Autobusové dopravce program COVID – BUS mile překvapil. Měl však přijít dříve

Jana Langerová- článek

Jana Langerová - článek podnikatel.cz

Na začátku týdne byla spuštěna podpora COVID BUS, dříve označována jako sedačkovné, která je určena autodopravcům. Jak se k ní staví? Pomůže jim?
Ministr dopravy Karel Havlíček zmínil takzvané sedačkovné na konci srpna na svém twitterovém účtu s tím, že by mělo jít o program pro téměř dva tisíce zájezdových dopravců. Podpora nese nyní název COVID – BUS a souvisí s usnesením Vlády ČR ze dne 14. října 2020 o podpoře podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID – 19.


Výše podpory vychází z emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu) a jeho kapacity. Ministerstvo dopravy předpokládá, že na uvedenou podporu bude celkově poskytnuta 1 miliarda korun v roce 2020, kdy půl miliardy půjde z prostředků Ministerstva dopravy ČR a druhá půlka z nevyčerpaných prostředků programu COVID Nájemné. Podpora má být vyhodnocena a proplacena v období 4. čtvrtletí roku 2020.
Žádosti o tuto podporu jsou přijímány od pondělí 26. října do 25. listopadu 2020. Pokrývá kritické období od 12. března do 30. června a její výše je nastavena tak, aby kromě kompenzace za uvedené období pomohla překonat změny na trhu až do druhého čtvrtletí 2021.
Podmínky pro podání žádosti:
    Žadatel je držitelem koncese „Silniční motorová doprava“, druh „osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“
    V období 12. března až 30. června žadatelé provozovali aspoň 1 autobus v nepravidelné (tzv. příležitostní) přepravě cestujících a tyto autobusy byly registrovány k silniční dani
    V 2. čtvrtletí 2020 došlo ve srovnání s 2. čtvrtletím 2019 k propadu tržeb z nepravidelné dopravy o více než 50 %
    Žadatel nemá nesplacené závazky vůči státu nebo státním fondům (u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, Fondu národního majetku, Státního fondu životního prostředí, Státního pozemkového úřadu a Celní správy ČR)
    Na majetek žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení

Splnil program očekávání?
Pro záchranu zájezdové autobusové dopravy v době koronavirové vznikla také iniciativa s názvem Za autobusy, kterou založil Jiří Vlasák z Pragotour s cílem spojit zájezdové dopravce a předložit státu řešení na jejich podporu. Ten uvádí, že koronavirová krize zasáhla jejich odvětví v období hlavní sezóny a vedla ke zrušení až 100 % jízd. "To, co dokázal pan Vlasák, je frajeřina. Dokázal více než různé odbory, asociace, organizace. Smekám před jeho prací," sděluje Pavel Číž z Riviera Tour s tím, že jej překvapil i samotný projekt ze strany ministerstva. Je podle něj perfektně zpracovaný a jednoduchý. Tomáš Hlavatý z Autobusové dopravy OASA prozradil, že Česmad Bohemia pro ně jako členy připravil také webinář, který jim pomohl s vyplněním potřebných formulářů a odpověděl na spousty dotazů k problematice. "Jenom v našem případě bylo potřeba doložit k žádostem 14 kopií příloh (za 3 autobusy)," zdůrazňuje.
Autodopravci se shodli, že podmínky tohoto programu jsou dobře a spravedlivě nastaveny. Podle Renaty Ševčenko z Autodoprava RENATA je důležité, aby peníze stačily pro všechny dopravce, kteří budou žádat. Markéta Kozáková, manažerka dopravy z TOUFAR CZ – autobusová doprava, uvádí, že podmínky programu jsou v pořádku a COVID-BUS tak zajišťuje v určité míře podporu dopravců. Podle ní však pro některé dopravce může být načasování příliš opožděné, protože nepravidelná autobusová doprava byla situací v Evropě omezována již od února, v březnu se v podstatě zastavila a v principu se stále ještě nerozběhla. "Dopravci tedy za sebou mají 7 měsíců bez příjmů či s minimálními příjmy, které nemusí být dostatečné ani na pokrytí fixních výdajů a v případě malých firem, doprav provozovaných podnikateli – fyzickými osobami či malými rodinnými s.r.o., je 7 měsíců doba, na kterou více než pravděpodobně neměli a nemají rezervy," dodává.
Podpora je koncipovaná jako kompenzace za období jarních omezení, tedy od poloviny března do konce června. S ohledem na dobu, kdy byla tato podpora nastavována, je podle Markéty Kozákové pravděpodobné, že se počítalo s tím, že to nejhorší mají dopravci za sebou a situace se bude od schválení podpory zlepšovat. V současné době je situace však jiná, neboť stávající epidemiologická situace a s ní související opatření vedou k tomu, že činnost dopravců podnikajících v příležitostné (nepravidelné / nelinkové) dopravě je opět zastavena. Nikoliv přímo nařízeními, jelikož nikdo nezakazuje dopravcům, aby své služby nenabízeli, ale nepřímo tím, že nařízení omezují pohyb osob a příležitostnou dopravu tedy nikdo nemá důvod poptávat a využívat.
Autodopravci žádali v prvních minutách
Všichni námi oslovení autodopravci žádost o podporu COVID – BUS podali nebo to mají v plánu a nyní doufají v její úspěch a plnění. "Žádost již podána, ale kompenzuje to jen jaro, od září všechny busy opět stojí," říká Pavel Číž. "Nejsem schopná říct, jestli pomoc bude dostatečná, protože nevím, jak dlouho ještě budeme muset „vydržet“. V každém případě, pokud bude naší žádosti vyhověno, budeme rádi i za to," popisuje Renata Ševčenko.
Tomáš Hlavatý serveru Podnikatel.cz prozradil, že o podporu žádali v jednu ráno a někteří kolegové z branže hned po půlnoci, protože je podle něj dopředu známo, že na všechny žádosti dopravců o podporu zřejmě alokovaná částka stačit nebude a že se žádosti budou posuzovat v pořadí, v jakém budou přicházet.
Autodoprava Toufar je malý dopravce podnikající jako OSVČ. Nemají tak žádné další rezervy, ze kterých by bylo možné provoz financovat, a o podporu tak zažádají. "Podpora nám pravděpodobně umožní přežít v rámci možností do konce roku 2020, za využití dalších programů možná i do jara 2021. Vše ovšem v závislosti na tom, jak se bude situace dále vyvíjet a jaké další podpůrné programy, které budeme moci využít, budou schváleny," shrnuje situaci Markéta Kozáková.
Pomohlo by prodloužení moratoria
Podle Renaty Ševčenko by další významnou pomocí bylo prodloužení moratoria odkladu splátek, a to ideálně do března 2021, kdy autodopravcům v „normální“ situaci začíná sezóna. Podle Markéty Kozákové by jim za dané situace pomohla podpora financování provozu, a to konkrétně zaručení provozního úvěru, využití programu Antivirus A, kde náhrada od státu bude 100 % mzdových nákladů, a další moratorium na splátky. S omezenými až nulovými příjmy bude totiž nadále obtížné hradit splátky (leasingy, úvěry apod.).
"Dokud nebude situace taková, aby lidé začali opět cestovat (zájezdy, firemní akce, školní výlety apod.), nebudou mít dopravci z čeho hradit splátky a provoz obecně. I při čerpání podpory z jiných programů stále zůstávají fixní náklady, které nese dopravce, které nikdo neuhradí ani neodpustí, a s nulovými příjmy je není z čeho hradit," popisuje Markéta Kozáková. Moratorium na splátky by tedy dopravcům odlehčilo od úhrady těchto většinou významných položek.
Také by se podle ní měly změnit podmínky poskytování úvěrů v rámci programu COVID III. V současné době je čerpání záruky na úvěry nastaveno tak, že žadatel musí nejprve požádat o úvěr svou banku, tj. komerční banku, která posoudí, zda žadateli úvěr dá či ne. Prověří si ho tedy úplně standardním způsobem. To znamená, že v okamžiku, kdy jsou minimální až nulové příjmy, není žadatel bonitní a úvěr mu banka v této situaci neschválí. "Tento program je tedy nastavený tak, že ho v současné době nelze pro dopravce prakticky využít," doplňuje. 

 


MSC DOČASNĚ ZASTAVUJÍ PLAVBY NA MSC MAGNIFICA, PRODLUŽUJÍ PROGRAMY NA MSC GRANDIOSA ZÁPADNÍM STŘEDOMOŘÍM DO ROKU 2021

 

 • Z důvodu zavedení významných omezení pohybu, zejména ve Francii a Německu, dvou klíčových zdrojových oblastí lodi MSC Magnifica, společnost MSC Cruises dočasně pozastaví další plavby na této lodi od 8. listopadu do 18. prosince

 • MSC Grandiosa bude mezitím pokračovat v současných plavbách v západním Středomoří do března 2021 s dalšími přísnými opatřeními podle stávajícího provozního protokolu společnosti o zdraví a bezpečnosti na palubě

 • MSC World Cruise – Plavba kolem světa 2021 byla také zrušena z důvodu nedostupnosti velkého množství přístavů v plánovaném itineráři kvůli pandemii

   

 • Po návratu na moře po dočasném zastavení plaveb bude MSC Magnifica pokračovat ve svých aktuálních itinerářích do dubna 2021

 

Ženeva, Švýcarsko, 5. listopadu 2020


Společnost MSC Cruises dnes oznámila, že vzhledem k převládající pandemické situaci ve Francii a Německu s významnými cestovními omezeními ovlivňujícími hosty z těchto trhů dočasně pozastaví další plavby lodi MSC Magnifica. Dočasné pozastavení se bude týkat plaveb od 8. listopadu do 18. prosince (včetně). Francie a Německo jsou dva z klíčových zdrojových trhů pro plavby na 10 dnů přes východní a západní Středomoří, kde se kotví v přístavech v Itálii, Řecku a na Maltě.

 

Mezitím bude MSC Grandiosa pokračovat ve svém současném itineráři s plavbami na 7 nocí po západním Středomoří s možností nalodění v Janově, Civitavecchii, Neapoli a Palermu a zastávkou ve Valettě na Maltě až do 27. března 2021.

 

Navíc budou na palubě MSC Grandiosa aplikována nová opatření podle stávajícího provozního protokolu společnosti o zdraví a bezpečnosti, která budou zahrnovat následující:

 

 • Další testování hostů na palubě během plavby (navíc k současnému univerzálnímu testování všech hostů před naloděním)

 • Testování všech členů posádky během jejich času na palubě bude zvýšeno z dvou testů měsíčně na jeden test týdně (navíc k testování zaměstnanců před naloděním a dalším zdravotním opatřením)

 • Zvýšená frekvence sanitace na palubě, zejména ve veřejných prostorách a frekventovanějších místech

 • Zpřísnění definice blízkého kontaktu pro účely trasování, zkrácení doby, po kterou jsou jednotlivci v kontaktu z 15 minut na 10 minut

   

Protokol MSC Cruises o zdraví a bezpečnosti byl od počátku navržen tak, aby bylo možné jej upravovat podle aktuálního vývoje pandemie na pevnině k co nejvyšší možné ochraně klientů, posádky a komunit, které lodě MSC navštíví. Přidaná opatření byla aktivována během předešlých dvou týdnů na obou momentálně aktivních lodích společnosti.

 

Ve spojitosti se zdravotní situací na pevnině a zejména pokračující nedostupností většiny přístavů v plánovaném itineráři, byla společnost MSC Cruises nucena zrušit svou World Cruise Plavbu kolem světa 2021, která se měla konat na palubě lodi MSC Magnifica. Klienti budou kontaktováni individuálně ohledně možností přesunu jejich plavby.

 

Po dočasné pauze bude MSC Magnifica pokračovat s plavbami od 18. prosince se speciální vánoční plavbou na 8 nocí a poté s obnoveným současným itinerářem na 10 nocí – východní a západní středomoří, a to až do dubna 2021.

 


Pro
více informací navštivte
www.RIVIERATOUR.CZ


PODĚKOVÁNÍ BUS COVID


Riviera Travel 26.10.2020

 Když se práce dobře udělá, sluší se za to poděkovat. Pracuji s lidmi více než 20 let a dobře vím, že se na to čím dál víc zapomíná. V dnešní době je však každá pozitivní zpráva zázrakem.

V rámci situace Covid se spousta podnikatelů dostala do doslova neřešitelných situací a jedním z oborů je cestovní ruch a zájezdová autobusová doprava. Sám jsme se účastnil bezúspěšně programů COVID I, II a III a vím velmi dobře, jak složitá byla příprava žádostí, jak problematická byla komunikace s úřady a výsledek i pro úspěšnou firmu s velmi dobrým postavením na trhu doslova katastrofální.

  Proto když přišel pan Vlasák s iniciativou pro autobusy, tak se musím přiznat , že jsem jeho snažení vůbec nevěřil. Ale on své snažení dokázal dotáhnou do zdárného konce. Opravdu smekám před Vámi, dokázal jste víc než různé odbory, asociace, organizace…, a máte můj velký obdiv a úctu.

  Co mě však velmi překvapilo byl i samotný program BUS COVID. Byl opravdu perfektně připraven ze strany ministerstva, jednoduché vyplnění, doložení dokumentace a hlavně přesný a jasný návod co má žádost obsahovat a co je nutno doložit. Na víc ještě i před odesláním kontrola a návod, abychom na něco nezapomněli. Když jsem měl nejasnost a napsal na ministerstvo, odpověděli mi ještě ten den. To je malý zázrak.

A tak mé poděkování patří i na ministerstvo dopravy , které řídí pan Ing. Karel Havlíček. Opravdu velmi dobrá práce. Děkuji především za jednoduchost a preciznost.   

  Žádosti podle jasných pravidel jsou podány a nezbývá než doufat v jejich úspěch. Tento program, pokud se bude plnit, opravdu dokáže zachránit spousty firem a především rodin, které ručí za úvěrované autobusy celým svým majetkem.MSC CRUISES BUDOU VYUŽÍVAT NOVÝ SYSTÉM SANITACE VZDUCHU NOVÉ GENERACE PRO GLOBÁLNÍ PLAVEBNÍ PRŮMYSL K DALŠÍMU VYLEPŠENÍ ČISTOTY VZDUCHU


Ženeva, Švýcarsko – 21. října 2020

• MSC Seashore bude první výletní lodí, na které bude tato vyspělá technologie sanitace vzduchu zavedena ke snížení rizika šíření virů
• Další krok vpřed v pokračujícím závazku společnosti MSC Cruises pro špičkové zdravotní a bezpečnostní podmínky na palubě

Inovace vyvinutá staviteli plavidel Fincantieri ve spolupráci s průkopnickým Mezinárodním centrem pro genetické inženýrství a biotechnologii

Ženeva, Švýcarsko – 21. října 2020

MSC Cruises bude první výletní linkou na světě, která bude instalovat nový a pokročilý inovativní technologický sanitační systém s názvem „Safe Air“, aby dále zlepšila kvalitu a čistotu vzduchu na palubě pro své hosty a posádku.
Systém 'Safe Air' bude instalován na MSC Seashore, jedné z největších a technologicky nejmodernějších lodí, jaké kdy byly v Itálii postaveny. V současné době je ve výstavbě v Monfalcone yard stavitelů lodí Fincantieri. Loď bude dodána v červenci 2021 a bude první ze dvou lodí třídy 'Seaside Evo’.
Toto oznámení je dalším krokem v pokračujícím závazku společnosti MSC Cruises k ochraně zdraví a bezpečnosti, který byl naposledy prokázán v srpnu, kdy se stala první hlavní výletní linkou na světě, která se vrátila na moře s novým a komplexním protokolem o bezpečnosti a ochraně zdraví schváleným řadou národních a regionálních orgánů v Evropě po březnovém zastavení funkce průmyslu v důsledku pandemie.

Hygienický systém nové generace „Safe Air“ je založen na technologii UV-C lamp, což jsou ultrafialové paprsky typu C aplikované v kombinaci s klimatizačním systémem lodi, přičemž je proud vzduchu ozařován u zdroje světlem s krátkou vlnovou délkou, které zasahuje organické částice a zabraňuje tak cirkulaci látek znečišťujících ovzduší, jako jsou viry, bakterie a plísně.

Sanitační systém „Safe Air“ byl vyvinut designéry a techniky Fincantieri a virologickou laboratoří Mezinárodního centra pro genetické inženýrství a biotechnologii, předního světového výzkumného ústavu se sídlem v italském Terstu.
Institut poskytuje podnikům vědeckou podporu při vývoji inovativních technologických řešení pro kontrolu virových infekcí, což je dnes vzhledem k současné globální pandemii obzvláště důležité.

Účinnou reakcí společnosti MSC Cruises na zdravotní problémy, kterým čelí celosvětový sektor cestovního ruchu, je stanovení nejvyšších bezpečnostních standardů protokolem o zdraví a bezpečnosti, který je v provozu od 16. srpna, kdy loď MSC Grandiosa obnovila plavby na 7 nocí v západním  Středomoří. Nyní absolvovala devět plaveb s více než 16 000 hosty a tento týden se k ní připojila loď MSC Magnifica s delšími a obohacenými plavbami na 10 nocí v západním a východním Středomoří.

Nový protokol o bezpečnosti a ochraně zdraví ve skutečnosti přesahoval rámec pokynů příslušných orgánů v zemích, kde lodě plují, aby stanovil nový standard pro odvětví výletních lodí i dalších aspektů cestování, cestovního ruchu, volného času a pohostinství, zejména s ohledem na univerzální testování.
Všichni hosté před nástupem na loď projdou univerzálním screeningem, který zahrnuje tři komplexní kroky - teplotní kontrolu, kontrolu osobního zdravotního dotazníku a výtěry antigenu COVID-19. Posádka je testována až třikrát, než dostane povolení zahájit svou práci.

Mezi další aspekty protokolu o bezpečnosti a ochraně zdraví patří zvýšená hygiena a čištění, chráněné izolované exkurze do destinací, nošení roušek a udržování sociálního distancování, vylepšené palubní zdravotnické zařízení, každodenní monitorování zdraví a robustní pohotovostní plán.

Protokol byl navržen interními specialisty společnosti MSC Cruises na lékařské služby, veřejné zdraví a hygienu, hotelové služby, vytápění, ventilaci a klimatizaci, další lodní inženýrské systémy, informační technologie a logistiku.

Byla rovněž zřízena expertní skupina Blue-Ribbon COVID-19, která se skládá z panelu mezinárodně uznávaných vysoce kvalifikovaných odborníků, jejichž úlohou je informovat a přezkoumat protokol MSC Cruises tak, aby bylo zajištěno, že akce plavební společnosti jsou vhodné, účinné a řízené dle nejlepších dostupných vědeckých a zdravotních postupů.

MSC Seashore - stejně jako všechna nová plavidla společnosti - bude také obsahovat některé z nejnovějších technologií a dostupných řešení ke snížení své ekologické stopy. Mezi ně patří zejména nejmodernější systém selektivní katalytické redukce (SCR) a systém pokročilé úpravy odpadních vod (AWT) nové generace.
SCR snižuje emise oxidů dusíku o 90 procent díky pokročilé technologii aktivní regulace emisí a systémy AWT odvádějí odpadní vodu komplexním procesem čištění a velmi jemné filtrace, která ji transformuje téměř na kvalitu kohoutkové vody.
MSC Seashore bude také vybavena energetickými možnostmi od pobřeží k lodi, které umožní plavidlu připojit se k místním energetickým sítím v kotvišti, což dále sníží emise do ovzduší.
Další informace o nových zdravotních a bezpečnostních opatřeních MSC Magnifica, MSC Grandiosa a MSC Cruises najdete na www.msccruises.com .

SKVĚLÉ OCENĚNÍ MSC CRUISES

S potěšením vám oznamujeme, že společnost MSC Cruises zvítězila v „Cruise Retail Environment of the Year“ na Travel Retail Awards 2020.


Finalisté byli:Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises, Costa Cruises, Dream Cruises, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line.
Je to poprvé, co byly do těchto cen zahrnuty výletní lodě, takže jsme opravdu potěšeni, že jsme vyhráli při první příležitosti. O tomto ocenění hlasovali nakupující, takže nás opravdu těší, že jsme byli oceněni proti tak vysoké konkurenci.
Mnohokrát děkujeme celému našemu úžasnému týmu po celém světě za to, že máte vášeň a odhodlání poskytovat našim hostům v naší flotile takové vysoké standardy, toto ocenění je věnováno vám všem!MSC CRUISES OBOHATÍ ITINERÁŘ MSC MAGNIFICA PŘED NÁVRATEM NA MOŘE

PRODLOUŽÍ PLAVBY MSC GRANDIOSA DO KONCE ROKU


Ženeva, Švýcarsko – 12. září 2020

• MSC Magnifica nabídne plavby na 10 nocí přes Západní i Východní středomoří s větším
• Nově přidané přístavy nalodění pro lepší přístupnost všem klientům
• Lodě plně uplatní rozsáhlý protokol společnosti MSC Cruises pro bezpečnost a ochranu zdraví na palubě i v destinacích během kontrolovaných exkurzí


Ženeva, Švýcarsko – 12. září 2020 - MSC Cruises dnes oznámily, že jejich druhá loď, která se vrátí na moře, MSC Magnifica, nabídne klientům ještě rozsáhlejší a delší program s datem vyplutí od 19. října. Půjde o sérii sedmi plaveb včetně Vánoční plavby na 8 nocí od 18. prosince z Janova.
Zároveň společnost prodloužila plavby MSC Grandiosa až do konce roku a přidala Vánoční plavbu s naloděním 20. prosince v Janově- MSC Grandiosa nabízí plavby na 7 nocí s naloděním v italských přístavech Janov, Civitavecchia, Neapol a Palermo + Valletta na Maltě.
Nový program MSC Magnifica pokryje jak Západní, tak i Východní středomoří s naloděním v Janově a zastávkami v destinacích Livorno (Florencie a Pisa), Messina na Sicílii, Valletta na Maltě, Piraeus (Athény), Katakolon (Olympie) v Řecku a Civitavecchia (Řím) s návratem do Janova.
Plavby na 10 nocí jsou vytvořeny pro klienty, kteří preferují delší cesty, které nabízí více destinací a více času na moři – díky popularitě kontrolovaných exkurzí, které uvedla společnost v minulém měsíci pod svým zdravotním a bezpečnostním protokolem.
Delší plavby by také měly oslovit klienty cestující letecky ze zemí Schengenského prostoru díky silným celoevropským leteckým spojům do Říma i Janova – spolu s Messinou jsou toto dva ze tří přístavů nalodění během tohoto itineráře. Cestování nablízko je populární u obyvatel Itálie a sousedních zemí.
Delší plavby přitahují zejména klienty, kteří se obvykle účastní plaveb v podzimních a zimních měsících, přičemž je k dispozici více času a hledají delší alternativu k plavbám na 7 nocí, které jsou již v nabídce MSC Grandiosa.
Po dokončení svého aktualizovaného itineráře má MSC Magnifica - jedna z nejoblíbenějších lodí společnosti MSC Cruises - v roce 2021 podruhé za sebou provést oblíbenou plavbu společnosti MSC Cruises World Cruise - Plavbu kolem světa.
MSC Magnifica půjde ve stopách úspěšného návratu do provozu MSC Grandiosa, nyní na své čtvrté plavbě na 7 nocí v Západním středomoří. Vlajková loď MSC Cruises se vrátila na moře poté, co národní a místní orgány v Itálii, Řecku a na Maltě schválily nový operační protokol společnosti pro bezpečnost a ochranu zdraví, který je určen k ochraně hostů, členů posádky a komunit destinací, ve kterých loď kotví.
Nový protokol společnosti MSC Cruises, zavedený ve prospěch hostů a posádky MSC Magnifica, zahrnuje univerzální detekční kontrolu každého klienta před nástupem na loď, zvýšené hygienické a čisticí opatření na celé lodi, řízené sociální distancování, nošení roušky ve veřejných prostorách a technologie na pomoc mapování na palubě. Robustní a přísné standardy protokolu týkající se zdraví a bezpečnosti jsou obdobně použity pro všechny výlety na pevninu, kde jsou hosté odděleni v „sociální bublině“, která chrání jejich blahobyt a navštěvované komunity.
Zpětná vazba od tisíců hostů, kteří se dosud plavili na MSC Grandiosa, byla nesmírně pozitivní, mnozí označili své zkušenosti za jednu z nejbezpečnějších dostupných možností dovolené, a ocenili ochotu společnosti MSC Cruises jít nad rámec pokynů stanovených národními i regionálními orgány.
V důsledku dnes oznámeného obohaceného plánu lodi byly zrušeny čtyři plánované plavby MSC Magnifica na 7 nocí z italského Bari mezi 26. zářím a 24. říjnem.
Hosté, kterých se dotýkají zrušené plavby, dostanou možnost reprotekce na jinou plavbu - zejména na MSC Grandiosa, která se v současné době plaví v Západním středomoří - nebo získají kredit na budoucí plavbu, kde mají možnost převést celou zaplacenou částku z jejich zrušené plavby na budoucí plavbu podle jejich výběru - na jakékoli lodi, po jakékoli trase - do konce roku 2021.
MSC CRUISES ODKLÁDAJÍ RESTART PLAVEB

 NA MSC MAGNIFICA

 

Ženeva, Švýcarsko – 24. srpna 2020 - MSC Cruises oznamují, že plánovaný restart MSC Magnifica bude bohužel přeložen na 26. září 2020.

Ve spojení s předešlým prohlášením o přidaných opatřeních pro obyvatele Itálie cestující do Řecka, jsme zaregistrovali zvýšené množství rušení plaveb ze strany klientů a oslabenou poptávku. Jelikož itinerář MSC Magnifica zahrnuje až tři přístavy v této zemi během plavby, rozhodli jsme se restart plaveb na této lodi odložit o čtyři týdny.

MSC Cruises věří, že zájem o rezervace opět vzroste v dalších týdnech díky atraktivnímu itineráři. Prodej plaveb na MSC Magnifica je dostupný pro obyvatele Schengenského prostoru a předpokládá se, že v této začáteční fázi restartu bude většina klientů z Itálie.

Z tohoto důvodu jsou nalodění od 29. srpna do 19. září zrušena. První plavba začne v italském Bari s původním itinerářem od 26. září.

Klient ovlivněni touto změnou budou přesunuti na jinou plavbu – konkrétně na MSC Grandiosa, která momentálně operuje v Západním středomoří – nebo obdrží Future Cruise Credit (FCC), se kterým budou mít možnost převést plnou uhrazenou částku z původní plavby na plavbu dle jejich výběru – na jakékoli lodi, pro jakýkoli itinerář, až do konce roku 2021.

MSC Grandiosa aktuálně nabízí plavbu na 7 nocí s naloděním v Janově, Civitavecchii, Neapoli a Palermu a zastávkou v přístavu Valetta na Maltě.

MSC Cruises také potvrdily poslední detaily týkající se Zimní sezóny 2020/2021[1], s nabídkou více než 90 různých itinerářů v Karibiku, středomoří, Perském zálivu, Jižní Africe, Jižní Americe a v Asii – ve všech oblastech, kde MSC Cruises běžně operují. Itineráře budou mít délku od 2 do 24 nocí, zároveň s třetí MSC World Cruise – plavbou kolem světa – s naloděním v lednu 2021 a rozsáhlým programem přeplouvacích plaveb.

 
Restart plaveb MSC Cruises

Plavby jsou opravdu bezpečné

Riviera Tour 16.18.8.2020 Itálie MSC GRANDIOSA

Více než pět měsíců byly přerušeny plavby na lodích MSC Cruises. Nejen pro plavební společnost, ale i pro naši cestovní kancelář RIVIERA TOUR to byla a je opravdu nelehká situace. Z minulosti jsme počítali v rámci rizik snad se vším, ale něco podobného, jako se situace ohledně COVID19  nás nenapadla ani ve snu.


Janov – nalodění 16.8.2020  den D

Příjezd do italského Janova započala návštěva nově postaveného mostu spojující západní pobřeží Itálie s Francií. To co se zde dokázalo postavit za necelé dva roky, u nás by trvalo snad 15 let. Po příjezdu krátká procházka centem města. Až na to, že někdo měl sem tam roušku, žádná změna.

Všude plno lidí, kavárničky plné lidí, obsluha s rouškami. Do obchodu vás bez roušky nepustí, ne že by se báli nemoci. Mají nařízení a předpisy a dávají se velké pokuty. Nalodění mě opravdu překvapilo.

Nejen proto, že je spousta změn, ale především proto jak skvěle to fungovalo. Než se dostanete na loď projdete několikati stupňovou kontrolou. Kontrol je sice hodně, ale není to obtěžující a pokud vidíte jak je to zorganizováno a  vše šlape, vůbec vám to nevadí. Moje nalodění trvalo cca 55 minut včetně testu na covid19.

Než Vás pustí do přístavu je potřeba si zkontrolovat čas nalodění. Pokud máte na 15 hodin a přijdete v 11 je to zbytečné. Nepustí Vás už do přístavu. Po vstupu do budovy je kontrola palubního lístku a změří vám teplotu. Po povinné desinfekci rukou jdete na covid testy. Už zde si vás třídí do skupin podle rizikovosti a dle těchto skupin pak nastupujete na loď.  Mají to perfektně zorganizováno, čekal jsem asi 15 minut, než na mě přišla řada.

Následně po pasové kontrole jdete do hlavní haly, kde jsou opět rozdělené sektory dle rizikovosti a po bezpečnostní prohlídce už na loď. Tam vás čeká poslední kontrola-ta nejdůležitější. Pokud by jste měli totiž pozitivní test, na loď se nedostanete. Celkově mi celá procedura přišla mnohem organizovanější než dříve a lidé jsou velmi příjemní.

Na lodi

Na lodi se dbá na čistotu a je to vidět všude. Šel jsem například do bufetové restaurace a personál mě požádal, zda bych si mohl umýt ruce. Vše s úsměvem. Jídlo v bufetové restauraci Vám vydají přes pult.  Jen si řeknete, co chcete a kolik toho chcete. Místa jsou oddělena a jsou dodrženy rozestupy.  Na to se na lodi dbá celkem hodně.

Na každém kroku jednoduše vidíte, že například do výtahu muže vstoupit jen 6 osob a každý zde má své místo. Opět dodržují se rozestupy.

Nápojové a jídelní lístky nenajdete. Všude jsou QR kódy. Je tedy potřeba si stáhnout aplikaci MSC FOR ME, pak přes čtečku kódů jednoduše otevřete jídelní nebo nápojový lístek ve vašem mobilu a u číšníka objednáte. Jednoduché a rychlé, bezkontaktní.

Kromě Vaší magnetické karty obdržíte i speciální hodinky, které slouží jako magnetická karta ,ale i Váš pomocník například pod nemůžete najít vaše dítě. V případě, že by se potvrdila Vaše nákaza covid, pomohla by tato aplikace k trasováni.

Bezpečnostní cvičení

Opět změna. Po vyhlášení  bezpečnostního cvičení shlédnete speciální video na vaší kajutě a po jeho ukončení budete vyzvání, aby jste se dostavili na vaše nástupní místo v případě evakuace lodi. Tak je na místě provedena vaše identifikace a odsouhlasení, že jste vše udělali správně dle předpisů. Bezpečnostní cvičení je v maskách a je povinné pro každého účastníka plavby

Bufetové restaurace

Opět změna. Klade se zde důraz na osobní čistotu a jez zde změna způsobu servírování.

Jídla jsou předpřipravena a obsluhující personál Vám je vydá na základě Vašeho požadavku.

Dodržují se rozestupy, ale nijak to neomezuje provoz bufetové restaurace. Pochopitelně je vyžadováno umytí roukou před vstupem do restaurace, ale to základ společenského bontonu.  Bary

 Nápojové  lístky nenajdete. Všude jsou QR kódy. Je tedy potřeba si stáhnout aplikaci MSC FOR ME, pak přes čtečku kódů jednoduše otevřete jídelní nebo nápojový lístek ve vašem mobilu a u číšníka objednáte. Jednoduché a rychlé, bezkontaktní

Kajuty

Kajuty se uklízejí během dne 2x, vše se sanituje, když je pokoj uklizen, je označen, že je provedena desinfekce na Vašem pokoji. Věnují se tomu celkem dost důsledně a na lodi je vidět i podstatně více personálu. Personál na lodi chodí v rouškách a jsou velice příjemní a rádi, že nás na palubě lodi vidí.

Na kajutu dostanete roušku zdarma, pokud vám někde chybí rádi Vám ji předají.

Relax a odpočinek

Pochopitelně plavbě je i o relaxu a odpočinku. Na palubě je možno využít bazénů a vířivek. Voda je ošetřena vůči desinfekci. Opět je kladen důraz na rozestupy mezi lehátky a taktéž na počet klientů ve vířivkách.

Ale během naší plavby nebyl problém s přeplněním. Můžete využít i fitka a nebo saun a masáží. I zde jsou nastavena pravidla na rozestupy. Osušky na lehátka má každý svoje a naleznete je ve vašich kajutách.

Bary během koupání fungují bez problémů a i zde opět a zase rozestupy, rozestupy, rozestupy… Výlety s MSC Cruises a výlety na pevninu.

Hlavní důvod, proč CK RIVIERA TOUR zrušila některé plavby v září a říjnu je problém s možností návštěvy destinací. Dle předpisů je nutno zajistit nemožnost vzájemného kontaktu loď-pevnina a proto v destinacích až do konce října je omezen výstup z lodi pouze pod podmínkou účasti na výletu s MSC. Tyto výlety jsou organizovány tak, aby došlo k minimálnímu sociálnímu kontaktu s lidmi na pevnině a tato podmínka je ze strany CK RIVIERA TOUR neakceptovatelná. Toto opatření by se mělo postupně rozvolňovat dle výsledků účinnosti opatření.Zábava na lodi

Ta je dle původních programů i když opět kladen důraz na rozestupy i třeba při tanci. Taneční lekce a liniové tance fungují jako dříve včetně akcí s animátory. Opět kladen důraz na minimální možnost kontaktu, ale v praxi to nikoho nijak neobtěžovalo.

VIDEO - jen tak relax a živá hudba na MSC GRANDIOSA RESTART PLAVEB

 

Nákupy

Před vstupem do jakéhokoli obchodu je nutno provést desinfekci rukou, je nutno vstoupíš s rouškou. Nákupy probíhají standartní způsobem, je je opět kladen důraz na rozestupy.

Divadla

Divadla opakují stejný program několikrát za večer a je nutno provést rezervaci na určitý čas. Počet míst v divadle je omezen, jsou stanovené přesné rozestupy. Po ukončení divadla opouštíte divadlo postupně z důvodů rozestupů. Jiná omezení nejsou. To samé platí při návštěvě cirkusů.

Celkový souhrn.

To co jsem na lodi a při odbavení zažil je vrchol profesionality. Plavební společnost MSC investovala spousty času, úsilí i finančních prostředků na zabezpečení bezpečnostního protokolu. To má pochopitelně vliv na náklady, větší počet zaměstnanců a systémů a materiálních potřeb. Ve většině případů se jedná jen o rozšíření standardů, které již dříve byli na lodích MSC aplikovány a klient je během plavby většinou ani neregistruje. Některé postupy jsou však obyčejným základním standardem slušného člověka, jako je např. mytí rukou, přednosti ve dveřích a výtazích apod. Jsou však i nařízení, které klienta omezují (do konce října výlety jen s MSC, testy na covid, měření teploty) a tím snižují jinak skvělý pocit z jeho dovolené. Pevně věříme, že právě tato omezení budou co nejdříve

Neapol – roušky úplně jinak

Pokud si vzpomínáte, na úvodu reportáže jsem psal, že v Rakousku roušky nikdo moc nevyžadoval, zato v Itálii na roušky hodně dbali. Tak po dnešní návštěvě Neapole musím přiznat - všechno je jinak. Neapol je obrovské město, a celá aglomerace má přes 3,1 mil obyvatel, což je téměř 1/3 České republiky.

 A roušky se tam nenosí na ústech, jako u nás, ale na levém lokti ruky. Že by tu byl jiný druh koronaviru ?

 Ale kde, jen lidé si to přizpůsobují po svém. Nikdo roušky nenosí a pokud je potřebujete jít tam, kde jsou vyžadovány, přehodíte je z lokte na ústa.

 Nevěděl jsem zda se mám smát a nebo být smutný nad absurditou celého systému, když například v Pompejích bylo mraky turistů a roušky si nasadili jen před vstupem, kde turistům změřili teplotu, koupili si lístek a okamžitě je dali pryč. A vůbec se jim nedivím, i já pokud jsem si roušku nasadil ( venku bylo 35 stupňů) tak mi bylo během chvilky pěkně špatně a motala se mi hlava.

 A tak jsem se rozhodl vyhlásit soutěž najdi 3 lidi na fotce s rouškou. Vítěz dostane roušku zdarma :)

 Jinak Neapol je nádherná pro toho, kdo dokáže vnímat tu tisíciletou historii, to úžasné místo vybudované desítkami generací před námi.

 

  

Italská kuchyně

Italská kuchyně je považována za jednu z nejlepších na světě. Touto kuchyní se inspirovalo mnoho a mnoho dalších zemí i kultur. V menu restaurací najdete různé druhy masa a ryb, zeleninu, hlavně těstoviny protože Itálie se může pyšnit více než 400 druhů těstovin a především zmrzlinu, protože italské zmrzliny jsou považovány také za jedny z nejlepších na světě.

Italská kuchyně se vyvíjela v průběhu staletí. Kořeny italské kuchyně se dají vystopovat až do 4. století př. n. l.. Jídlo a kultura byly v té době velmi důležité. V průběhu staletí ovlivňovaly její vývoj sousední regiony.

 Regionální kuchyně je reprezentována některými z hlavních měst v Itálii. Například Milán (sever Itálie) je známý díky rizotům, Bologna (střed země) je známá pro své tortellini a Neapol (na jih) se proslavila pizzami a špagetami. A právě v rámci našich plaveb se můžete podívat do údajně nejstarší pizzerie v Itálii právě v Neapoli.

 Můžeme zmínit i polévku Acquacotta (pochází z Toskánska) a nebo také zeleninovou polévka minestrone.

 Nejvíce se používá maso telecí a kuřecí, které se připravuje na spousty způsobů – grilování, vaření, dušení.

 Ryby smaží, grilují a pečou s přidáním citronové šťávy a různého koření. Italové si hodně zakládají na rybích polévkách. Také nesmíme samozřejmě zapomenout na dary moře. Zde dokáží skvěle připravit ústřice, kraby, raky, langusty, humry, sépie a chobotnice.

 

  

Cesta po Itálii

 Naše plavby pracovně skončila v Neapoli. Vše co jsme potřebovali zdokumentovat pro Vás bylo zadokumentováno a na nás čeká další jednání s MSC CRUISES o nových plavbách. Právě v Neapoli má MSC svojí hlavní pobočku pro výletní plavby. Z Neapole jsme navštívili Národní park Gran Sasso e Monti della Laga (italsky Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga), který leží převážně v regionu Abruzzo (v provinciích L'Aquila, Teramo a Pescara), ve střední části Itálie. Park má rozlohu 1 413 km2 a byl založen v roce 1991.

Dominantu národního parku tvoří nejvyšší horský masiv Apeninského pohoří Gran Sasso s nejvyšší horou Corno Grande (2 912 m).. Na severním svahu Gran Sassa se nachází nejjižněji položený ledovec v Evropě Calderone. To co nás během cesty zaskočilo bylo totálně zničené městačko Amatrice , 40 km severovýchodně od Rieti, na řece Tronto.

V roce 2016 zde žilo přes 2 600 obyvatel. Při zemětřesení 24. srpna 2016 zde zahynulo 234 lidí. Dřívější zemětřesení Amatrici poškodila v letech 1639, 1672, 1703 a 1737. Město je sídlem potravino-zemědělské základny Národního parku Gran Sasso e Monti della Laga.

 V Amatrice vznikl jeden z nejznámějších způsobů přípravy těstovin v regionu Lazio - sugo all'amatriciana. Základem omáčky je guanciale, nasolený a usušený vepřový lalok, jehož produkcí je Amatrice známé. Jídlo původně připravovali pastýři v horách v okolí města.

 Po zemětřesení v roce 2016 došlo k celosvětové dobročinné akci, při které se mnoho restauratérů rozhodlo z každé prodané porce této omáčky věnovat 2 € na obnovu města.

 ( doplňující foto Amatrice Ph. Wolfgang Achtner)

 

 Naše povídání o restartu plaveb končí. Zastavili jsme se ještě na večeři v San Benedetto del Trondo na večeři. I zde by jste roušky na ústech hledali těžko. Krásné letovisko Palmové riviéry, kde je vysázeno více než 7000 palem krásně dominuje celé pobřežní kolonádě. San Benedeto del Tronto dostalo Modrou vlajku jako ocenění za ekologické chování radnice i obyvatel. V San Benedettu del Trontu je mnoho restaurací, divadel a památek. Jako jednou z nejznámějších je žulový pomník z 16. století, který byl postaven ke slávě Italů.

Takže jsme natankovali a vyrazili jsme domů. A protože tento příspěvek již píši z kanceláře, můžu říci, že jsme cestu dlouhou 1347 km během noci velmi dobře zvládli. A jsme rádi, že jsme doma. Doma je totiž "doma".


Sledujte nás i na facebooku RIVIERA TOUR, kde máme aktuální příspěvky on-linePLAVBY MSC CRUISES STARTUJÍ 15.8.2020


Ženeva, Švýcarsko 8.8.2020
Společnost MSC Cruises dnes oznámila, že vlajková loď MSC Grandiosa a MSC Magnifica zahájí provoz ve Středozemním moři od 16.srpna 2020 a nabídne hostům plnohodnotné výletní prázdniny s možností objevit pět různých destinací během 7-noční plavby. Obě lodě budou první, které zavedou nový komplexní protokol o ochraně zdraví a bezpečnosti, který byl schválen příslušnými vnitrostátními orgány ze zemí, které budou letos v létě navštěvovány během svých tras východního a západního Středomoří.

Pierfrancesco Vago, výkonný ředitel představenstva MSC CRUISES uved: ,„ Během pauzy v našich provozech jsme se zaměřili na vývoj komplexního provozního protokolu, který staví na již přísných zdravotních a bezpečnostních opatřeních, která jsou již dlouho na palubě našich lodí. Úzce jsme spolupracovali s příslušnými orgány na úrovni EU, vnitrostátními zdravotními orgány a dalšími orgány ze zemí, které MSC Grandiosa a MSC Magnifica nabídnou středomořské itineráře, aby vytvořily komplexní soubor postupů určených k ochraně zdraví a bezpečnosti všech cestujících na palubě, ale i v navštívených destinacích abychom zajistili, že se místní komunity budou cítit příjemně a budou chtít přivítat naše hosty. “
Pierfrancesco Vago pokračoval: „Mezi nové postupy patří univerzální testování COVID-19 pro všechny hosty a posádku před naloděním, chráněné návštěvy na pevnině na každém místě určení pouze s výletem MSC Cruises jako další úroveň ochrany pro naše hosty a zavedení ochrany COVID. Naplánujte si klid pro naše hosty. Se všemi těmito opatřeními naším cílem je nabídnout našim hostům nejbezpečnější možnou dovolenou. “

Gianni Onorato, ředitel výletních plaveb MSC CRUISES dále komentoval:  „Jsme velmi potěšeni, že můžeme letos v létě přivítat hosty na plnohodnotných výletních prázdninách na palubě dvou našich nejoblíbenějších lodí včetně naší vlajkové lodi MSC Grandiosa ve Středozemním moři, v samotném regionu, kde jsou kořeny naší společnosti, a již dlouho zde máme vedoucí postavení na trhu plaveb. “
Pokud jde o itineráře MSC Cruises pro aktuální letní sezónu, Gianni Onorato, ředitel výletních plaveb MSC CRUISES dále řekl: „Budeme pečlivě sledovat aktualizace a nové pokyny na celosvětové, evropské a národní úrovni a průběžně kontrolujeme a aktualizujeme náš protokol o zdraví a bezpečnosti nejen proto, abychom zajistili jeho opatření odrážejí nejaktuálnější lékařské know-how a technologii. Za tímto účelem a v souladu s vývojem zdravotní situace na pevnině, doufáme, že budeme moci uvolnit některá opatření a zároveň zajistit, aby zdraví a bezpečnost všech na palubě našich lodí zůstaly naší nejvyšší prioritou. Zároveň se vždy postaráme o to, aby si naši hosté mohli užít a odpočinout si na dovolené na palubě jedné z lodí MSC Cruises tak, jako vždy – tak i nyní letos v létě.

Za CK RIVIERA TOUR  komentoval restart plaveb ředitel společnosti Pavel ČÍŽ: "Na první pohled se nastavená pravidla zdají jako velmi značně přísná, nic méně pro restart plaveb jsou nutná. Jsme opravdu moc rádi, že se konečně plavby rozjíždějí a to je pro nás to nejdůležitější. Je pochopitelné, že bude nějakou dobu trvat, než si všechno tzv. sedne, než se vše vrátí do standardu, na který jsme byli zvyklí. Za tento rok jsme udělali neskutečné množství práce a velký kus práce nás s rozjezdem plaveb ještě čeká"  Na otázku dalšího vývoje služeb CK RIVIERA TOUR lze očekávat Pavel ČÍŽ dodal: "Máme obrovské štěstí, že jsme na trhu opravdu již dlouho: Vytvořili jsme tak postupně skupinu firem RIVIERA GROUP. Díky našim dceřiným společnostem teď RIVIERA TOUR drží na vodou. Museli jsme přijmout i některá nepříjemná opatření jako je např. vystavovaní voucherů, nebo odložení úhrad přeplatků smluv v zájmu zachování provozu CK a ochrany investic našich klientů. Připravujeme se tak již na sezonu 2021, kde i v rámci eliminace rizik nabídneme našim klientům podstatně širší a kvalitnější nabídku našich služeb. Nabídka služeb naší cestovní kanceláře se rozroste o další nabídky a služby, které naši klienti zcela jistě přivítají. Připravujeme nový katalog našich nabídek na rok 2021."

Pierfrancesco Vago, výkonný ředitel a předseda představenstva MSC CRUISES

Gianni Onorato, ředitel výletních plaveb MSC CRUISES


ITALSKÝ PREMIÉR PODEPSAL  OBNOVENÍ VÝLETNÍCH PLAVEB  OD 15.8.2020

Italský premiér podepsal obnovení výletních plaveb  z italských přístavů od 15.8.2020. CK RIVIERA TOUR  vám od 16.8.2020 bude přinášet přímé reportáže přímo z lodi MSC GRANDIOSA. (Zdroj: MSC FACEBOOK)
MSC CRUISES - PODROBNOSTI O KOMPLEXNÍM ZDRAVOTNÍM A BEZPEČNOSTNÍM PROTOKOLU SPOLEČNOSTI

Ženeva,Švýcarsko, 3. srpna, 2020

Dnes na tiskové konferenci v Itálii generální ředitel společnosti MSC Cruises Gianni Onorato odhalil veškeré podrobnosti o komplexním protokolu společnosti o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který byl vyvinut pro podporu opětovného provozu výletních plaveb ve Středomoří, určené k ochraně zdraví a bezpečnosti hostů, posádky a místních komunit, které lodě společnosti navštíví.
MSC Cruises úzce spolupracuje s různými úřady v zemích, kde budou lodě společnosti kotvit, aby vytvořily komplexní protokol. Specializovaná pracovní skupina za účasti a s podporou předních externích lékařských odborníků vyvinula protokol s novými operačními postupy MSC Cruises, které jdou nad rámec regionálních a národních směrnic a účinně stanoví nový bezpečnostní standard. Kromě toho RINA, nezávislá námořní certifikační společnost, ověřila, že protokol splňuje pokyny Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA), které zahrnují další zdravotní normy, včetně norem ze společné akce EU “ Zdravé brány“
Společnost MSC Cruises vyvinula komplexní provozní postupy, které staví na již přísných zdravotních a bezpečnostních opatřeních, která jsou již dlouho na palubě lodí společnosti realizována. Nové postupy zahrnují univerzální testování COVID-19 pro všechny hosty a posádku před naloděním, chráněné návštěvy na pevnině v každé destinaci pouze s výletem MSC Cruises  jako další úroveň ochrany hostů a zavedení plánu ochrany COVID pro další klid v duši pro hosty. Se všemi těmito opatřeními je cílem MSC Cruises nabídne hostům nejbezpečnější možnou dovolenou.
MSC Cruises se snaží zahrnout všechny aspekty cesty hosta od okamžiku rezervace po nalodění, život na palubě až po návrat zpět domů, přičemž zachovává jedinečnost zážitku pro všechny hosty.

Restartujte se středomořskými itineráři
MSC Cruises se připravuje na možné restartování letos v létě ve Středozemním moři, což je z hlediska současného vývoje pandemie a jejích turistických atrakcí místo, kde by hosté společnosti chtěli plavby absolvovat. Takže, zatímco čekají na nezbytná konečná schválení, připravují se dvě lodě MSC Cruises - MSC Grandiosa a oblíbená loď MSC Magnifica. MSC Grandiosa nabídne 7-noční plavby v západním Středomoří a MSC Magnifica bude sloužit ve východním Středomoří. Jejich skutečné datum odjezdu bude stanoveno v souladu s pokyny přijatými příslušnými orgány, zřejmě od 16.8.2020. Plánované trasy zahrnují Řecko a Maltu, kde úřady nejen znovu otevřely své přístavy pro plavbu a kde schválily zdravotní a bezpečnostní protokol na podporu našeho opětovného provozu.
Pro tuto počáteční fázi restartu provozu budou dvě lodě MSC Cruises provozované ve Středomoří pro aktuální letní sezónu zpočátku přivítat pouze hosty, kteří jsou rezidenty zemí schengenského prostoru. Jejich itineráře byly navíc navrženy podle přístupnosti přístavů, a pokud je to možné, snížily potřebu hostů využívat veřejnou dopravu nebo lety a byly naplánovány ve spolupráci s úřady.
Komplexní zdravotní a bezpečnostní operační protokol MSC Cruises usiluje o stanovení nového standardu
Po zřízení mezifunkční pracovní skupiny složené z interních odborníků v oblasti zdravotnických služeb, veřejného zdraví a hygieny, hotelových služeb, vzduchotechniky a dalších systémů lodního inženýrství, informačních technologií a logistiky se společnost MSC Cruises zapojila do předního globálního poskytovatele zdravotní péče ASPEN pro další pomoc s vývojem protokolu a provozních postupů.


Kromě toho byla zřízena skupina odborníků COVID s modrou stužkou - skupina vysoce kvalifikovaných a mezinárodně uznávaných odborníků, kteří informují a přezkoumávají naše iniciativy, aby zajistili, že přijatá opatření jsou přiměřená, účinná a v souladu s nejlepšími dostupnými vědeckými a zdravotními postupy.Nový operační protokol, který kombinuje nová data a výzkum v oblasti COVID-19, vylepšené o nová data o viru a jeho chování s nejnovější technologií při screeningu a ochraně lidí před možným nakažením, je navržen tak, aby zabránil a zmírnil riziko přenosu během plavby. Protokol zahrnuje následující pilíře, pokud jde o preventivní opatření a plánování reakce:
1. Univerzální zdravotní prohlídka hostů před naloděním, která zahrnuje tři komplexní kroky - kontrolu teploty, zdravotní dotazník a výtěrový test COVID-19. V závislosti na výsledcích screeningu a v závislosti na lékařské nebo cestovní historii hosta se provede sekundární zdravotní prohlídka nebo testování. Každý host, který bude pozitivně testován nebo vykazuje příznaky nebo teplotu, nebude vpuštěn na palubu a bude odmítnut jeho vstup na palubu. Podle pokynů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí budou hosté cestující ze zemí zařazených do kategorie s vysokým rizikem povinni provést molekulární RT-PCR test, který bude proveden do 72 hodin před vstupem na loď. Všichni členové posádky budou testováni na COVID-19 před naloděním i pravidelně během smlouvy;
2. Zvýšená sanitační a čisticí opatření podporovaná zavedením nových metod čištění, používání dezinfekčních prostředků nemocniční třídy a sanace vzduchu na palubě pomocí UV-C světelné technologie, která ničí 99,97% mikrobů;
3. Sociální distancování bude umožněno snížením celkové kapacity hostů na palubě, což poskytne více prostoru pro hosty, ca. 10 m² na osobu na základě 70% celkové kapacity. Kapacita místa se sníží, aktivity se upraví tak, aby umožňovaly menší skupiny, a hosté by si měli předem rezervovat služby. Pokud není možné sociální distancování, budou hosté vyzváni, aby na sobě nosili obličejovou masku, například ve výtazích. Masky budou hostům poskytovány denně v kabině a budou k dispozici po celé lodi.
4. Vylepšená zdravotnická zařízení a služby s vyškoleným personálem, nezbytné vybavení pro testování, hodnocení a léčbu podezřelých pacientů COVID-19 a dostupnost bezplatného ošetření v palubním lékařském centru pro všechny hosty se symptomy. K dispozici budou vyhrazené izolační kabiny, které umožní izolaci všech podezřelých případů a blízkých kontaktů.
5.Průběžné sledování zdravotního stavu bude prováděno po celou dobu plavby. Hostům a posádce bude denně kontrolována teplota buď při návratu z pevniny, nebo na vyhrazených stanicích kolem lodi, aby sledovali zdravotní stav každého hosta a člena posádky. Během této počáteční fáze provozu, jako další zvýšená míra ochrany a aby se předešlo rizikům pro zdraví hostů a jejich spolucestujících, budou hosté chodit na břeh pouze jako součást organizované exkurze MSC Cruises. To znamená, že MSC Cruises může chránit své zdraví, zatímco na břeh, s výlety, které budou dodány se stejnými vysokými standardy ochrany zdraví a bezpečnosti na palubě. Zajistíme, aby byly převody řádně dezinfikovány a aby byl k dispozici dostatečný prostor. Průvodci a řidiči budou také podrobeni zdravotní prohlídce a budou nosit vhodný OOP.
6. Pohotovostní plán reakce bude aktivován, bude-li zjištěn podezřelý případ, v úzké spolupráci s vnitrostátními zdravotnickými orgány. Podezření na případ a blízké kontakty se budou řídit izolačními opatřeními a mohou být vyloděni podle místních a národních předpisů.


Od chvíle, kdy host začne plánovat a rezervovat až do okamžiku, kdy se vrátí domů, vyhodnotila společnost MSC Cruises každý dotykový bod své dovolené a zavedla příslušná opatření v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti. Hosté budou na každém kroku na cestě podporováni jednoduchými informacemi, jasnými rezervačními podmínkami, praktickými informacemi a podpůrnou technologií, aby byl proces hladký a bezproblémový.
Společnost MSC Cruises představila nový ochranný plán MSC COVID-19, který poskytuje hostům další klid na letních plavbách pro hosty, kteří mají bydliště v zemích schengenského prostoru. To se vztahuje na hosta, pokud se nakazí před odjezdem, pokud není schopen cestovat, během plavby za zdravotní náklady a po plavbě, pokud host onemocní. Kromě toho by si hosté měli také zvolit obvyklé cestovní a zdravotní pojištění.
Byl proveden přepracovaný postup nalodění s digitálními odbavovacími procesy, aby byl tento proces bezproblémový a bezkontaktní s časovým rozvrhem příjezdu pro řízení toku hostů. Opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti ve výletním terminálu budou splňovat stejné vysoké standardy jako na palubě. Hosté se podrobí tampónovému testu COVID-19, kontrole teploty a osobní zdravotnímu dotazníku, aby se zajistilo, že je host zdravý a způsobilý k plavbě. Pokud jsou potřeba další kontroly, provede je lékařský personál a v případě potřeby lze provést další test COVID-19.
Hosté užít různých destinací, které lodě navštěvují, ale bude to pouze jako součást organizovaného výletu MSC Cruises, který bude dodáván se stejnými vysokými standardy ochrany zdraví a bezpečnosti jako na palubě. Tímto rozhodnutím je společnost schopna zajistit, aby každý aspekt času stráveného na břehu hosta splňoval příslušné standardy zdraví a hygieny, a to tím, že zajišťuje řádné dezinfekce transferů, že průvodci a řidiči nosí ochranné pomůcky a místa, která mají být navštívena, jsou předem prověřené, aby bylo zajištěno, že jsou vyhrazeny prostory pro hosty MSC Cruises na atrakcích.
Technologie zaměřená na hosty podporuje opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti
Opatření na ochranu zdraví a bezpečnost společnosti MSC Cruises jsou podporována špičkovou technologií pro hosty, která usnadňuje bezkontaktní zážitek, poskytuje hostům důležité a relevantní informace, kdykoli je potřebují.
Pro hosty na palubě obou lodí bude aplikace MSC pro mě podporovat a usnadňovat nová opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti. Tato aplikace může být použita k rezervaci služeb a ke správě jejich každodenních činností na palubě a zdrojových informací.
Navíc na palubě MSC Grandiosa bude každému hostovi a členům posádky poskytován bezplatný náramek MSC pro mě, který usnadňuje bezkontaktní transakce kolem lodi a poskytuje kontaktní a blízké trasování.
Nové informační centrum, přístupné telefonicky, umožní hostům volat informace o službách pro hosty, místo aby museli chodit osobně ke stolu.
Bohatý a příjemný zážitek na palubě
Hosté si budou i nadále užívat bohatých zážitků, které byly pro dovolenou MSC Cruises klíčové, včetně oceněných představení v divadle, prvotřídního stravování, rodinných aktivit, nakupování v butiku, poutavých akcí a mnoho dalšího, ale s některými změnami a úpravami, které zajistí že jejich zdraví a bezpečnost jsou chráněny.Palubní aktivity a zábava byly přepracovány tak, aby umožňovaly menší skupiny a hosté by si měli rezervovat předem. Během plavby bude k dispozici bohatý program aktivit včetně tematických akcí, zábavných her, přehlídek talentů, fitness a tance a dalších.
• Každý den budou k dispozici oceněné dětské aktivity a rodinné živé herní představení. Nové prostory na palubě budou vyhrazeny pro děti a mládež, protože oblasti pro mládež budou fungovat se sníženou kapacitou. Rodiče na exkurzi mohou stále nechávat děti s mládeží tím, že si rezervují den předem. Obědy a večeře s mladými zaměstnanci se budou i nadále konat spolu s nejoblíbenějšími dětskými aktivitami, jako jsou MasterChef At Sea Juniors, MSC Dance Crew, Family Game Show a webová série Cabin 12006 a zážitek LEGO.
• MSC Cruises bude i nadále nabízet širokou škálu živé zábavy kolem lodi. Vzhledem k tomu, že kapacita divadla bude snížena, aby se zajistilo odpovědné sociální distancování, upraví se zábavní program tak, aby si všichni naši hosté mohli zažít všechny programy.
• Restaurace, bary a salonky umožní sociální distancování a všechna jídla a nápoje budou hostům podávány u jejich stolu. Bufetová restaurace nabídne nový koncept služeb pro zajištění sociálního distancování. Místo samoobsluhy si hosté vyberou, co chtějí, a jídlo bude předáno personálem,  aby se vrátili ke svému stolu, aby zajistili dodržování nejvyšší úrovně hygienických opatření. Pro bezkontaktní zážitek budou mít hosté přístup k restauracím a barovým nabídkám ze svého osobního mobilního zařízení naskenováním kódu QR.
Je nutné připomenout , že tyto pravidla budou platit pro první plavby MSC CRUISES  a dále se budou upravovat dle aktuálních potřeb.
Expertní skupina COVID skupiny MSC Cruises s modrou stuhou
Skupina expertů skupiny COVID společnosti MSC Cruises spojuje tyto vysoce kvalifikované a mezinárodně uznávané odborníky v oborech lékařství, veřejné zdraví a / nebo související vědecké obory:
• profesor Christakis Hadjichristodoulou, profesor hygieny a epidemiologie na lékařské fakultě a její viceprezident, School of Health Sciences, Thesaly University, Řecko;
• profesor Stephan J. Harbarth, nemocniční epidemiolog, specialista na infekční nemoci a vedoucí programu antimikrobiální péče v Ženevských univerzitních nemocnicích (HUG) a Lékařská fakulta;
• Doktor Ian Norton, odborný pohotovostní lékař s postgraduální kvalifikací v chirurgii, mezinárodním zdravotnictví a tropickém lékařství, v současné době výkonný ředitel Respond Global, dříve vedoucí programu iniciativy pohotovostního lékařského týmu Světové zdravotnické organizace (WHO) do ledna 2020.MSC CRUISES SE PODÍLÍ NA TVORBĚ NOVÉHO PODNIKU

PALUMBO MALTA SHIPYARD

RIVIERA TOUR  30. července 2020

MSC CRUISES a PALUMBO GROUP dnes oficiálně oznámila, že vytvořili společný loděnický podnik s názvem PALUMBO MALTA SHIPYARD. První zprávy týkající se tohoto projektu vydalo MSC Cruises už začátkem roku. V novém společném podniku zaujímá MSC Cruises 50% podíl v loděnici a stává se rovnocenným partnerem společně s Palumbo Group. Loděnice zahrnuje 4 suché doky různých velikostí a podle MSC budou k dispozici i dalším provozovatelům zájezdů na výletních lodích.

Společnosti uvedly, že plánují významnou renovaci loděnice, která se stane důležitou pro lodě MSC Cruises, nákladní lodě a trajekty skupiny MSC Group, přičemž budou nadále sloužit i stávajícím klientům loděnice.

Za zmínku určitě stojí zavedení nejmodernějších technologií umožňující servis a opravy příští generace výletních lodí poháněných LNG, které se staví pro flotilu MSC Cruises.

Pierfrancesco Vago, výkonný předseda MSC Cruises řekl: „Jsem hrdý na to, že dnes spolu s panem Palumboem a jeho skupinou vytváříme tento společný podnik. Toto je přirozené vyvrcholení našeho vřelého a blízkého vztahu, který se vyvinul z profesionality, která byla během let prokázána. Těšíme se na profesionální servis a opravy našich plavidel.“

Antonio Palumbo, zakladatel a předseda skupiny Palumbo Group, dodal: „ Jsem spokojen s tímto společným podnikem s rodinou Aponte, protože kromě toho, že v průběhu let máme osobní konsolidované přátelství, nás spojuje společná obchodní filosofie. Tato dohoda není jen finanční transakcí, ale je zaměřena na posílení naší sítě a je součástí firemní podnikové strategie. Dnes jsem hrdý na to, že díky tomuto partnerství s hráčem na světové úrovni můžeme rozšířit naše služby, získané v průběhu let díky dlouholetým zkušenostem. Jsem si jist, že budoucnost nám ukáže, že jsme udělali správně a tato loděnice povede k upevnění víceúčelových struktur na trhu výletních lodí, obchodních lodí a pokročilých technologií, poskytování opravných služeb, generální údržbě a k instalaci Eko-systémů, kde již loděnice Palumbo zaujímá své vedoucí postavení.  V neposlední řadě bude celé maltské společenství těžit z nového hospodářského oživení.“


SERVIS  LODÍ MSCRIVIERA TOUR  31. července 2020

Pokud si myslíte, lodě v době coronaviru spí někde v přístavu, jste na pořádném omylu. Lodě jsou totiž stavěny na zátěž a každé takové odstavení je dost velký technický a finančně nákladný problém. Kromě klasické údržby se třeba i testují záchranné čluny. Naše delegátka Katka je právě u jedné takové servisní kontrole
Už aby se zase vyplulo....

RESTART PLAVEB MSC  OD 16.8.2020

RIVIERA TOUR  31. července 2020

PLAVBY STARTUJI
Italská vláda včera na základě provedených opatření schválila restart plaveb MSC Cruises. První startovní a testovací plavby provede MSC Grandiosa a MSC Magnifica a budou se přidávat další. Osobně se prvních plaveb budeme účastnit a přineseme vám první reportáže z plaveb. Těšíme se.

MSC VIRUOSA VE VÝSTAVBĚ

RIVIERA TOUR  28. čerence 2020

Poznaváte loď MSC?


Asi ne, protože se dostavuje. MSC VIRTUOSA.
Naše delegátka Katka je právě v Saint Nazaire což je přístavní město zaměřeno hlavně na lodní průmysl. Do Docku a přístavu je možné se dostat, ale je to rozsáhlý areál. Jsou zde různé části, kde se vyrábějí díly na lodě. Je zde možné vidět jak se staví kajuty, motory, krytí komínů atd. A super zážitek je vidět drydock. Ve městě je možné navštívit bývalou halu pro ponorky, dokonce má na střeše vyhlídku.
Je zde plno majáků a zajímavostí je příliv a odliv na veřejné pláži s krásnou promenádou a domy v přístavním francouzském stylu. Zajímavý je i obrovský park a dlouhá pěší zóna lemována nákupní třidou.. Je zde památník obětem 2 sv. války věnovaný námořníkům a padlým vojákům.


Tak snad se podaří MSC VIRTUOSA brzy dostavět.Captain Gianluigi Aponte slaví 80 narozeniny

RIVIERA TOUR  27. června 2020Dnes slaví 80 narozeniny Captain Gianluigi Aponte, zakladatel a majitel MSC Cruises.
Skromný a příjemný člověk, který toho opravdu dokázal velmi hodně a je našim vzorem. Přejeme všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.MSC CRUISES OZNAMUJÍ NOVÝ PROGRAM

 NA ZIMU 2020/2021

 • Lodě poplují ve všech regionech, kde MSC Cruises tradičně operují

 • Aktuální itineráře jsou dostupné na www.rivieratour.cz a skrze cestovní kanceláře

 • Společnost prodlužuje přerušení plaveb z USA do 15. září 2020

 

Ženeva, Švýcarsko – 22. června 2020 – MSC Cruises dnes zveřejnili detaily o zimní sezóně 2020/2021 (období od 31. října 2020 do března 2021) s nabídkou více než 90 různých plaveb Karibikem, Středomořím, Perským zálivem, Jižní Afrikou, Jižní Amerikou a Asií – ve všech oblastech, kde MSC Cruises běžně operují. Délky plaveb se mohou pohybovat od 2 do 24 nocí, zároveň se třetí MSC World Cruise plavbou kolem světa začínající v lednu a dalšími přeplouvacími plavbami.

Gianni Onorato, ředitel MSC Cruises komentoval, “Aktualizovali jsme program na zimní sezónu 2020/2021, která začne koncem října, a s potěšením můžeme potvrdit veškeré detaily. Během této sezóny budeme nabízet plavby ve všech oblastech, kde běžně MSC Cruises operují. Přestože jsou nějaké změny od původních plánovaných výjezdů konkrétních lodí, jsme schopni nabídnout naše hlavní itineráře tak, aby si klienti mohli užít dovolenou, kterou si od nás zakoupili.”

Dnešní oznámení následuje nedávné potvrzení společnosti, že celá flotila MSC Cruises (včetně dvou nových lodí momentálně ve výstavbě) začne od března 2021 svou letní sezónu.

Navíc MSC Cruises potvrdili dobrovolné prodloužení přerušení plaveb z přístavů USA v Karibiku do 15. září 2020. Toto oznámení bude mít vliv na 2 lodě – MSC Seaside a MSC Armonia – které měly v této době plout touto oblastí. Klienti, kterých se týkají zrušené plavby, dostanou Future Cruise Credit do 13. července – budou tedy mít příležitost přesunout si plnou částku zaplacenou za původní plavbu na jinou plavbu podle svého výběru – na jakoukoli loď, v jakékoli destinaci – až do konce roku 2021. Pro letní sezónu roku 2020 již MSC Cruises oznámili prodloužení přerušení plaveb v ostatních oblastech do 31. července.

Ve spojení s dnešním oznámením také společnost odhalila, že vyvíjí nový vylepšený zdravotní a bezpečnostní protokol ve spolupráci s patřičnými národními zdravotními autoritami a týmem externích zdravotnických expertů. Protokol bude zahrnovat všechny aspekty plavby od vytvoření rezervace až po vylodění a návrat klienta domů. Také se bude týkat všech aspektů života na palubě a preventivních opatření, které zaručí zdraví a bezpečí klientů a posádky včetně posílených hygienických opatření, pokynů pro život na palubě a také rozšířených zdravotnických zařízení se zdravotními screeningy pro klienty a posádku. Detailní popis těchto zdravotních a bezpečnostních opatření bude zveřejněn během dalších dnů.

 Souhrn programu na zimní sezónu 2020/2021

MSC Plavba kolem světa 2021

MSC Magnifica vypluje na svou třetí plavbu kolem světa po pozitivní odezvě klientů z předešlých plaveb v roce 2019 a 2020 a nahradí dříve hlášenou MSC Poesia. MSC Magnifica je poslední lodí třídy Musica a je dobrou volbou pro plavby tohoto typu kvůli velkému podílu balkonových kajut a dalším zajímavým službám – například bazén s vysouvací střechou a zvětšené jídelní prostory. Původní itinerář je potvrzený se začátkem 5. ledna 2021, s klienty cestujícími do 53 destinací v 33 zemích.

 Středomoří

 MSC Grandiosa nahradí sesterskou loď MSC Virtuosa během zimní sezóny, jelikož doručení této lodě bylo odloženo kvůli narušení práce pandemií. Klienti, kteří si zakoupili zájezd na MSC Virtuosa, budou automaticky přesunuti na plavbu na MSC Grandiosa s původním itinerářem – klasický okruh MSC Cruises na 7 nocí po “Šesti perlách” Západního středomoří s naloděním možným ve všech přístavech: Marseille ve Francii, Janov, Chivitavecchia/Řím a Palermo v Itálii, Valetta na Maltě a Barcelona ve Španělsku.

 MSC Magnifica nabídne dvě sváteční plavby v prosinci s Vánoční plavbou na 5 nocí se zastávkami v Janově, Marseille, Barceloně a Civitavecchii a novoroční plavbou na 10 nocí z Janova, Marseille a Barcelony před zastávkami Gibraltar, Lisabon/Cascais v Portugalsku, Cadiz/Sevilla a Malaga ve Španělsku před návratem do Civitavecchie/Říma a Janova.

 

Karibik

MSC Meraviglia popluje každou sobotu z Miami, USA na jeden ze dvou itinerářů: večerní zážitek v San Juan v Portoriku, Charlotte Amalie na Panenských ostrovech, Nassau a MSC Ocean Cay na Bahamách; nebo Ocho Rios na Jamajce, George Town na Kajmanských ostrovech, Cozumel v Mexiku a MSC Ocean Cay soukromém ostrově.

 MSC Armonia s domovským přístavem v Miami bude nabízet plavby na tři, čtyři nebo sedm nocí se zastávkami Key West, Nassau a MSC Ocean Cay.

 MSC Seaside nabídne plavby na tři, čtyři nebo sedm nocí ze zbrusu nového přístavu Port Canaveral ve Floridě, USA, s plavbami s řadou zastávek včetně MSC Ocean Cay, George Town na Kajmanských ostrovech nebo také Cozumel a Nassau.

 MSC Ocean Cay nadále zůstane klíčovou destinací plaveb Karibikem a všechny tři z výše uvedených lodí budou u tohoto soukromého ostrova na Bahamách kotvit. Exkluzivní pro klienty MSC Cruises, tento soukromý ostrov – umístěný pouhých 65 mil od Miami – je obklopen 64 čtverečnými mílemi mořské rezervace, která nabízí klientům možnost objevovat místní mořský život, vstřebat atmosféru bahamské kultury a lépe poznat sami sebe a druhé.

 MSC Splendida bude nahrazena lodí MSC Poesia v Jižním Karibiku a Antilách s původním plánovaným itinerářem s vyplutím z Fort de France v Martiniku na plavbu na 7 nocí se 7 destinacemi nebo na plavbu na 14 nocí z Barbadosu k některým z nejkrásnějších ostrovů, které může Karibik nabídnout.

 

Dubai, Abu Dhabi a Katar

 MSC Fantasia nahradí v této oblasti lodě MSC Seaview a MSC Lirica. Bude nabízet plavby na 7 nocí se zastávkami v Dubaji, Abu Dhabi, soukromým ostrovem Sir Bani Yas ve Spojených Arabských Emirátech, v Bahrain a Doha, Katar. Plavba končí dvoudenní zastávkou v Dubaji.

 Jižní Amerika

MSC Seaview se svými krásnými venkovními prostory nahradí MSC Grandiosa a nabídne plavby na 7 nocí z brazilského Santos až k severovýchodu země do nového přístavu Maceio v Salvadoru a k přístavům Ilha Grande/Angra dos Reis a Buzios.

 MSC Musica nahradí MSC Fantasia, a nabídne plavby na 7 nocí z přístavu Santos se zastávkami Itajaí/Santa Catarina v Brazílii, Punta Del Este v Uruguay a dva dny v Buenos Aires v Argentině.

 MSC Sinfonia nahradí MSC Orchestra a nabídne plavby na 8 nebo 9 nocí z Buenos Aires do Montevidea, Uruguay, Buzios, Rio de Janeiro, Ilhabela nebo Ilha Grande/Angra dos Reis a Itajaí v Brazílii s možností nalodění v Buenos Aires a Montevideu.

MSC Preziosa nebude měnit původní itinerář z Rio de Janeiro v Brazílii s řadou plaveb s délkou od 3 do 8 nocí.

 

Jižní Afrika

MSC Orchestra nahrazující loď MSC Musica, nabídne řadu plaveb z Durbanu nebo Cape Town se zastávkami jako Maputo, Portuguese Islands a Pomene v Mosambiku a Port Elizabeth v JAR podle původního itineráře.

 MSC Opera popluje plánované plavby z Cape Town a Durbanu.

 MSC Orchestra také popluje zajímavou novoroční plavbu na 14 nocí s 5 destinacemi včetně dvoudenní zastávky v Port Louis v Mauriciu.

 

Dálný východ

MSC Bellissima nabídne řadu různě dlouhých plaveb v Asii – konkrétnější informace o proégramu budou brzy oznámeny.

 

Grand Voyages – ‘přeplouvací’ plavby

MSC Fantasia, nahrazující MSC Seaview, vypluje na Grand Voyage z Barcelony, Marseille a Janova v listopadu a popluje na zimní sezónu do Dubaje. MSC Opera nabídne původně plánovaný itinerář z Itálie do Jižní Afriky. Všechny ostatní plavby typu Grand Voyage z Evropy do Karibiku, Jižní Ameriky a Jižní Afriky budou zrušeny.

 Na jaro 2021 bude dostupných devět plaveb typu Grand Voyage na lodích vracejících se z Emirátů, Brazílie, Jižní Afriky, Martiniku a USA do Evropy se začátkem letní sezóny na rok 2021.

  Aktualizované itineráře jsou dostupné na www.rivieratour.cz

 

Pro bližší informace týkající se existujících bookingů by měli klienti kontaktovat autorizované prodejce CK RIVIERA TOUR nebo navštívit webovou stránku MSC Cruises - www.rivieratour.czOcean Cay 

soukromý ostrov pro výletní plavby MSC CRUISES


Pod tímto názvem se skrývá nový soukromý ostrov MSC Cruises v Karibiku. Tento ostrov je součástí řetězce ostrovů Bimini na Západních Bahamách, poblíž Miami a Východního pobřeží Floridy.

Ostrov je přístupný exkluzivně pro hosty plavební společnosti MSC Cruises kterou v ČR zastupuje CK RIVIERA TOUR. Společnost pomohla vytvořit na zemi místo, které je ekologickým rájem a exkluzivním místem pro dovolenou v souladu s přírodou na jednom z nejkrásnějších míst.

Po téměř třech letech tvrdé práce je u konce příprava nové destinace MSC Cruises – Ocean Cay. Otevření ostrova bylo plánováno na listopad roku 2019. Bohužel povětrnostní podmínky a neočekávané provozní výzvy otevření ostrova na poslední chvíli zpomalily. Poskytování výjimečných zážitků hostům ve všech destinacích je pro společnost nejvyšší prioritou, a proto se společnost rozhodla otevření oddálit. První hosté tak na nový ostrov zavítali 5. prosince 2019 na MSC DIVINA a 36 klientů CK RIVIERA TOUR mělo tu čest být u této výjimečné události .

MSC Cruises úzce spolupracuje s environmentálním prostředím a u vzniku této nové destinace tomu nebylo jinak. MSC Cruises spolupracovalo s týmem odborníků pro vytvoření přírodní oázy jak pro hosty, tak pro stávající přírodu. Nejnáročnější operací při přípravě bylo odstranění tvrdých korálových kolonií z trosek na dně oceánu a jejich přemístění na schválené místo mimo konstrukční oblast. Důraz se kladl také na vytvoření biologicky rozmanitého a udržitelného prostředí. Bylo zde vysázeno více než 75000 rostlin a keřů.

Ostrov Ocean Cay se nachází pouhých 65 kilometrů od pobřeží Miami na Floridě. V minulých letech se jednalo o místo, kde se těžil průmyslový písek. Obnovený ostrov se rozkládá na 120 čtverečných akrech a je obklopen mořskou rezervací o rozloze 64 čtverečních mil. V okolí se nachází také 4 menší zátoky.

Soukromý ostrov a mořská rezervace nabídne hostům krásu místní přírody, která se může pyšnit písečnými plážemi, průzračně modrou vodou a svěží zelení. Zároveň nabídne hostům komfort a pohodlí, aby si dopřáli nevšedních chvil na tomto kouzelném místě.

Co vše Vám může ostrov na plavbách s RIVIERA TOUR nabídnout?

Po příjezdu do Ocean Cay budou hosté uvítáni nekonečnými vyhlídkami na křišťálově modrou vodu. Od brzkého rána až do pozdního večera budou mít hosté spoustu času k načerpání Bahamské energie.

Ostrov je snadno dostupný, z lodě se na něj hosté dostanou pěší chůzí. Po celém ostrově se pak mohou procházet pěšky nebo využít elektrických vozíčků, která jsou jim k dispozici k přepravě mezi jednotlivými místy ostrova.

Ocean Cay může nabídnout svým hostům přes 2 kilometry bílých pláží. K výběru mají hosté až 8 různých pláží po celém ostrově. Klienti, kteří chtějí ostrov prozkoumat a objevit jeho krásy mají k dispozici šnorchlování, pádlování a jízdu na kajaku. V případě, že si klienti budou chtít odpočinout a zrelaxovat, mohou využít tzv. plážové kajuty (za poplatek) nebo využít některou z lázeňských procedur (za poplatek). Společnost MSC připravila také pestrou nabídku fakultativních výletů na pobřeží, určenou k objevování mořského života z blízka.

Za příplatek si hosté mohou zapůjčit slunečníky nebo také vybavení pro vodní sporty a radovánky.

Na ostrově je také možnost využít stravování. Hostům zde bude k dispozici Seakers buffet, který nabídne Americké pokrmy, Bahamské speciality i pokrmy pro děti. Místa k sezení jsou zde omezena, ale je možnost stravování také zpět na lodi. Z barů zde naleznete Bar u Majáku, typický Bahamy bar – Springers, Bar "Usmátá ryba", kde bude k dispozici zmrzlina a káva. Posledním barem je Tiki bar, který má 8 stanovišť a u všech si můžete vychutnat skvělé míchané nápoje.

Na ostrov je z paluby lodě také přemístěna zábava a animační programy. Přímo na ostrově proto budou moci hosté využít výuky tanců, soutěží i programu s animátory.

Ocean Cay je plný překvapení a v případě, že by hosté již využili aktivit i relaxace, mohou svůj čas strávit v místních obchodech a nákupy pozorností či suvenýrů. Na ostrově můžete navštívit obchod se suvenýry inspirovanými místní přírodou, dále pak obchod s autentickým uměním pro Bahamy a samozřejmě nemůže chybět logo shop.

Ocean Cay zaměřen na rodiny s dětmi

Na ostrově můžete strávit plnohodnotný čas s Vaší rodinou. Pro rodiny s dětmi je především určen severní a jižní cíp. Na ostrově se nachází Family Lagoon beach, která je určená právě pro rodiny s dětmi. Pláž je s mělkou vodou a je vhodná i pro ty nejmenší.

Můžete vzít své ratolesti také na vycházku na cíp ostrova, kde už z dálky vyčnívá červený maják. Jistě to bude cesta plná dobrodružství.

Na ostrově je možné využít také fakultativní výlety pro rodiče s dětmi.

Největším překvapením je výlet pro děti s maskotem Doremi. Děti jsou vyzvány, aby pomohly zachránit ostrov. Získají záhadný vzkaz v láhvi, obdrží spoustu úkol a kvízů k záchraně ostrova. Děti se nejen pobaví, ale také se dozví o původní přírodě na ostrově – rostlinách, zvířatech, podmořských tvorech a jak se chovat k životnímu prostředí.

Od prosince 2019 se na toto nové úchvatné místo se můžete dostat na palubách lodí MSC Divina, MSC Meraviglia, MSC Seaside a MSC Armonia.


MSC GRANDIOSA*****

nová loď na výletních plavbách s RIVIERA TOUR


MSC Grandiosa byla postavena v Chantier de l´Atlantique v Saint-Nazaire ve Francii. Jedná se o jednoho ze světových lídrů ve stavbě výletních lodí. Předána do rukou MSC byla dne 31. 10. 2019. Slavnostní předání nejnovější vlajkové lodi společnosti MSC Cruises a jedné z ekologicky nejvyspělejších lodí na moři, se uskutečnilo za přítomnosti předsedy skupiny MSC - Gianluigi Aponte.


Brzy ráno proběhla druhá důležitá milníková událost s tradičním řezáním první oceli a pojmenováním první lodi světové třídy MSC Europa výkonným předsedou společnosti MSC Cruises -Pierfrancesco Vago. MSC Europa je první z pěti výletních lodí poháněných zkapalněným zemním plynem (LNG) a první loď LNG, která má být postavena ve Francii. Tyto dvě události představovaly další důležitý krok vpřed v dlouhodobém závazku společnosti MSC Cruises životnímu prostředí.
MSC GRANDIOSA je třetí lodí inovativní generace Meraviglia, a první ze třídy Meraviglia-Plus. Má více kajut, větší společenský prostor. Dále nabízí promenádu dlouhou 98,5 metrů, nad níž se rozprostírá LED obloha. 14 veřejných palub Grandiosy bude představovat témata evropských malířů.


Slavnostní křest lodi se tentokrát uskutečnil 9. 11. 2019 v Hamburku ve velkolepém modrém stylu, který znázorňuje další směřování a cíle plavební společnosti MSC Cruises- „Blue Line“ zaměřující se především na ochranu životního prostředí. Jsme velmi rádi, že RIVIERA TOUR mohla být součástí této významné události včetně speciálního koncetru v Hamburské filharmonie, kterou na počest této události dirigoval syn slavné herečky Sofie Loren, která ve finále pokřtila i novou loď MSC GRANDIOSA. Nás v RIVIERA TOUR velmi potěšila skutečnosti, že celý slavnostní koncert zakončilo mistrovské dílo Bedřicha Smetany – Vltava.

Základní technické údaje lodi:
Čistá váha: 181.541 tun
Počet posádky: 1.704
Délka: 331m
Šířka: 43m
Výška: 67 m
Počet pasažérů: 6 334
Počet kajut: 2.440
Maximální rychlost: 22,2 uzlu

10 důvodů proč cestovat MSC Grandiosou
1. Více než 300 let zkušeností a praxe se projevuje v zacházení a péči o klienta. Snaží se pečovat o klienty k úplné spokojenosti.
2. Procházka MSC Grandisou je fascinující. Elegantní interiérový design, dotažený do těch nejmenších detailů, Vám otevře zcela nový pohled na loď. Interiéru dominuje křišťálové schodiště Swarovski a nejdelší Led kopule nad promenádou uvnitř lodě.
3. Ambicí MSC Grandiosa je učinit z Vaší cesty jedinečný a nezapomenutelný zážitek, proto Vám doporučuji vyzkoušet kulinářské speciality ve 12 restauracích. Jeden z deseti nejlepších kuchařů na světě, Harald Wohlfahrt, vytvořil speciální menu, které se podává vždy 1 večer v týdnu v A La Carte a v MSC Yacht Club.
4. MSC Grandiosa pořádá dvouletou výstavu umění „Degas Danse Dessin“ od světoznámého pařížského umělce Edgara Degase. Rodina Aponte osobně vybrala jeho 26 originálních kreseb a vy si je můžete prohlédnout v L´Atelier Bistrot.
5. MSC Yacht club nabízí svým klientům novou dimenzi námořního luxusu. Klienti zde naleznou pohodlí v Royal Suitech, stylovou palubu s vlastním bazénem, whirpoolem, sluneční terasou a barem, dále Lounge s all inklusive gastronomií. K tomu všemu 24 hodinovou službu personálu.
6. Na palubě se nachází nejnovější digitální technologie „MSC for me“. S touto aplikací můžete relaxovat u bazénu, a zároveň mít přehled o všech událostech na palubě. Také na Vás čeká ZOE – váš osobní virtuální pomocník na palubě lodi. Dokáže odpovědět na Vaše dotazy v 7 různých jazycích. Můžete si přes aplikaci rezervovat stůl na večeři, show v divadle nebo fakultativní výlety.
7. MSC Cruises se zavázala k udržitelnosti životního prostředí. Každá nová loď posouvá úroveň udržitelnosti o kousek výš. Používání inovativních technologií pomáhá minimalizovat a nepřetržitě snižovat dopad na životní prostředí. MSC Grandiosa vyniká tím, že spotřebuje o 28 % méně paliva na cestujícího na plavbě oproti lodím třídy Fantasia.
8. Na MSC Grandiosa vystupuje světově známý Cirque du Soleil. Na palubě Vám budou k dispozici 2 různá představení.
9. Po letech zkušeností Vám MSC nabízí ty nejlepší služby, které hosté MSC Grandiosa potřebují. Můžete si odpočinout v balijských lázních, užít si kultury na jednotlivých palubách a Vaše děti se mohou bavit v 5 různých dětských klubech. S MSC úzce spolupracují např. značky Chicco nebo Lego, pro děti jsou tak k dispozici aktivity, hřiště a zábava.
10. V České republice je největším autorizovaným prodejcem plaveb CK RIVIERA TOUR, která za svou dlouholetou spolupráci výhradně s plavební společností MSC CRUISES získala dominantní postavení na trhu výletních plaveb MSC Cruises v ČR. RIVIERA TOUR zabezpečuje plavby s dopravou do přístavu a službami delegáta cestovní kanceláře nejen na palubě lodi, ale i v jednotlivých destinacích.
MSC Grandiosa se stane novou vlajkovou lodí MSC Cruises a největší lodí ve flotile, která nabízí dosud nejbohatší řadu zařízení a služeb. S 11 restauracemi, 21 bary a salonky, prvotřídní zábavou, autentickou středomořskou promenádou v srdci lodi a spoustou dalšího, je loď opravdu ideální lodí pro každého hosta. Největší přednosti této lodě jsou ekologické technologie, aplikace „MSC for me“ a „ZOE“, vynikající možnosti stravování, dvě zcela nové představení Cirque du Soleil – Cosmos a Exentricks na moři, a luxusní MSC Yacht Club.

MSC Grandiosa
Ale to není vše. MSC Grandiosa nabízí bezprecedentní kombinaci umění na luxusní plavbě. To, co je obvykle obdivováno v uměleckých galeriích světa, vás čeká poprvé na palubě lodi ve dvouleté výstavě nazvané „Degas Danse Dessin“ světoznámého pařížského umělce Edgara Degase. Přestože je Degas slaven jako jeden z největších impresionistů, je známý pro svůj vlastní styl malby a sochařství. Jedním z oblíbených témat francouzského mistra je balet. Na MSC Grandiosa bude umístněno 26 obrazů, které osobně vybrala rodina Aponte.

Zaměřeno na mladé
Každý rok společnost MSC vítá na palubách svých lodí více než 350 000 dětí. Děti mají k dispozici program, který nabízí stovky hodin zábavy za týden. Až 700m prostoru vyhrazeného pro děti různých věkových skupin, dále aquaparky, místnosti s virtuálními hrami a další. Matteo Mancini, manažer zábavy pro děti MSC Cruises řekl, že počet dospívajících dětí, které cestují s MSC ve věku 13-17 let tvoří 40% všech mladých hostů. Právě to vedlo k vytvoření nových aktivit pro mládež. Plavby pro rodiny s dětmi jsou i v nabídce CK RIVIERA TOUR.

MSC Grandiosa
Nově společnost MSC zavádí 3 nové aktivity pro vlajkovou loď MSC Grandiosa.
MSC Dance Crew
Jedná se o zbrusu nový soutěžní zážitek. Týmy mladých bojují o to, aby vyhráli taneční titul.

The Drone Academy
Koná se v areálu Sportsplex MSC Grandiosa. Jedná se o robotický štafetový závod, který ožívá v noci díky fluo efektům a zářícím robotům. Mládež je proškolena na pilotní dovednosti dronů a navigují je přes 15 překážek v nejrychlejším možném čase. Tuto aktivitu MSC vytvořila s londýnskou agenturou The Department, která se specializuje na vytváření divadelních produkcí.

Spy Mission
Zde dochází k prolínání hranic mezi realitou a fikcí. Dospívající děti jsou udiveny mnoha scénami, které se odehrávají po celé lodi, a jejich úkolem je, aby sledovali stopy a vyřešili záhadu a získali tak řadu z cen MSC Cruises.

MSC For Me
Je vícekanálový digitální program, který umožňuje hostům komunikovat s lodí i personálem, kdykoli a kdekoli, aby docházelo ke zlepšení servisu. Od zavedení v roce 2017 na palubě lodi MSC Meraviglia, došlo k několika inovativním změnám. V březnu 2019 byla představena aplikace ZOE, první virtuální osobní pomocník na palubě lodi. Spolu s apliakcí ZOE představila plavební společnost MSC Cruises řadu nových digitálních inovací zaměřených na hosty:

Před-registrace platební karty
Předběžná registrace kreditní karty prostřednictví aplikace. Umožní klientům zaregistrovat svoji platební kartu již dopředu a nemusí ztrácet čas na své dovolené.

Friends and Family locator
Nová placená služba pro rodinu nebo přátelé, kteří cestují spolu, si mohou zakoupit speciální náramek „MSC for me“ s funkci Bluetooth. Dle aplikace pak na mapě zjistí, kde se členové nachází. Služba již byla zavedena v roce 2017, ale pouze pro rodiče, aby sledovali polohu svých dětí na palubě.

Chat MSC For Me
Hosté nyní mohou komunikovat navzájem prostřednictvím aplikace, aniž by museli mít zakoupen internetový balíček. Pokud chcete začít chatovat, stačí naskenovat QR kók v aplikaci a začít komunikovat s ostatními.

Životní prostředí
Pierfrancesco Vago, výkonný předseda společnosti MSC Cruises, uvedl: „Společnost MSC Cruises od svého počátku dbá na životní prostředí a způsoby, jak minimalizovat a neustále snižovat naši ekologickou stopu na moři pomocí inovativních, špičkových a účinných technologií v celé naší flotile. S každou novou lodí snižujeme vliv na životní prostředí a naším konečným cílem jsou operace s nulovými emisemi. MSC Grandiosa nás posune o další významný krok vpřed v této naší vizi do budoucnosti.“


MSC Grandiosa, která byla pokřtěna v německém Hamburku dne 9. listopadu, bude představovat systém SCR, který díky pokročilé technologii aktivního snižování emisí pomáhá snižovat oxidy dusíku o 90%. Oxid dusičitý z provozu motoru se odvádí pomocí katalyzátoru - zařízení s vysokou hustotou vyrobené z ušlechtilých kovů - a přeměňuje oxid dusičitý na dusík a vodu, což jsou neškodné sloučeniny. Loď bude rovněž vybavena systémem AWT nové generace. Díky velmi jemné filtraci prochází odpadní voda z MSC Grandiosa komplexním procesem čištění, který ji přeměňuje na téměř stejně kvalitní vodu, jako je z vodovodu. Systém splňuje tzv. „Baltský standard“ a zpracovává odpadní vody na vyšší úroveň než většina standardů pro nakládání s odpady dostupných ve městech po celém světě.
Příští vlajková loď společnosti MSC Cruises bude proto dodržovat nejpřísnější ekologické normy na světě stanovené Mezinárodní námořní organizací (IMO), což povede v těchto oblastech k téměř nulovému dopadu. To také umožní certifikaci MSC Grandiosa pro provoz v delikátním prostředí, jako je Baltské moře a Aljaška.
MSC Grandiosa je také vybavena energií z „pobřeží na loď“, která spojuje výletní lodě v kotvišti s místní energetickou sítí přístavu, aby se dále snížily emise do ovzduší v přístavu. Toto je funkce, která je široce dostupná v celé flotile nových lodí MSC Cruises od roku 2017.
Jsme opravdu hrdi, že CK RIVIERA TOUR je dlouholetým a stabilním partnerem plavební společnosti MSC CRUISES a můžeme tak našim klientům v České republice a na Slovensku zprostředkovávat fantastické dovolené na nových lodích MSC CRUISES.


MSC odhalilo line up pro křest nové lodi MSC Grandiosa

Pouze jeden měsíc zbývá do křtu nové lodi MSC Grandiosa a společnost MSC Cruises oznámila line-up pro hvězdnou čtyřnoční oslavu. Akce byla vytvořena s mezinárodními a německými celebritami pro  mezinárodní hosty z celého světa i pro samotné město Hamburk.

Oslavy křtu začnou připlutím lodi do Hamburku 6. listopadu a tímto večerem započnou v „Blue  Port“ neboli modrém přístavu, čtyřnoční oslavy s osvětlením od renomovaného, mezinárodního, světelného umělce Michaela Batze. Světelné instalace v modré barvě budou zakomponované z 20 různých míst v přístavu. Modré osvětlení symbolizuje barvu moře a  závazek MSC Cruises k oceánu.  S ohledem k enviromentálnímu prostředí a klimatu se použije mnoho malých světel s nízkou spotřebou energie. Tímto způsobem je vytvořen soubor světel, který bude během světelných show osvětlovat MSC Grandiosu.

MSC Grandiosa bude každý večer hostit německé hudební umělce. Na lodi se bude konat tradiční křest, díky kterému bude MSC Grandiosa skutečnou hvězdou celé show.

Jeden z hostu bude Michelle Hunziker, která byla taktéž součásti křtu MSC Seaview v červnu 2018. Michelle Hunziker se narodila ve Švýcarsku a nyní je populární hvězdou v Itálii, talentovaná herečka, televizní moderátorka, modelka a zpěvačka ztělesňuje mezinárodního ducha MSC Cruises. Dalším hostem bude herec Jochen Schropp, jeden z nejoblíbenějších bavičů v Neměcku.

Na břehu řeky Labe bude MSC vesnička s kapacitou 5.000 lidí, aby se město mohlo taktéž připojit k oslavám, které vypuknou od páté hodiny odpolední. Součástí bude taktéž občerstvení a živá huda. Celou událost budou z břehu Labe moderovat jedna z nejoblíbenějších moderatorských dvojic v německé televizi Annemarie a Wyane Carpendale, a budou se živě spojovat s událostmi na palubě lodi.

Vyvrcholení večerních akcí, bude speciální světelná show, během proplouvání lodi MSC Grandiosa středem řeky, kolem koncertního sálu Elbphilharmonie. Přístav v Hamburku je známy jako „Brána do světa“, a tak  MSC Grandiosa projde velkolepou bránou modré noci při návratu do jejího doku, což také nese symboliku, vstup nové lodi do světa. Součástí všeho budou taktéž ohňostroje a nesmí chybět ani kmotra Sophia Loren.

Žádný křest nové lodi MSC Cruises by nebyla úplná bez okouzlující Gala večeře na palubě, s gurmánským menu vytvořeným neměckým, kuchařským králem Haraldem Wohlfahrtem. Šéfkuchař Wohlfahrtem byl zvolen jedním z 10 nejlepších kuchařů na světě a jako jediný německý šéfkuchař je držitelem tří Michelinských hvězd.

Večer hosté můžou zakončit party na 93 metrů dlouhé středomořské promenádě - Galleria Grandiosa, kde bude hrát populární německý DJ Mousse T. s britskou vokálistkou Emmou Lanford.

CK RIVIERA TOUR Vám bude zprostředkovávat první videa a fotografie .Máte se opravdu na co těšit.
INFORMACE O VYLODĚNÍ A NALODĚNÍ V PŘÍSTAVU BENÁTKY

Neapol- Riviera Tour 20.8.2019

Na základě mnohých dotazů našich klientů po uvedení některých zpráv v mediích jsme si vyžádali oficiální stanovisko plavební společnosti MSC CRUISES k problematice zakotvení výletních lodí v přístavu Benátky. Chceme proto uvést na pravou míru správné informace a ubezpečit naše klienty, kteří se těší na zážitek vyplutí výletních lodí MSC Cruises z přístavu Benátky. Otázka kotvení výletních lodí v Benátkách se řeší už několik let a doposud nebylo vydáno žádné rozhodnutí a ani nebyl učiněný žádný závěr. Ministr dopravy sdělil 7. srpna 2019 , že vytvořil speciální skupinu pro řešení této situace, která se budete tímto problémem zabývat a hledat alternativní řešení. Doposud však nebyla učiněna žádná rozhodnutí.

PROHLÁŠENÍ K SITUACI V BENÁTKÁCH

Pro podzimní sezonu tedy zůstává přístav v Benátkách k dispozici pro lodě MSC Cruises a my se moc těšíme, až společně s našimi klienty budeme moct obdivovat krásy tohoto úžasného města.      


„TA NEJKRÁSNĚJŠÍ“

VYPLULA Z JIHOANGLICKÉHO SOUTHAMPTONU

Southampton 7.3.-12.3.2019 MSC Cruises - RIVIERA TOUR
Na délku měří jako tři fotbalová hřiště, dokáže plout rychlostí až 40 km/h a na svých 33 000 m2 veřejného prostoru zvládne najednou obsloužit až 5 700 pasažérů. To je Bellissima, italsky „ta nejkrásnější“, nejnovější loď společnosti MSC Cruise. Její provoz byl oficiálně zahájen v sobotu 2. března v jihoanglickém Southamptonu a v době svého spuštění se stala dvanáctou největší lodí světa.

MSC BELLISSIMA a její sestra MSC MERAVIGLIA

SPUŠTĚNA PO TŘECH LETECH STAVBY
MSC Bellissima byla postavena v loděnicích STX-France v Saint-Nazaire na atlantském pobřeží. Přípravy na stavbu probíhaly od září 2016. Samotná konstrukce lodě oficiálně začala v listopadu 2017 Mincovní slavností, tradičním námořnickým obřadem, při kterém jsou do trupu lodě vloženy mince, které mají lodi přinášet štěstí na plavbách po světových oceánech. Mořská voda se trupu lodi poprvé dotkla v červnu 2018, poté probíhaly poslední úpravy a testování lodních systému v Biskajském zálivu u pobřeží Francie. Po předávací ceremonii, která proběhla minulý týden, vyplula MSC Bellissima do Velké Británie, kde byl o víkendu oficiálně spuštěn její provoz. Slavnostního ceremoniálu se účastnila za  Českou republiku CK RIVIERA TOUR.
Video ze stavby MSC Bellissima si můžete prohlédnout zde:


Společnost MSC Cruises se dlouhodobě zaměřuje na omezení dopadu provozu svých lodí na životní prostředí. Nová loď proto bude vybavena technologie na neutralizaci uhlíkových emisí a mnoha dalšími ekologickými vychytávkami. I přes svou velikost (délka 315 metrů, šířka 43 metrů, výtlak 167 600 tun) je loď velmi snadno manévrovatelná – dokáže proto kotvit téměř v každém světovém přístavu.

VIDEO- jak se stavila MSC BELLISSIMA

A NA CO SE LZE NA NOVÉ LODI TĚŠIT?
Předně je to Galeria Bellissima, dvoupatrová promenáda s obchody, bary a restauracemi táhnoucí se středem lodI. Strop promenády je pokryt 80 metrovou LED obrazovkou promítající prosluněné nebe, hvězdnou oblohu a další krátké animace.
 

Hlavní promenáda na MSC Bellissima


Na zádi lodi se pak nachází The Carousel Lounge, prostor s kruhovým pódiem a nejmodernějším vybavením postavený speciálně pro představení světově známého akrobatického cirkusu Cirque de Soleil.
Na nejvyšších palubách lodi se nachází venkovní areál s třemi bazény, z nichž jeden se každou noc proměňuje na ohromný taneční parket s diskotékou. V zábavním parku pak naleznete dvoupatrovou
sportovní halu, simulátory letadel a F1, spolu s bowlingovou dráhou. Velkým lákadlem je v horkých letních dnech velký Aquapark s mnoha vodními atrakcemi a tobogány.
Poslední velkou novinkou na lodi je ZOE, virtuální asistent, první svého druhu na moři. ZOE je připravena odpovědět na všechny dotazy týkající se plavby a umožní tak cestujícím užít si ještě více jejich pobyt na MSC Bellissima.
 

Jedna z mnoha restaurací na Msc Bellissima


Do budoucna pak plavební společnost MSC Cruises plánuje postavit 17 zcela nových lodí v celkové hodnotě 13,6 miliardy euro. To, že společnost neustále roste, dokazuje i fakt, že během roku 2018 odbavila 2,4 milionu klientů. Po přidání nových lodí do flotily roce 2027 plánuje odbavit kolem 5,5 milionu pasažérů.


Na „té nejkrásnější“ MSC Bellissima je skutečně na co se těšit. S výběrem plavby vám rádi pomůžeme v naší cestovní kanceláři Riviera Tour, které je v současnosti největším autorizovaným prodejce plaveb MSC Cruises v České republice.
 Na okružní plavby může dnes vyrazit opravdu každý. Pro našince už není problémem ani jazyková bariéra, která dosud spoustu cestovatelů odrazovala. Delegáti cestovní kanceláře jim totiž zabezpečí servis nejen na lodích, ale i v destinacích navštíveným během plavby. Dopravu do přístavu zajistí pohodlné zájezdové autobusy s kompletním servisem služeb. Velkou výhodou je i cena, která je dostupná pro velkou většinu potencionálních klientů.


A ještě jedna perlička na závěr. Jak už jsme si řekli, jméno lodě Bellissima je spojeno s krásou. Proto je příznačné, že se na jedné z jejích prvních plaveb přímo na palubě uskuteční Superfinále Miss Princess of the World®, celosvětové soutěže krásy a komunikačních dovedností.  Nejkrásnější dívky z celého světa se zde každý večer za přítomnosti mezinárodní poroty předvedou v půvabných róbách, národních kostýmech či plavkách v některé z finálových disciplín. Tyto „Princezny světa“ mají být půvabné, elegantní a chytré dámy prezentující sebe a svou zemi. Pro soutěž, jako je tato, je prostředí „té nejkrásnější“ MSC Bellissima jako stvořené.

Křest lodi MSC BELLISSIMA - sobota 2.3.2019

Zcela jistě se dá říci, že na tento křes lodi opravdu nikdo nezapomene a to včetně majitelů společnosti MSC Crusies. Vše bylo opravdu perfektně připraveno do posledního detailu. Vše dlouhodobě uděláno tak, aby vše klaplo. Spousta věcí se dá ovlivnit, ale počasí opravdu ne. A tak se opravdu stalo, že během slavnostního křtu přišla tak velká bouře, že téměř odfoukla halu, kde celý ceremoniál probíhal. Doslova pár minut před přestřižením pásky Sofií Loren však pan PIERFRANCESCO VAGO rozhodl o okamžitém přerušení akce a evakuace všech přítomných hostů. Hrozilo opravdu zřícení celé haly a šlo opravdu o lidské životy. Toto rozhodnutí bylo zcela jistě nelehké ,ale mistrovské. Následně  se opravdu velmi improvizovalo. A na MSC to zvládli opravdu bravurně. Technika, kamery, nazvučení, to vše během opravdu pár minut na lodi a tak mohla být opravdu netradičně MSC Bellissima pokřtěna. A povedlo se. Dominikova fotka tomu dává zcela jistě za pravdu. 

   PODÍVEJTE SE - VIDEO ZE KŘTU MSC BELLISSIMA


Dost už bylo reklamy – vyrazte se přesvědčit sami. Nám tedy nezbývá než všem popřát „ŠŤASTNOU PLAVBU!“.

MSC BELLISSIMA*****

 • Plavební společnost: MSC Crusies Italy
 • Počet hostů: 5714
 • Posádka: 1564
 • Počet kajut: 2217
 • Délka lodi:  315
 • Šířka lodi:   43
 • Výška:  65
 • Počet palub: 19
 • Rychlost v uzlech: 22
 • Rok výroby: 2019
 • Registrace lodi: Panama
 • Křest lodi : 2.3.2018 Anglie- Southampton
 • TECHNICKÁ DATA


  Výtlak:  167 600 tun
  Rozměry: 315 m délka, 65 m výška
  Rychlost: 22,7 kn rychlost v uzlech
  Výška: 19 palub
  Posádka: 1 564 členů posádky


  KAJUTY: 2 217


  2 Royal Suite – Královské apartmá
  78 Deluxe Suite*
  15 Interior Suite
  8 Duplex Suite
  10 Suite kajut
  1 282 balkonové kajuty*
  136 Ocean View
  650 vnitřních kajut
  12 Interior Studio
  *zahrnující kajuty pro klienty s postižením nebo sníženou pohyblivostí

  RESTAURACE, BARY
  10 restaurací servírující čerstvé jídlo, zahrnující Butcher’s Cut steakhouse, Kaito Sushi and Teppanyaki, French Bistrot, Hola Tapas, Spanish Tapas, Restaurace Ramona Freixa
  20 barů a lounge

  ZÁBAVA
  96 m dlouhá promenáda Středomořského stylu představující 80 m LED kupolí
  New Carousel Lounge se 2 novými představeními Cirque du Soleil speciálně vytvořené pro MSC Bellissima
  975 divadelních sedadel, kasino, Sportplex, plnohodnotná bowlingová dráha, sportovní bary, F1 simulator, pasáž virtuálních her, móda, klenotnictví, parfumerie

  RODINY S DĚTMI
  175 rodinných kajut
  5 klubů pro děti - Chicco® a LEGO®
  DOREMI Studio (kino a divadlo)
  DOREMI Lab
  Arizona Aquapark

  SPA, SPORT
  MSC Aurea Spa s termály
  TOP 19 exkluzivních solárií
  Panaromatická tělocvična vybavena cvičícími stroji Technogym, power walking track
  4 bazény
  9 whirlpool koupelí


  ZOE – DIGITÁLNÍ ASISTENCE NA PALUBĚ


  ZOE je nová MSC Virtuální asistence umožňující na základě Artificial Intelligence (AI) zodpovědět klientům nejčastější otázky týkající se životu na palubě lodi.Vytvořena v 7 cizích jazycích: angličtina, francouzština, italština, španělština, němčina, brazilština, portugalština a mandarínština. Volba jazyku je jedna z věcí při potvrzení rezervace.Je připojena na MSC for ME skrz TV na kajutě, kde pomáhá rezervovat všechny služby na palubě.Jeden reproduktor je dostupný v každé kajutě a také může být použit pro poslech hudby skrz Bluetooth připojení.
  Je prvním hlasovým oprávněným osobním asistentem na lodi. MSC Cruise vytvořila Zoe na základě spolupráce s HARMAN International, vůdcem technologií.Zoe rozeznává Váš hlas a ptá se na informace, zodpovídá perfektně na nejčastější otázky klienta (například: Je na lodi prádelna?, Kde se nachází bufet?, Jak přihlásit moje děti do dětského klubu?)

  Zoe doprovází klienty při hledání a přihlašování služeb na lodi. Asistuje při vytváření rezervací nebo připomíná důležité pokyny, které by klient neměl promeškat (například: Můžu vidět svůj lodní účet?, V kolik hodin odplouváme z přístavu?).Zoe pomáhá klientům objevit zábavné programy na lodi. Klienti se pouze zeptají ZOE: Kam mám zajít za zábavou?, a odejdete s tím nejlepším doporučením! (Například: Kde mám povečeřet?

  GALLERIA BELLISSIMA
  Dvě paluby uvnitř 96 m dlouhá promenáda s působivou 80 m dlouhou LED kopulí, vnitřní promenáda je ideální příležitostí, kam zajít na večeři, užít si nakupování a trávit čas ve společnosti v každou denní či noční hodinu.

  BAZÉNY
  Ideální pro relaxaci během dne, 2 hlavní bazény jsou působivé po celou noc. Zatímco Atmosphere bazén je zvýrazněný obří obrazovku a atmosférickým nasvícením, Horizon pool a jeho část se stává senzačním venkovním místem konání pro tancování a zábavu.
  Atmosphere pool – paluba 15
  Grand Canyon pool (posuvná střecha) – paluba 15
  Horizon pool – paluba 16

  Vnitřní bazény na MSC Bellissima

  CAROUSEL LOUNGE
  Carousel Lounge je účelovým zábavným místem konání a hostující přes 400 hostů každou noc a byla speciálně navržena pro potřeby artistů Cirque du Soleil at Sea. Hosté mohou zažít opravdovou podívanou, kterou doprovází přímý kontakt s artisty. Supermoderní technologie na nejvyšší úrovni zajistí hostům výjimečný a nezapomenutelný zážitek, 360° otáčecí podium je situované uprostřed hal, kolem něj jsou usazena sedadla, aby tak byl pohled na vystoupení ještě víc maximalizován a dále 40 m dlouhá LED obrazovka pomáhá dovytvářet vystoupení ještě více působivým.Cirque du Soleil je proslulý pro jejich létající hry a lanování, a jeho artisté mají tak možnost vykonávat jejich úchvatná akrobatická vystoupení.Dispozičně je tato část umístěna na zádi lodi na palubě 7, Carousel Lounge nabízí ohromný pohled na oceán. Hosté mají možnost si zde užít krásný pohled na oceán, před vystoupením si zde mohou vychutnat večeři nebo mohou jen tak usrkávat drink.

  ZÁBAVA PRO VŠECHEN VKUS
  Hosté si mohou užít živá představení každý večer na luxusních 975 sedadel London Theatre, který nabízí 3 sittings za večer. Poté hosté mohou jít tancovat do Attic Club Disco nebo zkusit štěstí v Imperial Casino. Výběr je nekonečný.

  London Theatre – paluba 5, 6
  Imperial Casino – paluba 7
  TV Studio a Bar – paluba 7
  Horizon Amphitheatre – paluba 16-18
  Carousel Lounge – paluba 7
  Attic Club Disco – paluba 18
  Sky Lounge – paluba 18

  ZÁBAVA PRO DĚTI A MLADISTVÉ
  Baby Club Chicco – paluba 18
  Mini Club Lego – paluba 18
  Juniors Club Lego – paluba 18
  Young Club – paluba 18
  Teens Club – paluba 18
  Doremi LAB – paluba 18
  Doremi Studio – paluba 18

  BAZENÉY A VODNÍ PARK
  Atmosphere Pool – paluba 15
  Horizon Pool – paluba 16
  Arizona Aquapark – paluba 19
  Himalayan Bridge – paluba 19

  ZÁBAVA PRO VŠECHNY
  Cinema XD – paluba 16
  Virtuální hry a bowling – paluba 16
  F1 simulátor – paluba 16
  VR Maze – paluba 16
  Sportplex – paluba 16
  MSC Gym by Technogym – paluba 16
  MSC Aurea Spa – paluba 7
  Obchody – paluba 6


  ZÁBAVA – SHOW A UMĚLCI


  PINK – nádherná muzikálová cesta, která nás vezme skrz poslední mistrovské dílo ztvárněné ženami
  RITMO – druhá živá show, je inspirovaný energičností Latinského dědictví, představení s tanečníky v úžasném tanečním sále, salsa akrobatické páry
  SOLID ROCK – Rock Dominates MSC Bellissima je třetí živá show! Muzikanti, zpěváci a tanečníci vytváří snové představení
  INCATESIMO – tato show je založena na starověkém čínském příběhu Ye Xian, který na západě znají pod jménem Popelka. Ztvárnění pohádky, show je zmenšenou verzí z období 60. let, muzikál Rodgera a Hammerstein ale v kompletně jiné atmosféře, zasazena do úžasného města Benátek, příběh chudého sirotka, který uteče z domácnosti kvůli utlačování a dobývá moc svou laskavost a krásou.
  QUICK – Quick: je obdobím, kdy nyní žijeme. Rychlost, se kterou čelíme našim dnům, naše cesta prochází imaginárním pestrým světem, závod proti času končí nepřetržitými a legračními přeměnami
  EDEN – snová atmosféra – ztracené město po předcích s fantastickými postavami, evoluční zahrada potěšení, něco mezi mytologií a fantazií, toto představení docílí radosti, zábavným vyobrazením evoluce, ukazuje, že krása je rozmanitá
  L´AMOR – pokračování naší úspěšné zkrácené verze Opera Series, L´AMOR přináší na jeviště nejvášnivější výběr mistrovské dílo skladatele Bizeta – Carmen

  15 tanečníků
  2 salsa páry
  2 flamenco tanečníci
  2 moderní tanec
  2 Adagio páry
  8 zpěváků – 6 popových, 1 sopranista + 1 tenor
  6 muzikantů
  1 artista (One Man Show – Fly on)


  CIRQUE DU SOLEIL AT SEA


  Dvakrát za večer, 6 nocí za týden, hosté MSC Bellissima mají příležitost vidět originální přestavení Cirque du Soleil, světový vůdce živého artistického vystoupení a ochutnat skvělý kuchařský zážitek ve stejně úchvatném Carousel Lounge.

  Detaily:
  2 unikátní představení za jeden večer
  Vystoupení 6 nocí za týden
  Každé představení ve 35 minutách
  15 interpretů v každém představení
  Přibližně 400 diváků na každé představení

  CIRQUE DU SOLEIL AT SEA – SYMA
  Poplujte za hranice fantazie, která Vás vezme po epické cestě mladého námořníka. Na této expedici, se odvážně postaví přírodním živlům, skočí do neklidného moře a objeví tajuplný ostrov jeho snů, plný fantazie a barevné postavy. Vezmou Vás po imaginárním ostrově, tak na co ještě čekáte? SYMA čeká. Videoobrázky, originální design, bioluminiscence (promítání světla – živé organismy) a akrobatické výkony vytváří představení SYMA nezapomenutelnou show. Vstupné od 18 € /os

  CIRQUE DU SOLEIL AT SEA – VARÉLIA
  Futuristický příběh. Uvidíme námluvy mezi princeznou s charakteristickou fialovou pletí a okouzlujícím hlavním hrdinou, které je slepý. Jejich začínající milostný román je překažen padouchem, který v bláznovství unese království. S pomocí přátel, statečný hlavní hrdina vymyslí plán, jak zachránit jeho drahé. Můžeme se těšit na akrobatické výkony, laser show a unikátní design toho futuristického příběhu.Vstupné od 18 € /os

  Cïrkus De Solei at Sea na MSC Meraviglia
  Cirkus De Soleil at Sea na MSC Meraviglia

  ENTERTAINMENT – KIDS
  CHICCO – otevírací doba: 9-13/15-18/19:30-22
  Baby Club Chicco (pro mladší 3 let) – paluba 18
  Pro batolata od 1 do věku 3 let jsou připraveny aktivity a hry ve spolupráci s dětskou značkou Chicco®.

  LEGO – otevírací doba
  Dny v přístavu: 9-23
  Dny na moři: 9-12/14-17/18-23
  Mini Club and Juniors Club – paluba 18
  Velký výběr Lego® kousků v našem Mini a Junior Clubu pro děti od 3 do 11 let. Na každé plavbě je celodenní akce věnovaná LEGO.

  ENTERTAINMENT – KIDS
  DOREMI Studio Lounge a DOREMI Tech Lab – paluba 18
  Spoustu aktivit si mohou děti užit v DOREMI Studio Lounge, salonek věnovaný celé rodině, děti, které se zajímají o technologii také navštíví DOREMI Tech Lab.

  Dětský klub na lodích MSC Cruises

  DOREBRO Sports Programme
  Pro milovníky sportu od věku 3 až 11 let a teenagery od 12 do 17 let je připraven inovativní DOREBRO program vytvořený ve spolupráci s King´s Active, DOREBRO nabízí úžasné druhy sportu a aktivních her na všech úrovních.

  ENTERTAINMENT – KIDS&TEENS
  Young Club a Teen Club – paluba 18
  MSC Bellissima nabízí klub od věku 12 -14 let a 15 - 17 let. Pro mladistvé se zde nachází kino, herna a diskotéka a další celodenní zábava.

  Sportplex – paluba 16
  Prostorný zábavní park doprovázející velkou arénou pro mladé hosty určená pro sport a hry během dne na lodi.

  Twin Formula 1 simulator – paluba 16
  Závodní auta – pojďte soutěžit se soupeřem v závodu, který Vám jistě zvýší tep. Určeno pro všechny mladé duchem.

  Bowling – paluba 16
  Plněhodnotná bowlingová dráha, na které vyzvete kamarády a příbuzné k poslední kuželce.

  Arizona Aquapark – paluba 19
  Aquapark se sklouzavkou, dále s tvz. Himalayan Bridge a výběrem bazénů pro všechny věkové kategorie, užijte si spletitý a fascinující vodní park na moři.

  MSC Gym by Technogym – paluba 16
  Technogym vybavení, cvičení v zářicí, prostorné posilovně s ohromujícím výhledem na moře.

  RESTAURACE

  • HLAVNÍ RESTAURACE  (jídlo zahrnuto v ceně během plavby)
   Posidonia – 604 míst – paluba 5
   Le Cerisier/Il ciliegio – 828 míst – paluba 6
   Lighthouse – 730 míst – paluba 6
   Marketplace Buffet – 1 400 míst – paluba 15
  • SPECIALITY RESTAURANTS (jídlo nezahrnuto v ceně během plavby- za příplatek)
   L´atelier Bistrot – 80 míst – paluba 6
   Hola Tapas by Ramon Freixa – 56 míst – paluba 6
   Butcher´s Cut – 82 míst – paluba 7
   Kaito Sushi Bar – 26 míst – paluba 7
   Kaito Teppanyaki – 30 míst – paluba 7
   Carousel Lounge – 92 míst – paluba 7


  ZÁŽITKOVÉ (TÉMATICKÉ) RESTAURACE


  HOLA! Tapas Bar by Ramón Freixa
  Hola – znamená ve španělštině Ahoj, HOLA Tapas Bar Vás vítá na úžasný kulinářský zážitek pod vedením renomovaného šéfkuchaře Ramóna Freixa, oceněného 2 Michellinskými hvězdami v Madridu.Není to typická restaurace, ale užijeme si zde přátelskou hostinu a báječnou oslavu života ve středomořském stylu. Tento den v HOLA Tapas Baru charakterizují lahodná jídla (od předkrmů, hlavních pokrmů nebo tapas) až po výběr vín a piv, koktejlů jako je sangría.Ochutnávka tradičních a současných teplých pokrmů. Sezení je skupinové nebo individuální. Pultový bar je přímo před Vašima očima, kdy šéfkuchař připravuje neustále čerstvé tapas, které si můžete vzít ke svému stolu v nejlepším množství tak, aby byl Váš požitek co nejpříjemnější.


  L´atelier bistrot
  Teplá kuchyně, přátelské bistro, které slibuje tato francouzská kuchyně ve stylu – joie de vivre (radost ze života). Užijte si vysokou kvalitu sýrových snacků, charcuterie (způsob přípravy masa a uzenin), escargots (pokrmy ze šneků) a foie gras. Nebo také něco více vydatnějšího jako například ribeye steak & omáčka z plísňového sýru a vše dokončeno typickým francouzským desertem. Můžete se zastavit a užít si přátelskou typicky pařížskou snídani. Oh oui!


  Butcher´s Cut
  Nabízí vynikající steaky a různé masové speciality z celého světa, tento Americký steakhouse také zahrnuje koktejly, Craftbeers a výrazná vína New World.


  Kaito Teppanyaki Restaurant
  Zaujměte míst u stolu v jedné ze čtyř ukázkových kulinářských restaurací a nechte se kochat našimi šéfkuchaři, kteří připravují výtečná jídla podle tradičního teppanyaki receptu.


  Lounge a bary
  MSC Bellissima loď je plná stylových barů, kaváren a salónků, kde si vybere každý podle své chuti. Jakýkoliv moment, nálada, hosté vždy najdou ideální místo k odpočinku a užijí si skleničku se svými přáteli a rodinou, také Vás doprovodí u takto příjemně strávené chvíle živá muzika nebo něco dobrého k jídlu.

  BARY- TÉMATICKÉ BARY

  Infinity Bar – 21 míst – paluba 5
  Edge – Coctail Bar – 60 míst – paluba 6
  Bellissima Bar & Lounge – 64 míst – paluba 6
  Jean-Philippe Chocolat & Cafe – 80 míst – paluba 6
  Jean-Philippe Crepes & Gelato – paluba 6
  Sports Bar – 24 míst – paluba 6
  Champagne Bar – 155 míst – paluba 7
  Masters of the Sea – 81 míst – paluba 7
  TV Studio & Bar – 98 míst – paluba 7
  Carousel Lounge – 295 míst – paluba 7
  Imperial Casino – 23 míst – paluba 7
  Grand Canyon Bar – 150 míst – paluba 15
  Marketplace Buffet Bar – paluba 15
  Sky Lounge – 180 míst – paluba 18
  Attic Club – 41 míst – paluba 18

  HLAVNÍ RESTAURACE – večeře


  První servírovaná večeře cca 17:30 – 19:30
  Druhá servírovaná večeře cca 19:45 – 21:45
  *Současně při rezervaci, hosté kajut Fantastika si mohou vybrat jeden ze dvou časů servírovaných večeří (první čas servírované večeře 17:30 – 19:30 nebo druhý čas servírované večeře 19:45 – 21:45), záleží ale podle dostupnosti. Hostům kajuty Fantastika bude dána možnost mít přednost před hosty kajuty Bella. Při přihlášení (od 60 dnů až po 48 hodin před odjezdem) hosté kajut Fantastica mohou změnit jejich požadavky při večeři (z první servírované večeře na pozdní a naopak), záleží na dostupnosti. Pokud změnu neudělají, jejich karta bude vystavena vysloveně na čas rezervace. Hosté kajut Fantastiky  budou mít přednost před hosty kajut Bella.
  *The MSC For Me App Vám zobrazí informace k večeři, ale nebude je možné měnit skrz digitální kanály.
  Speciální zadání u večeře (čas, sezení a restaurace) bude vždy záležet na dostupnosti a komunikaci s hosty ihned po nalodění na Vaší lodní kartičce.
  *Lodní kartička bude vytištěna na Vaše jméno, názvu restaurace, čas večeře a číslem Vašeho stolu a všechny tyto položky zůstanou stejné po celou dobu plavby.
  *Pokud zvolený časový rozvrh není pro Vás vhodný, hosté budou předáni na další možný termín. Stále bude možné požadovat po nalodění změnu času večeře u Maitre d´Hotel desk, ale ani změna nebude dostupná.


  MSC FOR ME


  MSC For Me zajišťuje, umí zajistit radost, naviguje, hýčká, překvapuje a ještě mnohem víc díky interaktivní technologii, která propojuje hosty na naší lodi s posádkou. Po nalodění si můžete nainstalovat tuto aplikaci do vašich telefonů. V aplikaci můžete objednat večeři, divadlo, cirkus, zjistit stav vašeho účtu a pod.  

  MSC Bellissima technologie v číslech:
  94 interaktivních obrazovek
  57 nástěnných monitorů
  195 informačních obrazovek
  2 217 kajut s NFC door opening
  1 384 CCTV (#HP Autonomy enabled)


  Kajuty a ubytování

  1 282 Balkonových kajut
  Dostupné pro kajutu Bella, Fantastica a Aurea Experience
  ZOE virtuální osobní lodní asistent
  Klimatizace, trezor, interaktivní TV
  Koupelna se sprchou nebo vanou
  Prostorná šatna

  175 Rodinných kajut
  Ubytována může být až 10členná rodina
  Možnost kombinování či spojení 2 kabin (balkonová nebo vnější), každá s vlastní koupelnou

  136 Ocean View Kajut
  Dostupné pro kajutu Bella a Fantastica, od 15 do 22 m²
  Dvoulůžková postel může být přestavěna na samostatná lůžka
  ZOE virtuální osobní lodní asistent
  Klimatizace, trezor, interaktivní TV
  Prostorná šatna
  Koupelna se sprchou

  650 Vnitřních Kajut
  Dostupné pro kajutu Bella a Fantastica, od 12 do 22 m²
  Dvoulůžková postel může být přestavěna na samostatná lůžka
  ZOE virtuální osobní lodní asistent
  Klimatizace, trezor, interaktivní TV
  Prostorná šatna
  Koupelna se sprchou

  12 Vnitřních Studií
  Dostupné pro kajutu Bella
  Plocha přibližně 12,2 m²
  Jednolůžková postel (140 cm)
  ZOE virtuální osobní lodní asistent
  Klimatizace, trezor, interaktivní TV
  Prostorná šatna
  Koupelna se sprchou

  MSC YACHT CLUB – SOUKROMÍ A EXKLUZIVITA


  MSC Yacht Club je opravdovou třídou kvality na lodi. Půvabná apartmá doprovázena 24hodinovou službou majordoma. Je to jakási „Loď uvnitř lodi“ hosté zde mají vlastní stravování, bazény a lehátka, hosty přivítá osobní klubová atmosféra, kde si mohou užívat přístup ke všem nabízeným příležitostem na lodi.

  EXKLUZIVITA
  95 designových apartmá umístěných v prestižní části na přídi lodi.Občerstvení během dne v exklusivní Top Sail Lounge s ohromným výhledem na moře.Specializovaná Top Sail Restaurace pro mimořádný degustační zážitek
  Diskrétní, klidná opalovací paluba s vlastním bazénem, whirlpool, barem a také grilovaným jídlem Top Sail Lounge.

  Hosté MSC Yach Club si mohou užít exkluzivní přístup k panoramatickému diskrétnímu salonku, kde jsou nápoje a gurmánské chuťovky podávané formou švédského stolu servírovány po celý den.

 • TECHNICKÁ DATA LODĚ MSC BELLISSIMA • VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU 2019


  Praha, Brno, Bratislava : leden-únor 2019

  V letošním roce se RIVIERA TOUR prezentuje na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Bratislavě a Praze. Na všech těchto veletrzích můžete vyhrát plavbu pro celou rodinu na lodi MSC BELLISSIMA. Jsme velmi moc rádi, že je o naše služby zájem a přinášíme Vám několik fotografií, které zachycují atmosféru veletrhu.

  VIDEO Z VELETRHŮ -RIVIERA TOUR 2019

  VIDEO Z VELERHŮ-RIVIERA TOUR 2019- anglická verze


  JEDEME DO PRAHY

  Už se nemůžeme dočkat. Jedeme na veletrh do Prahy. přijdete se podívat na model lodi MSC DIVINA, přijděte se poradit a nebo přijděte vyhrát plavbu pro celou rodinu.

  Pokud chcete soutěžit právě o zájezd se společností RIVIERA TOUR, je potřeba poslat číslo – kód z vaší vstupenky v sobotu od 13:00 do 15:59. V 16:00 se začne na podiu losovat.

  Je nutné, aby jste byla přítomni v této době na Výstavišti, nejlépe u podia v Pravém křídle Průmyslového paláce. Pokud nebudete přímo tam, budeme vám volat, je nutné do pěti zazvonění zvednout telefon a do pěti minut se dostavit k podiu. Pokud se tak nestane, losujeme další vstupenku. Veškeré info je na www.holidayworld. Ve složce zájezdy za milion. Budeme se na Vás těšit.

  A jsme v Praze. Vítáme Vás už u vchodu.

  První zájemci o plavby s RIVIERA TOUR 

  Naše námořnice se rády vyfotily s Petrem Motlem, kterého znáte z televizních seriálů a nebo úžasného divadelního představení DIVADLA V RYTÍŘKÉ ve hře MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD.   

  MISS PRINCESS CZECH 2018 na stánku RIVIERA TOUR
  MISS PRINCESS CZECH 2018 na stánku RIVIERA TOUR
  Štastný výherce plavby na lodi MSC BELLISSIMA na plavbě MISS PRINCESS 2019

  GO- REGION TOUR BRNO 

  GO Brno - startujeme,jsme připraveni
  GO Brno - startujeme,jsme připraveni
  GO Brno - zájem o plavby MSC s RIVIERA TOUR je značný
  GO Brno - zájem o plavby MSC s RIVIERA TOUR je značný
  GO Brno - naše managerky v pracovním nasazení
  GO Brno - naše managerky v pracovním nasazení
  GO Brno- náš tým odvedl opravdu kus dobré práce
  GO Brno- náš tým odvedl opravdu kus dobré práce

  IFT SLOVAKIA TOUR  BRATISLAVA

  IFT SLOVAKIA TOUR BRATISLAVA - jsme připraveni
  IFT SLOVAKIA TOUR BRATISLAVA - jsme připraveni
  IFT SLOVAKIA TOUR BRATISLAVA - jsme připraveni
  IFT SLOVAKIA TOUR BRATISLAVA - jsme připraveni
  IFT SLOVAKIA TOUR BRATISLAVA - jsme připraveni
  IFT SLOVAKIA TOUR BRATISLAVA - jsme připraveni
  Klientů na velerthu je opravdu spousta
  Klientů na veletrhu je opravdu spousta

  Věnujeme se klinetům RIVIERA TOUR ze všech stran
  Věnujeme se klientům RIVIERA TOUR ze všech stran

  NOVÁ GENERACE VÝLETNÍCH LODÍ

  MSC CRUISES


  18.10.2018 Terst
  MSC Cruises a firma Fincantieri dnes oznámila podepsání memoranda o výstavbě čtyř nových luxusních lodí o celkové hodnotě 2 bilionu eur. První loď bude dodána na jaře v roce 2023. Lodě budou mít tonáž cca 64000 tun a každá z nich bude obsahovat 500 luxusních kajut. Zbylé tři lodě budou dodány v následujících 3 letech. Lodě budou obsahovat nejlepší a nejnovější ekologické technologie a zároveň vysoce inovativní desing v souladu s přelomovými možnostmi pro pohodlí a relaxaci hostů.


  Pierfrancesco Vago, výkonný předseda MSC Cruises uvedl:
    „V pozadí velkého úspěchu našeho konceptu luxusních lodí je požadavek našich hostů, abychom se v přirozeném vývoji služeb MSC YACHT CLUBU posunuli dál. Tyto lodě budou díky své velikosti schopny nabídnout jedinečné plavební itineráře a pro hosty bude připraven opravdu servis na vysoké úrovni servisu MSC YACHT CLUBU, který bude k dispozici nepřetržitě.
     Jsem obzvláště potěšen, že můžeme nadále rozšířit své partnerství s Fincantieri na základě této dohody. Již vyrobené lodě třídy Seaside a Seaside-Evo získaly uznání za průkopnický a inovativní desing. Představujeme novou třídu, která vytvoří novou skupinu s loděmi s nejvyšší kvalitou a nejvyšším standartem, které jsou spojeny se značkou Made in Italy“  

  Pierfrancesco Vago výkonný předseda MSC Cruises Hanka a Pavel Čížovi CK RIVIERA TOUR


  Angelo Capurro, výkonný ředitel MSC Cruises pro Českou republiku řekl:
  „Vstup luxusní třídy nových lodí je zajímavým vývojem naší nabídky. Kromě našeho MSC YACHT CLUBU se hosté z České republiky mohou od roku 2023 těšit z nejširšího výběru pětihvězdičkových výletních lodí v nejširší nabídce na trhu. Naše budoucí lodě se přiblíží k soukromým jachtám.“


  MSC CRUISES je největší soukromou plavební společností na světě. MSC CRUISES v současné době provozuje 15 výletních lodí a do roku 2027 plánuje spustit na moře nových 17 výletních lodí o celkové investici 13,6 miliardy EUR. Z tohoto objemu jsou již v provozu MSC Meraviglia, MSC Seaside a MSC Seaview, další dvě MSC Bellissima a MSC Grandiosa budou dodány v únoru a říjnu 2019. Plavby MSC CRUISES se dnes prodávají v 70 zemích světa a autorizovaným prodejcem pro Českou republiku je CK RIVIERA TOUR, která úspěšně prodává plavby MSC CRUISES v České republice i na Slovensku. V roce 2016 se RIVIERA TOUR stala nejlepším skupinovým prodejcem plaveb MSC Cruises pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko.
   www.rivieratour.cz

  NOVÁ GENERACE LODÍ MSC YACHT CLUB již od roku 2023

  MSC SEAVIEW- křes lodi v Janově


  Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC)

   je evropskou společností s hlubokými kořeny ve Středomoří a se sídlem v Ženevě. Provozuje více než 480 kanceláří v 150 zemích po celém světě s více než 24.000 zaměstnanci.

   Je druhou největší světovou lodní společností v kontejnerové dopravě. Společnost působí ve všech hlavních přístavech na světě, avšak nejdůležitější je přístav Antwerp v Belgii.

  AKTUÁLNÍ MAPA LODNÍCH TRAS VE SVĚTĚ

   Co se týče plavebních výletů je MSC Cruises čtvrtá největší plavební výletní společnost a největší soukromě vlastněná společnost, která má vedoucí postavení na trhu ve Středomoří, Jižní Americe a Jižní Africe. Po několika letech rozsáhlého růstu nabízí společnost plavby v průběhu celého roku ve Středozemním moři a nabízí širokou škálu sezónních tras v severní Evropě, Atlantickém oceánu, Karibiku, francouzských Antil, Jižní Americe, Jižní Africe, Dubaj, Abu Dhabi a Sir Bani Yas.

  V současné době má lodní společnost flotilu 12 lodí. Během roku 2017 se flotila rozšíří o dvě nové lodě, MSC Meraviglia a MSC Seaside, která v roce 2018 rozšíří svou řadu o MSC Seaview. Celkem tak bude mít MSC Cruises flotilu 15 lodí.

  Historie: MSC byla založena v Neapoli v roce 1970 jako soukromá firma Gianluigi Aponte, jejich první loď byla Patricia a následně Rafaela, se kterou Aponte založil plavební linku mezi Středozemním mořem a Somálskem. Následně byla linka rozšířena o nákup ojetých nákladních lodí.

  V roce 1977 společnost provozovala služby po severní Evropě, Africe a v Indickém oceánu a expanze pokračovala i po roce 1980. Do konce desetiletí MSC provozovala své služby i v severní Americe a Austrálii. Díky silné tradici v námořní dopravě a láskou k moři byla v roce 1988 zahájena výletní linka a společnost se stala jednou z nejrychleji rostoucích plavebních výletních společností na světě. MSC Cruises od roku 2004 vzrostla o 800% a v roce 2014 se na lodích MSC plavilo 1,67 milionu hostů. V tomto roce byly hlášeny silné finanční výsledky s obratem 1,5 miliard Eur.

  V květnu 2014 MSC Cruises uzavřeli dohodou s italskou plavební společností Fincantieri na stavbě 2 nových lodích – MSC Meraviglia a MSC Seaside.

   Od října 2014 byl Diego Aponte (syn zakladatele MSC Gianluigi Aponte) jmenován jako výkonný prezident MSC, avšak Gianluigi Aponte i nadále dohlíží na všechny činnosti společnosti a v neposlední řadě také podporuje Diega v utváření budoucnosti MSC.

  Zajímavosti:

  • Náš kapitán musí mít alespoň 11 let navigačních zkušeností a podrobuje se přísným školicím programem
  •  Selektivní nábor naších zaměstnanců s průběžným školením zajišťuje vysoce kvalitní služby
  • Naše trasy pokrývají více než 1000 cest po celém světě
  • Elegantně řešený interiér převážně z přírodního kamene nebo mramoru pochází z velké části z Itálie
  • Vybavení je z vynikajících kvalitních textilií, zlaté mozaiky a krystalové schodiště od Swarovského
  • Víc balkonových kajut s výhledem na moře než jakákoliv jiná výletní linka na trhu
  • Ekologicky šetrná plavení společnost s inovativními systémy pro úsporu energie a vody  Přes 11 milionů cestujících si již užili plaveb s MSC

  V květnu 2014 MSC Cruises podepsala kontrakt na konstrukci dvou nových výletních lodí. Tyto lodě se přiřadí k flotile dvanácti stávajících. Nový prototyp ponese jméno „Seaside“, půjde o největší výletní lodě vybudované firmou Fincantieri (společnost sídlící v Terstu). Bude se jednat o zcela novou generaci lodí, postavenou s využitím nejmodernějších technologií. „Od prvního okamžiku zahájení rozhovorů s firmou Fincatieri jsme měli v úmyslu navrhnout a vybudovat dvě kompletně nová plavidla, revoluční ve své struktuře, taková, která se ještě neobjevila na  současném trhu,“ pronesl výkonný ředitel MSC Cruises. Pro společnost je to velká výzva. „Bude se jednat o opravdovou revoluci na celosvětovém trhu“, dodal. Předpokládaná cena se vyšplhá na 700 milionů za každou. Dokončení prvního plavidla je plánováno v květnu 2017,  druhého pak v listopadu 2017. S délkou 323 metrů, šířkou 41 metrů a výškou 70 metrů budou schopny pojmout na 5300 pasažérů a 1413 členů posádky. Inovativní design a nové technologie umožní lodím zakotvení ve všech přístavech světa.

  Úspěch MCS Cruises je nedílnou součástí životní kariéry spojené se jménem Aponte. Tento muž, narozený v Sorrentu v Itálii, začal svou kariéru jako kapitán rodinné plavební společnosti, která provozovala své služby ve Středomoří. V roce 1970 založil společnost MSC (Mediterranean Shipping Company). Pod jeho vedením je MSC Cruises v současnosti druhou největší přepravní společností na světě, zaměstnávající více než 40 000 lidí. Vlastní 441 nákladních lodí, operuje ve 306-ti  světových přístavech na pěti kontinentech. I přes tento obrovský nárůst se jedná o rodinný podnik s hluboce zakořeněnou historií. Společnost MSC se v současné době zaměřuje především na oblasti Středozemí, Jižní Afriky a Brazílie. Během roku plují výletní lodě do Severní Evropy, Atlantického oceánu, Karibiku, Francouzských Antil, Jižní Ameriky, Jižní a Západní Afriky a Rudého moře. Moderní flotila výletních lodí zahrnuje 12 plavidel různých kategorií. Třída Fantasia – MSC Preziosa (2013), MSC Divina (2012), MSC Splendida (2009) a MSC Fantasia (2008). Jedná se o nejmodernější  lodě s váhou 140 000 tun, délkou 333 m a šířkou 38 metrů. MSC Splendida a MSC Fantasia pojmou 4363 pasažérů, MSC Divina a MSC Preziosa 4345 osob. Třídu Musica tvoří MSC Magnifica (2010), MSC Poesia (2008), MSC Orchestra (2007) a MSC Musica (2006) vážící 90 000 tun, přepravující na 3 000 pasažérů. Třída Lirica zahrnuje MSC Sinfonia (2005), MSC Armonia (2004), MSC Opera (2004) a MSC Lirica (2003) s váhou 60 000 tun s kapacitou 2 000 hostů. Filosofií MSC Cruises je zvýšení zodpovědnosti vůči lidskému potenciálu a životnímu prostředí v oblastech jejího působení.

  Předsevzetím společnosti je také ochrana mořských ekosystémů, tak jako bezpečnost a zdraví pasažérů a zaměstnanců, za což byla také několikrát oceněna. Celková kvalita jak v oblasti služeb, tak i stravování na lodích i v přístavech je podložena certifikáty: ISO 14001 za management v oblasti životního prostředí, ISO 22 000 za catering a OHSAS  18001 za zdraví a bezpečnost na lodích. Za kvalitu a bezpečnost jídla ve všech aspektech ručí certifikát ISO 9001. K ochraně moří společnost přispívá dobrovolným snížením emisí v přístavech na úroveň daleko nižší, než jsou zákony stanovená minima. K ještě většímu prohloubení sociální zodpovědnosti společnost MSC Cruises napomáhá svým partnerstvím s UNICEF (2009). V současnosti se jedná o výpomoc ve výši přes  2 miliony euro.  Filosofie společnosti „Středozemní způsob života“ poskytuje unikátní zkušenost pro pasažéry po celém světě. Hodnoty jako „autenticita, lidskost a vřelost“ jsou alfou a omegou plaveb, což pramení jak z pohostinnosti mnohojazyčného personálu, tak z jedinečné kuchyně a způsobů přípravy pokrmů. Dobré jídlo jako filosofie života je o kvalitě a různorodosti, objevování a sdílení. Péče o tělo tvoří pak jeho nedílnou součást – což zaručuje MSC Aurea Spa, wellness a fitness centrum

  MSC GRANDIOSA

  nová loď MSC CRUISES

  Riviera Tour 17.11.2017

  Dva týdny před zahájením služby MSC Seaside bylo v Saint-Nazaire slavnostně oznámeno jméno první lodě třídy Meraviglia-Plus. Ponese jméno MSC Grandiosa a bude jednou z největších lodí, které byly v Evropě postaveny.

  MSC GRANDIOSA na nových plavbách s RIVIERA TOUR
  MSC GRANDIOSA na nových plavbách s RIVIERA TOUR
  Předseda správní rady MSC Cruise Pierfrancesco Vago  ke jménu lodi dodává: „MSC Grandiosa je nazvána tak, aby její jméno odráželo velkolepost a vznešenost.“

  MSC GRANDIOSA na nových plavbách s RIVIERA TOUR

  MSC GRANDIOSA na nových plavbách s RIVIERA TOUR

  Jméno nové lodi bylo oznámeno během slavnostního řezání oceli v loděnicích STX-Europe. Tato slavnost, kdy je po mnoha letech plánování zahájena fáze vlastní stavby lodi, je velkou událostí pro celou plavební společnost. Navíc se tak stalo v den mincovní slavnosti MSC Bellissima, což ukazuje odhodlání, s jakým se MSC rozhodlo splnit svůj mnohamiliardový plán na stavbu lodí nové generace. Obě lodě budou spuštěny v roce 2019.

  Společně se svou sesterskou lodí, jejíž jméno ještě nebylo oznámeno, budou vylepšenou verzí třídy Meraviglia, do které patří i MSC Bellissima. Svým hostům nabídnou první muzeum umění na moři s kolekcí klasického i moderního umění, vnitřní promenádu s virtuální oblohou, velký aquapark a mnoho dalšího. Stejně jako na MSC Meraviglia, i na těchto lodích budou na cestovatele čekat vystoupení kanadského akrobatického cirkusu Cirque de Soleil.

  Grandiosa je čtvrtou z lodí, které jsou v dnešních dnech budovány pro MSC Cruises. Kromě ní jsou to MSC Bellissima a MSC Seaview s MSC Seaside v severoitalském Monfalcone. Seaside bude slavnostně spuštěn už 30. listopadu 2017 v Terstu a vy s námi můžete být u toho. Sledujte naše FB stránky a Instagram a buďte u toho s námi!

  ORIGINÁLNÍ OBRAZY SVĚTOVÝCH MISTRŮ NA MERAVIGLIA-PLUS

  Riviera Tour 8.6.2017; autor: Dominik Číž 

  Představte si ten pocit. Procházíte se na své dovolené po lodi a najednou dostanete chuť pokochat se krásou obrazů starých světových mistrů umění. Donedávna jste na lodích museli buď využít internet a podívat se na jejich snímky na internetu, nebo počkat, až loď dopluje do přístavu, kde jste si obrazy prohlédli v některém místním muzeu.

  Renesanční obraz Zrození Venuše; zdroj: ateo.cz

   

  Na nových dvou lodích třídy Meraviglia-Plus, které vyplují v letech 2019 a 2020 tento problém mít nebudete. Originálními díly z období Renesance a Impresionismu se totiž budete moci pokochat přímo na lodi.

   Novinku představil na začátku června tohoto roku během Předávacího ceremoniálu MSC Meraviglia předseda správní rady MSC Cruises Pierfrancesco Vago spolu s výkonným ředitelem Gianni Onoratem.

   Jejich vize je tedy následující: společnost ve spolupráci se světovými muzei umění představí jejich díla přímo na palubě svých dvou nových lodí. Mezi partnerskými muzei jsou například pařížský Louvre, madridské Prado a několik dalších institucí z Itálie, hlavně ve Florencii.

   Díla zapůjčená z těchto muzeí budou vystavena v Muzeu Kultury na dvoupatrové promenádě s LED obrazovkami na stropě uprostřed lodi, kterou už známe z právě pokřtěné MSC Meraviglia.

   S nápadem vytvořit muzeum výtvarného umění s originálními obrazy přišel už jmenovaný výkonný ředitel MSC Gianni Onorato. Pro webové stránky Seatrade Cruise k tomu řekl:

   “Bude to úžasná věc, která doplní už tak oblíbenou část lodi o umělecká díla, která budou vystavena ve vyhovujících atmosférických podmínkách za speciálním neprůstřelným sklem, díky nimž tak vytvoříme stejné podmínky jako v kterékoliv galerii na zemi.”

   A pan Vago k tomu dodává: “Představte si, že tak můžete vidět originálního Michelangela nebo obrazy impresionistů, a k tomu se pak ještě dozvědět něco o umělcově životě  a časech, ve kterých žil.”

   Aby byli obrazy ochráněny i před různými nepředvídatelnými okolnostmi, vyjednává nyní lodní společnost speciální pojištění, jehož finanční krytí bude výrazně vyšší, než u jiných cenných aktiv na palubě.

  Meraviglia-Plus na plavbách s RIVIERA TOUR
  Loď třídy Meraviglia-Plus (dole) v porovnání s lodí třídy Meraviglia (nahoře)

  __________________________________________________________________________________________

  UVEDENÍ NOVÝCH LODÍ MSC WORLD

  Riviera tour 6.6.2016  Dominik Číž

   MSC Cruises během předávacího ceremoniálu lodě MSC Meraviglia v loděnicích STX-France ve francouzském městě Saint-Nazaire oficiálně potvrdilo objednávku na stavbu 4 nových lodí, označených jako třída “World”.

   Lodě s výtlakem 200 000 námořních tun budou 335 metrů dlouhé, 47 metrů široké a pojmou až 6 850 pasažérů v 2 760 kajutách. Pro srovnání, právě dostavěná loď MSC Meraviglia, která je aktuálně čtvrtou největší lodí světa, má výtlak 171 598 námořních tun, 315 metrů délky, je 43 metrů široká a do svých 2 250 kajut ubytuje až 5 700 cestujících. Objem nových investic do těchto čtyř nových lodí bude činit závratných 4,5 miliard euro, což je podle současného kurzu více než 118 miliard korun.

  Příď lodi MSC World s futuristickým tvarem písmene "Y"; zdroj: mscfans.it
  Příď lodi MSC World s futuristickým tvarem písmene "Y"; zdroj: mscfans.it

  Futuristický tvar přídě do tvaru písmeny “Y” nabídne více výhledů na moře a bude jím zvětšen prostor pro balkónové kajuty. Koncept nazývaný “G bow”, kdy je příď umístěna vertikálně do úhlu 90 stupňů, je speciálně vytvořen kvůli větší stabilizaci lodi. Loď bude poháněna zkapalněným zemním plynem (LNG) a omezí tak produkci emisí CO2 na minimum.

   Podle předběžných informací zde bude připraveno mnoho inovací, hlavně pro rodiny s dětmi, jako rodinné vesničky, panoramatická záď a skleněný průhledný bazén.

    Během ceremoniálu se k plánům na stavbu vyjádřil i předseda představenstva MSC Cruises, Pierfrancesco Vago: ”Dnes, když uvádíme nové plavidlo MSC Meraviglia, která představuje počátek další fáze našeho růstu, jsme potěšeni, že můžeme potvrdit další část našeho desetiletého investičního plánu - “The World Class”. Tato nová plavidla prodlouží naše partnerství s STX France až do roku 2026, přičemž během tohoto období bude vybudováno více než sedm dalších inovativních lodí.

  Zdroj vizualizací: mscfans.it a seatrade-cruise.com  KŘEST NOVÉ  MSC MERAVIGLIA

  Riviera tour 4.6.2016  Dominik Číž

  MSC společnost pokřtila největší postavenou loď  evropskými majiteli. MSC Meraviglia přináší zázrak z Le Havre, loď která je připravená pro všechny roční období .

  Le Havre, Francie, 3. června 2017 – byla pokřtěna MSC Meraviglia, největší div flotily MSC Cruises, pokřtila ji křtít slavná hvězda filmového plátna, legenda a kmotra všech lodí MSC Cruises, Sophia Loren. S výtlakem 167600 tunami a kapacitou hostů 5,714 je MSC Meraviglia největší lodí postavenou evropskými vlastníky lodi, je také největší lodí MSC Cruises.


  WWW.RIVIERATOUR.CZ- MSC MERAVIGLIA
  Pan Vago při projevu o MSC CRUISES na křtu MSC MERAVIGLIA

  MSC Cruises je největší soukromě vlastněná společnost s plavebními trasami po celém světě a má také vedoucí postavení na trhu v Evropě, Jižní Americe a Jižní Africe. Slavnostního křestu lodi MSC MERAVIGLIA v Le Havre se špičkovou zábavou mezinárodních umělců a s exluzivní gala večeří ve společnosti speciálních hostů a s klíčovými partnery z oblasti cestovního ruchu mezi než patří i CK RIVIERA TOUR – autorizovaný prodejce plaveb MSC CRUISES pro ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO,se účastnili i mezinárodní média a top management společnosti MSC Cruises v čele s Gianluigi Aponte, zakladatelem MSC Group a také vlastníkem lodi, se svou rodinou Aponte a Aponte-Vago.

  WWW.RIVIERATOUR.CZ- MSC MERAVIGLIA

  VIDEO KŘEST MSC MERAVIGLIA- nástup posádky

  „Máme ambiciózní vize do budoucna a značka MSC Meraviglia začíná novu éru naší společnosti. Z tohoto důvodu je pro nás všechny z MSC Cruises dnešní večer velmi hrdou chvílí, stejně jako vidíme název první lodi nové generace, pojmenované zázračná a udivující.“ řekl Pierfrancesco Vago, výkonný předseda MSC Cruises

  Nové lodě přijdou do provozu v průběhu příštích deseti let a připojí se k lodím představují inovaci, stejně jako nejmodernější špičkové technologie, které vytvoří nezapomenutelné zážitky z dovolené pro všechny hosty všech věkových kategorií na moři. MSC Meraviglia je první lodí, kde tyto vize ožívají, stanovuje nový standart výletních lodí jako cíl sám o sobě.“


  VIDEO - KŘEST LODI MSC MERAVIGLIA- SOPHIA LOREN


  WWW.RIVIERATOUR.CZ- MSC MERAVIGLIA
  Opravdová celebrita- SOPHIA LOREN křtí loď MSC MERAVIGLIA

  MSC Meraviglia je nová vlajková loď společnosti a je 13. tým přírůstkem do flotily lodí MSC Cruises. Je první z 11 nových lodí MSC Cruises, které mají vstoupit do provozu v průběhu příštích 10 let. I investiční plány v tomto průmyslu vychází na 9 biliónů eur.

  Nové lodě byly inspirovány krásami světa. Meraviglia znamená zázračná a udivující. Samotný ceremoniální křest hostil jednoho z nejvíce milovaných evropských umělců - Gad Elmaleh. Publikum bude také bavit Patrick Bruel, který zaspívá jeho nejvíce oblíbené písně. Korunním momentem večera bude průvod důstojníků lodi kdy  Sophia Loren přestřihne stuhu a MSC Meraviglia bude pokřtěna dle starodávné tradice šampaňským a ohňostrojem. Paní Loren má velmi blízký vztah s MSC Cruises více než deset let. Poprvé stala kmotrou lodi MSC Lirica v roce 2003. Jak rostla flotila MSC Cruises, paní Loren vždy pokřtila novou loď MSC Cruises, což se odráží  v duchu jedinečné krásy a elegantního stylu.

  WWW.RIVIERATOUR.CZ- MSC MERAVIGLIA
  MSC MERAVIGLIA -KŘEST

  Křest MSC MERAVIGLIA  byl ukončen VIP gala večeří od Michelinských hvězd,  kombinací vysoce kvalitních surovin a kulinářského umění připravené držitelem dvou Michelinských hvězd Héléne Daroze, který se pro menu inspiroval kombinaci chutí z Francie s trochou Anglie a vytvořil jednoduchý ale elegantní gurmánský zážitek pro všechny hosty. 

        VIDEO - KŘEST MSC MERAVIGLIA-atmosféra

  MSC MERAVIGLIA RIVIERA TOUR
  Majitelé CK RIVIERA TOUR na slavnostním křtu MSC MERAVIGLIA


  PŘÍPRAVA NA KŘEST NOVÉ LODI MSC MERAVIGLIA

  Riviera tour 25.3.2016  Dominik Číž

  Této slavnostní události můžete být přítomni i vy. Přímý přenos ze křtu nové lodi můžete sledovat na našem Facebooku.

  (PŘÍMÝ PŘENOS ZE KŘTU MSC MERAVIGLIA -SOBOTA 20.45 HODIN)

  Pokud jste stejně jako my nedočkaví, co nová loď přinese, přečtěte si následující článek. Seznámíme vás s lodí, její historií a mnohými zajímavostmi. Víte například, kteří dva nejmocnější státníci současnosti byli přítomni u zahájení  její stavby? 


  MSC Meraviglia bude největší lodí vyrobenou pro MSC Cruises a s výtlakem 167 600 námořních tun osmou největší výletní lodí na světě. Je první z řady 11 obřích výletních lodí, které budou spuštěny na moře do roku 2026. Název "meraviglia" znamená zázračná, udivující, čímž odkazuje na největší divy světa, podle kterých jsou pojmenovány i jednotlivé paluby lodi. S délkou 315 metrů, šířkou 43 metrů a výškou 65 metrů pojme až 5714 hostů a 1540 členů posádky.

  "Když stojíte v blízkosti světových zázraků jako je Koloseum, Eiffelova věž, nebo  mrakodrapů v Dubaji, vše, co můžete udělat, je lapat po dechu v úžasu. Je ohromující zamyslet se nad mistrovstvím a dovednostmi  lidí a jejich tvůrčí genialitu. Schopnost něco takového vymyslet, naprojektovat, vyrobit a zprovoznit."

  Loď bude mít několik druhů kajut a překvapí Vás novými druhy kajut zejména pro rodiny s dětmi. Taktéž oproti předchozím zažitým pravidlům již budou použity náramkové technologie pro platby, lázeňské procedury a speciální restaurace. Tento systém dokonce rodičům umožní lokalizovat své děti kdekoliv na lodi.

  Na lodi najdete i velkolepý venkovní aquapark připojený ke krytému zábavnímu parku, dále pak dvoupodlažní  salonek, vlastní tělocvičnu a dvě palubní promenády ve stylu středomořských vesnic. Celý strop uvnitř promenády bude pokryt obrovskýou 480 m² LED obrazovkou. Digitální obloha, schopna improvizovat výhledy, události, svítání a západ slunce, i hvězdnou noční oblohou bude naprosto úchvatná. Samozřejmostí je MSC Yacht Club - "loď na lodi" - s duplexními apartmány, vlastní soláriem, společenskou místností a restaurací.

  Kromě nejnovějších technologií  je projekt lodí Vista navržen pro neutralizaci emisí oxidu uhličitého. MSC Meraviglia nebude produkovat žádný kapalný odpad a bude schopena neutralizovat kouř a emise CO2. Energetická účinnost bude zaručena kontury trupu a pohonného systému.


  JAK SE STAVÍ NOVÁ LOĎ- MINCOVNÍ OBŘAD


  MSC Meraviglia je sofistikovanou kombinací state-of-the-art technologie, lásky k moři, designu, pohodlí a praktičnosti. Je to výletní loď, která oslní každého cestovatele. Může zakotvit v každém výletním přístavu na celém světě a rozšiřuje tak výběr tras a míst, které mohou její hosté navštívit.

  MSC MERAVIGLIA-RIVIERA TOUR autorizovaný prodejce pro ČR+SLOVENSKO
  Vizualizace prostorů Carousel Lounge, místa vystoupení Cirque de Soleil

  BUDOUCÍ FRANCOUZSKÝ PREZIDENT U ZAHÁJENÍ STAVBY

  Zajímavostí u této lodi je, že při slavnostním zahájení stavby vkládáním mincí do trupu lodi byli v únoru 2016 přítomni tehdejší francouzský ministr zemědělství Emmanuel Macron a starosta Le Havre Édouard Philippe. První jmenovaný byl letos v květnu zvolen francouzským prezidentem. Starosta Le Havre byl poté jmenován premiérem jeho vlády.

  Zleva: Emmanuel Macron (tehdejší ministr průmyslu), Pierfrancesco Vago (předseda MSC Cruises) a Édouard Philippe (tehdy starosta Le Havre); zdroj: lehavre.fr
  Ministr průmyslu Emmanuel Macron při tiskové konferenci během Mincovní slavnosti MSC Meraviglia; zdroj: cruisetricks.de

  PRVNÍ VYPLUTÍ NA VODU

  Vodní hladiny se nová loď poprvé dotkla v prosinci 2016 během procedury vyplutí "float-out". Uskutečnila se necelý rok po zahájení stavby. Vnější konstrukce lodi byla dokončena, proto bylo třeba přesunout loď ze suchého doku B do vedlejšího doku C, kde pokračovaly práce na jejím vnitřním vybavením. 

  VIDEO RIVIERA TOUR- jak se staví lod MSC MERAVIGLIA

  Celý postup se skládat z 80 různých operací a byl velmi pečlivě naplánován a naprogramován. Loď tehdy ještě postrádala jakýkoliv pohon, byla proto přesunuta pomocí 9 podpůrných lodí a 6 remorkérů. 

  MSC Meraviglia připlouvá do vedlejšího doku C; zdroj: msccruises.com

  ŽHAVÉ TESTOVÁNÍ NA MOŘI

  Na přelomu března a dubna 2017 probíhalo v Biskajském zálivu testování, které mělo rozhodnout o budoucím osudu lodi. Kdyby jím totiž loď neprošla a zástupci společnosti s ní nebyli spokojeni, mohli loď dodavateli vrátit a zakázku za téměř 1 miliardu € zrušit. 

  Zkoušky se konali autentických klimatických podmínkách, díky kterým bylo možno na lodi simulovat nárazové vlny energie, čímž byly vyzkoušeny i zatím neotestované systémy lodi. I přes náročnost zkoušek všechny systém bez problémů fungovaly, a tak se loď po 72 hodinách mohla vrátit do loděnice v Saint-Nazaire, kde byla pomalu připravována na slavnostní křest ve francouzském Le Havre.

  Trasa testovací plavby MSC Meraviglia v Biskajském zálivu; zdroj: mscfans.it
  MSC Meraviglia během testů; zdroj: mscfans.it

  SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ

  Po 772 dnech práce je dnes loď předávána do rukou svých majitelů. Děje se tak v rámci Vlajkové slavnosti, kdy bude na lodi slavnostně vytažena vlajka země, ve které je loď zaregistrována. U MSC Meraviglia je to netradičně Malta. Poté bude loď předána společnosti a svému kapitánovi Raffaeli Pontecorvo. Na slavnosti bude přítomen i vlastník společnosti Gianluigi Aponte a nový francouzský prezident Emmanuel Macron, o jehož úloze již byla v tomto článku řeč.

  Zítra ráno vyrazí loď ze svého rodiště do místa svého křtu v Le Havre, kam dopluje následující den. V sobotu pak bude slavnostně pokřtěna a začne se připravovat na svou první plavbu po Středomoří, na kterou s námi vyrazí první klienti z České republiky 10. června. Můžete se tedy těšit na spoustu fotografií, které vám zprostředkujeme na našem

  Facebooku.

  MINCOVNÍ SLAVNOST MSC SEAVIEW

  Riviera tour 5.2.2016  Dominik Číž

  Stavba nové lodi MSC Seaview byla zahájena. Jedná se už o druhou loď třídy Seaside a je dalším krokem v naplnění investičního plánu MSC Cruises do roku 2026 v hodnotě 243 miliard Kč. Práce na stavbě byly započaty 2. února 2017 mincovní slavností v doku loděnice Fincantieri a Riviera Tour byla při tom.

  JAK SE STAVÍ NOVÁ LOĎ MSC SEAVIEW-VIDEO

  Známe to všichni. Při každém zahájení stavby významných budov je nejdříve slavnostně poklepán základní kámen. Je to znakem toho, že práce na staveništi jsou započaty a konstrukci budovy už nic nestojí v cestě.

  Bohaté námořní tradice nám nabízejí podobný zvyk. Stavby lodí jsou už od nepaměti zahajovány vložením mincí do trupu lodi. Námořníci věří, že tím lodi poskytnou štěstí a požehnání do její služby. Tradice velí, aby se dva dlouholetí zaměstnanci reprezentující loděnici a vlastníka lodi ujali role kmotrů slavnosti a umístili dvě mince do jednoho z bloků trupu nové lodi.     

  Kmotrami nové lodi MSC Seaview se stala Michela Bullo za loděnice Fincantieri a Loredana Giammusso za MSC Cruises. Po proslovech šéfů svých společností byli mince uloženy do ocelového pouzdra na dílu trupu, který pak byl za zvuků evropské hymny Óda na radost přenesen obrovskými jeřáby na své místo v suchém doku loděnice, který ještě před necelými třemi měsíci hostil stavbu MSC Seaside. Video a fotoreportáž z průběhu akce si můžete prohlédnout pod článkem.

  Plavidlo samotné bude mít délku 323 metrů a výtlak 154 000 námořních tun. Maximální kapacita bude 5 179 hostů.

  Mottem pro celou generaci Seaside (MSC Seaside a Seaview ) je „The ship that follows the sun“, tedy „Loď následující slunce“.  Její význam osvětluje Gianni Onorato, výkonný ředitel společnosti MSC Cruises:

   „MSC Seaview přenese moře až ke svým hostům, a to zejména díky průkopnickému konceptu beach condo a dalším unikátním designovým a produktovým elementům, které jim umožní užívat si co možná nejvíce teplého počasí. S jedním z největších podílu venkovních prostor na moři si hosté budou moci užívat zvýšeného počtu balkónových kabin, výhledů na moře a venkovních veřejných prostor, které jsou navrženy tak, aby jim nabízeli co nejvíce moře a slunečního svitu. Nová loď se představí v červnu 2018 v destinacích západního Středomoří. Od září 2018 bude sloužit u břehů Jižní Ameriky v Brazílii.

  JAK BUDE VYPADAT NOVÁ LOĎ MSC SEVIEW-SEASIDE-VIDEO

  O MSC Seaview a dalším vývoji hovořil výkonný předseda správní rady Pierfrancesco Vago:

  „(MSC Seaside) bude také odrážet naši jedinečnou a trvalou snahu přinášet na trh tak inovativně koncipované lodě jako jsou ty z generace Seaside – jíž je MSC Seaview součástí - ve které se představí ještě další převratný prototyp.“

  Celou slavnost si můžete prohlédnout i v krátkém video-sestřihu na Youtube:
  MINCOVNÍ OBŘAD MSC SEAVIEW- video z ceremoniálu

  FOTOREPORTÁŽ Z MINCOVNÍ SLAVNOSTI:

  Program byl zahájen už 1. února prohlídkou sesterské lodi MSC Seaside, právě dokončované na protější straně loděnice. Lodě generace Seaside jsou téměř totožné, takto bude jednou vypadat i MSC Seaview
             

  Pokračovala předvedením tzv. mocking-up cabin. Takto budou kajuty generace Seaside vypadat.

  „For stronger partnership – Pro pevnější spolupráci“. Ředitel CK Riviera Tour Pavel Číž a Werner Fankhauser, ředitel MSC Kreuzfahrten (rakouská pobočka MSC Cruises), u ocelového pouzdra, do které budou následující den vloženy ony dvě mince.


  Mincovní slavnost byla zahájena dopoledne 2. února. Odehrávala se zčásti ve velkém průhledném stanu vedle suchého doku, kde před necelou stovku novinářů a fotografů z celého světa  předstoupil Giuseppe Bono, ředitel loděnic Fincantieri (na fotce u řečnického pultíku vpravo) a Pierfrancesco Vago, předseda správní rady MSC Cruises (vlevo).  

  Celému dílu nakonec požehnal i kaplan zdejší loděnice Don Lorenzo Boscarol.


  Blok trupu byl přenesen obřími jeřáby na své místo v konstrukci MSC Seaview. Stavba může oficiálně začít!


  Celou slavnost si můžete prohlédnout i v krátkém video-sestřihu na Youtube:
  MINCOVNÍ OBŘAD MSC SEAVIEW- video z ceremoniálu

  RIVIERA TOUR měla tu čest být jako jediná CK z ČR a Slovenska na této významné události. Velmi si toho Vážíme a naše velké poděkování patří plavební společnosti MSC CRUISES za pozvání na tuto výjimečnou akci. 

   

  MIAMI: RENOVACE TERMINÁLU "F"

  JE PŘIPRAVENA

  Riviera tour 5.1.2016  Dominik Číž

  Minulý měsíc započala stavba nového přístavního terminálu ve floridském Miami. Budova ponese označení Terminal F a její základní kameny společně položili Jorge Munilla, prezident stavební společnosti MCM, starosta Miami-Dade Carlos Gimenez, ředitel miamského přístavu Juan Kuryla a prezident MSC Cruises ve Spojených státech Roberto Fusaro.

  RIVIERA TOUR informační článek

  Počáteční fáze projektu začne renovací původního třípatrového terminálu. V druhé fázi bude k té původní přistavena nová třípatrová budova jižně od té stávající. Funkcí nové budovy bude zajištění nalodění cestujících, bude tedy obsahovat čekárny, toalety, či podpůrné kanceláře. Ve fázi 3 bude postaven třípatrový průchozí spojovací koridor spojující exitující terminál s nově postaveným.

  Riviera tour 5.1.2016 Dominik Číž

  Renovace zvýší celkovou kapacitu terminálu F a umožní tak obsloužit větší lodě než doposud, zejména ty od MSC Cruises, jako jsou MSC Seaside a MSC Divina. Celá rekonstrukce bude stát 37,5 mil $ (975 mil. Kč), po ní je očekáván růst 3 mil. $ (75 mil. Kč).

  Riviera tour 5.1.2016 Dominik Číž  MERAVIGLIA - PLUS  PŘICHÁZÍ

  Riviera tour  3.1.2016  Dominik Číž

  STX France a MSC Cruises oznámili uzavření smlouvy na stavbu dvou výletních lodí třídy „Meraviglia-Plus“.
  Pierfrancesco Vago, výkonný předseda společnosti, potvrdil sjednání předkupního práva na lodě „Meraviglia-Plus“ během slavnostního vložení mincí do trupu MSC Meraviglia už v únoru 2016. Nyní společně se stavitelem, kterým jsou loděnice STX France, uzavřela jeho společnost MSC konečný kontrakt na stavbu těchto dvou lodí. Ty tak budou dodány postupně v letech 2019 a 2020.


  Po dostavbě se stanou největšími loděmi, jaké byly kdy pro evropské plavební společnosti postaveny.  Celosvětově se svou velikostí umístí na druhém místě. Zakázka na stavbu lodí je součástí bezprecedentního investičního plánu, během kterého bude pro MSC Cruises postaveno 11 nových lodí v celkové hodnotě 9 miliard € (243 mld. Kč).

   
  Menší lodě typu „Meraviglia“, jejichž stavba právě naplno probíhá ve saint-nazairských loděnicích STX France, budou mít výtlak 167 000 tun a 2 250 kajut. Nové lodě „Meraviglia-Plus“ budou další evolucí tohoto typu s výtlakem 177 000 tun a místem pro 2 450 kajut.
  Pro vyznavače ekologického stylu života je třeba podotknout, že všechny lodě třídy „Meraviglia“ a „Meraviglia-Plus“ budou vybaveny nejnovějších technologií ECORIZON, která umožní snížit vypouštění škodlivých emisních plynů na úroveň regulačních požadavků platných od roku 2020. 


   

  O vybavení lodí se zatím mnoho neví. Zatím pronikly na svět informace o 95 metrů dlouhé LED obrazovce nad vnitřní promenádou, která se objeví na všech lodích této třídy. Také se mluví o unikátních galeriích a muzeích, která budou jako první instituce tohoto druhu na moři vystavovat mistrovská umělecká díla ve spolupráci s muzei a galeriemi z celého světa.


  Závěrem pro přehlednost dodáváme seznam dodání nových lodí MSC v období 2017-2026:

  • květen 2017: MSC Meraviglia
  • prosinec 2017: MSC Seaside
  • květen 2018: MSC Seaview
  • duben 2019: MSC Bellissima
  • říjen 2019: „Meraviglia-Plus 1“ (jméno zatím neoznámeno)
  • září 2020: „Meraviglia-Plus 2“ (jméno zatím neoznámeno)
  • 2021: „Seaside 3“ (jméno zatím neoznámeno)
  • 2022: World-Class
  • 2024: World-Class
  • 2025: World-Class
  • 2026: World-Class  POZNEJTE S NÁMI ČTVEŘICI NOVÝCH LODÍ SNŮ

  Riviera tour 15.11.2016  Dominik Číž

  Meraviglia, Bellissima, Seaside, Seaview – to jsou jména čtyř nových lodí flotily MSC Cruises. Stavba prvních dvou už probíhá ve francouzském Saint-Nazaire, další dvě jsou staveny v italském Monfalcone. Všechny lodě mají svá NEJ a zároveň má každá své osobité kouzlo. Pojďte se spolu s námi podívat, jak stavba takových lodí probíhá.

  MSC MERAVIGLIA

  Práce pokračují i na stavbě MSC Meraviglia. Na začátku září byla přemístěna ze suchého doku B do vedlejšího „mokrého“ doku C. Tím byli ukončeny práce na vnější konstrukci lodě a práce se přesunuly především do vnitřních prostor.

    Srdcem lodi se pomalu stává Středomořská promenáda s mnoha bary, restauracemi a obchody. To vše pod největší LED obrazovkou na moři.

  Dalším krokem stavby budou testy plavby na moři. První plavba Biskajským zálivem je plánována na březnu 2017. Druhý test v dubnu po sérii testů pod dohledem budoucího majitele, tedy MSC Cruises, rozhodne, zda společnost novou loď nakonec opravdu převezme. Jestli se to podaří, vyrazí opět do suchých doků pro poslední nátěr lodního trupu.

   Předání do rukou společnosti MSC potom proběhne na konci května a nakonec bude loď 3. června 2017 pokřtěna ve francouzském Le Havre.

  Fotky od Photo © Bernard Biger – STX France  MSC SEASIDE

  Riviera tour 10.11.2016  Dominik Číž

  V italském Monfalcone byla poprvé spuštěna na vodu loď MSC Seaside. Tzv. „float-out“ proběhl 25. listopadu a byla tak přesunuta ze suchého doku, aby uvolnila místo pro stavbu MSC Seaview.

  Na novém stanovišti probíhá dovybavení vnitřních prostor a dostavba lodi. Po svém dokončení bude Seaside plout průzračnými vodami Karibského moře.

  Ze zatím známých informací víme, že MSC Seaside bude mít hned několik NEJ:

  • bude lodí s NEJVĚTŠÍM PODÍLEM VENKOVNÍCH PROSTOR vůbec

  • jednou z NEJVYŠŠÍCH LODÍ na světě

  • NEJDELŠÍ LANOVÁ DRÁHA na moři (120 m)

  Křest lodi je plánován na prosinec 2017 v Miami.

   MSC BELLISSIMA

  Mezi lodě ve stavbě se nově přidala MSC Bellissima jako třetí z jedenácti nových lodí, které budou spuštěny v následujících deseti letech.

  Stavba byla zahájena 30.listopadu 2016 ve francouzském Saint-Nazaire tradičním slavnosti „řezání oceli“(steel-cutting), při které byl v loděnicích STX France připraven první ocelový plát tvořící trup lodi. Události se zúčastnil i výkonný předseda MSC Cruises Pierfrancesco Vago se ženou.

  Mimo jiné řekl: „MSC Cruises a STX France ušli společně od stavby MSC Lirica v roce 2003 dlouhou cestu. Naše současná flotila byla postavena ve zdejších loděnicích a právě nyní vytváříme budoucnost dvěma novými prototypy od STX France. Těšíme se tedy z toho, že můžeme během stavby MSC Meraviglia zároveň zahájit i stavbu MSC Bellissima.“

  Jak už její jméno napovídá, MSC Bellissima bude ztělesňovat krásu a vznešenost nových lodí. S tonáží 167.600 tun a kapacitou více než 5.700 hostů se stane společně s MSC Meraviglia největší lodí flotily MSC.

  Do flotily MSC se loď zařadí v roce 2019.

  MSC SEAVIEW

  MSC Seaview bude sesterskou lodí MSC Seaside a do služeb MSC Cruises vstoupí v květnu 2018. Jeden z jejich prvních dílů byl právě před několika dny přivezen do loděnic Fincanteri v Monfalcone z ligurského Janova.


   Na rozdíl od své starší sestry bude Seaview plout hlavně ve Středomoří a jejími domovskými přístavy budou Barcelona, Marseille a Janov.

  6 DŮVODŮ, PROČ PŘÍŠTÍ ROK VYRAZIT NA MSC MERAVIGLIA

  Riviera tour 10.10.2016  Dominik Číž

  MSC Cruises odhalilo další detaily o první z lodí nové generace chytrých lodí, která bude za necelých 12 měsíců spuštěna ve francouzském Le Havre. Na co se tedy můžeme na MSC Meraviglia připravit?


  CIRQUE DE SOLEIL

  Je tomu už půl roku od doby, kdy MSC Cruises uzavřelo exkluzivní partnerství s cirkusem Cirque de Soleil (česky „Sluneční cirkus“). Díky této spolupráci bude na lodích třídy Meraviglia vybudován speciální Carousel Lounge, ve kterém bude dvakrát denně 6 dní v týdnu probíhat strhující show, jediná svého druhu na moři. Lounge bude mít kapacitu 450 míst.

   OBOHACENÁ NABÍDKA PRO RODINY A ZÁBAVA PRO VŠECHNY GENERACE

  Rodina byla historicky vždy centrem služeb MSC. Na nové lodi byl proto vybudován Super Amusement Park, ve kterém najdete všechny služby pro všechny – děti i dospělé – na jednom místě. Tento prostor bude vytvořen s maximální pozorností na bezpečnost dětí a navíc dá prostor rodinám se seznámit mezi sebou navzájem. DOREMI Tech Lab s vychytávkami vytvořenými experty z LEGO a Chicco si zase určitě oblíbí všichni malí milovníci techniky.Kromě toho mohou rodiny využít Aqua Park se čtyřmi akčními vodními skluzavkami a brouzdalištěm.  Chvíle vzrušení plné adrenalinu zažijete na Himalájském mostě, kde se připojeni na laně můžete projít 60 metrů nad mořem.

  KOMFORTNÍ UBYTOVÁNÍ, KTERÉ SPLNÍ VŠECHNA VAŠE OČEKÁVÁNÍ


  Inovativní ubytování na MSC Meraviglia ukazuje cestu, kterou se MSC Cruises bude vydávat při stavbě svých lodí – centrem všeho jsou hosté, a to hlavně rodiny. Na výběr bude z 10 různých typů kajut, takže si každý přijde na to své

  Yacht Club 

  Nejluxusnější kajuty na lodi bude jako vždy nabízet exkluzivní Yacht Club – 3 patra se 78 pokoji, 15 vnitřními kajutami a dvěma obrovskými apartmány. Tyto dva vyhledávané bytové apartmány budou tvořeny velkou obývací místností a dvěma balkóny – jedním se širokým jídelním stolem a druhým se soukromou vířivkou.

   

  Spojovatelné kajuty

  Trend multi-generační dovolené se na lodích stále rozvíjí. Na MSC Meraviglia bude možno zkombinovat více než tři různé kajuty, které takto pojmou více než 10 hostů.

  OBROVSKÝ VÝBĚR JÍDLA A POCHUTIN

  Dvanáct různých restaurací a bufetů servírujících vždy čerstvé a bohaté jídlo Hlavní bufet bude otevřen 20 hodin denně a budou zde podávány různé středomořské speciality a mezinárodní kuchyně – včetně koutků etnické a „wellness kuchyně“, o které jsme psali v minulém článku.

  STŘEDOMOŘSKÁ PROMENÁDA

  Impozantní, 96 metrů dlouhá Středomořská promenáda s osmdesáti metrovou LED nebeskou obrazovkou, vytvářející velkolepou atmosféru po celých 24 hodin denně. Se strhujícími vizuálními efekty a celkovou harmonií se Promenáda stane společenským centrem lodi a výchozím bodem široké škály volnočasových aktivit. Kromě jiného se zde hosté budou moci jenom tak potulovat, sedět a užívat si zdejší atmosféru, nakupovat, nebo si pochutnat na zmrzlině nebo mnoha cenami ověnčené čokoládě od francouzské čokoládovny Jean Philippe Maury.

  Před každou večeří se na Promenádě odehraje oslňující průvod herců, zpěváků a tanečníků, doplnění speciální vizuální „mini-show“ na LED obloze.

  ELEGANTNÍ BAZÉNY A NOČNÍ ZÁBAVA

  MSC Meraviglia nabídne svým hostům výběr ze tří nádherných bazénů:

  Hlavní bazén na palubě 15 je inspirován břehy Miami South Beach, je 25 metrů dlouhý a bude nejbohatším vodním prostorem na moři. S příchodem noci se bazén změní na úžasnou vizuální podívanou, vytvořenou speciálním osvětlením.

  Aft Pool na palubě 16 nabízí okázalé výhledy přímo z lodi. V noci se tento prostor změní na taneční prostor, kde si hosté budou moci zatančit přímo pod hvězdným nebem.

  One Deck Pool na palubě 19 se stane místem odpočinku a ztišení. Je totiž určen výhradně pro hosty MSC Yacht Club.

  Prohlídka NA msc meraviglia*****+  TEREZKA KOSTKOVÁ NA PLAVBÁCH S RIVIERA TOUR

  Riviera tour 1.10.2016  Dominik Číž

  Terezka kostová na plavbách s RIVIERA TOUR

  Terezka Kostková- vynikající herečka a moderátorka letos vyráží na úplně jinou dovolenou a tentokrát na plavbu lodí MSC ORCHESTRA s CK RIVIERA TOUR. Jaké má pocity před plavbou a co jí na plavbách láká, přinášíme v krátkém rozhovoru.  

  • Riviera tour: Dobrý den Terezko, rozhodla jste se, že Vaše další dovolená bude plavba na moři. Co Vás k tomuto rozhodnutí vedlo?

  • Terezka Kostková: Láska k moři je u nás dědičná a stabilní, ale touha po vnímání ho z lodi vznikla z popudu mého devítiletého synka Toníka, který má intenzivní období pirátů z Karibiku, ale současně ho fascinuje Titanic…já mám zase ráda proměnlivost cesty…tato volba je tedy výsledek společných tužeb a úvah.  

  •  Riviera tour: Plavba na moři-pro nás suchozemce je to přece jen trošku jiná dovolená. Nemáte obavy z mořské nemoci, velkých vln a podobně?

  •  Terezka Kostková: Dokud mi nebyla položena tato otázka, tak jsem neměla. Už jsem plula na různých lodích několikrát a zatím čím větší loď, tím menší problémy. Tak věřím pevně, že nebudu přesvědčena o opaku.  

  •  Riviera tour: Co od plavby na moři očekáváte?

  • Terezka Kostková: Neočekávám naprosto nic…těším se na neznámo, porovnání různých destinací, ochutnávaní, poznávání, odpočinek, vůně, čas…a po předchozí otázce „očekávám“ tedy, že mi nebude špatně. 

  •   Riviera tour: Odkud jste získala informace o plavbách?

  • Terezka Kostková: Zcela synchronně ze dvou stran. Z internetu, kam jsem zadala svůj pátrací dotaz po plavbách na velkých lodích a současně mě stejným směrem jako internet nasměrovala má kolegyně a kamarádka Nela Boudova. Ta navíc posloužila osobními nadšenými referencemi, tak bylo jasno.  

  •  Riviera tour: Plavby na moři dnes nabízí spousta společností, pro kterou jste se rozhodla Vy a co Vás k tomuto rozhodnutí vedlo?

  • Terezka Kostková: Kromě již zmíněných referencí, následovalo natolik korektní, přátelské a milé jednání, že sympatie už jen rostly. Rodinný a osobní přístup, patrná láska k plavbám i plavícím se, je přesně to, na co slyším. 

  •   Riviera tour: V katalogu CK RIVIERA TOUR je prezentována plavba do Ruska právě s Vámi. Co Vás vedlo k rozhodnutí jet právě na tuto plavbu?

  • Terezka Kostková: Má chuť objevovat nová místa, má letitá touha navštívit sever a především Petrohrad.  

  •  Riviera tour: Plavba na lodích MSC. MSC CRUISES je italská společnost. Nemáte obavu z jejich jižanského temperamentu?

  • Terezka Kostková: S geny mé španělské babičky rozhodně nemám. Jedu v podstatě „domů“.  

  • Riviera tour: Teď k Vaší profesi. Co právě děláte, kam byste nás chtěla pozvat? Kde Vás můžeme vidět?

  • Terezka Kostková: V srpnu do kina na nového Zdeňka Trošku a jeho rodinnou komedii plnou klasických pohádkových triků Strašidla, od září opět na divadelní prkna divadel Broadwayi, Palace Viola a Rytířská a od října i k sobotní televizní a krásně tanečním večerům.  

  • Riviera tour: Moc Vám děkujeme. Přejeme Vám at se vše vydaří dle Vašich snů a přání. Můžeme prozradit, že navštívíte úžasné destinace na lodi MSC ORCHESTRA **** jako jsou Bari, Olympia, Athény, Korfu, Kotor a úžasné Santoriny. Přejeme opravdu úplně jinou dovolenou a budeme se moc těšit na Vaše pocity a dojmy z této plavby.

  MSC CRUISES PŘIPRAVUJE NOVOU EXKLUZIVNÍ

  DESTINACI V EMIRÁTECH

  Riviera tour 20.09.2016  Dominik Číž

  Je tomu mu už téměř rok od doby, kdy MSC Cruises představilo svůj plán na vybudování vlastního ostrova na bahamském útesu. Gianni Onorato, výkonný ředitel MSC, se tehdy zavázal, že i v následujících letech bude docházet k „dalšímu obohacování našich itinerářů a zpřístupňování unikátních zážitků, které hostům MSC umožní poznávat nové kultury a jejich krásy“.


  NOVÝ OSTROV MSC V PERSKÉM ZÁLIVU

  Svůj slib plavební společnost i nadále plní. Společně s Abu Dhabi Ports Authority, řídícím orgánem přístavů Abu Dhabi, už dva roky pracuje na vylepšování ostrova Sir Bani Yas Island. Na jednom z menších ostrůvků na jeho pobřeží vybuduje MSC tropický ráj se stovkami palem, stinnými chatkami a více než 2000 opalovacími lehátky přístupnými pouze pro hosty MSC. Ostrov také nabídne téměř 36 000 m2 pláží s jemným zlatým pískem a s hlavním ostrovem bude propojen dlouhou dřevěnou lávkou.Pro hosty MSC Yacht Club bude připraveno speciální místo s tzv. „finger food“, tedy jídlem, které se jí rukama, jako například kuřecí křidýlka a jednohubky. MSC Aurea Spa zase nabídne masáže v chatkách na pobřeží se strhujícím výhledem na moře. Sportovci se mohou těšit na spoustu aktivit, jako například na plážový volejbal, tenis, fotbal, nebo vodní sporty jako šnorchlování, pádlování nebo kayaking. V beduínském stanu si budete moci prohlédnout místní umění a řemesla. A samozřejmostí bude i bar s živou hudbou.Pro milovníky adrenalinu budou připraveny výlety v autech 4×4 nebo dynamické výlety na motorkách po přírodou vytvořených tratích kolem hlavního ostrova.

  TROPICKÁ OÁZA UPROSTŘED PŘÍRODNÍ REZERVACE

  Ostrov je také jednou z největších přírodních rezervací v regionu. Arabian Wildlife Park na hlavním ostrově je dnes domovem více než 13 000 původních a ohrožených zvířat, stejně jako milionů stromů a rostlin. Z plážového komplexu MSC budou mít návštěvníci přímý přístup do přírodní rezervace společně s mnoha speciálními exkurzemi, například výlet na koních, safari, nebo plavba ma tradičních plavidlech Dhau. Na výletech můžete spatřit žirafy, hyeny, nebo jaguáry v jejich přirozeném prostředí. Milovníci historie si také přijdou na své. Na ostrově se nachází zbytky starého křesťanského kláštera ze 6. století. 

  MSC FANTASIA V PERSKÉM ZÁLIVU

  První lodí kotvící u ostrova bude MSC Fantasia, jedna z největších a nejluxusnějších lodí MSC. Loď byla postavena v roce 2008 a stane se tak nejmladší, ale zároveň největší lodí v Zálivu.

  MSC WELLNESS EXPERIENCE

           BUDOUCNOST CESTOVÁNÍ

  Riviera tour 10.11.2016  Dominik Číž

  Představte si dovolenou, na které, kromě poznání mnoha nádherných míst, uděláte i něco pro své tělo. Zdá se vám to nemožné?

  WELLENESS PLAVBY msc cruises S RIVIERA TOUR

  Od dubna 2017 se nemožné stane možným. MSC Cruises totiž jako první plavební společnost na světě nabízí možnost wellness plaveb, které budou dostupné na všech jejich lodích. Na lodi vám na míru sestaví kompletní cvičební plán, který spolu s mnoha místy k cvičení na palubě zajistí vám i vašemu tělu možnost užít si zdravou dovolenou.

  Program wellness plaveb byl spuštěn navázáním úzké spolupráce s firmou Technogym, světovou špičkou ve výrobě posilovacích strojů a zdravém životním stylu. Kromě posilovacích strojů dodá firma i svoji mnoha cenami ozdobenou aplikaci mywellness, která podpoří osobní trénink hostů na lodi. Aby jejich trénink nebyl přerušen, budou ji moci používat i po návratu z plavby.Pro zákazníky budou připraveny i speciální výlety v přístavech. Mezi ty bude patřit například jogging v antické Olympii, jízda na kole v Kodani, lezení na horu Floiena v Norsku, zábavný triatlon na Cozumelu zahrnující plavbu na kajaku, běh a potápění, nebo trénink přímo na pláži v Rio de Janeiro.Na plavbách bude také kladen velký důraz na stravování. Spolupráci s nutričními experty z Technogym přinese širokou nabídku chutné a zároveň vyrovnané kuchyně pro sportovce. V bufetech pro ně bude otevřena nová část s velkým výběrem snídaní, obědů i večeří připravených s důrazem na zdravý životní styl.Nové kajuty pro sportovce budou vybaveny minibarem se sportovními nápoji a bezplatným internetem pro využívání aplikace mywellness. Na začátku plavby obdržíte zdarma uvítací balíček od Technogym se sportovním oblečením a ručníky. Svůj cvičební plán můžete konzultovat osobně s svým trenérem.  MSC CRUISES POTVRDILO V PŘEDSTIHU STAVBU

  DVOU DALŠÍCH LODÍ NOVÉ GENERACE

  Riviera tour 10.11.2016  Dominik Číž


  Dvě nové lodě třídy „Meraviglia-Plus“ se budou moci pochlubit zvýšenou nosnosti i zvětšením celkové velikosti lodí.


  Ženeva, Švýcarsko, 1.února 2016 – Dnes při slavnostním vkládání mincí do kýlu právě budované lodě MSC Meraviglia potvrdila společnost MSC Cruises dohodu o stavbě dvou nových lodí v docích STX-France. MSC Cruises je nyní největší světovou soukromou plavební společností a drží prvenství na trzích v Evropě, Jižní Americe a Jižní Africe. Dvě nové lodě budou zahrnuty do nové „nadtřídy“ lodí Meraviglia Plus a budou se moci pochlubit kupříkladu zvětšením tonáže i celkové velikosti na 2444 kajut a zvýšením maximální LSA (počet pasažérů a posádky) na 8000 pasažérů.

  Dvě nové lodě budou dodány v říjnu 2019 a září 2020, čímž předejmou o dva roky dodání dalších čtyř lodí třídy Meraviglia.

  Další novinkou je také umístění dvou muzeí klasického i současného umění na palubách lodí Meraviglia Plus, které se tak stanou prvními a jedinými muzei umění na světových mořích.

   Slavnostní ceremoniál se konal v loděnicích STX-France za přítomnosti francouzského ministra hospodářství Emmanuela Macrona a Edouarda Philippeho, starosty Le Havre a člena francouzského parlamentu. Staletá tradice vkládání mincí tak představovala příležitost ukázat pokrok v pracích na MSC Meraviglia médiím i široké veřejnosti. Loď by měla být spuštěna v červnu 2017.

  Pierfrancesco Vago, předseda představenstva MSC Cruises, k tomu řekl: „Naše dlouholetá spolupráce s STX-France a pokračující růst naší společnosti mi umožňuje už dnes s velkým předstihem potvrdit existenci dohody o stavbě dalších dvou lodí. Dvě nová plavidla třídy Meraviglia-Plus budou ještě větší a delší, stejně jako bohatší na funkčnost a vybavení, čímž potvrdí pozici MSC Cruises jako nejvýraznějšího inovátora pokud jde o design lodí a zážitky, které pro naše hosty vytváříme.”

  Laurent Castaing, prezident společnosti STX-France: “Tato zakázka dál rozvíjí jedinečné a pozoruhodné partnerství, které jsme za ty roky, kdy stavíme tyto lodě, s MSC vybudovali. Důkazem kvality našich vztahů s takto náročným klientem je, že nám stále důvěřuje a že se díky zkušenostem z těchto projektů naučily naše týmy spolupracovat tak, aby daly flotile lodí MSC Cruises mimořádnou úroveň modernosti, výkonnosti a bezpečnosti. Jsem velmi pyšný, že můžeme přispívat k růstu a úspěchu našeho zákazníka, jehož plány z něj činí jednoho z největších majitelů lodí na světě.”

  MSC Cruises dnes také oznámilo, že MSC Meraviglia bude pokřtěna ve francouzském přístavu Le Havre.

  Pan Vago dodává: “To, že už pojedenácté stojíme zde v loděnicích STX-France na slavnosti vložení mincí je odrazem toho, jak silné jsou naše pouta s Francií, kde byly postaveny všechny lodě naší současné flotily. Z MSC Cruises to dělá největšího zahraničního soukromého investora ve Francii a jednoho z nějvětších investorů vůbec – už jsme zde investovali 8 miliard (216 mld. Kč; pozn. překl.).

  Proto je mi potěšením oznámit, že MSC Meraviglia nebude pokřtěna nikde jinde než ve Francii, a to 1.června 2017 v krásném přístavu Le Havre, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Poté stráví svou první plavební sezónu ve Středomoří a jejím domovským přístavem bude taktéž francouzská Marseille.”

  Ministr Macron k tomu prohlásil: ”Stejně jako zbytek lodí MSC Cruises bude i MSC Meraviglia pokřtěna ve Francii jako důkaz pevných vztahů mezi skupinou MSC a Francií.

  Zakázka na dodávku dvou nových lodí třídy Meraviglia (dodaných v roce 2019 a 2020), kterou dnes slavíme, je dalším důkazem věrnosti MSC loděnicím STX-France a uznáním odbornosti a vynikající úrovně zaměstnanců a subdodavatelů STX-France.”

  Meraviglia-Plus je novou generací lodí pro všechny roční období. Jejich předností bude špičkový design, nevšední funkce a samozřejmě středomořská atmosféra, která je pro MSC srdeční záležitostí. To vše bude přivedeno k životu s mistrovstvím v každém detailu. S délkou 331 metrů a 200 přidanými kajutami budou mít obě nové lodě kapacitu téměř 6300 hostů. Budou moci kotvit v kterémkoliv přístavu na světě, což z nich učiní ideální volbu při plánovaní dovolené.

  Unikátní budou i veřejná prostranství plná módních butiků, restaurací a tichých zákoutí vhodných pro nakupování, stravování a odpočinek, stejně jako pro společenský život. Interiér promenády bude tvořit i impozantní, 111 metrů dlouhá nebeská LED obrazovka, jejíž světlo a okolní výhledy zde vytvoří jedinečnou atmosféru.

  Další klíčovou odlišností zážitků s MSC Cruises se stává jejich závazek zpřístupnit svým hostům tu nejbohatší možnou škálu zábavy. Nedávno oznámené partnerství s Cirque de Soleil umožní hostům MSC sledovat jejich exkluzivní představení přímo ve společně navržené a za tím účelem postavené jídelně. Kulturní zážitek bude představovat i první muzeum klasického a současného umění svého druhu na moři. Umožní hostům objevovat světovou kulturu nejen prostřednictvím destinací z bohatých programů, ale i přímo na palubě skrze díla mistrů z celého světa ve spolupráci s předními světovými centry kultury, muzei klasického i moderního umění, a také s veřejnými i soukromými institucemi.

  Dále se lodě třídy Meraviglia a Meraviglia-Plus budou snažit vytvořit nový standart v oblasti inteligentních lodí díky ohlášenému partnerství s firmou Samsung. Ta jim dodá technologii nové generace se vším všudy, od zobrazovacích displejů, přes mobilní lékařské vybavení, až po výrobky určené pro rozšíření zážitků hostů.

  Dvě nové lodě budou stát 1,6 miliard € (43 mld. Kč), a tak se investice MSC Cruises do nových lodí navýší na 3 miliardy € (81 mld. Kč při současném kurzu – 1€=27Kč; pozn. překl.) 

  Zhodnocení roku 2015

  Na tiskové konferenci následující po slavnosti, Gianni Onorato, výkonný ředitel MSC Cruises, řekl: “V roce 2015 vykázala společnost MSC Cruises oproti minulým rokům bezprecedentní růst – meziroční nárůst prodejů o 10 procent při odbavení 1,7 miliónů hostů cestujících na jedné z našich hypermoderních lodí. Na klíčových trzích – v Itálii, Německu, Španělsku a Francii – byl navíc nárůst rychlejší než u zbytku trhu, což mělo za následek zvýšení našeho celkového podílu na tomto trhu.”

  V průběhu minulého fiskálního roku společnost dále upevnila své vedoucí postavení v Jižní Americe a Jižní Africe. Dále pokračuje rozšiřování globální působnosti mimo centrum ve Středomoří a Severní Evropě. MSC se stalo první plavební společností, která učinila z Kuby svůj domovský přístav. Bylo rovněž oznámeno umístění první lodě do Číny, a to od května 2016. Lodě MSC Musica a MSC Fantasia posílí naši nabídku plaveb z Dubaje, Abu Dhabi a Ománu. V Karibiku operuje z Miami celoročně MSC Divina a od prosince 2017 i MSC Seaside, z Havany pak od prosince 2016 MSC Opera a MSC Armonia.

  “V roce 2016 očekáváme 6 procentní meziroční nárůst” uzavírá ředitel Gianni Onorato.


  Ocenění nejlepších prodejců plaveb

  MSC CRUISES 

  Riviera tour 15.11.2016  Dominik Číž


  Hanka ČÍŽOVÁ z RIVIERA TOUR přebírá prestižní ocenění MSC CRUISES

  Dnes večer převzala majitelka CK RIVIERA TOUR Hanka Čížová na společensky velmi významném setkání nejlepších prodejců MSC CRUISES prestižní ocenění

  Dobrý den, vracíte se z prestižního udělování cen plavební společnosti MSC Cruises. Jaké jsou Vaše první pocity? „Především jsem opravdu velmi poctěn, že nás plavební společnost na tuto akci vůbec pozvala. Je úžasné právě to, že z cca 12.000 obchodních zástupců jsme byli vybráni právě my – CK RIVIERA TOUR

  Prezentace RIVIERA TOUR-MSC STARS

  Žádné ocenění ale domů nevezete, nemrzí Vás to trochu?
  Vůbec ne. Když jsme se na lodi dozvěděli, že jsme byli nominováni v kategorii nejlepší skupinový operátor, už to bylo obrovské ocenění. Navíc tento výběr nebyl jen za Českou Republiku, ale i za Slovensko a celý Rakouský trh. Nominace v této kategorii je pro nás fenomenální úspěch, protože nám to zcela jasně potvrzuje, že služby, které pro naše klienty poskytujeme, hodnotí kladně nejen naši klienti, ale i plavební společnost. Navíc u kategorie nejlepší skupinový operátor je přesně ta cílová oblast, na kterou se specializujeme. Tedy plavby s dopravou a delegátem a samotné ocenění Stars je důkazem, že tuto práci děláme opravdu dobře.“
  V čem si myslíte, že pramení úspěch Vašeho produktu – Plaveb s dopravou a delegátem?
  Standardně bych řekl – v kvalitě služeb, ale bylo by to velmi klišé a obecné. Ale ono tomu opravdu tak je. V určitých věcech je RIVIERA TOUR opravdu výjimečná a zde máme obrovský náskok před konkurencí, která se nám snaží buď šlapat na paty – to je v tom lepším případě nebo pak různými podrazy, ba až nutno říci podvody na klienta, což je ta horší varianta.“
  Říkal jste, že v určitých věcech jste výjimeční, v čem tedy?


  Nemůžu pochopitelně zveřejnit všechna pozitiva, co je jako kdybych vám tu dal návod, jak si založit cestovní kancelář. Ale můžu prozradit, že je obrovskou devizou, že již od samotného počátku naší existence spolupracujeme pouze s jednou plavební společností MSC Cruises. Za ta léta, nejen že máme vybudováno určité postavení, což se mimochodem projevilo i v samotné nominaci, ale známe všechny lodě do posledního detailu, přístavy, destinace a procedury na lodích, a to přináší našim klientům mimořádné služby, které pak dokáží ocenit.“
  Spokojenost klientů je vidět i na recenzích vašich klientů, mě však zarazila vaše odpověď, kde jste se zmínil o dobré a špatné konkurenci. Můžete to nějak vysvětlit?
  Ale ano. Nejprve ta dobrá – zdravá. Nabízí služby srovnatelné nebo podobné a snaží se nám konkurovat. To je ta dobrá konkurence“
  Ale to Vám přece musí vadit, ne? „Naopak. Ta nás totiž žene k lepším výkonům, k tomu, abychom neusnuli na vavřínech, abychom neustále inovovali, zlepšovali, doplňovali naše služby. A to je dobře pro klienty, i pro nás.“
  A co ta druhá? Špatná konkurence.
  Většinou je založena na klamavé reklamě, na kterou klienti rychle naletí. Proti takové jsme téměř bezmocní a můžu prozradit, že právě tento problém jsme řešili právě včera na obchodním jednání.“
  A jak takovou nabídku může klient odhalit?
  To je ten problém, většinou ji nepozná. Alespoň ne na začátku. Problémy přijdou až před odjezdem. Za loňský rok nás kontaktovalo několik desítek klientů s tímto problémem. Výsledkem jednání byla dohoda, že učiníme vše proto, aby se takové případy neopakovaly.“
  Můžete podvedeným klientům nějak pomoci?
  Ano, zcela určitě. Poskytneme jim přímý kontakt na Managera plavební společnosti MSC Cruises zodpovědného pro Český a Slovenský trh, který bude tuto situaci s nimi řešit ale i my jim pomůžeme odbornou pomocí nebo výběrem náhradní plavby apod.“
  Pojďme však k příjemnějším záležitostem. Co plánujete nového, jsou u Vás nějaké změny?
  Ano, zcela jistě. S rozvojem naší CK RIVIERA TOUR bylo nutno reorganizovat celou společnost. RIVIERA TOUR má od ledna letošního roku nové rozšířené prostory, přijali jsme nové zaměstnance a připravujeme zajímavou novinku, která v dubnu letošního roku rozšíří naši prezentaci a prodej plaveb. Novinkou bude i nový katalog plaveb, který již brzy bude k dostání. V souvislosti se změnami, které se na rok 2015 plánují, dojde i ke změně obchodní politiky a marketingu plaveb již na rok 2015. Nechci však nic předbíhat, vše se naši klienti včas dozvědí.“
  Zmínil jste také změnu obchodní politiky. Budou plavby ještě levnější?
  Právě naopak,myslím že trend půjde jiným směrem.Plavby na rok 2015 rozhodně podraží a to znatelně. Jedním z faktorů je i navýšení kurzu České Koruny vůči Euru, ale i zejména fakt, že bude podstatně méně volných kapacit na lodích, což zvedne cenu plaveb. Již v letošním roce je nabídek Last Minute minimum a skutečnost je taková, že plavby jsou i půl roku předem vyprodány.“
  Na příští rok se tato hranice tedy zcela jistě posune, kdy tedy nakoupit plavbu? „Nebojte se nakoupit plavbu třeba rok předem. Zejména, co se roku 2015 týká. Pro takové klienty budeme mít i letos zajímavé akce.U CK RIVIERA TOUR máte garantováno,že se plavba s dopravou a delegátem opravdu uskuteční,dovolenou si vyberete včas a na víc máte i garanci ceny.
  Garance ceny-letos byla skoková změna kurzu koruny vůči euru.Jak to poznamenalo Vaše klienty?
  Klienti kteří již měli uzavřené cestovní smlouvy a zaplacené zálohy vydělali na tom,že si je nakoupili včas.Těmto klientům jsme ceny nijak neupravovali a zůstali původní.Pochopitelně byla to pro nás velmi velká finanční ztráta.Ale přece klientovi,který si u nás nakoupí zájezd rok předem,což je cca 65% klientů nemůžeme říci “Sorry,doplať nám ještě 5000 třeba Kč“.Tam by se úplně ztratil efekt včasného nákupu plaveb,který propagujeme.Proto i do budoucna plánujeme propagaci nákupu plaveb včasným nákupen za zajímavé ceny a klienti se mohou těšit i na novinky ze strany plavební společnost jako je například přestavba lodí Armonia,Lirica a Sinfonia na nový standart ***** lodí ,na kterých přibude více než 200 balkonových kajut..
  To jsou velmi zajímavé informace,za které děkujeme a přejeme příjemný let s spoustu spokojených mořeplavců.


  Kontaktní formulář

  Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme