Vážený pane, paní,

je nám opravdu velmi líto, že se nemůžete účastnit našeho zájezdu-poznávací plavby. Přejeme Vám , aby se Vaše zdravotní nebo jiné problémy co nejdříve k Vaší spokojenosti vyřešily. Pevně věříme, že se společně potkáme na některé z dalších plaveb na lodích MSC CRUISES. Zasíláme Vám informace ohledně storna zájezdu a následného postupu při likvidaci pojistné události. Budeme se Vám snažit maximálně pomoci při řešení Vaší situace. Dále si vás dovolujeme podrobně informovat o dalších postupech a možnostech řešení Vaší situace.

  • NEMŮŽU SE ZÁJEZDU ÚČASTNIT
  • MUSÍM CELÝ ZÁJEZD ZRUŠIT
  • JSEM NA ZÁJEZDĚ A POTŘEBUJI POMOC
  • BĚHEM ZÁJEZDU SE MI STALA POJISTNÁ A NEBO ZDRAVOTNÍ UDÁLOST
  • CHCI NAHLÁŠIT ŠKODU, KTERÁ SE MI STALA BĚHEM ZÁJEZDU A UPLATNIT POJISTNÉ PLNĚNÍ

 

Všemi niže uvedenými situacemi se zabývá u RIVIERA TOUR specializované oddělení, které je Vám nápomocno při řešení Vašich obtíží. Kontaktovat nás můžete:

Telefon: 571 424 588         Email: [email protected]

Kontakt v nouzi: +420 603 225 383

Whatsaap: +420 603 225 383

  

NEMŮŽU SE ZÁJEZDU ÚČASTNIT

ZMĚNA ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

Pokud Vám vzniklá situace nedovoluje se zájezdu účastnit, tak asi nejrychleším a nejlepším řešením je změna účastníka zájezdu. Pokud máte náhradníka, který se zájezdu účastní za vás vyplňte tento tiskopis a zašlete jej na naši cestovní kancelář. Poplatek za změnu účastníka zájezdu je 2100 Kč do 55 dnů před odjezdem a 2900 Kč 54 až 25 dnů před odjezdem. Změna pod 24 dnů je možná jen vy vyjímečných případech na vyžádání. Pojištění za změněnou osobu nelze zrušit a není jej možné převést na náhradníka- je třeba uzavřít nové cestovní pojištění.

 TISKOPIS- ZMĚNA UČASTNÍKA ZÁJEZDU- klikněte zde

 

MUSÍM ZÁJEZD ZRUŠIT

Jestliže nemáte za sebe náhradníka, který by se zájezdu účastnil a musíte zájezd zrušit, je třeba odstoupit od cestovní smlouvy. Dovolujeme se Vás upozornit, že všechny cestovní smlouvy a jejich příslušenství se objednávají u dodavatelů služeb dnem podpisu cestovní smlouvy. Není proto možno dodatečně některé již objednané služby bezplatně zrušit nebo přesunout na jiný zájezd. Taktéž Váš zájezd – plavba je již pevně zarezervován a není možno jej bezplatně zrušit nebo přesunout na jiný termín či zájezd. V případě, že musíte zájezd zrušit, budeme Vám účtovat následující stornopoplatky:

 

Počet dnů před odjezdem

Výše stornopoplatků z celkové výše zájezdu

Do 141 dnů

30%

140-110

40%

109-100

50%

99-80

60%

79-69

70%

68-59

80%

58-54

90%

Méně jak 53

100%

 STORNOVÁNÍ ZÁJEZDU A STORNOPOPLATKY-katalog

Do celkové ceny zájezdu pro výpočet stornopoplatku se nezapočítává cena cestovního a zdravotního pojištění, pokud je klient pojištěn prostřednictvím cestovní kanceláře. Cestovní a zdravotní pojištění nelze zrušit a je nutné jej vždy uhradit v plné výši. Upozorňujeme, že u plaveb platí cestovní smlouva na celou kajutu. Není možné stornovat jednotlivou osobu na kajutě! Dále si dovolujeme upozornit, že v případě storna zájezdu pojišťovna provádí  likvidaci pojistné události většinou až po ukončení zájezdu.V případě, že je tedy nutné zájezd zrušit, vyplňte prosím tento tiskopis a zašlete jej na naši cestovní kancelář emailem nebo poštou.

 TISKOPIS- ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY- klikněte zde

 Po obdržení tiskopisu odstoupení od cestovní smlouvy váš zájezd zrušíme a vystavíme Vám potvrzení včetně vyúčtování stornopoplatků. Upozorňujeme Vás, že rozhodným datem pro výpočet storna je datum doručení odstoupení od cestovní smlouvy cestovní kanceláři.

 

Jak postupovat dále?

 JSEM POJIŠTĚN U CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Pokud máte pojištění uzavřeno u naší cestovní kanceláře, nabízíme  Vám dvě možnosti řešení likvidace pojistné události. V případě likvidity pojištovna vyplácí 80% z ceny stornopoplatku.

 LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI BEZ ASISTENĆE CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Pokud jste nám zaslali odstoupení od cestovní smlouvy a máte uhrazeny všechny závazky vůči naší cestovní kanceláři včetně doplatků stornopoplatků, vystavíme Vám doklad pro pojištovnu. Vy už pak následně kontaktujete pojištovnu a řešíte s ní likvidaci pojistného plnění.

 TISKOPIS- LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI BEZ ASISTENCE - klikněte zde

  

LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI S ASISTENCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE- pomůžeme vám

 

Tato služba je nabízena pouze klientům, kteří jsou pojištěni prostřednictvím naší cestovní kanceláře. Víme z praxe, že komunikovat s pojištovnou není někdy jednoduché a to zejména pokud se nacházíte ve složité životní situaci.  Proto si Vám dovolujeme nabídnout naši službu pomoci při likvidaci pojistné události. Výhodou pro vás je skutečnost , že vše potřebné vyřídíme za vás a budeme hlídat  urgovat likvidaci pojistného plnění a plnění pojištovny. Po Vás budeme potřebovat pouze asistenci s dodáním potřebných dokladů. Pokud jste nám zaslali odstoupení od cestovní smlouvy  vyplňte prosím úplně a pravdivě tento dotazník pojištovny. 

TISKOPIS- LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI S ASISTENCÍ POJIŠTOVNY - klikněte zde

Dotazník podepište a spolu s originálem lékařské zprávy nebo dokladem nutnosti zrušení zájezdu zašlete na naši cestovní kancelář emailem nebo poštou. Upozorňujeme, že lékařská zpráva musí obsahovat všechny nutné náležitosti, tzn datum a čas vniku události a pod. Potvrzení na papíře typu nemůže se zájezdu účastnit pojištovna rozhodně nepřijme.

Po zaslání dokladů následně překontrolujeme všechny dokumenty a zašleme přímo likvidátorovi pojištovny. S likvidátorem následně spolupracujeme na řešení likvidace pojistného plnění a dokládáme další povinné údaje nutné pro likvidaci pojistného plnění. V případě, že nemáte uhrazen doplatek cestovní smlouvy a jste pojištění přes cestovní kancelář, vyčkáme s doplatkem až do vyjádřeni pojištovny, že je pojistná událost likvidní. V takové případě pak pojištovna zasílá pojistné plnění přímo na učet cestovní kanceláře, která provede zápočet případného doplatku zájezdu a přeplatek Vám vyplatí obratem na Váš učet. Informaci o likvidaci pojistného plnění včetně vyúčtování Vám zašleme v informačním emailu. Pro Vás je to opravdu velká výhoda, že se nemusíte o nic starat.


 NEJSEM POJIŠTĚN U CESTOVNÍ KANCELÁŘE

 Pokud nemáte pojištění uzavřeno u naší cestovní kanceláře, je nutno zájezd uhradit včetně stornopoplatků. Po úplné úhradě Vás vystavíme doklad o úhradě pro případné řešení u Vaší pojištovny. 

  

JSEM NA ZÁJEZDĚ A POTŘEBUJI POMOC

 

V případě úrazu, léčby nebo návštěvy lékaře v zahraničí je nutno aktivovat Vaše pojištění. Pokud jste pojištění u SLAVIA POJIŠTOVNA prostřednictvím CK RIVIERA TOUR kontaktujte prosím:

GLOBAL ASSISTANCE

Dopraváků 749/3

184 00, Praha 1

Czech Republic

Tel.: +420 296 339 679           +420 255 790 261

E-mail: [email protected]

Při kontaktu s asistenční službou sdělte:

• jméno a příjmení

• datum narození

• číslo pojistné smlouvy (najdete na pojistných kartách v pokynech k odbavení)

• adresu a tel. číslo lékaře a zdravotnického zařízení, které Vám poskytlo lékařskou péči

*sdělíte Váš vzniklý problém a domluvíte se na další řešení

Zapište si číslo pojistné události, které Vám sdělí operátor!

Sdělte prosím i nahlášení pojistné události naší cestovní kanceláři na tel:+42 0 603 225 383

V nutných případech nás prosím kontaktujte na výše uvedeném čísle.

 

Upozornění:

1/Dovolujeme si Vás informovat, že pojištovny poskytují asistenci a neodkladnou péči nemocnému hospitalizovanému klientovi. Pokud se týká doprovodu, pojištovna tyto náklady  nehradí.

2/ Počítejte s finanční hotovostí pro případ ošetření. Ošetření se v zahraničí platí ihned a ceny nejsou zrovna nízké. Proto je vhodné mít dostatek hotovosti nebo platební kartu. Tyto náklady pak vyúčtováváte s pojištovnou po návratu

 TISKOPIS VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB POJIŠTOVNĚ- OZNÁMENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI

 

BĚHEM ZÁJEZDU SE MI STALA POJISTNÁ  ZDRAVOTNÍ UDÁLOST

 

Pokud se Vám stala během zájezdu jaká-koli pojistná událost , museli jste hradit zdravotní ošetření a pod. vyplňte prosím níže uvedený tiskopis a společně s kopií dokladu o úhradě zašlete na pojištovnu. Pojištovna následně zašle úhradu na \váš účet uvedený v tiskopise

 TISKOPIS- LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI BĚHEM ZÁJEZDU - klikněte zde

  

CHCI NAHLÁŠIT ŠKODU,KTERÁ SE MI STALA BĚHEM ZÁJEZDU A UPLATNIT POJISTNÉ PLNĚNÍ

 

Pokud se Vám stala během zájezdu jaká-koli pojistná událost , vyplňte prosím níže uvedený tiskopis a společně s kopií dokladu o úhradě zašlete na pojištovnu. Pojištovna následně zašle úhradu na váš účet uvedený v tiskopise

 TISKOPIS- LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI BĚHEM ZÁJEZDU - klikněte zde


 

 

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme