DEPOZIT

KATALOG-PDF- depozit-karty-servisní taxa

Během prvního dne je nutné uhradit tzv. depozit. Je to zálohová platba plavební společnosti, kterou si otevřete svůj účet na lodi. Na lodi není možné v barech, nebo v obchodech platit penězi. Vše se načítá na Váš hotelový účet a platíte magnetickou kartou, kterou Vám vydá plavební společnost při nalodění. Za kartu jste plně odpovědni a i za její případné zneužítí. Proto v případě ztráty ihned informujte recepci, nebo našeho delegáta a kartu zablokujte. Výše depozitu je stanovena min. na 250 eur na kajutu, nebo pokud si přejete rozdělit účet na kajutě, tak je výše depozitu stanovena na 150 eur na dospělou osobu. Ze složeného depozitu se Vám budou odečítat nákupy na lodi v obchodech, barech, nákupy výletů nebo servistní taxa. V případě, že Vaše útrata překročí složený depozit, je nutné účet tzv. dobít dalším vkladem-platbou. Jinak se Vám účet automaticky zablokuje a nebudete moci čerpat další služby. Depozit v hotovosti uhradíte zpravidla na palubě číslo 5 v recepci, nebo na přepážce Accouting desk.

PLATBA V HOTOVOSTI

 • Depozit složíte na recepci na palubě lodi – 250e/kajuta nebo 150e/osoba
 • Poslední den před vyloděním musíte přijít na recepci a doplatit útratu nebo vám bude vrácen přeplatek nevyčerpaného depozitu.SERVISNÍ POPLATEK


Ke všem Vašim objednávkám na barech a v restauracích je automaticky účtován servisní poplatek 15%. Pokud máte zájem ušetřit, věnujte prosím pozornost informacím na straně 20 katalogu NÁPOJOVÉ BALÍČKY A PAKETY. Při zakoupení balíčků při podpisu smlouvy je možné tyto balíčky zakoupit bez servisního poplatku. Pokud nápoje, nebo zvýhodněné balíčky nakoupíte až na lodi, bude vám servisní poplatek účtován i na tyto balíčky.


UNICEF


Plavební společnost MSC Cruises je patronem Unicef. Dovoluje si vás proto požádat o pomoc při této charitativní činnosti, zejména pro výstavbu škol a pomoci dětem v Brazílii, příspěvkem 1 eura. Tato částka ve výši 1 eura je automaticky přičtena k vašemu účtu. Pokud se nechcete na této charitativní akci podílet, jen při platbě účtu informujte personál. Částka vám bude ihned automaticky stržena.


SERVISNÍ TAXA NA LODI


Jak jsme již uvedli, na lodi se neplatí na barech penězi, ale kartou. Na lodi se nikde neplatí žádné spropitné, bakšišné a podobné poplatky, které jsou běžné v restauracích a hotelech. Taktéž se neplatí žádné poplatky za užití lehátka, pool servis , za užití bazénů a vířivek a pod. Neplatí se ani žádné vstupné do divadla, na animační programy, diskotéky, přístavní taxy ,ubytovací poplatek a podobně. Všechny tyto poplatky jsou zahrnuty v jednotné servisní taxe. Plavební společnost automaticky zaúčtuje na váš účet servisní taxu ve výši 10 eur (Karibik 12,5 USD/noc) za dospělou osobu a 5 eur/noc za dítě od 2-12 let. V případě, že nejste spokojeni se službami plavební společnosti, máte právo služby reklamovat. V takovém případě je nutné uvést přesně s jakou službou jste nebyl spokojen a který pracovník tuto službu pro Vás špatně vykonal.  Oprávněnost reklamace řeší plavební společnost. Upozorňujeme, že cestovní kancelář nemá možnost tuto situaci ovlivnit, nicméně bude Vám nápomocna při řešení Vašeho problému. Servisní taxa je pro všechny klienty od 1.4.2021 povinná.


ZAPLACENÍ VAŠEHO ÚČTU


Finální úhrada účtu se provádí až poslední den před vyloděním. Do účtu se automaticky započítává servisní taxa na lodi a příspěvek Unicef. Poslední noc před vyloděním obdržíte na Vaši kajutu souhrnný účet s vyčíslením přijatých zálohových plateb a Vaše skutečné útraty na lodi. Váš učet prosím překontrolujte. V případě nesrovnalostí ihned kontaktujte recepci. V případě, že hradíte účet hotově, uhraďte účet na palubě 5 recepce- Accouting desk (pokud není uvedeno jinak) v časných ranních hodinách před vyloděním. V případě přeplatku Vám bude hotovost vrácena, v případě doplatku, uhradíte doplatek v hotovosti na přepážce.


PLATBA PLATEBNÍ KARTOU


V současné době dochází postupně na palubě lodí společnosti MSC ke změně způsobu platby hotelového účtu. K největšímu rozdílu dochází u platebních karet, kde vzniká rozdíl mezi kartou DEBETNÍ a KREDITNÍ a všechny tyto operace se nově zpracovávají na terminálech na lodi.  Kreditní karta je platební karta spojená s úvěrem, který držitel karty může postupně splácet a zároveň dále čerpat, nebo u níž je úvěr nutno splatit celý do určité lhůty a občas se jako „kreditní“ nepřesně označují vůbec všechny bankovní platební karty, bez ohledu na jejich systém.


Kreditní karty dnes vydávají především finanční instituce, v první řadě banky. Pokud se rozhodnete pro platbu touto kartou, zaregistrujte se na bankovním terminálu umístěného na palubě 5 nebo 6, kde Vám systém nabídne nejdříve výběr jazyka (nelze česky), následně vyberete, zda máte debetní nebo kreditní kartu, dále vyberete účastníky na kajutě, kterým se má účet načíst na Vaši platební kartu, určíte výši zálohy - depozitu a po ověření zhotovíte elektronický podpis. 

Pokud mají klienti KREDITNÍ KARTU - platební karta spojená s úvěrem
• Nevyčerpání zálohy: zbytek se odblokuje na kartě po návratu z plavby (na recepci pouze odevzdají podepsaný účet)


Debetní karta je platební karta přímo spojená s bankovním účtem majitele, která umožňuje provádět finanční operace (výběr peněz v hotovosti, bezhotovostní platby v maloobchodní síti, nebo na internetu atd.), pokud je na účtu, ke kterému byla karta vydána, dostatek peněz. K zúčtování dochází většinou ihned po provedené transakci (on-line), nebo v rozmezí několika dnů (off-line), přičemž banka částku odečte přímo z účtu klienta.


ZPŮSOBY PLATBY NA PALUBĚ LODI:

1.     PLATBA KREDITNÍ KARTOU – Visa – Visa elektron – MasterCard – American Express – Diners – Discover

 • Ověřte si u své banky, zda vaše karta platí v zámoří
 • Svoji kreditní kartu spolu s magnetickou kartou z lodi musíte aktivovat pomocí „Cruise Card Activation Points“ – v blízkosti recepce.
 • Pokud máte nastaveny denní či měsíční limity musíte kontaktovat recepci
 • Poprvé vám bude automaticky stažen depozit ve výši 250eur
 • Poté vám bude nabídnuta částka nutná na pokrytí přečerpání depozitu
 • Při registraci karty budete zadávat PIN

2.     PLATBA DEBETNÍ KARTOU – Maestro, Visa Debit, Master Card Debit

 • Při aktivaci (stejná jako u kreditní) karty budete zadávat PIN
 • Nakupovat na palubě s magnetickou kartou můžete jen do výše depozitu, poté si jej musíte navýšit
 • Nevyčerpaný depozit si musíte, ráno v den vylodění, vyzvednout na recepci v hotovosti    

V případě,že není možno Vaši kartu zaregistrovat ihned  při odbavení,vyhledejte na lodi terminál,většinou jsou na chodbách paluby 5 a 6 a zaregistrujte si svoji kartu následovně:Je nutné vědět, zda je kreditní nebo debetní karta.

Pokud mají klienti DEBETNÍ KARTU- karta přímo spojená s bankovním účtem majitele

 • Terminál nabídne jazyk (angličtina)
 • Vybrat, zda je karta kreditní nebo debetní
 • Výběr účastníků z kajuty, kteří budou čerpat z karty
 • Výběr zálohy, kterou poskytnete (u debetní karty 300, 400, 500 eur)
 • Elektronický podpis majitele karty
 • Na konci plavby: Přečerpání:musí doplatit znovu u terminálu
 • Nevyčerpání: vyzvednou si na recepci poslední den v hotovosti

Pokud mají klienti KREDITNÍ KARTU -platební karta spojená s  úvěrem

 • Terminál nabídne jazyk (angličtina)
 • Vybrat, zda je karta kreditní nebo debetní
 • Výběr účastníků z kajuty, kteří budou čerpat z karty
 • Výběr zálohy, kterou poskytnou ( u kreditní karty 200, 250, 300 eur)
 • Elektronický podpis majitele karty
 • Na konci plavby: -   Přečerpání: znovu dají k dispozici kartu u terminálu
 • Nevyčerpání: zbytek se odblokuje na kartě po návratu z plavby ( na recepci pouze odevzdají podepsaný účet)

POZOR !

Pokud mají klienti DEBETNÍ KARTU -  Nevyčerpání zálohy -v případě přeplatku si musíte vyzvednout přeplatek na recepci poslední den v hotovosti. Pozdější reklamaci nelze vyřídit.

Veškeré reklamace ohledně účtu se musí vyřídit přímo na lodi. Není možno po návratu a opuštění lodi.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme