Plavební společnost MSC Cruises podle tiskové zprávy potvrdila objednávku dalších dvou lodí třídy World v loděnicích Chantiers de l´Atlantique ve francouzském Saint-Nazaire. Dvě nové lodě na LNG (lehký zkapalněný plyn) – v současnosti označované jako World Class 3 a 4 – by měly vyplout v letech 2026 a 2027. MSC Cruises zároveň potvrdilo existence opce na pátou loď této třídy.

Nové lodě třídy World budou kromě LNG připraveny k budoucí instalaci systémů využívajících alternativních paliv, včetně bio a syntetického metanu a zeleného metanolu. Budou také vybaveny možností připojení k pobřežní elektrické síti pro snížení emisí uhlíku v přístavu a dalším energeticky účinným palubním vybavením pro snížení emisí. Obě lodě budou vybaveny spalovacími motory nové generace na dvě paliva se sníženým skluzem metanu.

Pierfrancesco Vago, výkonný předseda představenstva společnosti MSC Cruises, k tomu řekl: „Jsme hrdí na to, že můžeme pokračovat v naší dvacetileté spolupráci se společností Chantiers de l´Atlantique, se kterou jsme již postavili 18 lodí a devatenáctá loď je ve výstavbě. Třída World je skutečně inovativním prototypem a společně tak stavíme jedny z nejmodernějších lodí na světě. Jsme odhodlání zkoumat a investovat do budoucích ekologických technologií hned v okamžiku, kdy budou k dispozici. Chceme tak zajistit pokračování naší dekarbonizační cesty k dosažení čistých nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050.“

Podle Laurenta Castainga, generálního ředitele společnosti Chantiers de l´Atlantique, je tato zakázka velkou vzpruhou pro celoevropský loďařský průmysl: „V této těžké době projevila společnost MSC Cruises důvěru v naše schopnosti a dovednosti. Rádi bychom proto společnosti MSC Cruises poděkovali za obnovenou důvěru v této klíčové době. Kromě toho společnost MSC Cruises, která se snaží rychle a výrazně snižovat dopad svých lodí na životní prostředí, přijala výrazný nákladový příplatek za zlepšení energetické účinnosti těchto nových lodí, které budou podle indexu EEDI IMO vypouštět o 50 % méně emisí CO2, než je referenční hodnota IMO z roku 2008.“

Nové dvě (tři) plavidla tak navážou na lodě MSC World Europa (2022) a MSC World America (jaro 2025), kterou jsou již dnes energeticky nejúčinnějšími loděmi v odvětví turistických plaveb a výrazně překračují požadavky Mezinárodní námořní organizace (IMO) na plnění Indexu energetické účinnosti (EEDI). Snahou o ekologii se vyznačuje také loď MSC Euribia (2023), pátá loď třídy Meraviglia, tento rok v červnu vyplula na první bezemisní plavbu výletní lodě v historii.

LNG je podle MSC Cruises v současnosti nejčistším lodním palivem na světě, které je v dispozici ve velkém měřítku, a má hrát klíčovou roli při dekabonizačním přechodu mezinárodní lodní dopravy. Výrazně snižuje emise látek znečišťujících ovzduší – u oxidů síry až o 99 % a u oxidu dusíku až o 85 %. LNG hraje také klíčovou roli při zmírňování klimatických změn, nabízí totiž až 20procentní snížení emisí skleníkových plynů a připravují půdu pro zavádění udržitelných nefosilních paliv, jako bio a syntetický LNG.

Zdroje: MSC Cruises, Cruise Industry News

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme