Opět je nutné si uvědomit, že jsme na plavbě. Nejsme na hotelu, kam může přijet taxi až před vchod recepce. Jsme na lodi a na obrovské lodi. Její zakotvení v přístavu není jednoduchou záležitostí a tak je nutné počítat se skutečností, že v některých destinacích pokud se chceme dostat do města, to bude trochu složitější. Pokud nejste jazykově zdatní a zcestovalí, rozhodně doporučujeme využít plaveb s dopravou a delegátem, kde Vám odpadne spousta starostí s přepravou v destinacích. Ale i tak je nutno počítat s investicí do přepravy v některých přístavech.

TRANSFERY MSC CRUISES

 V některých přístavech je nutné využít lodních transferů. Jsou to zejména přístavy, které jsou situovány dál od historického centra. Tyto transfery se dají zakoupit až na lodi a není možno je zakoupit u cestovní kanceláře. Ceny těchto transferů jsou cca 8-18 eur/osoba. Děti mají na transfery slevu. Transfery zakoupíte na lodi na Excursion desk na palubě 6 nebo 7.  Z nejčastěji využívaných přístavů je vhodný transfer v Marseille, Salernu, Valencii, Barceloně, Mallorce, Ibize, Goteborgu, Brindisi, Kodani, Malaze a Dubrovníku. V některých přístavech (Civitavecchia, La Spezia, Salerno) je zakázán pohyb po přístavu a od přijímací brány k lodi vás převeze přístavní transfer - shuttle bus. Tato služba je zdarma. Pokud cestujete s dopravou a delegátem o zajištění lístků na transfery se postará Váš delegát.

TENDER

Během plavby jsou přístavy, kde naše loď zakotvit nemůže. Loď proto zůstane zakotvena na moři a na pevninu Vás plavební společnost přepraví zdarma tzv. tendrem. Tender je přeprava z lodi na pevninu buď záchrannými čluny, nebo najatými čluny v přístavu. Zpravidla je při tendru ráno před vyloděním nutné si zabezpečit vyloďovací číslo - tender tickets, který určuje pořadí a čas Vašeho vylodění z lodi.  Pokud cestujete s dopravou a delegátem o zajištění lístků na tender se postará Váš delegát.

VÝLETY S MSC CRUISES

Užijte si úchvatné výlety za poznáním toho nejlepšího z každé pozoruhodné destinace. V každé destinaci nabízí plavební společnost MSC Cruises pestrou paletu zájezdů a výletů. Využijte možnosti navštívit ta nejkrásnější místa na zemi v doprovodu průvodců. Výlety jsou v anglickém, německém, italském, španělském a francouzském jazyce.Seznam výletů Vám zašleme před uzavřením cestovní smlouvy,kde si můžete v pohodlí domova výlety vybrat a zakoupit v rámci Vaší cestovní smlouvy. 

V některých destinacích může být počet jazyků omezen. Ceny výletů se pohybují od 20 do cca 150 eur dle náročnosti výletu a doplňkových služeb. (oběd, vstupy…). Seznam výletů obdržíte v odbavovacích pokynech, vše přeloženo do českého jazyka. Výlety si můžete zakoupit v předprodeji v naší cestovní kanceláři anebo na lodi. Zde však hrozí riziko, že Vámi požadovaný výlet bude již vyprodán. Proto doporučujeme výlety zakoupit v předprodeji. Lodní společnost nabízí hostům ve všech přístavech pestrou škálu výletů – od relaxačních, odpoledních s koktejlem v ruce na pláži, přes jízdu na Harleyi, výlety za historií a přírodou v doprovodu erudovaných průvodců až po adrenalinové zážitky. Cestovatelé, kteří rádi objevují nová místa sami pro sebe, si však také přijdou na své. Seznam těchto výletů, jejich náplň a cenu vám pošleme na vyžádání po uzavření cestovní smlouvy. Fakultativní výlety je možno zakoupit taktéž přímo na lodi. Nákup těchto výletů na lodi pak bude připočten k tíži vašeho účtu. Doporučujeme vám zakoupení fakultativních výletů v předprodeji, nebo ihned na začátku plavby. Výlety můžete zakoupit zpravidla na palubě 6 nebo 7 Excursion desk.

Cestovní kancelář RIVIERA TOUR připravuje pro své klienty podrobně zpracované pokyny k odjezdu, které obsahují až 90 listů informací. Součástí těchto informací jsou i informace o přístavních destinacích většinou s mapkou přístavu a našimi osobními zkušenostmi co v dané destinaci navštívit, jaké zajímavosti můžete vidět, nebo na co si dát v dané destinaci pozor.  Tyto informace jsou našimi klienty velmi žádány a klientům lépe pomohou orientovat se v dané oblasti, přístavu, destinaci. Využít k prohlídce destinace je možné i taxi, ale zde doporučujeme jazykovou zdatnost, nebo vyhlídkových autobusů.

Upozornění: Všechny informace jsou informačního charakteru. Výlety nejsou v ČESKÉM JAZYCE. Při objednání výletu uvedte, jaký preferujete jazyk, jinak automaticky budete přiřazeni k anglicky mluvícím skupinám. Plavební společnost má právo změny nejen v časech a termínech odjezdu, ale i v navštívených destinacích. Vždy je nutno počítat se změnou nejen počasí ale i politické a bezpečnostní situace v navštívených destinacích. Důrazně upozorňujeme klienty, že může nastat situace, kdy z důvodů špatného počasí a nebo z bezpečnostních důvodů a nebo změny politické situace není možno v destinaci zakotvit a kapitán lodi rozhodne o změně plavebního okruhu. Tato opatření jsou vyjímečná, ale jsou vždy z důvodu zabezpečení bezpečnosti klientů.

Pokud tato situace nastane, zákazník nemá nárok na vrácení peněz nebo jaké–koli kompenzace za již zakoupené výlety a zákazník zakoupením výletu s tímto rizikem souhlasí.CK nenese odpovědnost za případné změny.

Důrazně upozorňujeme klienty, že výlety v destinacích zakoupené u MSC Cruises jsou pořádány místními organizacemi. Veškeré reklamace výletů, pokud neodpovídají předepsanému programu je nutno reklamovat přímo na lodi na excursion desk, která rozhodně o oprávněnosti reklamace a případném odškodnění. Cestovní kancelář nemá možnost jakým koli způsobem program výletů měnit nebo do něho zasahovat. Reklamace výletů po návratu u cestovní kanceláře není možná

Prosíme, dodržujte vždy pokyny plavební společnosti.

ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ-nabídka výletů MSC CRUISES

VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ-nabídka výletů MSC CRUISES


VÝLETY S MSC CRUISES A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR  

V některých zajímavých destinacích organizuje RIVIERA TOUR v rámci plaveb s dopravou a delegátem fakultativní výlety MSC CRUISES s delegátem RIVIERA TOUR. (Panana, Kostarica, Izrael, Dubaj…) Tyto výlety je nutné zakoupit při rezervaci zájezdu, není možné je zakoupit na lodi. Delegát Vás před výletem seznámí s návštěvním plánem výletu a poté se přiřadíte ke skupině ostatních účastníků výletu MSC Cruises s anglicky mluvícím průvodcem. Upozorňujeme, že delegát na výletě je Vašim organizačním pomocníkem při absolvování výletu. Delegát nesmí překládat výklad průvodce do českého jazyka.

V případě, že využijete poznávací plavby s dopravou a delegátem, poskytne vám technický doprovod v destinacích náš delegát. Je nutno upozornit, že se jedná o služby technického delegáta a ne průvodce v destinacích. I tak je zejména pro klienty s jazykovou bariérou vítaným pomocníkem při návštěvě zajímavých míst.

VÝLETY S RIVIERA TOUR- v některých destinacích pořádá RIVIERA TOUR ve spolupráci s našimi partnery v zahraničí fakultativní výlety do zajímavých míst a destinací. Tyto výlety je nutné zakoupit při rezervaci zájezdu, není možno je zakoupit na lodi. Delegát je Vašim technickým pomocníkem při návštěvě těchto míst

 

PLAVBA

OBSAH VÝLETU S DOPROVODEM DELEGÁTA CK RIVIERA TOUR BĚHEM PLAVBY

FIRST

KATALOG

ATHENY

ATHENS 01 (6 hod) Po vylodění odjezd autobusem do centra Athén. Během cesty budete seznámeni s místy, která máte možnost navštívit a jejich historii. Příjezd ke stadionu Olympico, exteriérová prohlíka, násdledně procházka k prezidentskému paláci a možnost vidět střídání stráží. Přesun kolem vládních budov do centra Athén, vítězný oblouk a návštěva Plaky. Volný čas cca 2,5 hodiny na nákupy suvenýrů, nebo možnost návštěvy Akropole anebo Athénských muzeí. Vstupné na Akropoli a do muzeí  cca 20 eur -  není v ceně výletu. Následuje odjezd do přístavu. Výlet je v českém jazyce. Pěší cca 5km.

690

990

OLYMPIA

OLYMPIA 01- (3-4 hod ) Po vylodění odjezd autobusem do cca 45 km vzdálené historické Olympie. Během cesty budete seznámeni s historií starověké Olympie a historií olympijských her. Po příjezdu do Olympie volný čas (cca 2 hod) na návštěvu starověké Olympie. Následuje odjezd do katakolonu s možností nákupů suvenýrů a posezení v kavárnách. V ceně není vstupné do areálu a muzeí (cca 10-15 eur dle sezony). Výlet je v českém jazyce. Délka výletu cca 3,5 hodiny,pěší cca 2-3 km

590

990

BENÁTKY

VENICE 01-(4 hod) Po vylodění se přesuneme k přístavu odkud vaporettem (privátní lodí) poplujeme Benátkama až na náměstí Sv.Marka. Dle Vašeho rozhodnutí můžete navštíbit basiliku Sv.Marka, zvonici a náměstí anebo se vydat za našeho doprovodu úzkými uličkami až k Rialto, kde budete mít svůj osobní čas (cca 45 min) na nákupy suvenýrů a občerstvení. Následuje návrat na náměstí St.Marco , kde můžete využít volný čas cca 45 minut na prohlídků užasné benátské architektury. Následuje opět odjezd Vaporettem do přístavu. Doba výletu cca 4 hod. Výlet je v českém jazyce. Pěší cca 3,5 km

690

990

PISA

PISA 01- (6 hod) Po vylodění odjezd budem do Pisy. Během cesty informace o navštívených místech a historii Pisy. Po příjezdu přesun výletním vláčkem z parkoviště busů do turistického centra Pisy, doprovod k šikmé věži a Váš volný program k prohlídce těchto zajímavých míst s možností nákupu suvenýrů anebo občerstvení. Volný čas dle časových dispozic cca 2,5 -3 hodiny. Níásleduje odjezd vláčkem zpět k autobusu a odjezd do La Spezie s možností návštěvy tohoto města. Výlet je v českém jazyce. Cena nezahrnuje vstupy do památek. Pěší cca 3 km

1.090

1490

ŘÍM

ROMA 01(8 hod) Po připlutí do přístavu odjezd do Říma, cca 1,5 hod. Během cesty informace o navštívených místech a historii ŘÍMA. S naší asistencí budete mít možnost vidět slavné Koloseum, Forum Románum, Kapitol, památník Viktora Emauela II, slavnou Fontánu di Trévi, Pantheon, Piazza Navona, kostel s Rubensovými obrazy, Ponte san Angelo, Andělský hrad a procházku zakončíme na Vatikánském náměstí. Dle časových dispozic volný čas cca 1 hodina na Piazza Navona a 45 minut u Vatikánu. Všechny prohlídky exteriér. Výlet je v českém jazyce, pěší cca 5,5 km

1.190

1.590

MADEIRA

MADEIRA 01 (5 hodin) Po připlutí vylodění a pěší procházka do parku a za asitence místního průvodce informace o Madeiře a městačku Funchal a jeho historie. Pěší procházka ke katedrále bude umocněna návštěvou madeirské vinotéky s možností ochutnávky těchto skvělých vín a taktéž možností zakoupení. Naše další cesta bude uzkými uličkami na prohlídku místních trhů a následně se lanovkou přesuneme nad město Funchal, odkud jsou úžasné výhledy na město a oceán. Po prohlídce následuje přesun na sjezd na sáních, což je opravdovou světovou raritou. Po sjezdu následně přesun do přístavu. (Doporučujeme přesun taxi, cca 10 eur/os,není v ceně výletu) Pěší prohlídka cca 6km s taxi přepravou,bez  taxi přepravy  cca 11 km.V českém jazyce.

890

1.190

ESTONSKO

TALLINN 01 -SKANZEN  -Cca 6 hodin, včetně oběda. Užijte si tento den, jak z autobusu, tak pěšky. Začneme procházkou do starého města, kde uvidíme hrad Toompea, nyní sídlo parlamentu, navštívíme ruský ortodoxní kostel Alexandra Nevského a gotický kostel. Potěšíme se úžasným výhledem na Lower town – což je část Tallinu. V Lower townu si projdeme Radnici, lékárnu z 15. století a mnoho dalšího. Po typickém estonském obědě si užijeme nakupování a podíváme se do skanzenu na architekturu z 18. až 19. století. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Výlet je v anglickém, nebo ruském jazyce.

2.790

3.390

RUSKO

 

ST.PETERSBURG 01- DVORY – celodenní výlet. Po opuštění přístavu se zúčastníme fascinující vyhlídkové jízdy po tomto důležitém ruském městě. Podíváme se na klíčové atrakce, pak zastavíme, abychom si udělali foto před kostelem Našeho Spasitele na prolité krvi, katedrála nazývaná “Prolitou krví”. Naše exkurze dále pokračuje kolem známé Nevsky Prospective do katedrály Sv. Isaaca, kde se podíváme dovnitř. Po navštívení katedrály nás čeká oběd v podání typické ruské kuchyně. Pak po hodinové jízdě dorazíme do známých Petrových dvorů – jedno z oblíbených letních sídel cara se svým divokým parkem, fontánami a stříhanými zahradami. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Výlet je v anglickém, nebo ruském jazyce.

3.890

4.490

NORSKO

GEIRANGIER 01-Po zakotvení a tendru na pevninu dle časových dispozic nástup do vyhlídkového autobusu a vyhdlíkový okruh cca 14 km Vás vyveze nad místní fjord. Mužete se zastavit na vyhlídce a i několika stanovistích během vyhlídkové jízdy.Po návratu k přístavu volný program-

890

1290

NORSKO

FLAAM 01- Po zakotvení prohlídka vesničky a výlet vláčkem. Vesnička Flaam je známá především nejstrmější železnicí z Flaam do Myrdalu. Tato panoramatická jízda cca 1,5-2  hodiny vás okouzlí nádhernými přírodními scenériemi norské přírody, vodopádů, skal a místní fauny a flóry. Zastávka přímo pod 93 metrů velkým vodopádem je opravdu jedinečným zážitkem. Výlet je v českém jazyce a pro naši skupinu budou rezervována pevná místa s místenkou ve vlaku na cestě z Flaam do Myrdalu a zpět do Flaam.

1590

1990

NORSKO

NORTH CAPE - HON01 – CESTA NA SEVERNÍ MYS – Transfer-Cca 3h-Umístěn na Mageroyském ostrově a zhruba 1 hodinu jízdy od Honnigsvadu, leží Severní mys. Nejsevernější část Severní Evropy s mnoha břízovými lesy. Lesy jsou umístěny kolem celé krajiny. Budete mít šanci vidět okolí Pavilonu Severního Mysu, popisující historii oblasti.

2590

2990

SPITCBERGY

LONGYERYEN- LYR05 – LÁKADLO V ZEMI: JÍZDA SE PSÍM ZPŘEŽENÍM -Dychtivý po jízdě, jistí si v kramflecích – packách. Budete napnuti na čekání až uvidíte vrtící ocásky a vlhké čumáčky pejsků, kteří čekají,  až budou řídit jízdu Vašeho života. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Amor, Donner a Blitzen, můžete mít tuto sestavu a nechat se táhnout krajinou. To vše můžete zažít, pokud se k této exkurzi odhodláte. Vaše jízda začne od kotců, odkud vyrazí s Vámi na společnou jízdu. Užijte si krásné scenérie ze sání. Na konci projížďky se vrátíte zpět do přístavu k Vaší lodi. Upozornění: není vhodné pro osoby s invalidním vozíkem a pro osoby s problémy s chůzí. Důležité je odolné oblečení proti větru, bundy, rukavice.

 

4490

4990

FRANCIE

LE VERDON - v době vydání katalogů nejsou výlety k dispozici. Výlet s delegátem zašleme klinetům pžed odjezdem na plavbu.

 

 

 

IRSKO

CORK ORK05 – LIHOVAR OLD JAMESON Vaše návštěva do lihovaru Old Jameson / Old Midleton začíná audiovizuální prezentací o historii a výrobě irské whisky s následnou prohlídkou palírny a dalších historických budov jako jsou Heritage Centre. Během prohlídky uvidítě několik artefaktů jako jsou fotografie a skvělé obnovené stroje. Během návštěvy palírny Old Midleton budete mít čas na prohlídku obchodu se suvenýry s možnosti koupi irské whisky. Upozornění: Prohlidka palírny je rozsáhla a zahrnuje stoupání po schodech (35 schodů).

2190

2790

IRSKO

DUBLIN DBL02 – GLENDALOUGH A IRSKÝ VENKOV-Po krátké panoramatické jízdě přes město Dublin budete pokračovat na klidný irský venkov do malebného prostředí kláštěrních ruin Glendalough. Po prohlídce zamíříte na jih na horu Wicklow, kde si můžete vychutnat nádherný výhled na tmavě zelené soutěsky a klidnou krajinu irského venkova. Dále pokračujete do hrabství Wicklow, které je právem nazývána „Zahrada Irska“, kde si můžete vychutnat dechberoucí pohled na neustále se měnící scénerie. Pohltí Vás zde kláštěrní atmosféra Glendalough, která je uprostřed klidné krajiny vysoko v kopcích s výhledem na dvě jezírka. Dříve zde bylo také jedno z největších irských poutních míst až do poloviny 19 století. Po návštěvě Glendalough se budete vracet do Dublinu přes horu Wicklow. Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovými problémy nebo na vozíku.

2190

2990

SKOTSKO

GREENOCK GRK02 – SKOTSKÉ LOCHNESKÉ JEZERO-Jakákoli návštěva Skotska by měla zahrnout nějaký čas strávený na krásách skotských scenérií.  Začátek Vaší cesty je na východ přes řeku Clyde až k Lochneskému jezeru, které je největší sladkovodní skotské jezero. Další zastávka bude v malebné vesnici Luss. Budete mít volný čas na procházku podel břehu jezera, nebo si zajít na tradiční drink ve skotské hospodě. Další zastávka je na vyhlídce „Rest and Be Thankful“ odkud budete mít nádherný výhled na skotskou krajinu. Při zpáteční cestě pojedete kolem Loch Fyne, Loch Rock a Holy Loch.

1690

2290

SKOTSKO

INVERGORDON 06 – GLENMORANGIE WHISKY & ROYAL DORNOCH – 4 h.Krátká jízda severně přes vesnici Tain přimo do palírny v Glenmorangie. Lihovar se zabývá výrobou své vysoce hodnocené whisky od 19 století a jejich značka se prodává globálně po celém světě. Umění jemné destilace se dědí z generace na generaci místních rodin, které tvoří specializovanou pracovní sílu. Prohlídka Vás seznámí s každým krokem procesu destilace. Další úsek prohlídky Vás zavede přes Dornoch Firth z 12. Století, kde se nachází Royal Dornoch. Oblíbený resort, který je obklopený písečnými dunami a mimořadně slunečným podnebím se může pochlubit solidními Edwardian hotely s hojnou zelení, golfovým hřištěm a písečnou pláží. Městské nejstarší budovy zahrnují impozantní katedrálu a prostorná náměstí. Výlet je v anglickém jazyce.

1.790

2.190

ISLAND

AKUREYI- AKU02 – VODOPÁDY V GODFOSS & PROHLÍDKA MĚSTA AKUREYRI-Hlavní město severního Islandu Akureyri je krásné město obklopené majestátnými horami a několika městy. Váš výlet je kombinací cestování po krásné krajině, výletem na vodopády Godafoss, návštěvě botanické zahrady a prohlídka města Akureyri.  Budete obdivovat vodopád Bohů, který je vysoký 12 metrů, projedete historickou čtvrť Akureyri a v nové části města se zastavíte v botanické zahradě, která má k dispozici velký počet místní flóry. Výlet je v anglickém jazyce.

1.990

2.590

ISLAND

ISAFJORDUR- IFJ11 – THINGEYRI – STARÉ TRADICE A KULTURA VIKINGŮ – cca 4 h-Tento atraktivní půldenní výlet představuje jako první výhled na krásné Dýrafjorour, na cestě do jednoho nejstaršího osídleného malého města Thingeyri (nebo Pingeyri) na západu fjord. Zamíříte do městské kovárny sledovat kováře při práce, podíváte se na historické nástroje a povíte si o historii dílen. Další bude na řadě galerie Koltra, obchod s lokálními řemeslnými předměty pleteným zbožím. Následuje speciální městská část Vikingů, kde budou moderní Vikingové bojovat, tančit a zpívat lidové písně pro vás. Je zde zahrnuto i jídlo – místní specialita – plátky uzeného jehněčího podávané s islandskou chlebovou plackou, což je oceňovaná národní pochoutka. Finálním vrcholem bude jízdárna v Sandar, kde na vás bude čekat setkání s islandskými koňmi. Jsou to vytrvalá zvířata. Jsou zde dva unikátní chovy, které vám budou předvedeny. Můžete se osobně sblížit s těmito koňmi a pořídit si fotografie. Upozornění: Tento výlet není pro hosty s vozíky, zahrnuje totiž chůzi na nerovném a blátivém terénu. Výlet je v anglickém jazyce.

3.690

3.990

ISLAND

REYKJAVIK- KEF02 – ZLATÝ KRUH – cca 8 h-Připravte se, že stávíte čas obdivováním přírodních krás, které napomohly vytvořit Island tak slavným. Atutobus vás vezme do nádherného Thingvellir národního parku, který je zařazen na seznam UNESCO, je situován asi 30 mil od Reykjaviku. Tento park patří k nezbytné návštěvě na Islandu, budete mít zkušenosti s jednou z nejotevřenějších scenérií v zemi, uvidíte lávová pole, zelené plochy a polní květiny. Islanďané považují tuto lokalitu jako posvátné místo a byl zde založen nejstarší světově založený legislativní parlament. Další zastávnkou bude obrovský Gullfoss neboli zlatý vodopád, toto dvojče kaskády je jedním z nejsilnějších v Evropě. Jsou odtud úžasné výhledy. Naše třetí zastávka bude u Islandských gejzírů, které spolu s Thingvellir parkem a Gullfossem tvoří turistickou trasu Zlatého kruhu. Zde uvidíte přírodu v celé její kráse jako například syčící horké prameny a další geotermální jevy. V tohmle nadreálném prostředí budeme mít oběd. Upozornění: Tento výlet obsahuje chůzi po nerovném  terénu, ale uvidíte většinu památek. Do oběda je zahrnuta pouze voda, ostatní nápoje si musíte zaplatit na místě. Tento výlet je dostupný první  den. Výlet je v anglickém jazyce.

4.390

4.990

ISLAND

KIRKWALL- KWL03 – SÁGY, VÁLEČNÉ PŘÍBĚHY A WHISKY -  cca 3,5-První zastávkou bude nejsevernější producent skotské whisky, Highland Park Distillery založený v roce 1798. Od skromných začátků Highland Park rostl od úspěchu k úspěchu a k mnoha oceněním. Tématická prohlídka lihovaru zahrnuje krátký film a tradičně se uzavírá douškem whisky. Následuje scénická jízda podél Scapa Flow a váš průvodce vám poví válečné příběhy týkající se doby, kdy byla Scapa Flow hlavní základnou britské námořní flotily v I. a II. světové válce. Budete také procházet přes první ze čtyř Churchillových bariér. Tyto bariéry byly postaveny v průběhu II. světové války a měly chránit Scapa Flow. Navštívíte krásné ručně malované kaple na malém ostrově Lamb Holm. Postavili je italští zajatci během II. světové války. Kaple stojí jako symbol míru a trvalého přátelství mezi Orknejí a vojáky z Itálie. Budete mít také vlastní čas na prozkoumání města Kirkwall. Upozornění: Návštěva italské kaple může být zrušena při speciálních akcích.  Výlet je v anglickém jazyce.

2.290

2.790


NÁVŠTĚVA DESTINACÍ S DELEGÁTEM RIVIERA TOUR

v každé destinaci Vám delegát RIVIERA TOUR poradí jaká místa navštívit a bude Vašim pomocníkem při návštěvě destinací během plavby. V těchto destinacích poskytne klientům cenné informace, jaká místa navštívit, jaké zajímavosti se k destinaci vztahují a bude Vašim pomocníkem při organizaci a zajištění transferů plavební společnosti MSC Cruises, pokud je jich v dané destinaci zapotřebí. Upozorňujeme, že se jedná o funkci technického delegáta-ne průvodce! 

EXOTICKÉ PLAVBY-VÝLETY S DELEGÁTEM

Nemáme zájem Vás za každou cenu získat pro plavbu, když na konci vaší plavby by se nedostavil nám známý „wau“ efekt. Zkrátka nechceme, aby Vás během plavby něco zaskočilo, něco s čím jste předem nepočítali,  nebo Vám něco nebylo známo. Zde tedy několik dobrých rad před cestou do exotických zemí.

Než vyrazíte na exotickou plavbu, je opravdu nutné si uvědomit jednu základní skutečnost. Podstatnou část ceny Vašeho zájezdu, jsou náklady na transfery, přepravu, taxy a další poplatky. Je třeba si uvědomit, že za exotickou plavbou cestujete třeba přes půl světa a náklady na vaši přepravu jsou značné. Dále je třeba počítat s tím, že právě přeprava do exotických destinací bývá časově a fyzicky náročná. Lety do Karibiku trvají z Evropy cca 10-12 hodin a je nutné počítat ještě s přeletem na přestupní letiště cca 2-3 hodiny a také čas na přestup-min 2-6 hodin. To vše ale vynahradí krásná plavba a zajímavé destinace.

Pokud vyrazíte na plavbu do exotických destinací, vždy počítejte s tím, že pokud si chcete plavbu opravdu úžít a poznat navštívené destinace, je třeba investovat téměř do každé navštívené destinace do výletů, nebo transferů. Exotické plavby nejsou jako v Evropě, kde většinou vystoupíte z lodi a jste přímo v daném městě. U exotických plaveb je většinou nutné zakoupit výlet nebo transfer. Počítejte minimálně cca 25 USD na osobu a destinaci. To platí ve většině destinací v Karibiku. Pokud se jedná o plavby v Emirátech, zde jsou výlety opravdu nutné. Je nutné se přizpůsobit místním zvykům a kultuře a chceme Vás taktéž upozornit, že spropitné a tzv.TIPS je ve většině navštívených destinací je téměř absolutní samozřejmostí.

V každé destinaci můžete využít výletů plavební společnosti MSC. Jedná se o pestrou škálu výletů, které jsou v několika světých jazycích. V každé destinaci Zákadní seznam výletů většinou obdržíte v odbavovacích pokynech před odjezdem, kde si ještě můžete výlety do 47 dne před odjezdem zapoupit v předprodeji. Na lodi je také možné výlety zakoupit, nic méně někdy se stává, že zejména zajímavé výlety jsou již vyprodány. Důrazně upozorňujeme klienty, že výlety v destinacích zakoupené u MSC Cruises jsou pořádány místními organizacemi. Veškeré reklamace výletů, pokud neodpovídají předepsanému programu, je nutné reklamovat přímo na lodi na excursion desk, která rozhodne o oprávněnosti reklamace a případném odškodnění. Cestovní kancelář nemá možnost jakýmkoli způsobem program výletů měnit, nebo do něho zasahovat. Reklamace výletů po návratu u cestovní kanceláře není možná.

Náš delegát bude vaším pomocníkem během plavby. Jedná se o technického delegáta-ne průvodce v destinacích. Nic méně naši delegáti mají spoustu praxe na plavbách a v navštívených destinacích, proto pro Vás budou opravdu vítaným pomocníkem během plavby i v navštívených destinacích. V některých destinacích, kde dle našich zkušeností, nebo dle požadavků klinetů víme o zajímavých místech, organizujeme ve spolupráci s plavební společností výlety MSC Cruises v destinacích s delegátem RIVIERA TOUR. Delegát CK RIVIERA TOUR je jedním z účastníků výletu a nemá možnost program výletu nijak ovlivňovat. Delegát nesmí oficiálně překládat do našeho jazyka, nic méně Vám bude vítaným pomocníkem při organizaci výletu. Během výletu Vám poskytne jednoduchý výklad o navštívených místech. Níže uvádíme seznam a ceny výletů MSC s delegátem RIVIERA TOUR. Uváděná cena FIRST je cena, za kterou můžete výlet zakoupit při sepsání cestovní smlouvy a naše CK Vám garantuje tuto cenu i v případě jejího navýšení plavební společností. V této ceně je i spárovací poplatek a taxy. Pokud si výlet zakoupíte v předprodeji, garantujeme Vám, že budete společně s naším delegátem v jedné skupině. V případě, že si výlet dokoupíte na lodi, budete většinou přiřazeni do jiných skupin bez asitence našeho delegáta. Cena uváděná jako KATALOG je vždy vyšší a bude Vám účtována, pokud si objednáte výlet již po uzavření cestovní smlouvy. Ceny výletů jsou tržní a uváděná KATALOGOVÁ cena je stanovena jako nejvyšší cena za nabízený výlet.

PLAVBA

OBSAH VÝLETU S DOPROVODEM DELEGÁTA CK RIVIERA TOUR BĚHEM PLAVBY

FIRST

KATALOG

KUBA

900-904

KUBA 07 -ZELENÉ ÚDOLÍ VIŇALES-Výlet do nádherné krajiny v údolí Viňales, úrodné oblasti, kde se pěstují plodiny jako je třeba tabák. Jízdou přes úchvatné scenérie začínáte v provincii Pinar del Rio, kde je místní a zároveň největší továrna na tabák ve městě. Při návštěvě továrny zjistíte, jak se rolují nejznámější kubánské doutníky Habanos a budete mít možnost uvidět tabákové pole. Další zastávka na cestě, je na vyhlídce v Los Jazmines. Po cestě zpátky budete mít panoramatický pohled na vesnici Viňales včetně zastávky v údolí Dos Hermanas, kde budete mít šanci vidět nástěnné malby, které zdobí skalní stěny. Navštívite místní restauraci a vychutnate si typický kreolský oběd.  

3.490

3.990

BELIZE

900-904

BELIZE 07-TOUR CALYPSO TRAIN-Prozkoumejte Belize City jeho barevné památky, historii  na vozíku pod širým nebem. Váš průvodce Vám poví bohatou historii a kulturní rozmanitost této bývalé britské kolonie. Budete cestovat do centra přes staré městské části. Úzké uličky jsou lemovány kuriozními  malými obchůdky a hotely. Vychutnejte si ukázkovou koloniální architekturu. Vydáte se na kontrastní cestu městských částí, od domu bývalého britského guvernéra, obytných bohatých čtvrtí až po chudé pracovní čtvrti. Uvidíte první anglikánský kostel ve Střední Americe, postavený otroky za použití cihel dovezených obchodními loděmi. Katedrala Sv. Jana byla postavena v roce 1812 a přežila dva hurikány a stala se nejstarší budovou v Belize.

1.190

1.790

HONDURAS

900-904

ROATAN 10-SNÍMEK Z ROATANU -První zastávka bude na panoramatické vyhlídce, odkud si můžete udělat několik snímků z úchvatného výhledu na pobřeží, hory a oceán. Dále pokračujete k The Iguana Hideaway, kde uvidíte nespočet volně žijícíh obrovských leguánů a budete mít možnost je nakrmit,  nebo navštívit malé akvarium. Další zastávka bude v Dixon Cove v oblasti Las Palmas. Zde poplujete 20 minut výletní lodí podél pobřeží a uvidíte tropické mangrové stromy a také druhý největší ponořený vrak ponorky na ostrově. Během výletu je i hudební show, kterou provádí Garifunas – přímí potomci karibských a afrických otroků. Ukážou Vám nejdůležitější tance, z nichž jeden se nazývá Punta. V ceně je bezplatné občerstvení. Poté budete mít přibližně 1 hodinu volného času na krásné pláži, kde můžete využít lehátka, které jsou v ceně.

1.990

2.690

KUBA

 

KUBA HAVANA pokud se chcete naposled podívat do Havany před odletem domů připojte se k nám na tuto prohlídku starého města s dvěma zastávkami na cestě. Opustíte loď a pojedete do staré Havany na příjemnou procházku po Plaza de Armas a náměstí Katedrály. Váš první cíl bude Palacio de Artesania, bývalý koloniální zámek, který se v současné době přeměnil na centrum řemesel. Nachází se zde krásné vnitřní nádvoří s možností si zakoupit suvenýr nebo si vychutnat osvěžující nápoj. Druhá část výletu zahrnuje panoramatickou jízdu podél stavby Capitol, Muzeum revoluce, Národního muzea výtvarného umění a divadla Havany. Zastavíte se v jednom z nejstarších koktejlovém baru ve staré Havaně, kde můžete ochutnat jedno z nejlepších daiquiris vůbec. Váš výlet končí zastávkou na náměstí Revoluce před zpáteční cestou na letiště.

1.890

2.690

MIAMI

 

MIA 10 Národní park EVERGLADES SAFARI PARK-Naše cesta začíná transferem z Miami Beach do největšího safari bažinového parku na světě. Během cesty můžete pozorovat okolní přírodu a venkov v okolí Miami. Po příjezdu zažijete vzrušující pocit jízdou na vznášedlech po hladině bažin. Budeme pozorovat faunu a floru této panenské přírody. Zcela jistě zahlédnete místní ptactvo a živočichy žijící v bažinách a to včetně aligátorů. Po ukončení prohlídky program v parku s výkladem o aligátorech. Následuje návrat na hotel v Miami Beach. 

1.590

1.990

KOSTARICA

901-906

PLI02 – THE TORTUGUERO CANAL , cca 4,5 hodiny,Cca 25 min jízdy lodí kanálem lemovaným džunglí. Okolní příroda vás přímo nadchne. Budete se nacházet v oblastí zvané Kostarika Amazon – bohatý deštný prales s hojností živočichů a rostlin. Orchideje, lekníny, opice, lenochodi, tukani, krokodýli. Zdarma obdržíte nealko nápoje pivo a tropické ovoce. Před koncem výletu navštívíte banánové plantáže, kde se dozvíte mnoho zajímavého o pěstování tohoto ovoce. Na cestu doporučujeme lehké oblečení, sluneční brýle, klobouk, opalovací krém, pohodlnou obuv a repelent a pláštěnku.

1.790

2.490

PANAMA

901-906

CRISTOBAL 03 Plavba Panamským průplavem (6 hodin). Naše cesta začíná jízdou autobusem na molo Dredging Division nebo Curaracha, kde se nalodíme na člun, kterým proplujeme částí průplavu přes tři zámky-zdymadla. Pojedeme přes Gaylard Cut, což je nejzajímavější a nejdůležitější část Panamského kanálu, tady se rozděluje země. Pak budeme vstupovat do Pedro Miguel Locks a pojdeme do Miraflores Lake-Panama City. Konečně pak přijedeme do přístavu v Pacifiku. Odtud pak pojedeme autobusem zpět na loď. Časy převozů jsou dle rozpisu dne. Exkurze zahrnuje transfer autobusem cca 1,5 hodiny každou cestu. Plavba na člunu je včetně lehkého oběda a občerstvení během plavby. Upozorňuje, že dle dopravní plavební situace na zdymadlech se může plavba průplavem prodloužit.  

3.890

4.690

ST.JUAN

902

SJU06 – PANORAMA SAN JUAN A BACARDI  Vaše prohlídka bude klimatizovanou dopravou. Nejdříve zavítáte do města Catazo a Casa Bacardi, kde se dozvíte informace o dávné výrobě rumu a historii rodu Bacardi. V návštěvě je samozřejmě zahrnuta ochutnávka rumu. Jakmile opustíte město vydáte se do známé oblasti Nové město San Juan. Navštívíte čtvrť Condado – moderní část s výškovými budovami, hotely a casiny.  Zastávka bude také u pevnosti San Cristobal a poté nákupy.

1.690

1.990

ST.MARTEN

902

SMT04 – PANORAMATICKÁ TOUR PO ST.MAARTEN A NAKUPOVÁNÍ  Nejmenší ostrov sdílený dvěma národy má jedny z nejlepších výhledů v celém Karibiku. Během prohlídky zjistíte jak spolu Francouzi a Nizozemci žijí. Ostrov má 37 čtverečních mil, je populárním a rušným ostrovem. Nejdříve pojedete do hlavního města Philipsburg, založeno bylo roku 1763 Johnem Philipsem (skotským kapitánem holandského námořnictva). Poté zavítáte na druhou stranu ostrova, kde leží francouzské město. Původně to byla rybářská vesnice na bažině, po kterém bylo město pojmenováno Marigot. Zde budete mít volný čas na prozkoumání úzkých uliček, butiků. Po návratu zastavíte ve Philipsburgu, odkud se budete vracet k lodi.

1.390

1.890

ABUDHABI

903

AUH01 – CITY TOUR PO ABU DHABI cca 4 hodiny. Nachází se na ostrově ve tvaru T v pobřežních vodách Perského zálivu. Abu Dhabí je nejen hlavním městem Spojených Arabskách Emirátu, ale také místem s nejvíce inspirující architekturou, futuristickými mrakodrapy a nádhernými mešity. Prohlídka začíná v krásné mešitě ZayedShejkh, mistrovské dílo neo-islámské architektury a jedno z největších mešit na světě. Vnější plochy mešity zdobí asi 1000 sloupců, je zde použito více než 20.000 mramorových panelů, které jsou vykládané polodrahokamy, včetně červeného achátu, ametyst apod. Další část výletu je směřována do ComicheRoad a přes hlavní město Abu Dhabí – také označováno jako „ Manhattan z Arabie“ díky svým ultramoderním skleněným mrakodrapům. Při prohlídce Emirates Palace Hotel si můžete pořídit několik fotografii. Návštěva centra Manarat Al Saadiyat nabízí fascinující pohled do vývoje nejbohatšího města na světě.

1.990

2.690

MUSCAT

903

MCT05 MYSTICKÝ MUSCAT (4 hod)  Výlet zahrnuje návštěvu hlavního města Ománu – Muscat. Začneme s návštěvou obrovské mešity, postavené v 6 letech – v období 1995 – 2001. Mešita má 5 minaretů a každý vyjadřuje muslimský slib. Dále pokračujete do staré části města, Muttrah. Je to tradiční Ománský trh, nabízí různé zboží a nakoupíte zde suvenýry i zboží typické pro Omán. Další zastávkou bude BaitZubair muzeum, malý městský dům, který ukazuje archeologické nálezy a tradici Ománu. Poté pokračujete k paláci Sultána. Průvodci převážně v angličtině. V mešitě nebudou dovnitř puštěny děti do 10 let. Do mešity potřebujete konzervativnější oděv. Kamerování v mešitě je zakázáno.

1.990

2.690

DUBAJ

903

DXB12 PANORAMA Z BURJ AL KHALIFA cca 4 hodiny Prohlídka začíná fotografickou zastávkou na kultovní budově Burj Al Arab 7* hotelu, v moderní části Dubaje. Výlet pokračuje přes Palm Jumeirah, umělého souostroví ve tvaru palmy. Zde se také impozantní hotel nachází. Další zastávka je naplánovaná na SheikhZayedRoad na nejvelkolepějším bulváru Dubaje. Poslední zastávka je u neuvěřitelné Burj Al Khalifa, která je největší budova světa s výškou 828 metrů. Návštěva vyhlídkové terasy ve 124. patře má fascinující 360° výhled na Dubaj.

2.990

3.690


Informujte se u nás o nutnosti očkování a zajistění víz.(víza nejsou v ceně zájezdu) Pokud cestujtete do exotických míst, minimálně tetanus a žloutenka je opravdu doporučena. O informace můžete požádat vašeho ošetřujícícho lékaře.Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme