Vážený pane, paní,

přesto, že jsme se maximálně snažili připravit Vaši dovolenou na plavbách lodí MSC CRUISES, současná situace ohledně šíření koronaviru COVID19 naše úsilí a plány doslova zničilo. Opravdu bojujeme s každým zájezdem a snažíme se najít pro Vás to nejlepší řešení, jak Vám můžeme vyjít vstříc. Je pro nás velmi složité zrušit jednotlivé zájezdy, protože ať si média a nebo politici povídají co chtějí, realita je taková, že za objednané a zaplacené služby nám peníze nikdo nevrátí. To je zkrátka realita - tak to je. Jsme opravdu moc rádi, pokud ta možnost je, posunout a nebo přebukovat zájezd na jiný termín, který už by měl být vhodnější a bezpečnější pro všechny klienty. Proto všechny zájezdy vyhodnocujeme samostatně a snažíme se maximálně zabezpečit Vaši bezpečnost a minimalizovat Vaše ztráty.

     Chtěl bych vás touto cestou požádat o maximální pochopení a vaši součinnost při řešení této opravdu kritické situace. Vámi zaplacené zálohy jsme uhradili ve prospěch plavební společnosti a dopravců. V současné době nám nikdo zaplacené zálohy nevrátí a proto Vašim požadavkům o navrácení zaplacených záloh za zájezdy opravdu nemůžeme vyhovět.

   Velmi Vás prosím, nikdo z nás za tuto situaci nemůže a opravdu nám nic jiného nezbývá, než spolupracovat a snažit se tak ochránit Vaše investice i naši cestovní kancelář. Naši zaměstnanci se Vám budou snažit maximálně vyjíst vstříc. Nic méně jsou jasně nastavená pravidla plavební společností a můžeme opravdu děkovat za možnost přeložení plaveb. Jinak bychom přišli o všechno - jak vy, jako klienti, tak my jako cestovní kancelář. Jsme opravdu velmi moc rádi, že 95% klientů tuto situaci chápe a pomáhá nám. Plavební společnost každý týden naloďuje 25.000 klientů a množství dat, které se musí zpracovat je obrovské. Na víc vzhledem ke karanténě v Itálii schází zaměstnanci a odborníci na MSC Cruises a všechny případy se vyřizují s velkým zpožděním. Prosíme o strpení s vyřizováním Vašich záležitostí, které se v současné době protahují na týdny.

   S obrovskou úctou k Vám, držte se-všichni a hlavně hodně zdraví 

Pavel ČÍŽ-Riviera tour      

 

AKTUÁLNÍ SITUACE – JAK BUDEME POSTUPOVAT

PLAVBY S DOPRAVOU A DELEGÁTEM

Všechny plavby do 30.4.2020 jsou zrušeny. Průběžně komunikujeme s klienty a hledáme další řešení zrušených plaveb. Těmto záležitostem se věnujeme prioritně.

PLAVBY S DOPRAVOU A DELEGÁTEM V KVĚTNU 2020

U plavby 710,711,712,713,714,715 nabízíme na základě četných žádostí klientů a ve spolupráci s plavební společností MSC CRUISES možnost:

Přeložení na plavbu 2020-21 

Vyberete si jakoukoliv plavbu z naší nabídky na www.rivieratour.cz  na rok 2020-2021 , které budou zveřejněny na našem webu již od  26.3.2020. Vaše plavba bude přebukována na plavbu dle Vašeho výběru a to včetně pojištění. Vaše již zaplacené finanční prostředky budou převedeny jako úhrada na tuto cestovní smlouvu. Jako poděkování od nás získáte 2 dárkové poukazy na další plavbu v hodnotě 1000 Kč/dárkový poukaz. Vaše současná plavba tím bude zrušena. Tyto nové plavby jsou pojištěny proti úpadku CK. 

Voucher na budoucí plavbu 2020-2021

Obdržíte od nás voucher na další plavbu, který můžete uplatnit kdykoli v budoucnosti. Hodnota voucheru bude stejná jako výše Vaší zálohové platby. Tento voucher můžete využít na další plavby v roce 2020,2021. Jako poděkování od nás získáte 2 dárkové poukazy na další plavbu v hodnotě 1000 Kč/dárkový poukaz a dva poukazy na večeři v restauraci na Formance. Vaše současná plavba tím bude zrušena. V případě, že poukaz neuplatníte do 31.12.2021 máte nárok na automatické vrácení peněz. Tyto poukazy jsou pojištěny proti úpadku CK.

Stornování plaveb na květnové plavby: Stornování plaveb bez poplatků není v současné době možné.

Vrácení zaplacených záloh na květnové plavby: Dovolujme si Vás upozornit, že z důvodů vládních nařízení a v návaznosti z důvodů pandemické situace s platností od 11.3.2020 CK RIVIERA TOUR v současné době neumožnuje vrácení finančních prostředků za zájezdy v důsledku pandemie COVID19. Toto opatření je v rozporu s naší obchodní politikou, nic méně je to opatření krizové a nutné a platí do ukončení pandemické situace.

Doplatky cestovních smluv na květnové plavby: V současné době není nutno doplácet doplatky cestovních smluv s odjezdem v květnu 2020. K doplatku cestovních smluv budete vyzváni dle aktuálního vývoje situace.

PLAVBY S DOPRAVOU A DELEGÁTEM S TERMÍNEM NALODĚN Í OD 1.6.2020

Platnost smluv: Všechny cestovní smlouvy jsou platné a zatím se neuvažuje o jejich změnách.

Stornování plaveb: Stornování plaveb bez poplatků není v současné době možné.

Vrácení zaplacených záloh: Dovolujme si Vás upozornit, že z důvodů vládních nařízení a v návaznosti z důvodů pandemické situace s platností od 11.3.2020 CK RIVIERA TOUR v současné době neumožnuje vrácení finančních prostředků za zájezdy v důsledku pandemie COVID19. Toto opatření je v rozporu s naší obchodní politikou, nic méně je to opatření krizové a nutné a platí do ukončení pandemické situace.

Doplatky cestovních smluv na květnové plavby: V současné době není nutno doplácet doplatky cestovních smluv s odjezdem v květnu 2020. K doplatku cestovních smluv budete vyzváni dle aktuálního vývoje situace

 

INDIVIDUÁLNÍ PLAVBY

PLAVBY S VLASTNÍ DOPRAVOU

NEBO

PLAVBY S LETECKOU DOPRAVOU BEZ ÚČASTI DELEGÁTA CK RIVIERA TOUR

Všechny plavby do 30.4.2020 jsou zrušeny. Průběžně komunikujeme s klienty a hledáme další řešení jejich zrušených plaveb. Těmto záležitostem se věnujeme prioritně.

INDIVIDUÁLNÍ PLAVBY V KVĚTNU A ČERVNU  2020

Pro cestující s rezervací plavby v květnu a červnu nabízíme možnost změnit datum nalodění a možnost bezplatně přesunout jejich plavbu až do 72 hodin před naloděním za následujících podmínek:

1/Datum nalodění nově vybrané plavby musí být do 12 měsíců od původního data nalodění

2/Nově vybraná plavba musí být ve stejném místě (Západní středomoří, Severní moře, Karibik)

3/Původní rezervace má datum nalodění před 30.6.2020

V případě, že cestujete letecky a máte zakoupeny letenky u CK RIVIERA TOUR, je třeba si vždy vyžádat současné podmínky a možnosti přebukování letů.

Platnost smluv: Všechny cestovní smlouvy od 30.4.2020 jsou platné a zatím se neuvažuje o jejich změnách.

Stornování plaveb od 30.4.2020: Stornování plaveb bez poplatků není v současné době možné.

Vrácení zaplacených záloh od 30.4.2020 : Dovolujme si Vás upozornit, že z důvodů vládních nařízení a v návaznosti z důvodů pandemické situace s platností od 11.3.2020 CK RIVIERA TOUR v současné době neumožnuje vrácení finančních prostředků za zájezdy v důsledku pandemie COVID19. Toto opatření je v rozporu s naší obchodní politikou, nic méně je to opatření krizové a nutné a platí do ukončení pandemické situace.

Doplatky cestovních smluv na červnové plavby: Doplatky cestovních smluv prosím provádějte dle předpisů na cestovní smlouvě.

 

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

1/ Mám plavbu objednanou na květen nebo červen. Můžu  tuto plavbu bezplatně stornovat?

Ne v současné době to není možné. Plavební společnost cca 1 měsíc před odjezdem vyhodnocuje celou situaci a na základě vyhodnocení se stanovují další řešení. V případě, že by byla plavba riziková nebo nebezpečná dojde k přeložení termínu plavby a nebo jejího úplného zrušení. Postupovalo by se obdobným způsobem, jako v současné době.

2/ Musím uhradit doplatek cestovní smlouvy, když nevím zda se plavba uskuteční?

Je to problém jak pro klienta, tak i pro cestovní kancelář. Cestovní kancelář musí plavební společnosti doplatit Vaši rezervaci v plné výši cca 50 dnů před vyplutím. Pokud tak neučiní, rezervace plavby se automaticky zruší a cestovní kanceláři jsou naúčtovány stornopoplatky. Z tohoto důvodu cestovní kancelář musí trvat na dodržení splatnosti cestovních smluv na měsíc červen a dále. Doplatky cestovních smluv za plavby v březnu, dubnu a květnu není nutno  doplácet. O nutnosti doplatku cestovní smlouvy Vás budeme informovat emailem.     

3/ Můžu bezplatně stornovat plavbu, pokud na plavbu jedu v červnu, červenci.....

Ne není to možné, v případě stornování zájezdu bychom se řídili VOP a účtovali bychom Vám stornopoplatek. Stornování plaveb je v tuto chvíli předčasné.   

4/ Co se stane, když je CK nucena plavbu zrušit?

je to obrovský problém. Nic méně vždy je bezpečí klientů na prvním místě. Vždy konzultujeme každou plavbu s plavební společností a náš zájem i plavební společnosti je zdraví a bezpečnost klientů. Mnohdy musíme ověřovat informace, protože informace v médiích a reálná situace v destinacích bývá často velmi odlišná. Pokud cestovní kancelář vyhodnotí zájezd jako rizikový a rozhodne se o jeho zrušení, pak dle možností řeší situaci následovně:

a/pokud je to možné organizuje náhradní plavbu za stejnou cenu v jiném termínu

b/nabídne klientovi možnost přebukování plavby na jiný termín

c/ nabídne klientovi použití zálohy na další plavbu z katalogu 2020-2021 za zvýhodněných podmínek

 

5/ Co se stane, pokud na plavbu z důvodů současné situace nebude možné odcestovat?

V případě, že cestovní kancelář nebude moci zájezd- plavbu uskutečnit, tak zájezd zruší. Takové opatření cestovní kancelář vyhodnocuje průběžně. Většinou nejpozději  do 10 dnů před naloděním oznámí klientům, že se zájezd nemůže uskutečnit a nabídne klientům několik možností řešení spočívajících od přeložení zájezdu, použití finančních prostředků na další zájezd za výhodných podmínek a podobně. Ke zrušení zájezdu a vrácení peněz se přistupuje až v krajním řešení. V takovém případě se postupuje v souladu se zněním VOP a možností cestovní kanceláře.

6/ V mediích nás informovali o různých možnostech zrušení zájezdu, jak je to možné?

V současné době se v mediích vyjadřuje k dané situaci snad každý a pochopitelně média hledají senzace. Tato situace pro nás není jednoduchá a právě zde se ukazují nejen obrovské chyby v zákonech, ale i absence zákonů a jasných pravidel. Cestovní kanceláře doposud nejsou nijak odškodněny a v současné době nejsou jejich ztráty jak-koli sanovány. Tyto situace řešíme s naší právní kanceláří Holubová advokáti s.r.o., která je specialistou v oblasti práva na cestovní ruch a taktéž s Asociací cestovních kanceláří a agentur jsme v nepřetržitém kontaktu. Naše opatření v první řadě směřují k ochraně investic našich klientů a finanční stability cestovní kanceláře. To, že jdeme správnou cestou svědčí i fakt, že se na naši stranu již připojuje i MMR ČR.

MMR připravuje pomoc na podporu domácího cestovního ruchu

MMR oznamuje, že zákazníci cestovních kanceláří mohou využít poukazy jako jednu z alternativ

 

 

DALŠÍ INFORMACE  ZMĚNY PLAVEB MSC CRUISES

19/03/2020 MSC CRUISES-TRANSFORMACE LODI MSC NA NEMOCNICE 

Transformace lodí do lodní nemocnice!
Skupina Msc Cruises, se vždy snažila pomáhat nemocným a navrhla prostřednictvím své dceřiné společnosti Grandi Navi Veloci (GNV), aby v Itálii připravila trajekty, který budou přeměněny na nemocnice. Cílem je vyrovnat se s nedostatkem lůžek způsobeným epidemií Covid-19. Pro tento projekt byly tedy vyčleněny tři plavidla pro GNV: Nejvyšší a Superba (každá 567 kabin) a nádherná s 473 kabinami.

 

19/03/2020 MSC CRUISES-ZRUŠENÍ VŠECH PLAVEB MSC do 30.4.2020 


Ženeva, Švýcarsko, 19. března 2020 - Společnost MSC Cruises dnes potvrdila,
že do 30. dubna zastavila všechny  plavby na všech lodích MSC CRUISES v souvislosti s mimořádnými okolnostmi, kterým svět v současnosti čelí v souvislosti s virem COVID-19.

Lodě, které jsou v současné době stále na moři, uzavírají svou aktuální trasu, aby vrátily hosty do jejich vyloďovacích přístavů, a pak se také zastaví jejich provoz.

Vzhledem k tomu, že situace COVID-19 je nyní celosvětovou pandemií, vlády na celém světě neustále přezkoumávají opatření na ochranu veřejného zdraví a bezpečnosti na pevnině, aby chránily místní populace a omezily další šíření viru. Rozhodnutí společnosti MSC Cruises zastavit celou svou flotilu provozu po dobu do 30.4.2020 má za cíl podporovat účinnost takového úsilí.

MSC Cruises nabízí hostům, kterých se toto mimořádné opatření týká, možnost převést 100% peněz zaplacených za jejich zrušenou dovolenou na budoucí plavbu dle svého výběru kdykoli do konce roku 2021.

V současné době je naplánováno zahájení nových výletních plaveb od 30. dubna 2020. V současné době není umožněno vrácení peněz za zrušenou plavbu.

 

19/03/2020 MSC CRUISES-ZRUŠENÍ VŠECH PLAVEB S VYPLUTÍM  Z USA do 30.4.2020 

Ženeva, Švýcarsko, březen 2020 - S ohledem na mimořádné okolnosti, kterým svět v současné době čelí v souvislosti s virem COVID-19, přijala společnost MSC Cruises obtížné rozhodnutí dočasně zastavit všechny plavby s naloděním v USA do 30.dubna 2020.

Vzhledem k tomu, že situace COVID-19 je nyní celosvětovou pandemií, vlády na celém světě neustále přezkoumávají opatření na ochranu veřejného zdraví a bezpečnosti na pevnině, aby chránily místní populace a omezily další šíření viru. Cílem rozhodnutí MSC Cruises je podporovat účinnost takového úsilí.

Pierfrancesco Vago, výkonný předseda společnosti MSC Cruises, uvedl: „Toto není rozhodnutí, které jsme přijali s lehkostí, ale za současných okolností musí být na prvním místě zdraví a bezpečnost našich hostů, posádky a komunit na břehu - včetně našich zaměstnanců a jejich rodin - . Jako rodinná společnost s více než 300 letou námořní tradicí jsme cítili, že je to správné rozhodnutí. “

Společnost již také zastavila lodní provoz ve všech oblastech považovaných za vysoké riziko viru, ve Středozemním moři, Perském zálivu a Asii. Lodě, které stále operují v Jižní Americe a Jižní Africe, ukončí své operace i na konci svých současných itinerářů.

V roce 2019 hostila společnost MSC Cruises téměř 3 miliony hostů na palubě svých lodí rozmístěných na pěti kontinentech, což představuje více než 170 národností.

MSC Cruises nabízí hostům ovlivněným dnešním rozhodnutím možnost převést 100% peněz zaplacených za jejich zrušenou dovolenou na budoucí plavbu dle vlastního výběru kdykoli do konce roku 2021. V současné době není umožněno vrácení peněz za zrušenou plavbu.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme