CESTOVNÍ DOKLADY A PASY

U všech plaveb bez výjimky, tedy i u plaveb po zemích EU se musí účastníci plavby před naloděním prokázat cestovním pasem platným minimálně ještě 6 měsíců po předpokládaném návratu z plavby. Nelze cestovat na občanský průkaz! Toto pravidlo platí také pro děti každého věku.

TISKOPIS PASOVÁ DATA

VÍZA A VÍZOVÁ POVINNOST


Všechny úřední předpisy a požadavky, kterým je nutné vyhovět pro návštěvu zemí, v nichž má konkrétní plavba plánované zastávky, jsou výhradně věcí klienta a je nutné mít veškerá víza a dokumenty vyřízené a připravené před nastoupením plavby. RIVIERA TOUR vám bude při vyřizování těchto formalit na vaše přání nápomocná.

KUBA-VÍZA

Pro plavbu kde je vstupní destinace Kuba- Habana je třeba mít vstupní vízum na Kubu ( lze zajistit na velvyslanectví státu Kuba v Praze a nebo za poplatek 950,-Kč Vám vyřídíme vstupní vízum za Vás). Pří výstupu z lodi po ukončení plavby - pokud plavba končí v Havaně - je třeba opět zakoupit tranzitní vízum. (zakupuje se přímo na lodi, cena cca 15 $) 

USA -VÍZA NEBO ESTA   

Pro plavby zahrnující jakýkoliv vstup na území USA, je nutné elektronické vstupní povolení (tzv. ESTA).

VSTUP NA UZEMÍ USA- informace

TISKOPIS PRO VYŘÍZENÍ VSTUPNÍCH DOKLADŮ-ESTA pro USA

RUSKO- VÍZUM NEBO VÝLET

Při vstupu na území Ruské federace je rovněž nutné vízum. Vzhledem k procesním pravidlům nastavenými ruskými úřady je vízum zahrnuto v ceně fakultativních výletů. Pokud plánujete v ruských přístavech opustit loď, musíte si koupit fakultativní výlet, nebo opatřit platné vízum, jinak nebudete vpuštěni na pevninu.

INDIE - VÍZUM 

Při vstupu na území Indie je nutné vízum. Pokud navštívíte během plavby New Mangalore, Goa, Bombai je nutné mít před naloděním platné vízum do Indie. Vízum lze zajistit na ambasádě. Nabízíme Vám službu pomoci při vyřízení žádosti o vízum do Indie za poplatek 2.400,-Kč. Cena včetně poplatku za vízum. K vyřízení víza je nutné kromě vyplnění tiskopisu doložit Vaši fotografii   

TISKOPIS -žádost o vízum INDIA

DALŠÍ VÍZOVÁ POVINNOST V DESTINACÍCH

pokud navštívíte níže uvedené destinace, je nutno mít zajištěny tyto dokumenty:

 

Země

Dokument

PUERTO RICO

ESTA nebo platné vízum--lze zajistit u RIVIERA TOUR

SAN GIEGO-USA

ESTA nebo platné vízum-lze zajistit u RIVIERA TOUR

LOS ANGELES-USA

ESTA nebo platné vízum-lze zajistit u RIVIERA TOUR

SAN FRANCISCO-USA

ESTA nebo platné vízum-lze zajistit u RIVIERA TOUR

LILO-HAWAII

ESTA nebo platné vízum

HONOLULU,HAWAII

ESTA nebo platné vízum

SYDNEY-AUSTRÁLIE

ETA nebo platné vízum

MELBOURNE-AUSTRÁLIE

ETA nebo platné vízum

FREMANTLE/PERTH-AUSTRALIE

ETA nebo platné vízum


Při sepsání cestovní smlouvy budete požádáni o Vaše údaje z cestovního pasu a to včetně údajů na kontaktní osobu v ČR v případě nouze. Bez těchto údajů není možné vystavit palubní lístek. Za dodání osobních údajů je odpovědný cestující. Uvedené údaje musí být dodány cestovní kanceláři nejpozději 55 dnů před naloděním. Po této době je dodání údajů již zpoplatněno. Upozoňujeme, že deset dnů před vyplutím již není možné dodání těchto údajů, nebo jakákoli jejich změna.

 

Písemný souhlas rodičů při cestě do zahraničí

Potřebuje dítě při cestě do zahraničí písemný souhlas rodičů, pokud cestuje bez jejich doprovodu?

Pokud stát, o který se jedná, takového potvrzení vyžaduje, je to uvedeno na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky, v kapitole Informace o podmínkách cestování do jednotlivých států světa, v rubrice věnované konkrétnímu státu. Pro ověření či event. doplnění této informace je potřeba kontaktovat přímo velvyslanectví daného státu v České republice. I v případě, že tento doklad není druhým státem vyžadován, doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, aby při každé cestě nezletilého občana ČR do zahraničí bez doprovodu jeho rodiče nebo zákonného zástupce měla doprovázející osoba písemný souhlas rodiče s konkrétní cestou. V písemném souhlasu je doporučováno dostatečně identifikovat dítě (jméno a příjmení, datum narození a číslo cestovního dokladu), stejným způsobem i jeho doprovázející osobu, destinaci a přibližný termín cesty. Osoba, která písemný souhlas uděluje, si nechá ověřit podpis pod tímto souhlasem u notáře nebo na obecním úřadě. U hodně malých dětí lze přiložit i fotokopii rodného listu. Kromě češtiny se písemný souhlas doporučuje udělit i v cizím jazyce použitelném v destinaci, pro kterou je určený.

TISKOPIS-SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S VYCESTOVÁNÍM NEZLETILÉ OSOBY


ZAVAZADLA


Vzhledem k tomu, že plavbě na lodi často předchází let na místo nástupu, doporučujeme řídit se při balení zavazadel předpisy letecké dopravy, které jsou ostatně velmi podobné předpisům lodním. Spolu s lodními lístky obdržíte také lodní přívěsky na kufry (luggage labels), které si těsně před naloděním na vaše kufry připevníte. V některých případech tyto přívěsky obdržíte až na lodním terminálu, při odbavení na loď. Při nalodění vám budou vaše zavazadla službou odebrána a dopravena do vaší kajuty. Za poškození či ztrátu zavazadel, či jejich obsahu ručí na základě mezinárodních dohod lodní společnost.

Cestující může mít při přepravě na zájezd busem jedno hlavní zavazadlo v maximální hmotnosti max. 25 kg. Zavazadlo v době přepravy musí být označeno štítkem uvnitř zavazadla a i z venkovní strany zavazadla, kde jsou uvedeny základní identifikační údaje o zákazníkovi včetně adresy a telefonního čísla. Každé zavazadlo musí být uzamčeno zámkem. V zavazadlech je výslovně zakázáno přepravovat cenné předměty, šperky, počítače, fotoaparáty, skleněné láhve, zbraně, nože.

Cestující může mít při přepravě na zájezd 1 příruční zavazadlo a notebook o celkové hmotnosti max. 12 kg. V příručním zavazadle se nesmí přepravovat zbraně, nože a nůžky. Zbraně, nože a nůžky budou při vstupu zabaveny!!!

PLASTOVÁ A SKOŘEPINOVÁ ZAVAZADLA

Dovolujeme si upozornit klienty, že plastová a skořepinová zavazadla jsou sice krásná, nic méně absolutně nevhodná pro přepravu autobusem, letecky a při nalodění a vylodění. Během manipulace taková zavazadla na pásech a vozících kloužou a běžně dochází k jejich poškození a nebo úplnému zničení či ztrátě takového zavazadla. Plastová a skořepinová zavazadla jsou pro přepravu na plavbu absolutně nevhodná. V případě, že si hodláte i přes tato upozornění plastové nebo skořepinové zavazadlo vzít s sebou upozorňujeme, že tak činíte na vlastní nebezpečí. Cestovní kancelář a ani plavební společnost neodpovídá za poškození, částečné zničení nebo zničení čí ztrátu plastového nebo skořepinového zavazadla včetně jeho obsahu.

Cestující je povinen řádně a s veškerou péčí se o svěřená zavazadla starat a pečovat o ně, aby nedošlo k jejich ztrátě, záměně nebo zcizení. V případě poškození zavazadla (poškození rukojeti, kolečka, ucha, protržení) je stanoveno paušální odškodnění ve výši max. 800 Kč za zavazadlo. Při poškození zavazadel musí být vždy sepsán zápis při vylodění v přístavu. Bez tohoto zápisu nárok na odškodnění poškozeného zavazadla zaniká. V případě ztráty zavazadla je stanoveno paušální odškodnění v maximální výši 15.900,-Kč za jedno zavazadlo a to pouze v případě, že ke ztrátě došlo výhradně zaviněním cestovní kanceláře. V případě ztráty zavazadla během letecké přepravy a nebo nalodění a vylodění je odpovědnost cestovní kanceláře za škodu vyloučena a je třeba škodní událost vyjednat s leteckou společností nebo plavební společností.

Při ztrátě zavazadla musí být vždy sepsán zápis při vylodění v přístavu, nebo od místní policie. Bez tohoto zápisu nárok na odškodnění poškozeného zavazadla zaniká. Pro příruční zavazadla platí, že je zakázáno na loď přinášet potraviny a nápoje jakéhokoli druhu. Nápoje smí být v omezené míře přineseny v hlavním zavazadle (max. 0,7 l). Lodní společnost si však vyhrazuje právo na kontrolu všech zavazadel a případné vyjmutí nežádoucích předmětů či substancí. Absolutní zákaz donášení potravin a nápojů jakéhokoli druhu platí při návratu na loď při zastávkách během plavby. Potraviny a nápoje, které zakoupíte mimo loď, budou zabaveny a některé společnosti, např. MSC, vám v přístavech zakoupený alkohol i jiné nápoje uskladní a vydá při vylodění.

Dovolujeme si důrazně upozornit klienty, že někdy při vylodění dochází k záměně zavazadel našich klientů. Skutečnost, že černý kufr máte označen červenou mašlí ještě neznamená, že je kufr Váš! Takto přemýšlí tisíce dalších klientů. Proto vždy překontrolujte, zda máte opravdu svá vlastní zavazadla. Záměna zavazadel a pozdější doručení je vždy na účet klienta, který záměnu provedl a náhrady se pohybují v tisícových částkách, u exotických plaveb až desetitisíce.

TISKOPIS-ŽÁDOST O ODŠKODNĚNÍ POŠKOZENÉHO ZAVAZADLA

Nápoje smí být v omezené míře přineseny v hlavním zavazadle (max. 0,7 l). Lodní společnost si však vyhrazuje právo na kontrolu všech zavazadel a případné vyjmutí nežádoucích předmětů či substancí. Absolutní zákaz donášení potravin a nápojů jakéhokoli druhu platí při návratu na loď při zastávkách během plavby. Potraviny a nápoje, které zakoupíte mimo loď, budou zabaveny a některé společnosti, např. MSC, vám v přístavech zakoupený alkohol i jiné nápoje uskladní a vydá při vylodění.

Důrazně upozorňujeme klienty na povinnost označení zavazadel a správného vyzvednutí zavazadel v přístavu. Při vylodění vždy pečlivě proveďte kontrolu, že se jedná o Vaše zavazadlo a ne o zavazadlo jiného klienta, které je Vašemu zavazadlu podobné. Upozorňujeme Vás, že v případě  záměny zavazadla je veškerá další procedura velmi složitá a finančně nákladná a vždy jde na účet klienta. Pokud tako situace nastane a klient požaduje dohledání a doručení zavazadla, je nutné nejdříve na účet cestovní kanceláře složit kauci ve výši min 10.000.- Kč na náklady s přepravou, proclením a pojištěním přepravovaného zavazadla do ČR. Podmínkou je pochopitelně zaslání chybně vyzvednutého  zavazadla oprávněnému příjemci do místa bydliště - opět na náklady klienta. Za vyřízení všech administrativních procedur si cestovní kancelář účtuje jednorázový poplatek ve výši 2100.-Kč

RUČNÍKY A OSUŠKY A VHODNÉ OBLEČENÍ

Ubytování na lodích se řídí stejnými standardy jako ubytování v hotelích. Na všech kajutách jsou hostům k dispozici ručníky. Dostatek ručníků je také k dispozici ve wellness části lodi, u bazénů a v posilovně. Župany jsou pouze v kajutách balkonových – typ Fantastica.

Pro běžný život na palubě a výlety na pevninu jsou vhodné sportovní či jiné pohodlné oděvy a obuv. Plánujete-li využívat posilovnu, přibalte si také vhodné oblečení a hlavně zvláštní pár sportovních bot. Během plavby však také budete mít možnost zúčastnit se nejrůznějších společenských událostí. Pro běžné večeře v hlavní restauraci platí pravidlo, že dospělí by neměli nosit džíny a trika. Pánům doporučujeme kalhoty, košili a případně i sako, dámám šaty, kostýmky, nebo společenské kalhoty a blůzu. Pro každou plavbu jsou také plánované gala večery, na nichž je vhodný společenský oděv. U pánů se očekává tmavý oblek a kravata, dámy mohou oslnit ve večerních šatech. Kdo si na formální večerní zábavu nepotrpí, nemusí se těchto aktivit účastnit. Večeře se souběžně podávají také v jiných restauracích, kde je hlavním pravidlem pohodlí hosta. Doporučení k nadcházejícímu večeru naleznete také v lodních novinách, které vám vždy večer (vydání pro následující den) doručí do kajuty. Co se týká obuvi, doporučujeme především obuv s nízkými podpatky, pohybujete-li se na venkovních palubách.

Během plavby se uskuteční několik slavnostních večírků a párty na které by bylo vhodné myslet při balení Vašeho šatníku:
GALA VEČER-PŘIVÍTÁNÍ S KAPITÁNEM: První slavnostní večer, kde doporučujeme Všem klientům použít slavnostní oblečení, saka, dlouhé večerní šaty apod. Je to nejslavnostnější večer během plavby kde se potkáte s kapitánem lodi
BÍLÁ PÁRTY: Večerní párty, kde doporučujeme večerní oblečení v barvě bílá
KVĚTINOVÁ PÁRTY: Doporučujeme oblečení let 60-70 , velmi barevné, pestré, vzorované, zkrátka květinová revoluce
GALA VEČER: Rozlučkový večer, doporučujeme sako, kalhoty, kravata, večerní šaty, mohou být i kratší

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme