INFORMACE CESTOVNÍ KANCELÁŘE K ŠÍŘENÍ INFEKCE KORONAVIRŮ  NA PLAVBÁCH  MSC CRUISES

Vážení cestovatelé,

obracíte se na nás s požadavkem informací o postupu plavební společnosti v rámci vaší účasti na plavbách na lodích MSC. Vaše obavy v rámci mediální masáže našich médií jsou zcela opodstatněné. Nic méně rádi bychom Vám objasnili některé další informace.

Aniž bychom chtěli zlehčovat současnou situaci ohledně koronaviru, současná mediální prezentace tohoto problému je téměř neúnosná. V daném problému se srovnávají nesrovnatelná čísla a některé informace jsou až přímo zavádějící. Podobná situace se opakovala i v minulých letech a plavební společnost i naše cestovní kancelář vychází z těchto zkušeností a reálných dat. Pro srovnání:
          VIRUS                       ROK            NAKAŽENÝCH            ZEMŘELO             MÍRA ÚMRTÍ       POČET ZEMÍ

Virus

Rok

Nakažených

Umrtí

Míra úmrtnosti

Počet krajin

EBOLA

1976

35577

13562

40,40%

9

SARS

2002

8096

774

9,60%

29

H1N1

2009

1832258

28450

17,40%

214

KORONAVIRUS

2020

70.000

1770

2,44%

20

Zdroj dat: Bussiness Insider

Je třeba si uvědomit, že zdroj nákazy je v Číně, která má 1.430.000.000 obyvatel a je nejlidnatější zemí na světě. Pokud někdo zná Čínu, měl možnost ji procestovat a seznámit se se zvyky a především hygienickými návyky obyvatel, které jsou zcela odlišné od našeho až téměř „ sterilního prostředí“, tak celou situaci opravdu vnímá zcela odlišně.

Pro zajímavost v ČR, která je 85 zemí světa s počtem obyvatel cca 10.600.000 jsou aktuální data dle SZU v 5. kalendářním týdnu 2020 je nemocnost akutních respiračních infekcí včetně chřipky (ARI) v ČR na úrovni 1865 nemocných na 100.000 obyvatel, což při porovnání s minulým týdnem představuje vzestup o 28.4%!!!. Pokud jen zběžně spočítáte, tak by mělo mít v ČR min cca 200.000 osob akutní respirační infekci včetně chřipky!!!.

Mezi lety 2018 a 2019 v Česku kvůli chřipce a akutním respiračním infekcím vyhledalo lékařskou pomoc skoro milion lidí. Z toho 625 skončilo na jednotce intenzivní péče a 195 z nich zemřelo. Lékaři přitom odhadují, že každoročně s chřipkou souvisí zhruba 1500 až 2 000 úmrtí na 10 milionů obyvatel. Zřejmě již vidíte ten obrovský rozdíl reálných dat.

ZEMĚ                     INFEKCE                            POČET OBYVATEL                 UMRTÍ             UMRTNOST NA POČET OBYVATEL

ČR                 CHŘIPKA                   10.000.000                 2000                            0,02%

ČÍNA             KORONAVIRUS       1.430.000.000            1770                           0,00012% 

Přečtete si článek - Přestaňte si vymýšlet hoaxy, boj s koronavirem jen ztěžujete, vzkázal šéf WHO

  

INFEKCE A PLAVBY NA MOŘI

 

V první řadě je třeba si uvědomit, že opatření, která ihned zavedla plavební společnost MSC, nezavedl žádný rezort nebo hotel, kam by jste se jinak vydali na dovolenou. I my v současné době projíždíme Itálií a situace je zde úplně standardní a nic nevybočuje z běžných cestovních režimů. Hotely, restaurace, místa veřejného shromáždění neučinily vůbec žádná opatření v souvislosti s šířením virové infekce.

 Právě naopak, plavební společnost MSC přijala velmi rázná opatření, která omezila její služby, v zájmu bezpečnosti a zdraví svých cestujících. Je třeba upozornit, že většina těchto opatření je již standardem provozu výletních lodí a klient je během plavby téměř ani nezaregistruje. V současné době jsou činěna další opatření k zajištění zdravotní bezpečnosti na plavbách.

 1/ Byly zrušeny všechny plavby v rizikových oblastech Číny, loď MSC SPLENDIDA byla přesměrována do jiných destinací

2/ Na všechny lodě MSC Cruises nesmí nastoupit klienti, kteří jsou z rizikových oblastí Číny anebo navštívili Čínu v posledních 30 dnech.

3/ Všichni klienti se před nástupem na loď musí podrobit zdravotnímu screaningu a v případě, že mají nebo měli příznaky infikování koronaviry, je jim odepřen vstup na lodě MSC

4/ Klienti musí vyplnit zdravotní prohlášení o svém zdravotním stavu

5/ Při vstupu na loď je všem klientům včetně personálu měřena teplota. Klientům se zvýšenou teplotou je odepřen vstup na loď. Na loď Vás nepustí ani s klasickou chřipkou.

6/ Je zvýšena hygienická péče na celé lodi a je prováděna neustálá kontrola a sanitace všech prostor

Taková opatření neprovádí zatím žádný hotel anebo resort a plavební společnost MSC si uvědomuje závažnost celé situace a proto zavádí tyto opatření. Plavební společnost má v této činnosti praxi z let minulých, kdy řešila podobné případy v souvislosti s ptačí chřipkou, Sars a nebo Ebolou.

   

JAKÁ JSOU OPATŘENÍ NA LODÍCH MSC CRUISES

Je třeba si uvědomit, že důkladná hygienická pravidla jsou na výletních lodích nastavena již v běžném provozu, aniž by je běžný cestovatel vůbec zaregistroval.

VSTUP NA LOĎ

Před vstupem na loď prochází každý cestující několikanásobnou kontrolou, jak už před přístavem, v odbavovací hale, ale i před finálním vstupem na loď. Na loď se nikdo nepovolaný nemůže dostat. Prakticky je to díky těmto kontrolám absolutně vyloučeno. Celý naloďovací systém taktéž přesně analyzuje, kolik osob na loď nastoupilo a zda některý pasažér na loď nenastoupil. Již u vstupu na loď se provádí desinfekce rukou. Aktuální opatření: Měření teploty, zákaz vstupu osobám s pobytem nebo návštěvou v Číně za posledních 30 dnů, zákaz vstupu osobám s pasem Číny. Zákaz vstupu osobám s teplotou, vykazující příznaky chřipky a nebo respiračních problémů.

TISKOPIS VSTUP NA LOĎ

 OPATŘENÍ NA LODI

 Kajuty - během plavby se loď pravidelně sanituje a udržuje po celý den. Dvakrát během dne se uklízejí vaše kajuty, každý den se mění Vaše ručníky a osušky, které se následně perou a desinfikují, dvakrát až třikrát do týdne se mění Vaše ložní povlečení, které se opět pere a desinfikuje. Po ukončení vaší plavby se celá kajuta uklidí a provádí se úplná desinfekce kajuty.

 Společné prostory - každý den se provádí několika stupňový úklid a desinfekce společných prostor. Zcela jistě jste si všimli, pokud jste plavbu absolvovali, že každou noc se provádí úplná sanitace všech prostor včetně prostor venkovních, kde se speciálním sanitačním roztokem sanitují všechny prostory, podlahy, lehátka, bazény, vířivky a pod. Ve všech společných prostorách jsou automaty na desinfekci rukou.

 Další opatření na lodi – jsou každodenní činnosti, které vůbec na lodi nepostřehnete a zabývá se jimi spousta zaměstnanců a jsou celá oddělení pečující o bezpečnost a zdraví cestujících. Každý den se mění filtry klimatizace, které čistí vzduch na lodi jejichž činnost je i zachycení bakterií, každý den se dělají testy, rozbory vody a pod.

 Infekce na lodi – plavební společnost vyvíjí maximální úsilí, aby k žádné infekci na lodi nedošlo. Pro celou loď by to byl pochopitelně velký problém a prioritou je ochrana všech cestujících. Na lodi je speciální zdravotní oddělení se zdravotníky s urgentní medicíny, kteří se starají o pohodlí a zdraví všech klientů. Zdravotní zařízení na lodi je na tak vysoké úrovni, že na lodích MSC jsou zdravotníci schopni nemocným klientům zajistit I například dialýzu. V urgentních případech je toto oddělení připraveno řešit i případnou izolaci nemocných. V případě vzniku a rozšíření infekce se celá situace vždy vyhodnocuje a případ od případu se řeší s místními autoritami. Za celou dobu našeho působení u MSC CRUISES (přes 15 let) nebylo nikdy nutné loď izolovat. Nicméně ano, i taková situace může nastat. Právě proto však plavební společnost dělá taková opatření, aby k této situaci nikdy nedošlo.

 Aktuální situace na lodích – v současné době se naše skupina RIVIERA TOUR dnes nalodila v Janově na plavbu do Izraele. Vše probíhá dle standartních procedur. Ráno při nalodění proběhla třístupňová kontrola klientů, vyplňovali se dotazníky, měřila se teplota všem klientům. Dle slov naší delegátky Katky Barošové je stav na lodi zcela běžný. Nic méně jak sama usoudila: “Klienta s chřipkou nebo chraplavým kašlem by na loď rozhodně nepustili”. O dalších událostech Vás budeme informovat na tomto místě.

 DALŠÍ OPATŘENÍ

Je zvýšená hloubková hygiena na každé lodi celé flotily MSC CRUISES. Hosté, kteří mohou mít příznaky horečky, budou izolováni ve své kabině a stejná opatření platí pro jejich blízké kontakty, včetně hostů pobývajících ve stejné kabině a rodinných příslušníků, jakož i každého člena posádky, který těmto hostům mohl sloužit.

Od vypuknutí koronaviru v Číně společnost MSC Cruises pečlivě sleduje situaci v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti v každém z regionů, kde její lodě plují. Společnost konzultuje situaci s mezinárodními a místními zdravotnickými úřady a dodržuje jejich rady a doporučení.

Vzhledem k situaci, která v Číně probíhá, MSC CRUISES s ohledem na veřejné zdraví změnilo plavbu Grand Voyage, která se koná 14. února 2020 na MSC Splendida. Výchozím bodem se místo Šangaje v Číně stává Singapur v Malajsii. Vzhledem k tomu, že cestování do Číny je v tuto chvíli velmi omezené, bylo přijato toto rozhodnutí o změně v zájmu bezpečnosti a pohody našich cestujících.  Tyto opatření souvisí i s rušením nebo změnou letů. Všechny místa, výlety a destinace v Číně s tím spojeny se s okamžitou platností ruší. Plavba Grand Voyage je první co se koná s touto změnou trasy. Jako náhradu, jsme se snažili, a vyvinuli novou a obohacenou trasu o nové destinace včetně Langkawi, Penang a Kuala Lumpur v Malajsii, či Ho Či Minovo město ve Vietnamu.

LOĎ V KARANTÉNĚ?

média si doslova vychutnávají , pokud se něco takového stane. Loď se může dostat do katantény a to nejen při zasažení koronavirusem.To se ale může stát i u jaké-koli hotelu, prázdninového resortu  a pod.

Pokud by na palubě jaké-koli lodi vznikla infekce, většinou vždy dojde ke karanténě lodi  a to za běžných podmínek plavby. Plavební společnosti si tuto situaci velmi dobře uvědomují a proto je péče v tomto směru opravdu prvořadá. I z tohoto důvodu MSC SPLEDNIDA zrušila všechny svoje aktuální plavby, odplula z Číny a v současné době je na palubě lodi jen posádka. Některé jiné plavební společnosti v plavbách pokračují.Všechny lodě, které jsou k dnešnímu dni v karanténě plují nebo měly zastávky v místěch, kde lze očekávat kontaminaci virem, nebo na jejich palubách byli naloděni klienti z rizikových míst nebo klienti kontaminováni. Právě z těchto důvodů plavební společnost MSC CRUISES učinila výše uvedená opatření, aby těmto situacím v maximální možné míře zabránila. I z tohoto důvodu považuje všechny ostatní plavby MSC CRUISES za bezpečné.

  

BUDOU SE PLAVBY A OKRUHY NĚJAK MĚNIT?


CO KDYŽ CHCI STORNOVAT ZÁJEZD?

 Plavební společnost MSC CRUISES již přijala na svých lodích bezpečnostní a zdravotní opatření, která jsou důležitá pro bezpečnost a zdraví našich klientů. Spousta těchto opatření je preventivního charakteru a mohou omezit nebo prodloužit některé procedury, zejména při nalodění a vylodění. V současné době, mimo změny u lodi MSC SPLENDIDA (Čína) plavební společnost považuje všechny svoje plavby za bezpečné a všechny plavby se uskuteční dle plánu. Proto všechny cestovní smlouvy zůstávají plně v platnosti a to beze změny. V případě storna plavby se postupuje dle stornopodmínek – všeobecné podmínky. V případě, že by došlo k jakékoli změně situace, bezpečnostní situace, zdravotní situace, plavební společnost bude na tuto změnu reagovat okamžitě.

K výše uvedenému se připojuje i naše cestovní kancelář. Všechny plánované zájezdy se zatím uskuteční dle platných cestovních smluv a rozsahu beze změny. V případě storna zájezdu bude postup storna zájezdu beze změny ve standartním dosud praktikovaném režimu včetně účtování stornopoplatků.  

STORNOPODMÍNKY UČASTI NA PLAVBĚ

TISKOPIS STORNA ZÁJEZDU

 MÁM ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VČETNĚ STORNA ZÁJEZDU

Pro uznání požadavku na storno zájezdu v důsledku obav z možné nemoci je V PŘÍPADĚ POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU U POJIŠŤOVNY SLAVIA vždy nutné doložit informaci ministerstva zahraničí o nedoporučení cestování do dané země. V současné době tyto požadavky splňuje pouze Čína, kde jsme již všechny zájezdy zrušili, klientům nabídli jinou plavbu a do této destinace zatím další zájezdy neorganizujeme. Přehled informací o nedoporučení cestování naleznete na odkaze

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cest...

 

Vážení klienti,

obracíme se Na Vás, zejména na cestovatele, kteří s námi na plavby cestují jež několik let. Naše služby dobře znáte a zcela jistě víte, že spokojenost, zdraví a bezpečnost našich klientů je naší prioritou číslo jedna. Zvládli jsme situaci, kdy byl omezen letecký provoz z důvodů výbuchu sopky, zvládli jsme situaci při ptačí chřipce, zvládli jsme situaci, kdy se potopila konkurenční Concordia, zvládli jsme situaci, kdy přišla ekonomická krize a pevně tomu věříme, že zvládneme i tuto nelehkou situaci, kde nám v oblasti plaveb media vice škodí než pomáhají. Máme kolem sebe skvělý tým zaměstnanců-srdcařů, spolupracujeme s největší soukromou plavební společností na světě MSC CRUISES, jejíž ústřední moto je “ Jsme jedna velká rodina” . A hlavně máme úžasné klienty a cestovatele, kteří milují plavby a věříme, že nás v této nelehké chvíli podrží a pomohou nám. Děkujeme za vaše porozumění.  

 V případě dotazů jsme Vám plně k dispozici v pracovní dny od 9.00-17.00 hodin na tel 571 424 588. Pro aktuální informace jsme zřídili speciální stránku věnující se této situaci na www.rivieratour.cz

PROHLÁŠENÍ MSC CRUISES k 11.2.2020

PROHLÁŠENÍ KRIZE MSC
OPATŘENÍ VEŘEJNÁ ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ NA VŠECH LODÍCH GLOBÁLNĚ


S ohledem na ohnisko koronaviry v Číně přijala společnost MSC Cruises preventivní opatření pro zdraví a pohodu svých hostů a posádky ve všech svých globálních flotilách. Společnost MSC Cruises podnikla od 24. ledna řadu akcí a vzhledem k nejnovějšímu vývoji v oblasti koronaviry v současné době provádí v rámci své flotily další opatření v oblasti veřejného zdraví.

Ačkoli na palubě žádné z lodí MSC Cruises nejsou žádné případy koronaviry, opatření představují další kroky k zajištění zdraví a pohody všech hostů a posádky.

 Hosté ze všech národností jsou povinni vyplnit dotazník před naloděním a každému, kdo za posledních 30 dnů cestoval do Číny, z Číny, Hongkongu nebo Macaa, přes ni nebo přes ni navštívil nebo tranzitoval, bude odepřen přístup k loď. Stejná pravidla platí pro cestovní společníky cestujících (rodič, manžel / manželka, dítě, sourozenci nebo společník, který sdílí kabinu);

 Povinné bezdotykové tepelné skenování prováděné pro všechny hosty a posádku před naloděním pro každou plavbu provozovanou společností kdekoli na světě a pro cestující se známkami nebo příznaky nemoci, jako je horečka (≥ 38 ° C / 100,4 ° F) nebo horečku, zimnici, kašel nebo potíže s dýcháním bude odepřeno nalodění. Stejná pravidla platí pro jejich cestovní společníky;

 Kdokoli, kdo byl do 14 dnů před naloděním v těsném kontaktu s někým podezřelým nebo diagnostikovaným jako koronavirus nebo mu byl nápomocen, nebo který je v současné době podroben zdravotnímu sledování možné expozice novému koronaviru, bude odmítnut vstup na palubu;

 Zvýšená hloubková hygiena na každé lodi celé flotily linky;

Cestující s čínským pasem, kteří za posledních 30 dní necestovali z Číny, Hongkongu nebo Macaa nebo přes ni, a kteří jsou v dobrém zdravotním stavu, mají přístup k lodi. Úřady v některých zemích však dočasně neumožňují držitelům čínského pasu cestovat na jejich území. Držitelé čínských pasů nesmějí ke dni zveřejnění cestovat do: Singapuru, Tchaj-wanu, malajských přístavů a Thajska. Tento seznam se může měnit na základě budoucích vládních předpisů;

 Pokud se u hostů objeví příznaky horečky, jakmile jsou na palubě, budou izolováni ve své kabině a stejné opatření platí pro jejich blízké kontakty, včetně hostů pobývajících ve stejné kabině a rodinných příslušníků, jakož i každého člena posádky, který těmto hostům mohl sloužit. . Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o preventivní opatření a na palubě nemáme žádné případy.

 Každý ve vozidle může nechat zkontrolovat teplotu v lékařském středisku.

Od vypuknutí koronaviru v Číně společnost MSC Cruises pečlivě sleduje situaci v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti v každém z regionů, kde se její lodě plují. Společnost konzultovala mezinárodní a místní zdravotnické úřady, aby dodržovala jejich rady a doporučení.


 

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme