PLATBY V ČESKÉ REPUBLICE

Při rezervaci plavby platí jiná pravidla, než u rezervace ubytování, nebo klasických zájezdů. Plavební společnost prodává plavby za tržní ceny. V praxi to znamená, že se cena zájezdu může lišit z minuty na minutu, dle aktuálních prodejů plavební společnosti. Každý týden se naloďuje u MSC Cruises až 25000 klientů a proto jsou výrazné cenové pohyby na denním pořádku. V případě rezervace plavby Vám předepíšeme nutnost úhrady zálohové platby (v případě plavby před odjezdem celé částky) s minimální časovou prodlevou. Vaše rezervace s garantovanou cenou je platná většinou v řádu několika hodin a proto je nutno Vaši platbu provést dle platebního předpisu. V případě, že nesplníte platební podmínky uvedené v předepsané smlouvě, riskujete možné navýšení ceny, dle aktuálních cen plavební společnosti. 

Platby zájezdu/plavby prosím proveďte dle splatnosti uvedené v cestovní smlouvě. Prosím berte na vědomí, že splatností se rozumí připsání prostředků na učet CK RIVIERA TOUR. V případě, že je den vystavení dnem splatnosti, můžete provést úhradu následovně: 

*vkladem na náš učet na kterékoliv pobočce ČSOB 
*převodem z účtu - pokud máte Váš účet veden u ČSOB 
*převodem z účtu se zaslání potvrzení o platbě-v případě, že máte účet zřízen u jiné banky než ČSOB, můžete provést příkaz k úhradě. Je však nutno ihned zaslat potvrzení o provedené platbě na naši CK. Důrazně upozorňujeme, že potvrzení o provedené platbě musí obsahovat prokazatelné odepsání prostředků z Vašeho účtu. Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení. 

Platbu zájezdu proveďte na účet:    CZK   203 676 297 / 0300 ČSOB 
Variabilní symbol platby : číslo vaší smlouvy 

Každá cestovní smlouva má svůj variabilní symbol platby. 
Prosím neslučujte více plateb pod jeden variabilní symbol. Taková platba nebude zaúčtována. Platba bez uvedeného var. symbolu nebude zaúčtována. 

účet: 203676297 / 0300 název účtu: RIVIERA TOUR s.r.o. 
IBAN: CZ23 0300 0000 0002 0367 6297
BIC (SWIFT): CEKOCZPP 
Název Banky ,Československá obchodní banka Vsetín ,Smetanova ulice 1269 ,755 01 n 

Upozornění: Platby v ČESKÉ REPUBLICE není možno hradit na účet EUR na SLOVENSKU. Banka Vám totiž naúčtuje poplatek za zahraniční platbu, který dosahuje až tisícových částek a tento poplatek většinou ihned odúčtuje z Vaší úhrady. Na účet naší cestovní kanceláře pak obdržíme částku poníženou o tento poplatek, který budete muset dodatečně uhradit.

PLATBY NA SLOVENSKUPlatbu zájezdu proveďte na účet:      401  117  78  89 / 7500 ČSOB 
Variabilní symbol platby : číslo vaší smlouvy 

Každá cestovní smlouva má svůj variabilní symbol platby. 
Prosím neslučujte více plateb pod jeden variabilní symbol. Taková platba nebude zaúčtována. Platba bez uvedeného var. symbolu nebude zaúčtována. 

účet: 401 117 78 89 / 7500 název účtu: RIVIERA TOUR s.r.o. 
IBAN: SK76 7500 0000 0040 1117 7889
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
Název Banky ,Československá obchodní banka ,Pobočka  Trenčín,Slovensko 

Upozornění: Platby ze SLOVENSKA není možno hradit na účet CZK v ČESKÉ REPUBLICE. Banka Vám totiž naúčtuje poplatek za zahraniční platbu, který dosahuje až tisícových částek a tento poplatek většinou ihned odúčtuje z Vaší úhrady. Na účet naší cestovní kanceláře pak obdržíme částku poníženou o tento poplatek, který budete muset dodatečně uhradit.

Up Česká republika s.r.o.

Nově u nás můžete uplatnit benefitní poukázky od společnosti Up Česká republika s. r. o. 

Aktuálně příjmáme:

Benefitní poukázka Unišek+

Benefitní poukázka Unišek+ je jeden z nejvíce univerzálních šeků. Je určena těm, kteří chtějí svým zaměstnancům poskytnout co nejširší paletu benefitů a dát jim také volnou ruku ve výběru odměny podle jejich potřeb. Kromě čerpání v oblasti kultury, sportu, vzdělání nebo zdraví lze Unišek+ využít také v oblasti dovolené.

On-line benefitní účet Gallery Beta

Gallery Beta je moderní on-line cafeterie pro odměňování a motivaci zaměstnanců a obchodních partnerů v České republice. Jedinečný pomocník pro plánování mixu zaměstnaneckých benefitů. Systém Gallery Beta umožňuje elektronickou správu a sledování šekového konta a jeho využívání, monitoruje i přesnou strukturu využívaných produktů a služeb.

 


Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme