CESTOVNÍ DOKLADY A PASY

Bez ohledu jaké informace naleznete na internetových prezentacích či portálech důrazně upozorňujeme na platnost VŠECH DOKLADŮ minimálně ještě 6 měsíců po předpokládaném návratu z plavby! Toto pravidlo platí také pro děti každého věku. Za správné a platné doklady je  VŽDY odpovědný klient - překontrolujte si platnost vašich dokladů.

U všech plaveb bez výjimky, tedy i u plaveb po zemích EU se musí účastníci plavby před naloděním prokázat cestovním pasem platným minimálně ještě 6 měsíců po předpokládaném návratu z plavby. Nelze cestovat na občanský průkaz! Toto pravidlo platí také pro děti každého věku. Za správné a platné doklady je odpovědný klient- překontrolujte si platnost vašich dokladů.

KATALOG PDF-cestovní doklady-zavazadla

VLOŽENÍ PASOVÝCH DAT KLIENTA

VÍZA A VÍZOVÁ POVINNOST


Všechny úřední předpisy a požadavky, kterým je nutné vyhovět pro návštěvu zemí, v nichž má konkrétní plavba plánované zastávky, jsou výhradně věcí klienta a je nutné mít veškerá víza a dokumenty vyřízené a připravené před nastoupením plavby. RIVIERA TOUR vám bude při vyřizování těchto formalit na vaše přání nápomocná.

KUBA-VÍZA

Pro plavbu kde je vstupní destinace Kuba- Habana je třeba mít vstupní vízum na Kubu ( lze zajistit na velvyslanectví státu Kuba v Praze a nebo za poplatek 950,-Kč Vám vyřídíme vstupní vízum za Vás). Pří výstupu z lodi po ukončení plavby - pokud plavba končí v Havaně - je třeba opět zakoupit tranzitní vízum. (zakupuje se přímo na lodi, cena cca 15 $) 

USA -VÍZA NEBO ESTA   

Pro plavby zahrnující jakýkoliv vstup na území USA, je nutné elektronické vstupní povolení (tzv. ESTA). Platnost minimálně ještě 6 měsíců po předpokládaném návratu z plavby! Toto pravidlo platí také pro děti každého věku. Za správné a platné doklady je odpovědný klient - překontrolujte si platnost vašich dokladů.

Důležité upozornění:

Občan ČR nicméně nemůže do USA cestovat na základě souhlasu v systému ESTA, pokud kdykoliv po 1. 3. 2011 navštívil KLDR, Irák, Írán, Jemen, Libyi, Somálsko, Sýrii a Súdán. Obdobně nemůže k cestám do USA využít souhlasu v systému ESTA, pokud po 12. 1. 2021 navštívil Kubu. V těchto případech je nezbytné požádat Velvyslanectví USA s dostatečným předstihem o příslušné vízum (např. obchodní vízum kategorie B1 nebo turistické vízum kategorie B2). O vízum musí žádat i cestovatelé, kteří mají kromě českého občanství též státní občanství Kuby, KLDR, Iráku, Íránu, Súdánu a Sýrie.

VSTUP NA UZEMÍ USA- informace

TISKOPIS PRO VYŘÍZENÍ VSTUPNÍCH DOKLADŮ-ESTA pro USA

ARABSKÉ EMIRÁTY

Aktuálně nejsou třeba žádná víza, všechny vstupy se řeší na základě tranzitních víz plavební společnosti mimo Katar-Doha.

KATAR-DOHA

Čeští občané, cestující do Státu Katar za účelem turistickým a musí na hraničním přechodu do Státu Katar (letiště, pozemní přechod i přístav) obdržet tzv. vízum po příjezdu. Jde o bezplatné povolení vstupu do země, jedinou podmínkou zůstává platný cestovní pas minimálně 6 měsíců od doby plánovaného opuštění Kataru. Toto vízum může být jednorázovým vstupem na 30 dní pobytu (s možností prodloužení o dalších 30 dní) nebo vícevstupní vízum na 90 dní pobytu s dobou platnosti až 180 dnů. (Česká republika byla zařazena mezi 34 zemí, jejichž občané mohou pobývat v Kataru až 90 dní v rámci 180 dnů, o typu víza rozhoduje země původu žadatele.) Imigrační úředník může při vstupu prověřovat způsob dopravy zpět z Kataru (např. zpáteční letenku) a dostatek finančních prostředků (funkční platební kartu nebo dostatečnou hotovost cestovatele).

  

SAUDSKÁ ARÁBIE

Do Saúdské Arábie je potřeba mít pro vstup na toto území tranzitní vízum. Bez tohoto víza není možné danou destinaci navštívit a museli byste zůstat na lodi. Od 1.1.2023 se tato povinnost vztahuje i na výletní plavby v rámci plavebních okruhů a to i v tom případě, že se v destinaci kotví pouze několik hodin. Jaké máte možnosti:  

  • 1/ zakoupit výlet  MSC CRUISES na palubě lodi společně s vízem
  • 2/ zakoupit pouze vízum a destinaci navštívit dle vlastního uvážení
  • 3/ udělat  si vízum sami na webu SAE - Zde naleznete odkaz k vystavení transitního víza  https://visa.mofa.gov.sa/Account/Loginindividuals
  • 4/ využít v destinaci služeb lodní společnosti a destinaci vůbec nenavštívit- v takovém případě vízum nepotřebujete ,avšak nesmíte opustit loď.

Naše cestovní kancelář Vám nabízí pomoc při sjednání víza. Pro sjednání víza prostřednictvím naší cestovní kanceláře potřebujeme doručit naskenovaný pas a Vaši fotografii ve formátu jpg. Cena za sjednání víza je 1390 Kč za osobu. Cestovní kancelář provede registraci víza a provede úhradu poplatku za vízum. Za výsledek vízového procesu a schválení a doručení víza cestovní kancelář neodpovídá. 

V případě sjednání víza přímo v přístavu při výstupu se hradí poplatek za vízum cca 130 USD 

KOREA- ETA

Naše cestovní kancelář Vám nabízí pomoc při sjednání víza. Pro sjednání víza prostřednictvím naší cestovní kanceláře potřebujeme doručit naskenovaný pas a Vaši fotografii ve formátu jpg. Cena za sjednání víza je 1390 Kč za osobu.

NOVÝ ZÉLAND

Naše cestovní kancelář Vám nabízí pomoc při sjednání víza. Pro sjednání víza prostřednictvím naší cestovní kanceláře potřebujeme doručit naskenovaný pas a Vaši fotografii ve formátu jpg. Cena za sjednání víza je 1390 Kč za osobu.

VIETNAM

Naše cestovní kancelář Vám nabízí pomoc při sjednání víza. Pro sjednání víza prostřednictvím naší cestovní kanceláře potřebujeme doručit naskenovaný pas a Vaši fotografii ve formátu jpg. Cena za sjednání víza je 1390 Kč za osobu.

AUSTRÁLIE

Naše cestovní kancelář Vám nabízí pomoc při sjednání víza. Pro sjednání víza prostřednictvím naší cestovní kanceláře potřebujeme doručit naskenovaný pas a Vaši fotografii ve formátu jpg. Cena za sjednání víza je 1390 Kč za osobu.

RUSKO- VÍZUM NEBO VÝLET

Při vstupu na území Ruské federace je rovněž nutné vízum. Vzhledem k procesním pravidlům nastavenými ruskými úřady je vízum zahrnuto v ceně fakultativních výletů. Pokud plánujete v ruských přístavech opustit loď, musíte si koupit fakultativní výlet, nebo opatřit platné vízum, jinak nebudete vpuštěni na pevninu.

GRONSKO

Cestující musí mít pas platný minimálně 6 měsíců po ukončení plavby a taktéž musí mít platné vízum. Bez platného víza do Gronska mu nebude umožněn vstup na palubu lodi. Informace k získání platného víza naleznete zde

INDIE - VÍZUM 

Při vstupu na území Indie je nutné vízum. Pokud navštívíte během plavby New Mangalore, Goa, Bombai je nutné mít před naloděním platné vízum do Indie. Vízum lze zajistit na ambasádě. Nabízíme Vám službu pomoci při vyřízení žádosti o vízum do Indie za poplatek 2.400,-Kč. Cena včetně poplatku za vízum. K vyřízení víza je nutné kromě vyplnění tiskopisu doložit Vaši fotografii   

TISKOPIS -žádost o vízum INDIA

DALŠÍ VÍZOVÁ POVINNOST V DESTINACÍCH

pokud navštívíte níže uvedené destinace, je nutno mít zajištěny tyto dokumenty:

 

Země

Dokument

PUERTO RICO

ESTA nebo platné vízum--lze zajistit u RIVIERA TOUR

SAN GIEGO-USA

ESTA nebo platné vízum-lze zajistit u RIVIERA TOUR

LOS ANGELES-USA

ESTA nebo platné vízum-lze zajistit u RIVIERA TOUR

SAN FRANCISCO-USA

ESTA nebo platné vízum-lze zajistit u RIVIERA TOUR

LILO-HAWAII

ESTA nebo platné vízum

HONOLULU,HAWAII

ESTA nebo platné vízum

SYDNEY-AUSTRÁLIE

ETA nebo platné vízum

MELBOURNE-AUSTRÁLIE

ETA nebo platné vízum

FREMANTLE/PERTH-AUSTRALIE

ETA nebo platné vízum


Při sepsání cestovní smlouvy budete požádáni o Vaše údaje z cestovního pasu a to včetně údajů na kontaktní osobu v ČR v případě nouze. Bez těchto údajů není možné vystavit palubní lístek. Za dodání osobních údajů je odpovědný cestující. Uvedené údaje musí být dodány cestovní kanceláři nejpozději 55 dnů před naloděním. Po této době je dodání údajů již zpoplatněno. Upozoňujeme, že deset dnů před vyplutím již není možné dodání těchto údajů, nebo jakákoli jejich změna.

 

Písemný souhlas rodičů při cestě do zahraničí

Potřebuje dítě při cestě do zahraničí písemný souhlas rodičů, pokud cestuje bez jejich doprovodu?

Pokud stát, o který se jedná, takového potvrzení vyžaduje, je to uvedeno na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky, v kapitole Informace o podmínkách cestování do jednotlivých států světa, v rubrice věnované konkrétnímu státu. Pro ověření či event. doplnění této informace je potřeba kontaktovat přímo velvyslanectví daného státu v České republice. I v případě, že tento doklad není druhým státem vyžadován, doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, aby při každé cestě nezletilého občana ČR do zahraničí bez doprovodu jeho rodiče nebo zákonného zástupce měla doprovázející osoba písemný souhlas rodiče s konkrétní cestou. V písemném souhlasu je doporučováno dostatečně identifikovat dítě (jméno a příjmení, datum narození a číslo cestovního dokladu), stejným způsobem i jeho doprovázející osobu, destinaci a přibližný termín cesty. Osoba, která písemný souhlas uděluje, si nechá ověřit podpis pod tímto souhlasem u notáře nebo na obecním úřadě. U hodně malých dětí lze přiložit i fotokopii rodného listu. Kromě češtiny se písemný souhlas doporučuje udělit i v cizím jazyce použitelném v destinaci, pro kterou je určený.

TISKOPIS-SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S VYCESTOVÁNÍM NEZLETILÉ OSOBY


ZAVAZADLA


Vzhledem k tomu, že plavbě na lodi často předchází let na místo nástupu, doporučujeme řídit se při balení zavazadel předpisy letecké dopravy, které jsou ostatně velmi podobné předpisům lodním. Spolu s lodními lístky obdržíte také lodní přívěsky na kufry (luggage labels), které si těsně před naloděním na vaše kufry připevníte. V některých případech tyto přívěsky obdržíte až na lodním terminálu, při odbavení na loď. Při nalodění vám budou vaše zavazadla službou odebrána a dopravena do vaší kajuty. Za poškození či ztrátu zavazadel, či jejich obsahu ručí na základě mezinárodních dohod lodní společnost.

KATALOG-PDF-cestovní zavazadla

Cestující může mít při přepravě na zájezd busem jedno hlavní zavazadlo v maximální hmotnosti max. 25 kg. Zavazadlo v době přepravy musí být označeno štítkem uvnitř zavazadla a i z venkovní strany zavazadla, kde jsou uvedeny základní identifikační údaje o zákazníkovi včetně adresy a telefonního čísla. Každé zavazadlo doporučujeme uzamknout zámkem. V případě letecké přepravy musí zámky splňovat předpisy leteckých přepravců. Na většině letišť, u nás například i v Praze, se setkáte se zvláštním druhem kontroly. TSA agenti prověřují každé zavazadlo kvůli možnosti přepravy výbušnin, zbraní a podobně, a pokud se jim něco nezdá, nezbývá, než ho otevřít. V případě běžných zámků to pak může mít za následek vylomený či přeštípnutý zámek, někdy i zničený kufr. Proto je víc než vhodné na takové cesty brát zavazadlo se speciálním TSA zámkem, který kontroloři snadno otevřou a opět uzavřou. Pokud o tomto zámku chcete vědět více, klikněte zde.

V zavazadlech je výslovně zakázáno přepravovat cenné předměty, šperky, počítače, fotoaparáty, skleněné láhve, zbraně, nože.

Cestující může mít při přepravě na zájezd 1 příruční zavazadlo a notebook o celkové hmotnosti max. 12 kg. V příručním zavazadle se nesmí přepravovat zbraně, nože a nůžky. Zbraně, nože a nůžky budou při vstupu zabaveny!!!

PLASTOVÁ A SKOŘEPINOVÁ ZAVAZADLA

Dovolujeme si upozornit klienty, že plastová a skořepinová zavazadla jsou sice krásná, nic méně absolutně nevhodná pro přepravu autobusem, letecky a při nalodění a vylodění. Během manipulace taková zavazadla na pásech a vozících kloužou a běžně dochází k jejich poškození a nebo úplnému zničení či ztrátě takového zavazadla. Plastová a skořepinová zavazadla jsou pro přepravu na plavbu absolutně nevhodná. V případě, že si hodláte i přes tato upozornění plastové nebo skořepinové zavazadlo vzít s sebou upozorňujeme, že tak činíte na vlastní nebezpečí. Cestovní kancelář a ani plavební společnost neodpovídá za poškození, částečné zničení nebo zničení čí ztrátu plastového nebo skořepinového zavazadla včetně jeho obsahu.

Cestující je povinen řádně a s veškerou péčí se o svěřená zavazadla starat a pečovat o ně, aby nedošlo k jejich ztrátě, záměně nebo zcizení. V případě poškození zavazadla (poškození rukojeti, kolečka, ucha, protržení) je stanoveno paušální odškodnění ve výši max. 800 Kč za zavazadlo. Při poškození zavazadel musí být vždy sepsán zápis při vylodění v přístavu. Bez tohoto zápisu nárok na odškodnění poškozeného zavazadla zaniká. V případě ztráty zavazadla je stanoveno paušální odškodnění v maximální výši 15.900,-Kč za jedno zavazadlo a to pouze v případě, že ke ztrátě došlo výhradně zaviněním cestovní kanceláře. V případě ztráty zavazadla během letecké přepravy a nebo nalodění a vylodění je odpovědnost cestovní kanceláře za škodu vyloučena a je třeba škodní událost vyjednat s leteckou společností nebo plavební společností.

Při ztrátě zavazadla musí být vždy sepsán zápis při vylodění v přístavu, nebo od místní policie. Bez tohoto zápisu nárok na odškodnění poškozeného zavazadla zaniká. Pro příruční zavazadla platí, že je zakázáno na loď přinášet potraviny a nápoje jakéhokoli druhu. Nápoje smí být v omezené míře přineseny v hlavním zavazadle (max. 0,7 l). Lodní společnost si však vyhrazuje právo na kontrolu všech zavazadel a případné vyjmutí nežádoucích předmětů či substancí. Absolutní zákaz donášení potravin a nápojů jakéhokoli druhu platí při návratu na loď při zastávkách během plavby. Potraviny a nápoje, které zakoupíte mimo loď, budou zabaveny a některé společnosti, např. MSC, vám v přístavech zakoupený alkohol i jiné nápoje uskladní a vydá při vylodění.

Dovolujeme si důrazně upozornit klienty, že někdy při vylodění dochází k záměně zavazadel našich klientů. Skutečnost, že černý kufr máte označen červenou mašlí ještě neznamená, že je kufr Váš! Takto přemýšlí tisíce dalších klientů. Proto vždy překontrolujte, zda máte opravdu svá vlastní zavazadla. Záměna zavazadel a pozdější doručení je vždy na účet klienta, který záměnu provedl a náhrady se pohybují v tisícových částkách, u exotických plaveb až desetitisíce.

TISKOPIS-ŽÁDOST O ODŠKODNĚNÍ POŠKOZENÉHO ZAVAZADLA

Nápoje smí být v omezené míře přineseny v hlavním zavazadle (max. 0,7 l). Lodní společnost si však vyhrazuje právo na kontrolu všech zavazadel a případné vyjmutí nežádoucích předmětů či substancí. Absolutní zákaz donášení potravin a nápojů jakéhokoli druhu platí při návratu na loď při zastávkách během plavby. Potraviny a nápoje, které zakoupíte mimo loď, budou zabaveny a některé společnosti, např. MSC, vám v přístavech zakoupený alkohol i jiné nápoje uskladní a vydá při vylodění.

Důrazně upozorňujeme klienty na povinnost označení zavazadel a správného vyzvednutí zavazadel v přístavu. Při vylodění vždy pečlivě proveďte kontrolu, že se jedná o Vaše zavazadlo a ne o zavazadlo jiného klienta, které je Vašemu zavazadlu podobné. Upozorňujeme Vás, že v případě  záměny zavazadla je veškerá další procedura velmi složitá a finančně nákladná a vždy jde na účet klienta. Pokud tako situace nastane a klient požaduje dohledání a doručení zavazadla, je nutné nejdříve na účet cestovní kanceláře složit kauci ve výši min 10.000.- Kč na náklady s přepravou, proclením a pojištěním přepravovaného zavazadla do ČR. Podmínkou je pochopitelně zaslání chybně vyzvednutého  zavazadla oprávněnému příjemci do místa bydliště - opět na náklady klienta. Za vyřízení všech administrativních procedur si cestovní kancelář účtuje jednorázový poplatek ve výši 2100.-Kč

POŠKOZENÉ ZÁVAZADLA BĚHEM PŘEPRAVY

Pokud během přepravy vnikne poškození zavazadla, je nutno tuto situaci okamžitě reklamovat na místě samém.

POŠKOZENÍ ZAVAZADEL BĚHEM PŘEPRAVY AUTOBUSEM A NEBO TRANSFEREM RIVIERA TOUR - pokud tyto služby zabezpečuje CK RIVIERA TOUR je odpovědna za Vaše zavazadla během přepravy autobusem do přístavu a zpět a nebo během transferů, které zabezpečuje výhradně CK RIVIERA TOUR. V takovém případě kontaktujte ihned delegáta a nebo řidiče busu nebo transferu s uplatněním reklamace. V případě poškozeného zavazadla Vám delegát a nebo řidič vydá potvrzení o poškozeném zavazadle a kompenzaci poškozeného zavazadla provede CK RIVIERA TOUR dle platných všeobecných podmínek CK. Při přepravě autobusem a nebo transferem doporučujeme vaše zavazadla uzamknout proti krádeži.

POŠKOZENÍ ZAVAZADEM BĚHEM NALODĚNÍ- zjistíte-li poškození Vašeho zavazadla během nalodění, informujte ihned recepci a nebi delegáta na vaší plavbě. Následně proběhne kontrola zavazadla a odškodnění a nebo výměnu zavazadla provede plavební společnost přímo na lodi. Upozorňujeme, že zavazadla jsou opticky kontrolovány již při převzetí a zavazadla , která již byla poškozena před příjmem na nalodění není možno reklamovat. Upozorňujeme, že reklamaci je nutno provést ihned při doručení zavazadla. Pozdní reklamace zavazadla ( až další dny po nalodění) není přípustná.  

POŠKOZENÍ BĚHEM VYLODĚNÍ- při vylodění věnujte svému zavazadlu patřičnou pozornost. V první řadě se ujistěte, že se jedná o Vaše zavazadlo. Pokud je zavazadlo poškozeno, musíte jej reklamovat přímo na místě v odbavovací hale u pracovníků společnosti a nebo delegáta, který Vám pomůže s vyřízením reklamace.Následně proběhne kontrola zavazadla a odškodnění a nebo výměnu zavazadla provede plavební společnost přímo na lodi. Upozorňujeme, že zavazadla jsou opticky kontrolovány již při převzetí a zavazadla , která již byla poškozena před příjmem na nalodění není možno reklamovat.Upozorňujeme, že reklamaci je nutno provést ihned při převzetí zavazadla. Pozdní reklamace zavazadla - po opuštění haly - není přípustná.   

POŠKOZENÍ BĚHEM LETECKÉ PŘEPRAVY - za Vaše zavazadla během letecké přepravy odpovídá letecká společnost- přepravce. V případě poškození zavazadla je nutno tuto skutečnost hlásit ihned na letišti při odbavení. V každé takové hale je vždy přepážka většinou označena jako  " LOST BAGGAGE- LOST LUGGAGE" . Zde předložíte poškozené zavazadlo a Vás lístek od zavazadla a většinou je kompenzace za poškozené zavazadlo řešena přímo na místě samém. Pokud cestujete s delegátem, pomůžeme Vám při zajištění tohoto servisu. Naše dobrá rada: Vždy si vyžádejte potvrzení o poškozeném zavazadle přímo na letišti. Náhrady za poškozená zavazadla v tomto případě provádí letecká společnost    


Postup při vyřízení reklamace zavazadla


1.Vyplňte tento tiskopis

TISKOPIS-ŽÁDOST O ODŠKODNĚNÍ POŠKOZENÉHO ZAVAZADLA

Vyplněný a podepsaný tiskopis zašlete prosím poštou na CK RIVIERA TOUR nebo emailem na  email: [email protected] . K tiskopisu prosím přiložte fotografii poškozeného zavazadla, reklamační protokol plavební společnosti nebo autobusového přepravce a doklad o zakoupení zavazadla. Následně Vás budou kontaktovat naši pracovníci a dohodnou s Vámi další postup. Pokud jsou všechny dokumenty v pořádku, vyplácíme odškodnění v řádu dnů.

K reklamaci zavazadla:

1/ Pokud by k poškození zavadla vzniklo během letecké přepravy- plně nese odpovědnost za škodu letecký přepravce. Většinou se kompenzace vyplácí přímo na letišti při příletu dle jednotlivých destinaci. Doporučujeme reklamovat poškozené zavazadlo ihned při příletu přímo na letišti.

2/ Pokud by k poškození zavazadla došlo během transferů na letiště a nebo z letiště přepravou, kterou zabezpečuje CK RIVIERA TOUR, plně jde odpovědnost za CK RIVIERA TOUR.

3/ Pokud dojde k poškození zavazadla během nalodění a vylodění nebo během plavby, plně nese odpovědnost za škodu lodní přepravce, ve Vašem případě Msc Cruises. V tomto případě jde tedy o odpovědnost u plavební společnosti Msc Cruises.

Při likvidaci škodní události postupujeme standartními postupy dle předpisů plavební společnosti a protože je reklamační řízení mnohdy velmi zdlouhavé, máme pro klienty i možnost výhodnějších vyřízení reklamace.

1/ Fixní odškodnění- po zaslání paragonu nebo dokladu od zavazadla Vás odškodníme obratem bez ohledu na výsledek reklamačního řízení. ( max. částka 800 kč). Výhodou je, že nemusíte na nic čekat a taky platit žádné poplatky.Finanční odškodnění Vám zašle přímo RIVIERA TOUR na Váš účet v řádu několika dnů.

2/ Přímé odškodnění prostřednictvím CK RIVIERA TOUR – Vaši reklamaci zašleme na plavební společnost. Ta posoudí oprávněnost reklamace a stanoví výši odškodného. Odškodné zašle na Váš účet plavební společnost Msc Cruises. Je nutno dodat: IBAN ( pro platby mimo ČR)*BIC ( SWIFT) – pro platby mimo ČR*
(nevýhodou je poměrně dlouhé reklamační řízení a především vysoké bankovní poplatky za zaslanou platbu ze zahraniční na Váš účet. Poplatek za příchozí zahraniční plavbu na účet v CZK je někdy tak vysoký, že se téměř rovná samotnému odškodnění)

3/ Přímé odškodnění- zašlete žádost o odškodnění přímo na plavební společnost Msc Cruises a nadále již komunikujete a vyřizujete si reklamaci zavazadla sámi.
Reklamaci můžete uplatnit: Plavební společnost MSC Crociere S.A. ,12-14 Chemin Rieu,CH-1208 Geneva- Švýcarsko

U všech těchto řízení je nutno doložit reklamační protokol vydaný plavební společností, doklad o koupi zavazadla a nebo jiný doklad prokazující cenu a datum koupě zavazadla a fotografii poškozeného zavazadla.


  

RUČNÍKY A OSUŠKY A VHODNÉ OBLEČENÍ

Ubytování na lodích se řídí stejnými standardy jako ubytování v hotelích. Na všech kajutách jsou hostům k dispozici ručníky. Dostatek ručníků je také k dispozici ve wellness části lodi, u bazénů a v posilovně. Župany jsou pouze v kajutách balkonových – typ Fantastica.

Pro běžný život na palubě a výlety na pevninu jsou vhodné sportovní či jiné pohodlné oděvy a obuv. Plánujete-li využívat posilovnu, přibalte si také vhodné oblečení a hlavně zvláštní pár sportovních bot. Během plavby však také budete mít možnost zúčastnit se nejrůznějších společenských událostí. Pro běžné večeře v hlavní restauraci platí pravidlo, že dospělí by neměli nosit džíny a trika. Pánům doporučujeme kalhoty, košili a případně i sako, dámám šaty, kostýmky, nebo společenské kalhoty a blůzu. Pro každou plavbu jsou také plánované gala večery, na nichž je vhodný společenský oděv. U pánů se očekává tmavý oblek a kravata, dámy mohou oslnit ve večerních šatech. Kdo si na formální večerní zábavu nepotrpí, nemusí se těchto aktivit účastnit. Večeře se souběžně podávají také v jiných restauracích, kde je hlavním pravidlem pohodlí hosta. Doporučení k nadcházejícímu večeru naleznete také v lodních novinách, které vám vždy večer (vydání pro následující den) doručí do kajuty. Co se týká obuvi, doporučujeme především obuv s nízkými podpatky, pohybujete-li se na venkovních palubách.

Během plavby se uskuteční několik slavnostních večírků a párty na které by bylo vhodné myslet při balení Vašeho šatníku:
GALA VEČER-PŘIVÍTÁNÍ S KAPITÁNEM: První slavnostní večer, kde doporučujeme Všem klientům použít slavnostní oblečení, saka, dlouhé večerní šaty apod. Je to nejslavnostnější večer během plavby kde se potkáte s kapitánem lodi
BÍLÁ PÁRTY: Večerní párty, kde doporučujeme večerní oblečení v barvě bílá
KVĚTINOVÁ PÁRTY: Doporučujeme oblečení let 60-70 , velmi barevné, pestré, vzorované, zkrátka květinová revoluce
GALA VEČER: Rozlučkový večer, doporučujeme sako, kalhoty, kravata, večerní šaty, mohou být i kratší

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme