807 PLAVBA Z BENÁTEK NA SANTORINI

Popis

.

S dopravou a delegátem
Katalogové číslo: 807
Cena 33 990 Kč€1 305
Akční cena 20 990 Kč€806
s dopravou do přístavu a delegátem
Cena pro (do 11 let) 7 990 Kč€306
Cena pro (od 12 do 17 let) 7 990 Kč€306
Objednat plavbu
Váš delegátVeronika Flodrová

Kajuty

Kde budete spát?

Itineář

Program plavby

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí  


2. den: Příjezd do přístavu a nalodění - Benátky  10:00-16:00
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Benátky jsou často označovány jako „město na vodě“. Historické, umělecké a kulturní dědictví z tohoto města činí světové kulturní centrum. Město je protkané nespočtem kanálů, ve kterých se proplouvá pomocí gondol. Dalším dopravním prostředkem jsou zde také vodní autobusy „vaporetta“, které plně nahrazují auta, tramvaje a autobusy. Je to nezapomenutelný zážitek. Taktéž u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru.


3. den: Chorvatsko - Split  12:00-18:00
Split je město ve střední Dalmácii na chorvatském pobřeží Jaderského moře. Je to druhé největší město Chorvatska. V blízkosti přístavu se nachází krásná splitská promenáda Riva, kostel s. Františka s klášterem a starý přístav Matejuška. Nejvýznamnější památkou je Diokleciánův palác – památka UNESCO od r. 1979, ve kterém najdete například katedrálu svatého Duje s věží a zvonicí, římský peristyl a chrám Jupitera. Mimo hradby paláce najdete Rybí trh, Národní náměstí a sochu biskupa Řehoře Ninského. Poblíž centra je také pláž Bačvice, na které si můžete odpočinout po průzkumu města.


4. den: Plavba na moři
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech.


5. den: Řecko – Santorini 08:00-15:00
Souostroví Santorini leží v Egejském moři a patří k nejjižnějším z tzv. kykladských ostrovů. Jeho hlavním městem je Fira (Thira).Kotví se na moři a do přístavu se dostanete bezplatně čluny – tzv. tendery, které je nutné si rezervovat na lodi (skupinám s českým delegátem zařizuje delegát). Z přístavu se do centra města, které je na vrcholu skály, dostanete buď na oslíkovi (cca €7), lanovkou (cca €7) nebo pěšky. Ve městě můžete vidět typickou řeckou architekturu. Pokud budete mít zájem, můžete si taxíkem zajet na jednu z barevných pláží s vulkanickým pískem nebo do archeologického naleziště Akrotiri. Doprava v přístavu: do centra města na oslících, lanovkou nebo pěšky. Další možnosti: výlet do města Oía, pláže, naleziště Akrotiri, výlety od MSC 


5.-6.den: Mykonos - Řecko  20:00-23:59    00:01-04.00
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi.Mykonos dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát tavern, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů.Nejen díky romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především díky své divoké party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se stal vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany. Přes den idylický slunný ostrov s mnoha menšími zátokami a písečnými plážemi se po soumraku probouzí do nočního života plného klubů a diskoték. Mykonos je ostrov s typickou kykladskou architekturou – kostelíky, kapličky a bíle natřené krychlové domy, Mykonos bývá častým výchozím bodem pro návštěvu v antice důležitého sousedního ostrova Délos s jeho významnými archeologickými nalezišti.Ke známosti přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal cílem mezinárodního jet setu a láká k návštěvě i homosexuální páry a jedince ( nutný transfer MSC cca 10€).


7. den: Řecko – Korfu / Korfu (Kerkyra)
Na ostrovu Korfu se nachází stejnojmenné hlavní město, často také nazývané Kerkyra.  Nejnavštěvovanější  část města je historické části neboli "Corfu Old Town". V této části je Stará vojenská pevnost a krásná, monumentální promenáda Esplanáda. Pěkně kontrastuje s okolními úzkými uličkami a je lemováno řadou zajímavých budov. Za touhle promenádou je centrum města o rozloze 0,5 x 0,5 km. Na protějším konci náměstí se nachází útes spadající do Jónského moře, na němž byla v minulosti vystavěna benátská pevnost Palaio Frourio – tedy Stará pevnost. Při návštěvě Kerkyry určitě nevynechejte kostel svatého Spyridona – patrona celého Korfu. Město Korfu ukrývá také pravoslavnou katedrálu Mitropolis.Doprava v přístavu: Nutný transfer od MSC cca 13€.               

 8. den: Itálie - Ancona  13:00-19:00
Ancona je hlavním městem nejen stejnojmenné provincie, ale i celého středoitalského regionu Marche. Jedná se o významný přístav na březích Jaderského moře. Město bylo založeno Řeky ve 4. století př. n. l. a během své historie bylo pod vlivem mnoha mocných říší i řady vlivných italských rodů. V současnosti je Ancona jedním z nejdůležitějších přístavů na jaderském pobřeží a jedná se o důležité průmyslové, správní a společenské centrum regionu Marche. Ve městě Ancona se nachází několik pozoruhodných památek, které stojí za návštěvu - nejblíže k přístavu se nachází náměstí Piazza della Republica s kostelem a divadlem, dále náměstí Piazza del Plebiscito s radnicí a barokním kostelem San Domenico, odkud můžete pokračovat ke Katedrále San Ciriaco s výhledem na celé město a Trajanův oblouk. 


9. den: Itálie - Benátky – Vaporettem na San Marco- 11:00-14:30
Z důvodu značného zájmu klientů organizujeme fakultativní výlet vaporettem na náměstí Sv. Marka v Benátkách. Po odložení vašich zavazadel do autobusu se vydáme přímo z přístavu na plavbu vaporettem. Po cca 30 minutové plavbě dorazíme do centra Benátek a vy máme možnost si prohlédnout tyto úžasná místa, projet se na gondole nebo navštívit samotnou nejznámější basiliku St. Marco. Tři a půl hodinový výlet je fakultativní a je nutno si jej objednat při objednání zájezdu. Klienti, kteří se výletu neúčastní  vyčkají na skupinu v zázemí přístavu. Upozorňujeme, že není povoleno svévolně opustit přístav. Odpoledne vyrazíme z přístavu na cestu do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a občerstvení.


10. den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Bratislavy cca 23:00, Brna cca 01:00, Prahy cca 04:00, Ostravy cca 04:00 

.

Cena zájezdu zahrnuje

*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitánský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zábavné programy na lodi
*divadla, bazény, vířivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět 
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi

Cena zájezdu nezahrnuje

*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech

Pořadatel plavby

MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland


Za příplatek nabízíme

*cestovní a zdravotní pojištění 
*možnost úhrady servisní taxy 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea …
*kajuty s oknem, balkonové 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo 
*internet.balíčky, photo balíčky … 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany 

Něco v ceně navíc

Večeře v restauraci Na Formance

Na Vaši žádost Vám rádi zajistíme:

  • cestovní a zdravotní pojištění včetně storna
  • členství v klubu MSC CRUISES
  • po návratu z plavby můžete požádat o členství MSC CLUBU a čerpat tak výhody členství na dalších plavbách

Na čem brázdíme oceány

MSC Opera

Lodě střední třídy uspokojí i náročné cestovatele. Vybavení interiéru je na velmi vysoké úrovni, lodě jsou velmi dobře udržované, prostorné a příjemné. Každá loď má několik restaurací, barů, kavárny, kasina, divadlo v přídi lodi, které má každý večer připraven zábavný program. Využít můžete i spoustu sportovních aktivit, thajské masáže, sauny, fit centra, kosmetický a kadeřnický salón, dětský klub, junior klub, bufetové restaurace, pizzerii apod. Loď MSC OPERA postupně prošla rekonstrukcí. Na MSC OPERA jsou vloženy nové segmenty, které zvýší kapacitu lodě a především její standart kvality. MSC OPERA Vám nabízí nové prostory především pro děti s pomocí renomovaných partnerů jako CHICO-LEGO-NAMCO, byly vytvořeny nová hřiště, stříkající zábavný vodní park a pro dospělé nabídne k relaxu a odpočinku své prostory MSC AUREA SPA. MSC OPERA Vám může nabídnout spoustu nových zážitků a užívat si pohodu sladkého života na palubě lodi.

Délka: 251 mKapacita: 2055 osob

Více o této lodiCelá flotila MSC

Co o naší plavbě říkají naši spokojení mořeplavci?

Rodina

Naše další plavba s Rivierou nám přinesla opět radost a nové objevy zajímavých míst i lidí a nových přátel. Postaráno o nás bylo ze strany cestovní kanceláře skvěle, vždyť jsme měli 3 delegáty! Nov...

Přečíst celé

Senior

Dobrý den. Byla jsem s Vámi už čtyřikrát na plavbě. Chtěla bych Vám dnes poděkovat za hezké a spokojené dovolené, které jsem Vaší zásluhou na plavbách měla. A ta poslední se mi opravdu vydařila ...

Přečíst celé

Firma

Dobrý den paní Čížová a pane Číži, chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za skvělou plavbu Středomořím se speciálním hostem Elvisem Presleym . Věříme, že plavba, očekávání a celý průběh plavby v...

Přečíst celé

Pár

Ahoj moje milá Riviéro, jako vždy jsme po podpisu smlouvy byly trochu v rozpacích, že nám vázla komunikace. Ale okamžikem obdržení pokynů (což by mohlo být elektronicky - přece jen jsme již ve 21...

Přečíst celé

Další reference

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme