Silverstream Technologies, Hasytec, Deltamarin, Climeon a BAR Technologies.

 

Pierfrancesco Vago dále říká, “Je nám ctí, že můžeme spolupracovat s dalšími lídry ve svých oborech, abychom společně prozkoumali a vyvinuli nová řešení, která podpoří cestu k dekarbonizaci lodní dopravy. Toto je další příklad našeho závazku k urychlenému vývoji ekologických technologií a řešení nové generace. “

 

Konsorcium je připraveno získat značné financování z programu Horizont 2020 - rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovaci. Projekt bude demonstrovat synergické výhody inovativních technologií (např. vodíkový pohon, ultrazvukový antifouling, hull air-lubrication, systémy přeměny odpadu na energii a plně integrovaný digitalizovaný optimalizační software s cílem maximalizovat účinnost ve všech aspektech provozu lodi). Výsledky budou šířeny na podporu lepší kompetence v celém odvětví.

 

V roce 2022 bude doručena MSC Europa, první loď společnosti MSC Cruises s LNG pohonem a v letošním roce začně výstavba druhé lodi s LNG pohonem – již páté lodi třídy Meraviglia.

 

MSC World Europa bude jednou z nejvyspělejších výletních lodí na světě – na trh přinese širokou škálu ekologických inovací. Jednou z nich bude projekt 50 kilowattové technologie pevných palivových článků s LNG pohonem, která nabízí potenciál snížit emise skleníkových plynů o dalších 25% v porovnání s klasickým LNG motorem.

 

Jelikož jsou udržitelná nefosilní paliva, jako je bio LNG, dostupná v širokém měřítku, společnost MSC Cruises předpokládá jejich rozsáhlé nasazení na svých lodích poháněných LNG, aby dále snížila emise skleníkových plynů.

 

Linden Coppell, MSC Cruises Ředitel pro udržitelnost, řekl, “Každá nová loď, která se připojí k naší flotile, obsahuje řešení pro minimalizaci naší ekologické stopy. MSC Virtuosa a MSC Seashore nebudou výjimkou. Jakmile budou identifikovány nové technologie, pracujeme také na zdokonalení stávající flotily, zkoumáme možnosti modernizace, zavádíme nová opatření ke snižování energie, intenzivně spolupracujeme s odborníky průmyslu a hledáme alternativní paliva pro dosažení ambiciózních cílů snižování uhlíkové náročnosti našeho průmyslu.“

 

Více detailů o ekologických technologiích na palubách MSC Virtuosa a MSC Seashore

 

Emise do ovzduší: MSC Virtuosa a MSC Seashore budou vybaveny hybridními systémy čištění výfukových plynů u všech svých motorů. Tato technologie dosahuje 98% snížení emisí oxidu siřičitého. Stejně jako u MSC Grandiosa budou lodě vybaveny také špičkovými systémy selektivní katalytické redukce (SCR), které snižují emise oxidů dusíku o 90%.

 

Obě lodě budou vybaveny systémem energetického připojení od pobřeží k lodi, které jim umožní připojení k místním energetickým sítím v přístavech, kde je tato infrastruktura k dispozici. To umožňuje minimalizovat použití motoru v kotvišti, což vede k podstatnému snížení emisí, když jsou lodě v blízkosti městských oblastí.

 

Odpadní voda: Lodě budou vybaveny vyspělými systémy čištění odpadních vod navrženými v souladu s rezolucí MEPC 227 (64) Mezinárodní námořní organizace s čistícími standardy, které jsou vyšší než většina zařízení na čištění odpadních vod na pevnině. Systémy úpravy balastové vody zabrání zavádění invazivních druhů do mořského prostředí vypouštěním balastové vody.

 

Ochrana mořského života: Obě lodě budou vybaveny podvodním systémem vyzařování hluku s konstrukcí trupu a strojovny, které minimalizují akustický zvukový dopad a snižují jejich potenciální účinky na mořskou faunu, zejména na mořské savce v okolních vodách.

 

Energetická účinnost: Všechny nové stavby společnosti MSC Cruises obsahují širokou škálu energeticky účinného vybavení, které pomáhá omezit a optimalizovat využití motoru. Patří mezi ně inteligentní ventilace a pokročilé klimatizační systémy s automatizovanými smyčkami rekuperace energie, které redistribuují teplo a chlad za účelem snížení poptávky. Lodě využívají LED osvětlení řízené inteligentními správními systémy, aby dále vylepšily profil úspory energie. Ve spolupráci s loděnicemi jsou všechny nové stavby vybaveny systémy vzdáleného monitorování a analýzy energie, které umožňují pobřežní podporu v reálném čase a optimalizaci provozní účinnosti na palubě.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme